Ole Munks slægtsdatabase

Peter Ohlsen CarstensAge: 71 years17841856

Name
Peter Ohlsen Carstens
Given names
Peter Ohlsen
Surname
Carstens

Peter Carstens

Name
Peter Carstens
Given names
Peter
Surname
Carstens
Citation details: DDA-B3087

Peter Olesen Carstens

Name
Peter Olesen Carstens
Given names
Peter Olesen
Surname
Carstens
Birth March 10, 1784
Citation details: 1764-1815, Aa 098 - 6
Baptism March 13, 1784 (Age 3 days)
Citation details: 1764-1815, Aa 098 - 6
Note: Tag die geburt 10. marts, Tag der getauf 13. marts - Peter Ohlsen Carstens - der Kaufmanns Lorentz Carstens und dessen ehefrau Johanne Christine geboren Helgerudt. ????????? ???? ?????? [faddere] Der kontrolleur Hans Peter Helgerudt, Mons. Jacob Carstens, Frau Sophie Louise Krabbe.
Occupation
Gårdejer
yes

Note between May 1, 1799 and May 1, 1801 (Age 15 years)
Note:

V. Asholt: 1799 rejste han hjemmefra, idet han som 15-årig kom på Brahetroleborg Seminarium hvor han var fra 1. maj 1799 til 1. maj 1801. Det var ikke selve seminariet han var på, men den dertil knyttede anstalt for unge elever. På skolen virkede lærere der var professorer fra Kiels universitet. Skolen var oprettet af Ludvig Rewentlow. Forstanderen J.F. Oest og lærer P. Villaume kan man læse meget om i Biogr.leks. Den sidste underviste P.O. i landbrug.

Som mange andre "studerende" på den tid blev han sendt på skole med en "Stambuch", forgængeren til senere tiders poesibøger, hvor venner og bekendte, lærere og veninder og specielt familie, skrev små eller længere vers til erindring, ofte selvdigtede. Senere skrev han notater om sit liv og sin familie på de hvide blade bagfra i bogen, samt indførte nogle digtehan selv havde skrevet, hvad må være en frugt af seminarieopholdet. Denne bog findes stadig i familien, jeg (Verner Asholt) har fundet frem til den og kopieret det meste af den.

Note between 1801 and 1805 (Age 16 years)
Note: Fra skolen kom han direkte til en gård Hviding i Holsten [Mon ikke Asholt tænker på Hvidding, der ligger på begge sider af grænsen mellem Slesvig og Kongeriget]
Note between 1805 and 1807 (Age 20 years)
Note: Vendte 1805 tilbage til Brahetrolleborg som forpagter på den hertil knyttede gård Bernstorffsminde. Det siger nok noget om hans omdømme og kvalifikationer. Her var han et par år.
Note March 6, 1809 (Age 24 years)

Source: Verner Asholt
Citation details: Kilde: Kopulationsprotokol for København 1801-1815
Note:

Anno 1809. Marts måned, 6, Peter Olsen Carstens, Avlsforvalter, i Garnisions 4 rdl. I Huset.

MarriageAnne Kirstine NielsenView this family
March 8, 1809 (Age 24 years)
Citation details: 1799-1814, Vielsesprotokol Danske og Tyske
Note: Hr. Peder Ohlsen Carstens, Avlsforvalter af Nyesøe under Præstøe Amt og Jfr. Anne Kirstine Nielsen i Roskilde. Forlovere Helgerud, Capt. Lille Købmagergade no. 74 og ? C Fick, Blikkenslagermester i Sr Strandgade 103. Viet den 8. marts.
Birth of a son
#1
Lorenz Carstens
April 2, 1809 (Age 25 years)
Note between 1807 and 1809 (Age 22 years)
Note:

Han kom så til Herregården Nysøe ved Næstved, og mens han var her traf han en pige på den nærliggende Høvdinggård, og hende blev han gift med i København 1809. Hun var nemlig egentlig fra Høje Tåstrup, og havde pladser forskellige steder der omkring. Traditionen siger Kongens køkken, papirerne siger Roskilde. I København havde han familie, en morbroder C.F. Helgerud, der var silkekræmmer og tillige kaptajn i det borgerlige infanteri under englandskrigene. Denne var dog ikke af de rigeste og gik konkurs flere gange. Han har skrevet en længere sang med tegning i stambogen, foruden han naturligvis var forlover ved brylluppet.

