Ole Munks slægtsdatabase

Peter Ohlsen CarstensAlder: 71 år17841856

Navn
Peter Ohlsen Carstens
Fornavne
Peter Ohlsen
Efternavn
Carstens

Peter Carstens

Navn
Peter Carstens
Fornavne
Peter
Efternavn
Carstens
Detaljer for citat: DDA-B3087

Peter Olesen Carstens

Navn
Peter Olesen Carstens
Fornavne
Peter Olesen
Efternavn
Carstens
Født 10. marts 1784
Detaljer for citat: 1764-1815, Aa 098 - 6
Dåb 13. marts 1784 (Alder 3 dage)
Detaljer for citat: 1764-1815, Aa 098 - 6
Note: Tag die geburt 10. marts, Tag der getauf 13. marts - Peter Ohlsen Carstens - der Kaufmanns Lorentz Carstens und dessen ehefrau Johanne Christine geboren Helgerudt. ????????? ???? ?????? [faddere] Der kontrolleur Hans Peter Helgerudt, Mons. Jacob Carstens, Frau Sophie Louise Krabbe.
Halvbrors dødsfaldGerhard Wilhelm Carstens
7. juli 1784 (Alder 3 måneder)
Detaljer for citat: Aa 098 14. 1764-1791 D. Side 117
Halvbrors begravelseGerhard Wilhelm Carstens
13. juli 1784 (Alder 4 måneder)
Detaljer for citat: Aa 098 14. 1764-1791 D. Side 117
Note: 1784 nr. 54 gestorben 7 juli, begraffen 13 juli: Gerhard Wilhelm Carstens - der Kaufm. Lorenz Carstens und dessen verstorben Ehefrau Eleonora Elisabeth geb Thortzen ehetriebl. Sohn ???????? +???????? ????????? ???????? Alt 8 jahr 4 Mon 13 T mit Parantation begr.
Halvbrors dødsfaldLorentz Carstens
26. november 1784 (Alder 8 måneder)
Detaljer for citat: Kilde: Sønderborg Kirkebog
Halvbrors begravelseLorentz Carstens
8. december 1784 (Alder 8 måneder)
Note:

Dødsfald 1784 26 nov. begr. 8 dec Lorentz Carstens, der Kaufmann Lorenz Carstens und dessen verstorben Ehefrau Eleonora Thortzen ihre Sohn der ist an eine Brustleiden verstorben 4 Jahre und 7 Tage.

Søsters fødselEleonora Elisabeth Carstens
24. februar 1786 (Alder 23 måneder)
Detaljer for citat: Aa 098 06. 1764-1815 FK. Side 128
Erhverv
Gårdejer
ja

Noteja

Detaljer for citat: Afskrift af PO's stambuch
Note:

Uddrag af Peter Ohlsen Carstens egne indførsler i stambogen:

Side 42: Under det vers hans hustru har skrevet i "stambogen" er tilføjet med hendes hånd: "den 14 november" med hans hånd (senere udenom): Høvdinggaard 1808.

Senere tilskrift: Forbemeldte min kone som nu er dødt den 11.marts 1853.

Side 43 (Ligsten): Her under hviler de jordiske levnnger af min elskede kone Anna Christine Carstens født Nielsen. Hun blev født den 4. nov. 1784 i Høje Tostrup Præstegaard i Sjælland og døde i Pokkelgård i Østerhassing d. 11 marts 1853. - Blev gift den 6. marts 1809 i Sjælland md P.C. og i dette kjærlige ægteskab i 44 år blev hun moder til 8 børn, hvoraf et modtog hende i evigheden. Hendes Minde vil stedse for efterlevnde mand og børn blive uforglemmelig. - Fred med hendes Støv. -

Side 332 - 329 (Skrevet bagfra - ingen datering, men det må være lige efter Peter Hjeronimus fødsel - muligvis afskrift af et brev): Saasom jeg altid har haft megen agt for din forstand og tillid til din lovkyndighed, tager jeg mig herved den frihed i anledning af en sælsom tildragelse som skete her på gaarden natten mellem den 17. og 18. januari 1820, at udbede mig fornuftig raad og vejledning, hvorledes jeg mig i denne sag har at forholde af pligt og samvittighed. Historien er korteligen denne: Natten mellem den 17. og 18. blev min kone, som lå i sin sødeste søvn, paa en voldsom maade overfaldet af en dreng, som hun nogen tid tilforn har haft udestaaende med. Min kone gjorde strax anskrig, og ved de sammenkaldte koners hjælp, blev omsider skildt ved drengen, som ellers vist nok havde skilt min kone ved livet. Imidlertid blev min stakkels kone ved drengens voldsomme anfald saa ynkeligt tilredt, at hun endnu maa holde sengen, skjønt her, Gud ske tak! end er haab om hendes liv og helbred. Drengen lod jeg imidlertid paagribe, saa snart ske kunne, han har alt været fremstillet for dommeren, men dommeren tog stikpenge af vidnerne, som alle vare paa drengens parti allerheldst. Et fremmed fruentimmer her i egnen gik i løfte for ham, jeg lod ham derpaa ved 2 af de stærkeste her af gaarden slæbe tilbage til gaarden, hvor han nu holdes i nøje forvaring og maa ligge bunden, saa han hverken kan røre haand eller fod. Spørgsmaalet bliver nu, hvorledes jeg for eftertiden skal forholde mig med ham? om jeg skal jage ham paa porten eller beholde ham i mit brød. Jeg forventer med første post disse spørgsmål besvaret. Drengens navn er Peter Hieronimus, og han er nlig kommet ud af børnehuset i fulddyst. Omstændigheder kan tjene til enten at oplyse sagen eller forøge straffen.


Notater om familien i Stambogen:

1809 den 2. april er Lorentz født og døbt den 9 april i Kjøbenhavn

1810 den 15 december er Johanna Christine født paa Vilsbæksminde og døbt i Brovst Kirke i Østerhanherred den 10 febr 1811

1812 den 28 marts er Anna Friderika Olise født i Fierritzlev og døbt i Kollerup Kjerke i Vester Hanherret den 7 maj 1812

1814 den 2 maj er Wilhelm født i Klokkerholms Mølle og døbt i Hellevad Kjerke den 24 Juli 1814

1815 af 31 december er Claus Lykke født i Klokkerholms Mølle og døbt i Hjemmet den 5 januarii 1816

1817 af 9 maj er Catrine Magrethe født i Klokkerholms Mølle og døbt i Hellevad Kjerke den 16 November 1817.- 1838 af 30 november Brøllup.-

1820 af18 januarii er Peter Hironimus født paa Nørre Schousgaard. døbt i Hjemmet af 27 januarii og den 3 november 1810 i Øster Svenstrup Kjerke i Øster Hanherret. -

1823 af 16 marts er Jens Fredrik Nielsen født i Gundestrup, og døbt i Skræm Kjerke i Vester Hanherret den 3 MAj 1823.

1816 af 10 Januarii døde Claus Lykke i Klokkerholm Mølle, og blev begravet paa Hellevad Kjerkegaard den 14 Januarii 1816

1853 af 11 marts Moder død og begravet paa Øster Hassing Kjerkegaard den 18 marts

d. 22 maj 1833 holdt mine forældre deres Guldbrøllup i Sønderborg

d. 22 decbr 1836 døde min moder 88 år gl

d. 23 febr 1837 døde Johan Carsten = 60 aar gl

d. 14 Febr. 1839 døde min Fader = 87 Aar gl

d. 24 febr 1841 døde Søster Anna Madsen 65 Aar gl

11 Marts 1853 døde min kone næsten 69 aar gl.

den 21 februar 1856 døde vores fader - 72 aar gl ******************'

Side 335 - Tiendeberegning - Pokkelgaard:

Pokkelgaard har til sit Hartkorn efter tiende acten 7 td. 1 skp 3 fk et arial af 42 td land ½ uld og ½ sand for en deel noget 2/3 muld og 1/3 sand, noget leeret, inddelt til 4 års brug og 3 års hvile med sædskifte 2 kjærre rug á 4 fold. 1 kjær byg til 4 fold. 1 kjær havre til 2½ fold.

udsæden er da: Rug 12 td a 4 -48 td 1/10 =4 td 6 skp 1 3/5 fk =38 Rdl86 Skill Byg 6 td a 4 -24 td 1/10 =2 - 3 - 4/5 =11 -26 -

Havre 7 -a 2½-17 td 4 skp a 1/10 =1 - 6 -= 4 74

er 54 Rdl.90 Skill

Halmens værdi 915

er64 - 9 -

Omkostninger af oppebørsel og udtærskning 4 - 15 -

Summa59 Rdl.50 Skill

Reduceret til korn saaledes af rug 4 td, Byg 4 td, Havre 3 Td 1½ Fk

Alsaa bliver af denne Gaard at svare aarlig i enkelt tiende Rug 1 td2 sk2 2/3fk Byg 1 td2 -2 2/3fk Havre 1 td - -

Note
Note: De oplevede den anden gårdbrand i 1818, da Klokkerholm Mølle brændte.
Noteja

Note: Han solgte sin gård 1854 og boede derefter som rentier i Ulsted en kort tid, og flyttede så ind i Fruerlund i Østerhassing i nærheden af en datter i Øster Neissig. Ved sin død i 1856 havde han bestemt at pigerne skulle arve lige med brødrene, hvilket ikke gjaldt hans kones part. Han fulgte med i tiden, for 1857 kom en lov om lige arveret.
Miscja

Publikation: 1958
Detaljer for citat: side 270
Note: Nævnt på side 270 i Kr. Værnfelts artikel: Korset ved Vejen, der findes i Fra Himmerland og Kjær herred 1958.
Søsters dåbEleonora Elisabeth Carstens
1. marts 1786 (Alder 23 måneder)
Detaljer for citat: Aa 098 06. 1764-1815 FK. Side 128
Note: 1786 nr. 10, født den 24 febr, døbt den 1. marts: Eleonora Elisabeth Carstens, der kaufmann Lorentz Carstens und d?????? ????? Johanne Christina geboren Helgerud, eheliche tochter ?????? der frau Kontrolleurin Johanne Magdalene Helgerudt, mad. Cecilie Momsen, hr. Jürgen Matzen.
Farmors dødHelene Marie Karberg
22. november 1786 (Alder 2 år)
Kilde: G Bergmann
Publikation: 1947
Detaljer for citat: side 72
Publikation: 1959
Detaljer for citat: side 56
Søsters fødselJohanne Magdalene Carstens
12. april 1788 (Alder 4 år)
Detaljer for citat: Aa 098 06. 1764-1815 FK. Side 159
Søsters dåbJohanne Magdalene Carstens
16. april 1788 (Alder 4 år)
Detaljer for citat: Aa 098 06. 1764-1815 FK. Side 159
Note: 1788 nr. 21, født den 12. april, døbt den 16. april: Johanne Magdalene Carstens - das kaufmann hr. Lorenz Carstens und desser ehefrau Johanna Christina geboren Helgerudt eheliche tochter. Faddere: Frau Anna Otzen, jungfrau Rebecca Magdalena Helgerud, ??????? Carl Johannes Thortsen.
Brors fødselGerhard Wilhelm Carstens
8. november 1790 (Alder 6 år)
Detaljer for citat: Aa 098 06. 1764-1815 FK. Side 176
Brors dåbGerhard Wilhelm Carstens
12. november 1790 (Alder 6 år)
Detaljer for citat: Aa 098 06. 1764-1815 FK. Side 176
Note: 1790 nr. 56, født 8. november, døbt 12. november: Gerhard Wilhelm Carstens - des kaufmann Lorents Carstens und dessen ehefrau Johanna Christina geboren Helgerud eheliche sohn. Faddere: herr Jacob Carstens Gerhard Sohn, herr Nicolai Jessen, frau Pastorin Chemnitz.
Søsters fødselIda Christine Carstens
28. juli 1794 (Alder 10 år)
Detaljer for citat: Aa 098 07. 1792-1834 F. Side 20
Søsters dåbIda Christine Carstens
30. juli 1794 (Alder 10 år)
Detaljer for citat: Aa 098 07. 1792-1834 F. Side 20
Note: 1794 nr. 39. Født den 28. juli, døbt den 30. juli: Ida Christina Carstens - der Kaufmann Lorentz Carstens und dessen Ehefrau Johanna Christina geboren Helgerud ehetriebl. Tochter. Gevatteren: Frau Ida Margrethe Matzen, Jungfrau Christine Thomsen, Herr Bernhard Thordsen aus Copenhagen.
Søsters dødsfaldEleonora Elisabeth Carstens
17. december 1796 (Alder 12 år)
Søsters begravelseEleonora Elisabeth Carstens
22. december 1796 (Alder 12 år)
Mormors dødJohanne Magdalene Diestler
19. april 1797 (Alder 13 år)
Note mellem 1. maj 1799 og 1. maj 1801 (Alder 15 år)
Note:

V. Asholt: 1799 rejste han hjemmefra, idet han som 15-årig kom på Brahetroleborg Seminarium hvor han var fra 1. maj 1799 til 1. maj 1801. Det var ikke selve seminariet han var på, men den dertil knyttede anstalt for unge elever. På skolen virkede lærere der var professorer fra Kiels universitet. Skolen var oprettet af Ludvig Rewentlow. Forstanderen J.F. Oest og lærer P. Villaume kan man læse meget om i Biogr.leks. Den sidste underviste P.O. i landbrug.

Som mange andre "studerende" på den tid blev han sendt på skole med en "Stambuch", forgængeren til senere tiders poesibøger, hvor venner og bekendte, lærere og veninder og specielt familie, skrev små eller længere vers til erindring, ofte selvdigtede. Senere skrev han notater om sit liv og sin familie på de hvide blade bagfra i bogen, samt indførte nogle digtehan selv havde skrevet, hvad må være en frugt af seminarieopholdet. Denne bog findes stadig i familien, jeg (Verner Asholt) har fundet frem til den og kopieret det meste af den.

Note mellem 1801 og 1805 (Alder 16 år)
Note: Fra skolen kom han direkte til en gård Hviding i Holsten [Mon ikke Asholt tænker på Hvidding, der ligger på begge sider af grænsen mellem Slesvig og Kongeriget]
Note mellem 1805 og 1807 (Alder 20 år)
Note: Vendte 1805 tilbage til Brahetrolleborg som forpagter på den hertil knyttede gård Bernstorffsminde. Det siger nok noget om hans omdømme og kvalifikationer. Her var han et par år.
ÆgteskabAnne Kirstine NielsenVis familie
8. marts 1809 (Alder 24 år)
Detaljer for citat: 1799-1814, Vielsesprotokol Danske og Tyske
Note: Hr. Peder Ohlsen Carstens, Avlsforvalter af Nyesøe under Præstøe Amt og Jfr. Anne Kirstine Nielsen i Roskilde. Forlovere Helgerud, Capt. Lille Købmagergade no. 74 og ? C Fick, Blikkenslagermester i Sr Strandgade 103. Viet den 8. marts.
Søns fødsel
1
Lorenz Carstens
2. april 1809 (Alder 25 år)
Note mellem 1807 og 1809 (Alder 22 år)
Note:

Han kom så til Herregården Nysøe ved Næstved, og mens han var her traf han en pige på den nærliggende Høvdinggård, og hende blev han gift med i København 1809. Hun var nemlig egentlig fra Høje Tåstrup, og havde pladser forskellige steder der omkring. Traditionen siger Kongens køkken, papirerne siger Roskilde. I København havde han familie, en morbroder C.F. Helgerud, der var silkekræmmer og tillige kaptajn i det borgerlige infanteri under englandskrigene. Denne var dog ikke af de rigeste og gik konkurs flere gange. Han har skrevet en længere sang med tegning i stambogen, foruden han naturligvis var forlover ved brylluppet.

Note 6. marts 1809 (Alder 24 år)

Detaljer for citat: Kilde: Kopulationsprotokol for København 1801-1815
Note:

Anno 1809. Marts måned, 6, Peter Olsen Carstens, Avlsforvalter, i Garnisions 4 rdl. I Huset.

Søns dåbLorenz Carstens
9. april 1809 (Alder 25 år)
Note:

Daab: København. Fødselsstiftelsens Pastorat 1809. side 279. nr 19-120. døbt d.9.april Lorentz Carstens født d. 2. april under nr 252 Forældrene til nr 252 er forvalter Peter Olsen Carstens og han hustru Ane Kirstine Nielsen.

Note efter 1809 (Alder 24 år)