Noteyes

Source: Verner Asholt
Citation details: Afskrift af PO's stambuch
Note:

Uddrag af Peter Ohlsen Carstens egne indførsler i stambogen:

Side 42: Under det vers hans hustru har skrevet i "stambogen" er tilføjet med hendes hånd: "den 14 november" med hans hånd (senere udenom): Høvdinggaard 1808.

Senere tilskrift: Forbemeldte min kone som nu er dødt den 11.marts 1853.

Side 43 (Ligsten): Her under hviler de jordiske levnnger af min elskede kone Anna Christine Carstens født Nielsen. Hun blev født den 4. nov. 1784 i Høje Tostrup Præstegaard i Sjælland og døde i Pokkelgård i Østerhassing d. 11 marts 1853. - Blev gift den 6. marts 1809 i Sjælland md P.C. og i dette kjærlige ægteskab i 44 år blev hun moder til 8 børn, hvoraf et modtog hende i evigheden. Hendes Minde vil stedse for efterlevnde mand og børn blive uforglemmelig. - Fred med hendes Støv. -

Side 332 - 329 (Skrevet bagfra - ingen datering, men det må være lige efter Peter Hjeronimus fødsel - muligvis afskrift af et brev): Saasom jeg altid har haft megen agt for din forstand og tillid til din lovkyndighed, tager jeg mig herved den frihed i anledning af en sælsom tildragelse som skete her på gaarden natten mellem den 17. og 18. januari 1820, at udbede mig fornuftig raad og vejledning, hvorledes jeg mig i denne sag har at forholde af pligt og samvittighed. Historien er korteligen denne: Natten mellem den 17. og 18. blev min kone, som lå i sin sødeste søvn, paa en voldsom maade overfaldet af en dreng, som hun nogen tid tilforn har haft udestaaende med. Min kone gjorde strax anskrig, og ved de sammenkaldte koners hjælp, blev omsider skildt ved drengen, som ellers vist nok havde skilt min kone ved livet. Imidlertid blev min stakkels kone ved drengens voldsomme anfald saa ynkeligt tilredt, at hun endnu maa holde sengen, skjønt her, Gud ske tak! end er haab om hendes liv og helbred. Drengen lod jeg imidlertid paagribe, saa snart ske kunne, han har alt været fremstillet for dommeren, men dommeren tog stikpenge af vidnerne, som alle vare paa drengens parti allerheldst. Et fremmed fruentimmer her i egnen gik i løfte for ham, jeg lod ham derpaa ved 2 af de stærkeste her af gaarden slæbe tilbage til gaarden, hvor han nu holdes i nøje forvaring og maa ligge bunden, saa han hverken kan røre haand eller fod. Spørgsmaalet bliver nu, hvorledes jeg for eftertiden skal forholde mig med ham? om jeg skal jage ham paa porten eller beholde ham i mit brød. Jeg forventer med første post disse spørgsmål besvaret. Drengens navn er Peter Hieronimus, og han er nlig kommet ud af børnehuset i fulddyst. Omstændigheder kan tjene til enten at oplyse sagen eller forøge straffen.


Notater om familien i Stambogen:

1809 den 2. april er Lorentz født og døbt den 9 april i Kjøbenhavn

1810 den 15 december er Johanna Christine født paa Vilsbæksminde og døbt i Brovst Kirke i Østerhanherred den 10 febr 1811

1812 den 28 marts er Anna Friderika Olise født i Fierritzlev og døbt i Kollerup Kjerke i Vester Hanherret den 7 maj 1812

1814 den 2 maj er Wilhelm født i Klokkerholms Mølle og døbt i Hellevad Kjerke den 24 Juli 1814

1815 af 31 december er Claus Lykke født i Klokkerholms Mølle og døbt i Hjemmet den 5 januarii 1816

1817 af 9 maj er Catrine Magrethe født i Klokkerholms Mølle og døbt i Hellevad Kjerke den 16 November 1817.- 1838 af 30 november Brøllup.-

1820 af18 januarii er Peter Hironimus født paa Nørre Schousgaard. døbt i Hjemmet af 27 januarii og den 3 november 1810 i Øster Svenstrup Kjerke i Øster Hanherret. -

1823 af 16 marts er Jens Fredrik Nielsen født i Gundestrup, og døbt i Skræm Kjerke i Vester Hanherret den 3 MAj 1823.