Note: Ikke længe efter brylluppet blev deres første barn født på fødselsstiftelsen i København. I stambogen er der naturligvis mange erindringer fra ungdomsvenner og veninder, et par med hul efter hårlokker, en enkelt lok har endda fået lov at blive siddende. E norsk ven løfter en pegefinger. Men efter bryllupet holder hilsnerne op. De flyttede til Nordjylland, hvor de op til 1827 boede i hvert fald ti forskellige steder som bestyrerpar på større gårde. Forældrene besøgte han efter eget udsagn sidst i 1819, selv om han oplyser, at han inden gårdkøbet var et halvt år 1827/1828 på Als (Hvis det er det Als). Det anføres dog i kirkebogen ved faderens død i 1839 i listen over arvinger, at han er bosiddende i "Skovsgård ved Nibe", som han forlod i 1821. Forbindelsen med forældrene har formentlig ikke været den bedste. I parantes kan bemærkes, at forældrenes hilsen i hans stambog begge er skrevet på tysk, mens han selv altid skrev på dansk.
Datters fødsel
2
Johanne Kirstine Carstens
15. december 1810 (Alder 26 år)
Note: Johanne Kirstine født 1810 (iflg Stammbuch d 15/12 )
Datters dåbJohanne Kirstine Carstens
13. januar 1811 (Alder 26 år)
Detaljer for citat: 1728-1814, C091 A - 1
Note: Ditto dato (Septuagesima) blev T?? Carstens og hustrus barn i Vilbechsminde dets daab bekendtgjort Nom: Johanne Kirstine. Madame Møller paa Tagesminde bar det. Faddere Kromand Kan?t i huset?, Schandorf paa Sønder Schousgaard, Laurs Ladefoged i Fieldborg og Jomfru Carstens i Vilbechsminde.
Datters fødsel
3
Johanne Frederikke Oline Carstens
28. marts 1812 (Alder 28 år)
Detaljer for citat: 1772 - 1823, C 096A - 3
Note: Anne Frederikke Lise født 1812 (iflg Stammbuch d 28/3)
Datters dåbJohanne Frederikke Oline Carstens
7. maj 1812 (Alder 28 år)
Detaljer for citat: 1772 - 1823, C 096A - 3
Note: Den 7. maj 1812 lod Hr. Carstens og hustru Madame i Fjerritslev en datter døbe i kirken og kalde Johanne Frideriche Oline, faddere vare: Madame Teilgaard og Jomfru Carstens , Hr. Teilgard, Hr. herredsfoged Hansen, Hr. Koldborg i Thorupsgaard og Peder Vestergaard af Fieritslev.
Bopæl 1813 (Alder 28 år)
Note: Bestyrertiden var ikke uden vanskeligheder. De oplevede to gårdbrande. Den første i 1813 da Hjortdal Præstegård brændte.
Søns fødsel
4
Wilhelm Carstens
2. maj 1814 (Alder 30 år)
Detaljer for citat: 1778-1816, C 074 A - 04
Søns dåbWilhelm Carstens
14. juli 1814 (Alder 30 år)
Detaljer for citat: 1778-1816, C 074 A - 04
Note: Hjemmedøbt den 19. juni - Wilhelm - født den 2. mai. Forældre gaardmand Herr Peter Ohlsen Carstens og hustru Ane Kirstine Nielsen i Klokkerholm Mølle, daab der blev konfirmeret den 24 juli - 7. trinitatis søndag - faddere: Jomfru A??????? i Aalborg, A??????? ???????? sammesteds, Maren Jensdatter i Klokkerholm, Kristen Knudsen ibedem., Anders Laursen i Røgelhede, Jens Laursen ibidem.
Søns fødsel
5
Claus Lykke Carstens
31. december 1815 (Alder 31 år)
Detaljer for citat: 1815-1833, C 074 A - 5
Søns dåbClaus Lykke Carstens
5. januar 1816 (Alder 31 år)
Detaljer for citat: 1815-1833, C 074 A - 5
Note: Født den 31. december 1815 - Claus Lykke - Forældre Peter Carstens og hustru Anne Kirstine født Nielsen i Klokkerholm Mølle. Hjemmedøbt den 5 januar 1816. Moderen holdt sin kirkegang 5te søndag efter 3/konger den 4. februar. NB efter dødt barn.
Søns dødsfaldClaus Lykke Carstens
10. januar 1816 (Alder 31 år)
Detaljer for citat: 1815-1833, C 074 A - 5
Søns begravelseClaus Lykke Carstens
14. januar 1816 (Alder 31 år)
Detaljer for citat: 1815-1833, C 074 A - 5
Note: Død den 10. januar 1816, begravet den 2den søndag efter 3/konger den 14. januar - Claus Lykke Carstens - Et barn født udi Klokkerholm Mølle af Peter Ohlsen Carstens og hustru Ane Kirstine, født Nielsen. 10 dage gammelt - døde af krampeslag.
Datters fødsel
6
Katrine Margrethe Carstens
9. maj 1817 (Alder 33 år)
Detaljer for citat: 1815-1833, C 074 A - 5
Datters dåbKatrine Margrethe Carstens
13. maj 1817 (Alder 33 år)
Detaljer for citat: 1815-1833, C 074 A - 5
Note: Født den 9de maj 1817 - Cathrine Margrethe - fæstegaardmand og møller Peter Ohlsen Carstens og hustru Ane Kirsteine født Nielsens barn i Klokkerholm Mølle. Hjemmedøbt den 13. maj, daaben blev publiceret i kirken 24de søndag efter trinitatis den 16. november. Faddere Christian Jensens hustru i Karen Larsdatter i St?????, pigen Else Margrethe Mariane Larsdatter fra Røgelhede, Lars Pedersen Holt selvejer i Korslund, sognefoged Christen Larsen i Røgelhede, ungkarl Christen Larsen Holt i Korslund.
Bopæl marts 1818 (Alder 33 år)
Note: Opholdt sig på Nørre Ravnstrup fra Klokkerholm Mølle brændte i februar 1818 til 1. maj 1818
Søns fødsel
7
Peter Hjeronimus Carstens
18. januar 1820 (Alder 35 år)
Detaljer for citat: 1813-1857, C 091A - 3
Søns dåbPeter Hjeronimus Carstens
3. november 1820 (Alder 36 år)
Detaljer for citat: 1813-1857, C 091A - 3
Note: Født den 18. januar 1820 - Peter Hjeronimus [Carstens - overstreget] - Peter Carstensen og Madame, forpagter af Nr. Schousgaard. Hjemmedøbt den 27.januar, daaben konfirmeret den 3. november. Faddere velaugt kone og velaugt Ricart Christen Larsen, Jomfru Møller fra Jegerum Mølle? Introduceret 3. søndag efter trinitatis.
Søns fødsel
8
Jens Frederik Nielsen Carstens
16. marts 1823 (Alder 39 år)
Detaljer for citat: 1814-1882, C 096 A - 7
Søns dåbJens Frederik Nielsen Carstens
3. maj 1823 (Alder 39 år)
Publikation: København, 1958
Detaljer for citat: Side 8
Detaljer for citat: 1814-1882, C 096 A - 7
Note: Født den 16. marts 1823 - Jens Friderich Nielsen - forpagetr Hr. Carstensen og hustru N.N. af Gundestrup og af borgerstanden. Døbt i kirken den 4. mai. Faddere Jens Simonsens kone i Tanderupgaard, Anne Marie Jensdatter fra ditto i Bejstrup sogn, Peder Laursen, Jens Nielsen af Trustrup i Kjettrup sogn og Niels Pedersen Bisgaard af Skræm sogn, alle af bondestanden.
Note 7. august 1827 (Alder 43 år)

Note:

1827 købte han selv en gård. Den 7. august underskrev han købekontrakt, 43 år gammel, på Pokkelgården i Øster Hassing, som har været ejet af herredsfoged Rod, og beboet af fæster Christen Jensen. Han udbetaler herfor 350 rigsdaler i sedler og skal yde aftægt til Christen Jensens enke. Skødet udstedes 11 deceber 1827 og tinglæses 11 juli 1828. Familien flytter ifølge hans optegnelser ind nytåret 1828. De har 7 børn. Pengene til gårdkøbet er alle lånte penge: 350 rbd ialt fra syv forskellige personer fra forskellige steder, f.eks. en enkemadamme på Vilbæksminde, hvor han var forvalter 1810. Udstedelsesdato 13 juni 1828 mod pant i gården med dens 7 tdr htk, hvilket i areal er det seksdobbelte på de kanter (42 tdr ifølge beregning i stambogen). Jorden er på nogle steder halv muld og halv sand, andre steder ku en trediedel sand. Navnet på gården skrives nogle gange "Pukkelgård" andre "Pokkelgård" ( i senere tid "Poppelgård"). Men i ældre skøder kaldes den Pougvergård, og her er vel forklaringen, for i V. Brønderslev sogn findes en gård der hedder "Poukjærgård" og det siges at stamme fra, at der her en gang har oet en soldat, en "Pauker ved det Nationale Rytteri", så det har sikkert forholdt sig på samme måde i Ø. Hassing, så det første navn formentlig har været "Pauker-gård" i moderne retskrivning. Iøvrigt står der senere ved sønnen Jens Frederiks bryllup at brudens hjemsted er "Paukkergården". ** Se afskrift af skøde og panteobligation med videre**

Bopæl efter 1827 (Alder 42 år)
Kilde: G Bergmann
Note: Peter Ohlsen Carsens var forpagter på adskillige gårde i Vendsyssel, før han i 1827 blev ejer af Poppelgård i Ø. Hassing sogn.
Søsters dødsfaldJohanne Magdalene Carstens
3. februar 1833 (Alder 48 år)
Søsters begravelseJohanne Magdalene Carstens
11. februar 1833 (Alder 48 år)
Note:

Dødsfald 1833. 3. febr. begr. 11 febr. Johanna Magdalena Carstensen. Der normalische Kaufmann Larenz Carstens hiefeld und seine Ehefrau Johanna Christine geb. Helgeruth eheliche Tochter, die starb alt 44 Jahr 9 Mon 22 T.

FolketællingAnne Kirstine NielsenVis familie
18. februar 1834 (Alder 49 år)
Detaljer for citat: DDA-339
Note:

Nr. 37 - Øster Hassing by - en gård

Peter Carstens50Gift0Gårdmand. Anne Kirstine Carstens !!50Gift0hans kone. Peter Hironnimus Carstens14Ugift0deres barn. Frederik Nielsen Carstens11Ugift0deres barn. Katrine Margrethe Carstens17Ugift0deres barn. Niels Pedersen53Enke0Inderste, lever af en liden ?? Niels Christensen24Ugift0Tjenestekarl.

Barns ægteskabFerdinand F. BergmannJohanne Kirstine CarstensVis familie
13. juni 1835 (Alder 51 år)
Note 1. maj 1836 (Alder 52 år)

Note:

Peter Ohlsen Carstens køber en mindre gård i Øster Hassing af Peter Hansen Bødker for 400 Rdl. Ejendommen må ikke tillægges Poppelgaard. *** Se afskrift af skøde og lånedokumet ******

Mors dødJohanne Christine Helgerud
22. december 1836 (Alder 52 år)
Detaljer for citat: Aa 098 - 16. 1818-1847 døde. pag. 265
Halvbrors dødsfaldJohan Carstens
23. februar 1837 (Alder 52 år)
Detaljer for citat: Kilde: Maibølls Uddrag /M 6499/
Barns ægteskabOle Fjeldgaard ChristoffersenKatrine Margrethe CarstensVis familie
30. november 1838 (Alder 54 år)
Detaljer for citat: lb. nr. 21, kort 5/7, side 261
Note:

1838 Øster Hassing (nr 6)
Ungkarl Ole Fjeldgaard Christoffersen i Faarback 28 Aar Pigen Cathrine Margrethe Carstens i Pougvergaard 21 Aar Forlovere Peter Carstens i Pougvergaard og Jens Frederik Christoffersen i Diget Vielsesdag 30.Nov. Anmærkning: For dem er lyst 21. og 28. Oct. samt 4. November.

Fars dødLorenz Carstens
14. februar 1839 (Alder 54 år)
Publikation: 1947
Detaljer for citat: side 72
Detaljer for citat: Aa 098 16. 1818-1847 D. Side 307
FolketællingAnne Kirstine NielsenVis familie
1. februar 1840 (Alder 55 år)
Detaljer for citat: DDA-1664
Note:

Nr. 87 - Øster Hasing by - en gård

Peter Carstens ??56gift0GårdmandTitulaturen Hr" sat foran navnet." Anne Kirstine Nielsen56gift0hans kone Vilhelm Carstens26ugift0deres barn Hjeronnimus Carstens20ugift0deres barn Jens Frederik Nielsen Carstens17ugift0deres barn Johanne Mari Hansdatter23ugift0Tjenestepige Lorens Carstens ??31ugift0Møllebygger.Titulaturen Hr" sat foran navnet."

Halvsøsters dødsfaldAnna Carstens
24. februar 1841 (Alder 56 år)
Halvsøsters begravelseAnna Carstens
6. marts 1841 (Alder 56 år)
FolketællingAnne Kirstine NielsenVis familie
1. februar 1845 (Alder 60 år)
Detaljer for citat: DDA-A0335
Note:

Nr. 1 - Øster Hassing By - en gård Peter Olesen Carstens62giftSønder ??, Als.gårdmand. Anne Christine Nielsen61giftTåstrup præstegård, Sjælland.hans kone. Larens Carstens36ugiftKøbenhavnMøllebygger. Deres barn. Wilhelm Carstens31ugiftHellevad sogn, Hjørring amt.Deres barn. Peter Jeronnimus Carstens25ugiftSvenstrup sogn, Ålborg amt.!!Deres barn. Jens Frederik Nielsern Carstens22ugiftSkagernDeres barn. Peter Ole Jensen2ugiftØster Hassing sogn, Ålborg amt.Plejebarn. Anne Margrethe Hansdatter22ugiftHals sog, Ålborg amt.Tjenestepige. Bertel Larsen36ugifther i sognetUnder forsørgelse. Afsindigen 12 år

Barns ægteskabJens Frederik Nielsen CarstensEllen Marie PedersenVis familie
24. marts 1845 (Alder 61 år)
Detaljer for citat: lb. nr. 21, kort 5/7, side 267
Note:

karl Jens Frederik Nielsen Carstens i Pukkelgaarden, gammel 22 år Pige Elen Pedersdatter i Paukkelgaarden, gammel 20 år forlovere: Peter Carstens i Pukkelgaarden og Christen Christensen i Østerhassing viet 24 marts i Kirken

Barns ægteskabPeter Hjeronimus CarstensKirstine PedersdatterVis familie
30. oktober 1849 (Alder 65 år)
Detaljer for citat: Copulerede - 1849
Note:

karl Peter Jeronimus Carstens af Ø. Hassing , 29 år og pige Kirstine Pedersdatter af Holtet 23 år Forlovere: Gaardmand Peter Carstens af Ø. Hassing og Peder Jensen på Holtet Viet 30 oktober i Vesterhassing kirke

Barns ægteskabLorenz CarstensElse Marie IversdatterVis familie
25. december 1849 (Alder 65 år)

Brors dødsfaldGerhard Wilhelm Carstens
efter 1849 (Alder 64 år)
FolketællingAnne Kirstine NielsenVis familie
1. februar 1850 (Alder 65 år)
Detaljer for citat: DDA-B3087
Note:

Øster Hassing - Nr 43 - En gård Peter Carstens67GiftSønderborgGaardmand,Huusfader Ane Kirstine Nielsen66GiftHøie Thostrup Sogn,Frederiksborg Ahans Kone Wilhelm Carstens36UgiftHellevad S.Hjørring ASøn,Slagter Jeronimus Carstens30GiftSveastrup S.Hjørring ASøn,tjener for Faderen Kirstine Pedersdatter26Giftdette Sognhans Kone Jens Pedersen2Ugiftdette Sognderes Søn Peter Ole Jensen Carstens7Ugiftdette SognPleiesøn Mette Catrine Stærkilsdatter25UgiftVesterhassing S -""TjenestepigeAalborg Amt"" Bertel Larsen Lund35Ugiftdette Sognunder Fattigforsørgels.Forstanden berøvede fra det 22.Aar

Hustrus dødsfaldAnne Kirstine Nielsen
11. marts 1853 (Alder 69 år)
Detaljer for citat: lb nr. 25, kort 3/5, side 191
Hustrus begravelseAnne Kirstine Nielsen
18. marts 1853 (Alder 69 år)
Detaljer for citat: lb nr. 25, kort 3/5, side 191
Note:

Dødsfald: Øster Hassing 1853 11. marts, begravet 18 marts Ane Christine Carstens, født Nielsen Gårdmand Peter Carstens' Hustru af Østerhassing 69 år. Død af alderdom

Note 29. juni 1854 (Alder 70 år)

Detaljer for citat: Kilde: Kopi af originalt brev, samt "oversættelse af Th. Aarup Hansen.
Note:

Brev dateret 29.6.1854 fra Peter Ohlsen Carstens til sønnen Møllebygger Lorentz Carstens:

Til Hr. Møllebygger Lorentz Carstens forpagter af Frederikshavn Mølle Kjære Søn! Dit læge forventede brev af 25, modtog jeg den 28. og i dag har jeg talt med Niels i Hallunds Mølle om at komme til Los Høj; men han vil til en snedker i Ulsted, da hans bryst ikke kan taale møllens støv. - Saddelmager Bergmann kom med det bud, at jeg, om jeg ville tale med dig, skulle møde i morgen tidlig i Horsens Mølle; men da jeg formodede, at du var borte, førend jeg kom dertil, saa blev jeg hjemme, især da turen var dig for besværlig til at komme her. Du burde have skrevet mig til, at du kom til marked og ikke den dag, saa skulle jeg nok have mødt dig. Postgangene er jo nu ikke så trættende, og turen ved hjemmet kan dog ikke være saa yderst kostbar mere for dig end end andre, men det kalder jeg ligegyldighed. At jeg er ked af at være her er meget rigtigt, men jeg har ikke kunnet bestemme mig til at flytte, thi hvem af børnene jeg fløtter til, saa er der fortrydelse og de synes vist kun, at jeg rejser til fremmede. Jens Vesternæssig har solgt sin gaard til Adt. og Niels altsaa til to brødre for 30000 Rbd. og nu bliver der formodentlig process mellem dem; thi Adt. og prokurator Jensen var her i gaar, da Jens Vesternæssig paastaar at beholde de tilkjøbte enge, som de andre brødre vil paastaa skal gølge i handlen. - Jens Vesternæssig har igjen købt Hankedsgaard i Rotterup for 32000 Rbd. som skal være en god handel i forhold til Vesternæssig, og Hanke staar igjen i Handel med Kjøbmand Svendsen i Halds, som har buden 9000 og han vil sælge for 3500 Rbd. - Volle Christoffersen har uparsilert sin gaard i Ulsted og solgt alle parseller særdeles fordelagtigt, naar han blot faar bevillien. - Verners broder eller Hanke kommer her til mig på Løverdag for at afgjørre hvorres snapsting ect. - Pokkelgårds østre huus er paa jorden og skal opførres igjen af Olle Pillen, som vel vil blive Langsomigt. - Madame Henberg har været 2 dage i Aalborg, men er nu her igjen, og bliver her vel sagtens nu, Gud ved hvad Skollelærerens bestemmelse er med hende, da han ikke vil seppareres fra hans kjønne kone. Hun rejste i Løverdags i den hensigt at reise til hendes mand; men hun kom ikke længere end til Aalborg føren hun blev omraadt, og andre Fruentimmer er her ikke. - Jonker Niels og en dreng ere de tjenstefolk i tiden her. - 2 gode heste á 100 Rbd. har Verner nu fået af Broderen i steden for di to døde, og vi hænder tømmer i Sundby 2 gange om ugen. - Her saavel som overalt her i Egnen tegner kornet ypperlig, og Rugen købes nu for 7 nd. - Det er nok ingen liden udfold du har haft, men det er en hjælp, at du selv kan fourere samme, og andser den for lidt; det fornøjer mig at du med familie ere radske og lever godt, jeg er nu ogsaa rask og vel - tak for din postens hilsen, jeg nok have lidt handes selskab her eller i Horsens Mølle. - At Jacobsen er død ved du vel, og Niels Mand, nu har du all Nyhed her fra egnen. Din søster Johanne ere en reen handels kone, og hun er særdeles godt skjikket dertil. - Manden er en god sadelmager, og roses af enhver han arbejder for; men nu har han ikke havt meget arbejde; han arbejder for tiden i V. og Øster Hassing Kjærke med udtagning af prækestol og altertavle ect., men han vil nok have en stor dram, naar lejlighed hertil gives, for resten et godt fredeligt menneske, men familien er stor og bopæl liden og maadelig, men der er godt korn paa ejendommen i aar. - Dersom den gaard inu ikke er solgt, som ligger ved Rossaa Bolvig kunne inu Hieronimus have lyst til at handle med ham om samme. - Vilhelm er ved at kjøbe gaarden i Horsens, men inu ikke afgjort med enken og sønnen Severin. Frederik ligger syg og børn i skoldkobberen, som er et kænt tilfælde for dem. - Hos Søren Næssig bøgges i aar et stort nyt hus i vesterende af gaarden. Og Jens Christian i Synnergaard sætter en stor ny ralling, som Thorsten Trudses opfører; Johannes Peter er der hos ham, han har i to år været i snedkerlære i Vejle, saa jeg synes han burde have noget lidt i løn, men Thorsten vil ikke give ham løn det første aar inu, og det er kostbar for forældrene at klæde og vadske for ham. Iøvrigt hilses du og familien fra hele denne store familie, men i særdeleshed fra din gl. Fader, til din gode kone og børn, og i haab om snart at høre fra dig igjen, er og forbliver jeg stedse din troe fader. P. Carstens Pokkelgaard d. 29. Juni 1854 ** Se kopi af originalt brev, samt "oversættelsen af Aarup - se endvidere Asholts noter vedrørende brevet **