1816 af 10 Januarii døde Claus Lykke i Klokkerholm Mølle, og blev begravet paa Hellevad Kjerkegaard den 14 Januarii 1816

1853 af 11 marts Moder død og begravet paa Øster Hassing Kjerkegaard den 18 marts

d. 22 maj 1833 holdt mine forældre deres Guldbrøllup i Sønderborg

d. 22 decbr 1836 døde min moder 88 år gl

d. 23 febr 1837 døde Johan Carsten = 60 aar gl

d. 14 Febr. 1839 døde min Fader = 87 Aar gl

d. 24 febr 1841 døde Søster Anna Madsen 65 Aar gl

11 Marts 1853 døde min kone næsten 69 aar gl.

den 21 februar 1856 døde vores fader - 72 aar gl ******************'

Side 335 - Tiendeberegning - Pokkelgaard:

Pokkelgaard har til sit Hartkorn efter tiende acten 7 td. 1 skp 3 fk et arial af 42 td land ½ uld og ½ sand for en deel noget 2/3 muld og 1/3 sand, noget leeret, inddelt til 4 års brug og 3 års hvile med sædskifte 2 kjærre rug á 4 fold. 1 kjær byg til 4 fold. 1 kjær havre til 2½ fold.

udsæden er da: Rug 12 td a 4 -48 td 1/10 =4 td 6 skp 1 3/5 fk =38 Rdl86 Skill Byg 6 td a 4 -24 td 1/10 =2 - 3 - 4/5 =11 -26 -

Havre 7 -a 2½-17 td 4 skp a 1/10 =1 - 6 -= 4 74

er 54 Rdl.90 Skill

Halmens værdi 915

er64 - 9 -

Omkostninger af oppebørsel og udtærskning 4 - 15 -

Summa59 Rdl.50 Skill

Reduceret til korn saaledes af rug 4 td, Byg 4 td, Havre 3 Td 1½ Fk

Alsaa bliver af denne Gaard at svare aarlig i enkelt tiende Rug 1 td2 sk2 2/3fk Byg 1 td2 -2 2/3fk Havre 1 td - -

Note
Note: De oplevede den anden gårdbrand i 1818, da Klokkerholm Mølle brændte.
Noteyes

Note: Han solgte sin gård 1854 og boede derefter som rentier i Ulsted en kort tid, og flyttede så ind i Fruerlund i Østerhassing i nærheden af en datter i Øster Neissig. Ved sin død i 1856 havde han bestemt at pigerne skulle arve lige med brødrene, hvilket ikke gjaldt hans kones part. Han fulgte med i tiden, for 1857 kom en lov om lige arveret.
Miscyes

Publication: 1958
Citation details: side 270
Note: Nævnt på side 270 i Kr. Værnfelts artikel: Korset ved Vejen, der findes i Fra Himmerland og Kjær herred 1958.
Baptism of a sonLorenz Carstens
April 9, 1809 (Age 25 years)
Note:

Daab: København. Fødselsstiftelsens Pastorat 1809. side 279. nr 19-120. døbt d.9.april Lorentz Carstens født d. 2. april under nr 252 Forældrene til nr 252 er forvalter Peter Olsen Carstens og han hustru Ane Kirstine Nielsen.