Bopæl mellem 11. juli 1854 og 28. oktober 1855 (Alder 70 år)
Note 24. juli 1854 (Alder 70 år)

Detaljer for citat: Kilde 29040 fol 654 A-B
Note:

Peter Ohlsen Carstens sælger 24/7 1854 matr. nr. 22 Øster Hassing - Pukkelgård og en mindre gård matr. nr. 11 Øster Hassing og Matr. nr. 81 Gandrup for ialt 4.000 Rdl. til Johan Peter Werner *** Se kopi af dokumenter ****

Søsters dødsfaldIda Christine Carstens
25. august 1854 (Alder 70 år)
Bopæl 12. november 1854 (Alder 70 år)
Note 15. december 1854 (Alder 70 år)

Detaljer for citat: Kilde 29040 fol 785 B
Note:

Køber hus i Ulsted, matr. nr. 70 af Bodil Jensdatter for 650 Rdl. Iføge Asholt er han allerede rejst til Ulsted 11.7.1854 og bor her ved FT 1855. *** Se afskrift af skøde ***

Note 17. december 1854 (Alder 70 år)

Detaljer for citat: Kilde 29040 fol 260 B - 261 A
Note:

Sælger MAtr. nr. 70 i Ulsted for 700 Rdl. *** Se kopi af skøde *****

Barns ægteskabWilhelm CarstensMarianne Jensdatter KjærVis familie
16. februar 1855 (Alder 70 år)
Bopæl mellem 28. oktober 1855 og 21. februar 1856 (Alder 71 år)
Død 21. februar 1856 (Alder 71 år)
Detaljer for citat: lb nr. 25, kort 3/5, side 175
Skifte 23. februar 1856 (2 dage efter dødsfald)

Detaljer for citat: 1851-1857, B 36 - 90
Note:

Aar 1856 den 21. februar anmeldte huusmand Hjeronnimus Carstens af Øster Hassing, at hans fader Peter Carstens boende til leje i Fruerlunden i Øster Hassing sogn er død den 21. dennes. Hans arvinger er hans 7 børn, hvoraf de 3.de ere ????????????? derfor ??????????????????? og en datter er ugift. Attest meddelt


Aar 1856 den 1. marts mødte underskrevne sognefoged for Øster Hassing sogn med tvende ??????? vidner og vurderingsmænd skovfoged Søren Mikkelsen og boelsmand Lars Jensen Fruerlund for ifølge hr. ????????????? ?????? Meinigs at foretage registrering og vurdering efter Peter Carstens. Ved forretningen var tilstede den afdødes datter Lise, som ?????????? og ??????????? at forretningen blev fremmet som følger:

1 gl. chatold 5 rdl. ................................ Div møbler og tøj for i alt 64 rdl. 1 obligation på 2.000 rdl., sammes på 500 rdl., ??????? på NIels Andersens gård i Føltved 225 rdl., ?? ???? 70 rdl.

Videre blev ikke fore???st at tilhøre den afdøde. ?????? ????????? ??????? efter ægte skjøn og samvittighed. Datum ut supra Niels Jensen. Som vurderingsmænd Søren Mikkelsen og Lars Jensen


Boet efter Peter Carstens af Øster Hassing. Det til i dag udsatte skifte ?????? blev fremlagt og paategnet til ind?????????? som i skifteretten var mødte, den afdødes: søn Vilhelm Carstens, gårdmand i Horsens søn Hjeronnimus Carstens husmand i Bolleskov i Dronninglund sogn svigersøn Ole Fjeldgaard Christoffersen gift med datteren Cathrine Margrethe Carstens datteren Johanne Christine Carstens gift med saddelmager Bergmann i Øster Hassing datteren Ane Frederikke Elise Carstens af Øster Hassing med ??????? ???????????? ? ????????????????????? ????????????????????????????? tilkendegive at den afdødes arvinger foruden dem er efternævnte hans børn: en søn Lorentz Carstens forpagter af Frederikshavns Mølle en søn Jens Frederik Carstens husmand i Rødhus i Hune sogn samtlige arvinger er børn af ægteskab mellem den afdøde og hans for 3 aar siden afdøde hustru Ane Kirstine født Nielsen efter hvem ??????? har hensiddet i uskifter bo. ................................. Obligation fra Bertel Larsen og Jens Peter Thomsen som ???? af en gaard i Gammelkirk, dat. 18. august 1854 ???? 1. februar 1855 = 2.000 Rdl ??mers af 10. marts 1855 fra Frederik Carstens for 300 rdl. do. af 29. januar 1855 fra Vilhelm Carstens for 100 rdl. do. af 27. november 1854 fra sadelmager Bergmann for = 100 rdl. .................................. ........................................................ ......................................... ................................... ...............

Begravelse 29. februar 1856 (8 dage efter dødsfald)
Detaljer for citat: lb nr. 25, kort 3/5, side 175
Note:

Død 21. febr. 1856, Begr. 29 februar. Peter Olesen Carstens. 72 år. Død af alderdom. Capitalist i Fruerlund.

Skifte 1857 (10 måneder efter dødsfald)

Note:

Skifteforretning Boet ender med 3061 Rdl. til deling mellem børnene. *** Se kopier af diverse afskrifter***

Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 22. maj 1783, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
10 måneder
ham selv
2 år
lillesøster
Eleonora Elisabeth Carstens
Født: 24. februar 1786, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Død: 17. december 1796, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
2 år
lillesøster
Johanne Magdalene Carstens
Født: 12. april 1788, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Død: 3. februar 1833, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
3 år
lillebror
4 år
lillesøster
Ida Christine Carstens
Født: 28. juli 1794, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Død: 25. august 1854Schipphorst, Neumünster, , Schleswig-Holsten, Tyskland
Faders familie med Eleonora Elisabeth Thortsen - Vis familie
far
stedmor
Ægteskab: 20. oktober 1774, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
5 måneder
halvbror
Gerhard Wilhelm Carstens
Født: 23. marts 1775, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Død: 7. juli 1784, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
14 måneder
halvsøster
Anna Carstens
Født: 22. maj 1776, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Død: 24. februar 1841, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
1 år
halvbror
Johan Carstens
Født: 28. maj 1777, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Død: 23. februar 1837Herrische Feld, Neumünster, , , Tyskland
16 måneder
halvsøster
Helena Marie Carstens
Født: 18. september 1778, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Død: 6. februar 1781, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
11 måneder
halvbror
Peter Bugislaus Carstens
Født: 2. september 1779, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Død: 16. november 1780, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
15 måneder
halvbror
Lorentz Carstens
Født: 19. november 1780, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Død: 26. november 1784, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
17 måneder
halvsøster
Helene Marie Carstens
Født: 6. april 1782, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Død: 6. juni 1783, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Familie med Anne Kirstine Nielsen - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 8. marts 1809Garnisons Kirke, , Garnisons, København, København
1 måned
søn
20 måneder
datter
15 måneder
datter
Johanne Frederikke Oline Carstens
Født: 28. marts 1812, Fjerritslev, Kollerup, Vester Han, Thisted
Død: 28. marts 1873Øster Neissig, , Øster Hassing, Kær, Aalborg
2 år
søn
Wilhelm Carstens
Født: 2. maj 1814Klokkerholm Mølle, , Hellevad, Dronninglund, Hjørring
Død: 5. oktober 1895Kyvsgård, , Horsens, Kær, Aalborg
20 måneder
søn
Claus Lykke Carstens
Født: 31. december 1815Klokkerholm Mølle, , Hellevad, Dronninglund, Hjørring
Død: 10. januar 1816Klokkerholm Mølle, , Hellevad, Dronninglund, Hjørring
16 måneder
datter
3 år
søn
3 år
søn

FødtKirkebog for Sønderborg
Detaljer for citat: 1764-1815, Aa 098 - 6
DåbKirkebog for Sønderborg
Detaljer for citat: 1764-1815, Aa 098 - 6
NoteVerner Asholt
NoteVerner Asholt
NoteVerner Asholt
NoteVerner Asholt
Detaljer for citat: Kilde: Kopulationsprotokol for København 1801-1815
ÆgteskabKirkebog for Garnisons sogn, København
Detaljer for citat: 1799-1814, Vielsesprotokol Danske og Tyske
NoteVerner Asholt
NoteVerner Asholt
BopælVerner Asholt
NoteVerner Asholt
BopælG Bergmann
FolketællingFT-1834 Øster Hassing sogn, Kær H, Aalborg A
Detaljer for citat: DDA-339
NoteVerner Asholt
FolketællingFT-1840 Øster Hassing sogn, Kær H, Aalborg A
Detaljer for citat: DDA-1664
FolketællingFT-1845 Øster Hassing sogn, Kær H, Aalborg A
Detaljer for citat: DDA-A0335
FolketællingFT-1850 Øster Hassing sogn, Kær H, Aalborg A
Detaljer for citat: DDA-B3087
NoteVerner Asholt
Detaljer for citat: Kilde: Kopi af originalt brev, samt "oversættelse af Th. Aarup Hansen.
BopælVerner Asholt
NoteVerner Asholt
Detaljer for citat: Kilde 29040 fol 654 A-B
NoteVerner Asholt
Detaljer for citat: Kilde 29040 fol 785 B
NoteVerner Asholt
Detaljer for citat: Kilde 29040 fol 260 B - 261 A
BopælVerner Asholt
NoteVerner Asholt
Detaljer for citat: Afskrift af PO's stambuch
NoteVerner Asholt
NoteVerner Asholt
MiscKorset ved vejen, Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1958
Publikation: 1958
Detaljer for citat: side 270
NavnFT-1850 Øster Hassing sogn, Kær H, Aalborg A
Detaljer for citat: DDA-B3087
DødKirkebog for Øster Hassing Sogn - C 147 B
Detaljer for citat: lb nr. 25, kort 3/5, side 175
SkifteKær herred: Skifteprotokol
Detaljer for citat: 1851-1857, B 36 - 90
BegravelseKirkebog for Øster Hassing Sogn - C 147 B
Detaljer for citat: lb nr. 25, kort 3/5, side 175
SkifteVerner Asholt
Dåb

Tag die geburt 10. marts, Tag der getauf 13. marts - Peter Ohlsen Carstens - der Kaufmanns Lorentz Carstens und dessen ehefrau Johanne Christine geboren Helgerudt. ????????? ???? ?????? [faddere] Der kontrolleur Hans Peter Helgerudt, Mons. Jacob Carstens, Frau Sophie Louise Krabbe.

Note

V. Asholt: 1799 rejste han hjemmefra, idet han som 15-årig kom på Brahetroleborg Seminarium hvor han var fra 1. maj 1799 til 1. maj 1801. Det var ikke selve seminariet han var på, men den dertil knyttede anstalt for unge elever. På skolen virkede lærere der var professorer fra Kiels universitet. Skolen var oprettet af Ludvig Rewentlow. Forstanderen J.F. Oest og lærer P. Villaume kan man læse meget om i Biogr.leks. Den sidste underviste P.O. i landbrug.

Som mange andre "studerende" på den tid blev han sendt på skole med en "Stambuch", forgængeren til senere tiders poesibøger, hvor venner og bekendte, lærere og veninder og specielt familie, skrev små eller længere vers til erindring, ofte selvdigtede. Senere skrev han notater om sit liv og sin familie på de hvide blade bagfra i bogen, samt indførte nogle digtehan selv havde skrevet, hvad må være en frugt af seminarieopholdet. Denne bog findes stadig i familien, jeg (Verner Asholt) har fundet frem til den og kopieret det meste af den.

Note

Fra skolen kom han direkte til en gård Hviding i Holsten [Mon ikke Asholt tænker på Hvidding, der ligger på begge sider af grænsen mellem Slesvig og Kongeriget]

Note

Vendte 1805 tilbage til Brahetrolleborg som forpagter på den hertil knyttede gård Bernstorffsminde. Det siger nok noget om hans omdømme og kvalifikationer. Her var han et par år.

Note

Anno 1809. Marts måned, 6, Peter Olsen Carstens, Avlsforvalter, i Garnisions 4 rdl. I Huset.

Ægteskab

Hr. Peder Ohlsen Carstens, Avlsforvalter af Nyesøe under Præstøe Amt og Jfr. Anne Kirstine Nielsen i Roskilde. Forlovere Helgerud, Capt. Lille Købmagergade no. 74 og ? C Fick, Blikkenslagermester i Sr Strandgade 103. Viet den 8. marts.

Note

Han kom så til Herregården Nysøe ved Næstved, og mens han var her traf han en pige på den nærliggende Høvdinggård, og hende blev han gift med i København 1809. Hun var nemlig egentlig fra Høje Tåstrup, og havde pladser forskellige steder der omkring. Traditionen siger Kongens køkken, papirerne siger Roskilde. I København havde han familie, en morbroder C.F. Helgerud, der var silkekræmmer og tillige kaptajn i det borgerlige infanteri under englandskrigene. Denne var dog ikke af de rigeste og gik konkurs flere gange. Han har skrevet en længere sang med tegning i stambogen, foruden han naturligvis var forlover ved brylluppet.

Note

Ikke længe efter brylluppet blev deres første barn født på fødselsstiftelsen i København. I stambogen er der naturligvis mange erindringer fra ungdomsvenner og veninder, et par med hul efter hårlokker, en enkelt lok har endda fået lov at blive siddende. E norsk ven løfter en pegefinger. Men efter bryllupet holder hilsnerne op. De flyttede til Nordjylland, hvor de op til 1827 boede i hvert fald ti forskellige steder som bestyrerpar på større gårde. Forældrene besøgte han efter eget udsagn sidst i 1819, selv om han oplyser, at han inden gårdkøbet var et halvt år 1827/1828 på Als (Hvis det er det Als). Det anføres dog i kirkebogen ved faderens død i 1839 i listen over arvinger, at han er bosiddende i "Skovsgård ved Nibe", som han forlod i 1821. Forbindelsen med forældrene har formentlig ikke været den bedste. I parantes kan bemærkes, at forældrenes hilsen i hans stambog begge er skrevet på tysk, mens han selv altid skrev på dansk.

Bopæl

Bestyrertiden var ikke uden vanskeligheder. De oplevede to gårdbrande. Den første i 1813 da Hjortdal Præstegård brændte.

Bopæl

Opholdt sig på Nørre Ravnstrup fra Klokkerholm Mølle brændte i februar 1818 til 1. maj 1818

Note

1827 købte han selv en gård. Den 7. august underskrev han købekontrakt, 43 år gammel, på Pokkelgården i Øster Hassing, som har været ejet af herredsfoged Rod, og beboet af fæster Christen Jensen. Han udbetaler herfor 350 rigsdaler i sedler og skal yde aftægt til Christen Jensens enke. Skødet udstedes 11 deceber 1827 og tinglæses 11 juli 1828. Familien flytter ifølge hans optegnelser ind nytåret 1828. De har 7 børn. Pengene til gårdkøbet er alle lånte penge: 350 rbd ialt fra syv forskellige personer fra forskellige steder, f.eks. en enkemadamme på Vilbæksminde, hvor han var forvalter 1810. Udstedelsesdato 13 juni 1828 mod pant i gården med dens 7 tdr htk, hvilket i areal er det seksdobbelte på de kanter (42 tdr ifølge beregning i stambogen). Jorden er på nogle steder halv muld og halv sand, andre steder ku en trediedel sand. Navnet på gården skrives nogle gange "Pukkelgård" andre "Pokkelgård" ( i senere tid "Poppelgård"). Men i ældre skøder kaldes den Pougvergård, og her er vel forklaringen, for i V. Brønderslev sogn findes en gård der hedder "Poukjærgård" og det siges at stamme fra, at der her en gang har oet en soldat, en "Pauker ved det Nationale Rytteri", så det har sikkert forholdt sig på samme måde i Ø. Hassing, så det første navn formentlig har været "Pauker-gård" i moderne retskrivning. Iøvrigt står der senere ved sønnen Jens Frederiks bryllup at brudens hjemsted er "Paukkergården". ** Se afskrift af skøde og panteobligation med videre**

Bopæl

Peter Ohlsen Carsens var forpagter på adskillige gårde i Vendsyssel, før han i 1827 blev ejer af Poppelgård i Ø. Hassing sogn.

Folketælling

Nr. 37 - Øster Hassing by - en gård

Peter Carstens50Gift0Gårdmand. Anne Kirstine Carstens !!50Gift0hans kone. Peter Hironnimus Carstens14Ugift0deres barn. Frederik Nielsen Carstens11Ugift0deres barn. Katrine Margrethe Carstens17Ugift0deres barn. Niels Pedersen53Enke0Inderste, lever af en liden ?? Niels Christensen24Ugift0Tjenestekarl.