Note after 1809 (Age 24 years)

Note: Ikke længe efter brylluppet blev deres første barn født på fødselsstiftelsen i København. I stambogen er der naturligvis mange erindringer fra ungdomsvenner og veninder, et par med hul efter hårlokker, en enkelt lok har endda fået lov at blive siddende. E norsk ven løfter en pegefinger. Men efter bryllupet holder hilsnerne op. De flyttede til Nordjylland, hvor de op til 1827 boede i hvert fald ti forskellige steder som bestyrerpar på større gårde. Forældrene besøgte han efter eget udsagn sidst i 1819, selv om han oplyser, at han inden gårdkøbet var et halvt år 1827/1828 på Als (Hvis det er det Als). Det anføres dog i kirkebogen ved faderens død i 1839 i listen over arvinger, at han er bosiddende i "Skovsgård ved Nibe", som han forlod i 1821. Forbindelsen med forældrene har formentlig ikke været den bedste. I parantes kan bemærkes, at forældrenes hilsen i hans stambog begge er skrevet på tysk, mens han selv altid skrev på dansk.
Birth of a daughter
#2
Johanne Kirstine Carstens
December 15, 1810 (Age 26 years)
Note: Johanne Kirstine født 1810 (iflg Stammbuch d 15/12 )
Baptism of a daughterJohanne Kirstine Carstens
January 13, 1811 (Age 26 years)
Citation details: 1728-1814, C091 A - 1
Note: Ditto dato (Septuagesima) blev T?? Carstens og hustrus barn i Vilbechsminde dets daab bekendtgjort Nom: Johanne Kirstine. Madame Møller paa Tagesminde bar det. Faddere Kromand Kan?t i huset?, Schandorf paa Sønder Schousgaard, Laurs Ladefoged i Fieldborg og Jomfru Carstens i Vilbechsminde.
Birth of a daughter
#3
Johanne Frederikke Oline Carstens
March 28, 1812 (Age 28 years)
Citation details: 1772 - 1823, C 096A - 3
Note: Anne Frederikke Lise født 1812 (iflg Stammbuch d 28/3)
Baptism of a daughterJohanne Frederikke Oline Carstens
May 7, 1812 (Age 28 years)
Citation details: 1772 - 1823, C 096A - 3
Note: Den 7. maj 1812 lod Hr. Carstens og hustru Madame i Fjerritslev en datter døbe i kirken og kalde Johanne Frideriche Oline, faddere vare: Madame Teilgaard og Jomfru Carstens , Hr. Teilgard, Hr. herredsfoged Hansen, Hr. Koldborg i Thorupsgaard og Peder Vestergaard af Fieritslev.
Residence 1813 (Age 28 years)
Note: Bestyrertiden var ikke uden vanskeligheder. De oplevede to gårdbrande. Den første i 1813 da Hjortdal Præstegård brændte.
Birth of a son
#4
Wilhelm Carstens
May 2, 1814 (Age 30 years)
Citation details: 1778-1816, C 074 A - 04
Baptism of a sonWilhelm Carstens
July 14, 1814 (Age 30 years)
Citation details: 1778-1816, C 074 A - 04
Note: Hjemmedøbt den 19. juni - Wilhelm - født den 2. mai. Forældre gaardmand Herr Peter Ohlsen Carstens og hustru Ane Kirstine Nielsen i Klokkerholm Mølle, daab der blev konfirmeret den 24 juli - 7. trinitatis søndag - faddere: Jomfru A??????? i Aalborg, A??????? ???????? sammesteds, Maren Jensdatter i Klokkerholm, Kristen Knudsen ibedem., Anders Laursen i Røgelhede, Jens Laursen ibidem.
Birth of a son
#5
Claus Lykke Carstens
December 31, 1815 (Age 31 years)
Citation details: 1815-1833, C 074 A - 5
Baptism of a sonClaus Lykke Carstens
January 5, 1816 (Age 31 years)
Citation details: 1815-1833, C 074 A - 5
Note: Født den 31. december 1815 - Claus Lykke - Forældre Peter Carstens og hustru Anne Kirstine født Nielsen i Klokkerholm Mølle. Hjemmedøbt den 5 januar 1816. Moderen holdt sin kirkegang 5te søndag efter 3/konger den 4. februar. NB efter dødt barn.