Note

Peter Ohlsen Carstens køber en mindre gård i Øster Hassing af Peter Hansen Bødker for 400 Rdl. Ejendommen må ikke tillægges Poppelgaard. *** Se afskrift af skøde og lånedokumet ******

Folketælling

Nr. 87 - Øster Hasing by - en gård

Peter Carstens ??56gift0GårdmandTitulaturen Hr" sat foran navnet." Anne Kirstine Nielsen56gift0hans kone Vilhelm Carstens26ugift0deres barn Hjeronnimus Carstens20ugift0deres barn Jens Frederik Nielsen Carstens17ugift0deres barn Johanne Mari Hansdatter23ugift0Tjenestepige Lorens Carstens ??31ugift0Møllebygger.Titulaturen Hr" sat foran navnet."

Folketælling

Nr. 1 - Øster Hassing By - en gård Peter Olesen Carstens62giftSønder ??, Als.gårdmand. Anne Christine Nielsen61giftTåstrup præstegård, Sjælland.hans kone. Larens Carstens36ugiftKøbenhavnMøllebygger. Deres barn. Wilhelm Carstens31ugiftHellevad sogn, Hjørring amt.Deres barn. Peter Jeronnimus Carstens25ugiftSvenstrup sogn, Ålborg amt.!!Deres barn. Jens Frederik Nielsern Carstens22ugiftSkagernDeres barn. Peter Ole Jensen2ugiftØster Hassing sogn, Ålborg amt.Plejebarn. Anne Margrethe Hansdatter22ugiftHals sog, Ålborg amt.Tjenestepige. Bertel Larsen36ugifther i sognetUnder forsørgelse. Afsindigen 12 år

Folketælling

Øster Hassing - Nr 43 - En gård Peter Carstens67GiftSønderborgGaardmand,Huusfader Ane Kirstine Nielsen66GiftHøie Thostrup Sogn,Frederiksborg Ahans Kone Wilhelm Carstens36UgiftHellevad S.Hjørring ASøn,Slagter Jeronimus Carstens30GiftSveastrup S.Hjørring ASøn,tjener for Faderen Kirstine Pedersdatter26Giftdette Sognhans Kone Jens Pedersen2Ugiftdette Sognderes Søn Peter Ole Jensen Carstens7Ugiftdette SognPleiesøn Mette Catrine Stærkilsdatter25UgiftVesterhassing S -""TjenestepigeAalborg Amt"" Bertel Larsen Lund35Ugiftdette Sognunder Fattigforsørgels.Forstanden berøvede fra det 22.Aar

Note

Brev dateret 29.6.1854 fra Peter Ohlsen Carstens til sønnen Møllebygger Lorentz Carstens:

Til Hr. Møllebygger Lorentz Carstens forpagter af Frederikshavn Mølle Kjære Søn! Dit læge forventede brev af 25, modtog jeg den 28. og i dag har jeg talt med Niels i Hallunds Mølle om at komme til Los Høj; men han vil til en snedker i Ulsted, da hans bryst ikke kan taale møllens støv. - Saddelmager Bergmann kom med det bud, at jeg, om jeg ville tale med dig, skulle møde i morgen tidlig i Horsens Mølle; men da jeg formodede, at du var borte, førend jeg kom dertil, saa blev jeg hjemme, især da turen var dig for besværlig til at komme her. Du burde have skrevet mig til, at du kom til marked og ikke den dag, saa skulle jeg nok have mødt dig. Postgangene er jo nu ikke så trættende, og turen ved hjemmet kan dog ikke være saa yderst kostbar mere for dig end end andre, men det kalder jeg ligegyldighed. At jeg er ked af at være her er meget rigtigt, men jeg har ikke kunnet bestemme mig til at flytte, thi hvem af børnene jeg fløtter til, saa er der fortrydelse og de synes vist kun, at jeg rejser til fremmede. Jens Vesternæssig har solgt sin gaard til Adt. og Niels altsaa til to brødre for 30000 Rbd. og nu bliver der formodentlig process mellem dem; thi Adt. og prokurator Jensen var her i gaar, da Jens Vesternæssig paastaar at beholde de tilkjøbte enge, som de andre brødre vil paastaa skal gølge i handlen. - Jens Vesternæssig har igjen købt Hankedsgaard i Rotterup for 32000 Rbd. som skal være en god handel i forhold til Vesternæssig, og Hanke staar igjen i Handel med Kjøbmand Svendsen i Halds, som har buden 9000 og han vil sælge for 3500 Rbd. - Volle Christoffersen har uparsilert sin gaard i Ulsted og solgt alle parseller særdeles fordelagtigt, naar han blot faar bevillien. - Verners broder eller Hanke kommer her til mig på Løverdag for at afgjørre hvorres snapsting ect. - Pokkelgårds østre huus er paa jorden og skal opførres igjen af Olle Pillen, som vel vil blive Langsomigt. - Madame Henberg har været 2 dage i Aalborg, men er nu her igjen, og bliver her vel sagtens nu, Gud ved hvad Skollelærerens bestemmelse er med hende, da han ikke vil seppareres fra hans kjønne kone. Hun rejste i Løverdags i den hensigt at reise til hendes mand; men hun kom ikke længere end til Aalborg føren hun blev omraadt, og andre Fruentimmer er her ikke. - Jonker Niels og en dreng ere de tjenstefolk i tiden her. - 2 gode heste á 100 Rbd. har Verner nu fået af Broderen i steden for di to døde, og vi hænder tømmer i Sundby 2 gange om ugen. - Her saavel som overalt her i Egnen tegner kornet ypperlig, og Rugen købes nu for 7 nd. - Det er nok ingen liden udfold du har haft, men det er en hjælp, at du selv kan fourere samme, og andser den for lidt; det fornøjer mig at du med familie ere radske og lever godt, jeg er nu ogsaa rask og vel - tak for din postens hilsen, jeg nok have lidt handes selskab her eller i Horsens Mølle. - At Jacobsen er død ved du vel, og Niels Mand, nu har du all Nyhed her fra egnen. Din søster Johanne ere en reen handels kone, og hun er særdeles godt skjikket dertil. - Manden er en god sadelmager, og roses af enhver han arbejder for; men nu har han ikke havt meget arbejde; han arbejder for tiden i V. og Øster Hassing Kjærke med udtagning af prækestol og altertavle ect., men han vil nok have en stor dram, naar lejlighed hertil gives, for resten et godt fredeligt menneske, men familien er stor og bopæl liden og maadelig, men der er godt korn paa ejendommen i aar. - Dersom den gaard inu ikke er solgt, som ligger ved Rossaa Bolvig kunne inu Hieronimus have lyst til at handle med ham om samme. - Vilhelm er ved at kjøbe gaarden i Horsens, men inu ikke afgjort med enken og sønnen Severin. Frederik ligger syg og børn i skoldkobberen, som er et kænt tilfælde for dem. - Hos Søren Næssig bøgges i aar et stort nyt hus i vesterende af gaarden. Og Jens Christian i Synnergaard sætter en stor ny ralling, som Thorsten Trudses opfører; Johannes Peter er der hos ham, han har i to år været i snedkerlære i Vejle, saa jeg synes han burde have noget lidt i løn, men Thorsten vil ikke give ham løn det første aar inu, og det er kostbar for forældrene at klæde og vadske for ham. Iøvrigt hilses du og familien fra hele denne store familie, men i særdeleshed fra din gl. Fader, til din gode kone og børn, og i haab om snart at høre fra dig igjen, er og forbliver jeg stedse din troe fader. P. Carstens Pokkelgaard d. 29. Juni 1854 ** Se kopi af originalt brev, samt "oversættelsen af Aarup - se endvidere Asholts noter vedrørende brevet **

Note

Peter Ohlsen Carstens sælger 24/7 1854 matr. nr. 22 Øster Hassing - Pukkelgård og en mindre gård matr. nr. 11 Øster Hassing og Matr. nr. 81 Gandrup for ialt 4.000 Rdl. til Johan Peter Werner *** Se kopi af dokumenter ****

Note

Køber hus i Ulsted, matr. nr. 70 af Bodil Jensdatter for 650 Rdl. Iføge Asholt er han allerede rejst til Ulsted 11.7.1854 og bor her ved FT 1855. *** Se afskrift af skøde ***

Note

Sælger MAtr. nr. 70 i Ulsted for 700 Rdl. *** Se kopi af skøde *****

Note

Uddrag af Peter Ohlsen Carstens egne indførsler i stambogen:

Side 42: Under det vers hans hustru har skrevet i "stambogen" er tilføjet med hendes hånd: "den 14 november" med hans hånd (senere udenom): Høvdinggaard 1808.

Senere tilskrift: Forbemeldte min kone som nu er dødt den 11.marts 1853.

Side 43 (Ligsten): Her under hviler de jordiske levnnger af min elskede kone Anna Christine Carstens født Nielsen. Hun blev født den 4. nov. 1784 i Høje Tostrup Præstegaard i Sjælland og døde i Pokkelgård i Østerhassing d. 11 marts 1853. - Blev gift den 6. marts 1809 i Sjælland md P.C. og i dette kjærlige ægteskab i 44 år blev hun moder til 8 børn, hvoraf et modtog hende i evigheden. Hendes Minde vil stedse for efterlevnde mand og børn blive uforglemmelig. - Fred med hendes Støv. -

Side 332 - 329 (Skrevet bagfra - ingen datering, men det må være lige efter Peter Hjeronimus fødsel - muligvis afskrift af et brev): Saasom jeg altid har haft megen agt for din forstand og tillid til din lovkyndighed, tager jeg mig herved den frihed i anledning af en sælsom tildragelse som skete her på gaarden natten mellem den 17. og 18. januari 1820, at udbede mig fornuftig raad og vejledning, hvorledes jeg mig i denne sag har at forholde af pligt og samvittighed. Historien er korteligen denne: Natten mellem den 17. og 18. blev min kone, som lå i sin sødeste søvn, paa en voldsom maade overfaldet af en dreng, som hun nogen tid tilforn har haft udestaaende med. Min kone gjorde strax anskrig, og ved de sammenkaldte koners hjælp, blev omsider skildt ved drengen, som ellers vist nok havde skilt min kone ved livet. Imidlertid blev min stakkels kone ved drengens voldsomme anfald saa ynkeligt tilredt, at hun endnu maa holde sengen, skjønt her, Gud ske tak! end er haab om hendes liv og helbred. Drengen lod jeg imidlertid paagribe, saa snart ske kunne, han har alt været fremstillet for dommeren, men dommeren tog stikpenge af vidnerne, som alle vare paa drengens parti allerheldst. Et fremmed fruentimmer her i egnen gik i løfte for ham, jeg lod ham derpaa ved 2 af de stærkeste her af gaarden slæbe tilbage til gaarden, hvor han nu holdes i nøje forvaring og maa ligge bunden, saa han hverken kan røre haand eller fod. Spørgsmaalet bliver nu, hvorledes jeg for eftertiden skal forholde mig med ham? om jeg skal jage ham paa porten eller beholde ham i mit brød. Jeg forventer med første post disse spørgsmål besvaret. Drengens navn er Peter Hieronimus, og han er nlig kommet ud af børnehuset i fulddyst. Omstændigheder kan tjene til enten at oplyse sagen eller forøge straffen.


Notater om familien i Stambogen:

1809 den 2. april er Lorentz født og døbt den 9 april i Kjøbenhavn

1810 den 15 december er Johanna Christine født paa Vilsbæksminde og døbt i Brovst Kirke i Østerhanherred den 10 febr 1811

1812 den 28 marts er Anna Friderika Olise født i Fierritzlev og døbt i Kollerup Kjerke i Vester Hanherret den 7 maj 1812

1814 den 2 maj er Wilhelm født i Klokkerholms Mølle og døbt i Hellevad Kjerke den 24 Juli 1814

1815 af 31 december er Claus Lykke født i Klokkerholms Mølle og døbt i Hjemmet den 5 januarii 1816

1817 af 9 maj er Catrine Magrethe født i Klokkerholms Mølle og døbt i Hellevad Kjerke den 16 November 1817.- 1838 af 30 november Brøllup.-

1820 af18 januarii er Peter Hironimus født paa Nørre Schousgaard. døbt i Hjemmet af 27 januarii og den 3 november 1810 i Øster Svenstrup Kjerke i Øster Hanherret. -

1823 af 16 marts er Jens Fredrik Nielsen født i Gundestrup, og døbt i Skræm Kjerke i Vester Hanherret den 3 MAj 1823.

1816 af 10 Januarii døde Claus Lykke i Klokkerholm Mølle, og blev begravet paa Hellevad Kjerkegaard den 14 Januarii 1816

1853 af 11 marts Moder død og begravet paa Øster Hassing Kjerkegaard den 18 marts

d. 22 maj 1833 holdt mine forældre deres Guldbrøllup i Sønderborg

d. 22 decbr 1836 døde min moder 88 år gl

d. 23 febr 1837 døde Johan Carsten = 60 aar gl

d. 14 Febr. 1839 døde min Fader = 87 Aar gl

d. 24 febr 1841 døde Søster Anna Madsen 65 Aar gl

11 Marts 1853 døde min kone næsten 69 aar gl.

den 21 februar 1856 døde vores fader - 72 aar gl ******************'

Side 335 - Tiendeberegning - Pokkelgaard:

Pokkelgaard har til sit Hartkorn efter tiende acten 7 td. 1 skp 3 fk et arial af 42 td land ½ uld og ½ sand for en deel noget 2/3 muld og 1/3 sand, noget leeret, inddelt til 4 års brug og 3 års hvile med sædskifte 2 kjærre rug á 4 fold. 1 kjær byg til 4 fold. 1 kjær havre til 2½ fold.

udsæden er da: Rug 12 td a 4 -48 td 1/10 =4 td 6 skp 1 3/5 fk =38 Rdl86 Skill Byg 6 td a 4 -24 td 1/10 =2 - 3 - 4/5 =11 -26 -

Havre 7 -a 2½-17 td 4 skp a 1/10 =1 - 6 -= 4 74

er 54 Rdl.90 Skill

Halmens værdi 915

er64 - 9 -

Omkostninger af oppebørsel og udtærskning 4 - 15 -

Summa59 Rdl.50 Skill

Reduceret til korn saaledes af rug 4 td, Byg 4 td, Havre 3 Td 1½ Fk

Alsaa bliver af denne Gaard at svare aarlig i enkelt tiende Rug 1 td2 sk2 2/3fk Byg 1 td2 -2 2/3fk Havre 1 td - -

Note

De oplevede den anden gårdbrand i 1818, da Klokkerholm Mølle brændte.

Note

Han solgte sin gård 1854 og boede derefter som rentier i Ulsted en kort tid, og flyttede så ind i Fruerlund i Østerhassing i nærheden af en datter i Øster Neissig. Ved sin død i 1856 havde han bestemt at pigerne skulle arve lige med brødrene, hvilket ikke gjaldt hans kones part. Han fulgte med i tiden, for 1857 kom en lov om lige arveret.

Misc

Nævnt på side 270 i Kr. Værnfelts artikel: Korset ved Vejen, der findes i Fra Himmerland og Kjær herred 1958.

Skifte

Aar 1856 den 21. februar anmeldte huusmand Hjeronnimus Carstens af Øster Hassing, at hans fader Peter Carstens boende til leje i Fruerlunden i Øster Hassing sogn er død den 21. dennes. Hans arvinger er hans 7 børn, hvoraf de 3.de ere ????????????? derfor ??????????????????? og en datter er ugift. Attest meddelt


Aar 1856 den 1. marts mødte underskrevne sognefoged for Øster Hassing sogn med tvende ??????? vidner og vurderingsmænd skovfoged Søren Mikkelsen og boelsmand Lars Jensen Fruerlund for ifølge hr. ????????????? ?????? Meinigs at foretage registrering og vurdering efter Peter Carstens. Ved forretningen var tilstede den afdødes datter Lise, som ?????????? og ??????????? at forretningen blev fremmet som følger:

1 gl. chatold 5 rdl. ................................ Div møbler og tøj for i alt 64 rdl. 1 obligation på 2.000 rdl., sammes på 500 rdl., ??????? på NIels Andersens gård i Føltved 225 rdl., ?? ???? 70 rdl.

Videre blev ikke fore???st at tilhøre den afdøde. ?????? ????????? ??????? efter ægte skjøn og samvittighed. Datum ut supra Niels Jensen. Som vurderingsmænd Søren Mikkelsen og Lars Jensen


Boet efter Peter Carstens af Øster Hassing. Det til i dag udsatte skifte ?????? blev fremlagt og paategnet til ind?????????? som i skifteretten var mødte, den afdødes: søn Vilhelm Carstens, gårdmand i Horsens søn Hjeronnimus Carstens husmand i Bolleskov i Dronninglund sogn svigersøn Ole Fjeldgaard Christoffersen gift med datteren Cathrine Margrethe Carstens datteren Johanne Christine Carstens gift med saddelmager Bergmann i Øster Hassing datteren Ane Frederikke Elise Carstens af Øster Hassing med ??????? ???????????? ? ????????????????????? ????????????????????????????? tilkendegive at den afdødes arvinger foruden dem er efternævnte hans børn: en søn Lorentz Carstens forpagter af Frederikshavns Mølle en søn Jens Frederik Carstens husmand i Rødhus i Hune sogn samtlige arvinger er børn af ægteskab mellem den afdøde og hans for 3 aar siden afdøde hustru Ane Kirstine født Nielsen efter hvem ??????? har hensiddet i uskifter bo. ................................. Obligation fra Bertel Larsen og Jens Peter Thomsen som ???? af en gaard i Gammelkirk, dat. 18. august 1854 ???? 1. februar 1855 = 2.000 Rdl ??mers af 10. marts 1855 fra Frederik Carstens for 300 rdl. do. af 29. januar 1855 fra Vilhelm Carstens for 100 rdl. do. af 27. november 1854 fra sadelmager Bergmann for = 100 rdl. .................................. ........................................................ ......................................... ................................... ...............

Begravelse

Død 21. febr. 1856, Begr. 29 februar. Peter Olesen Carstens. 72 år. Død af alderdom. Capitalist i Fruerlund.

Skifte

Skifteforretning Boet ender med 3061 Rdl. til deling mellem børnene. *** Se kopier af diverse afskrifter***