Death of a sonClaus Lykke Carstens
January 10, 1816 (Age 31 years)
Citation details: 1815-1833, C 074 A - 5
Burial of a sonClaus Lykke Carstens
January 14, 1816 (Age 31 years)
Citation details: 1815-1833, C 074 A - 5
Note: Død den 10. januar 1816, begravet den 2den søndag efter 3/konger den 14. januar - Claus Lykke Carstens - Et barn født udi Klokkerholm Mølle af Peter Ohlsen Carstens og hustru Ane Kirstine, født Nielsen. 10 dage gammelt - døde af krampeslag.
Birth of a daughter
#6
Katrine Margrethe Carstens
May 9, 1817 (Age 33 years)
Citation details: 1815-1833, C 074 A - 5
Baptism of a daughterKatrine Margrethe Carstens
May 13, 1817 (Age 33 years)
Citation details: 1815-1833, C 074 A - 5
Note: Født den 9de maj 1817 - Cathrine Margrethe - fæstegaardmand og møller Peter Ohlsen Carstens og hustru Ane Kirsteine født Nielsens barn i Klokkerholm Mølle. Hjemmedøbt den 13. maj, daaben blev publiceret i kirken 24de søndag efter trinitatis den 16. november. Faddere Christian Jensens hustru i Karen Larsdatter i St?????, pigen Else Margrethe Mariane Larsdatter fra Røgelhede, Lars Pedersen Holt selvejer i Korslund, sognefoged Christen Larsen i Røgelhede, ungkarl Christen Larsen Holt i Korslund.
Residence March 1818 (Age 33 years)
Note: Opholdt sig på Nørre Ravnstrup fra Klokkerholm Mølle brændte i februar 1818 til 1. maj 1818
Birth of a son
#7
Peter Hjeronimus Carstens
January 18, 1820 (Age 35 years)
Citation details: 1813-1857, C 091A - 3
Baptism of a sonPeter Hjeronimus Carstens
November 3, 1820 (Age 36 years)
Citation details: 1813-1857, C 091A - 3
Note: Født den 18. januar 1820 - Peter Hjeronimus [Carstens - overstreget] - Peter Carstensen og Madame, forpagter af Nr. Schousgaard. Hjemmedøbt den 27.januar, daaben konfirmeret den 3. november. Faddere velaugt kone og velaugt Ricart Christen Larsen, Jomfru Møller fra Jegerum Mølle? Introduceret 3. søndag efter trinitatis.
Birth of a son
#8
Jens Frederik Nielsen Carstens
March 16, 1823 (Age 39 years)
Citation details: 1814-1882, C 096 A - 7
Baptism of a sonJens Frederik Nielsen Carstens
May 3, 1823 (Age 39 years)
Publication: København, 1958
Citation details: Side 8
Citation details: 1814-1882, C 096 A - 7
Note: Født den 16. marts 1823 - Jens Friderich Nielsen - forpagetr Hr. Carstensen og hustru N.N. af Gundestrup og af borgerstanden. Døbt i kirken den 4. mai. Faddere Jens Simonsens kone i Tanderupgaard, Anne Marie Jensdatter fra ditto i Bejstrup sogn, Peder Laursen, Jens Nielsen af Trustrup i Kjettrup sogn og Niels Pedersen Bisgaard af Skræm sogn, alle af bondestanden.
Note August 7, 1827 (Age 43 years)

Note:

1827 købte han selv en gård. Den 7. august underskrev han købekontrakt, 43 år gammel, på Pokkelgården i Øster Hassing, som har været ejet af herredsfoged Rod, og beboet af fæster Christen Jensen. Han udbetaler herfor 350 rigsdaler i sedler og skal yde aftægt til Christen Jensens enke. Skødet udstedes 11 deceber 1827 og tinglæses 11 juli 1828. Familien flytter ifølge hans optegnelser ind nytåret 1828. De har 7 børn. Pengene til gårdkøbet er alle lånte penge: 350 rbd ialt fra syv forskellige personer fra forskellige steder, f.eks. en enkemadamme på Vilbæksminde, hvor han var forvalter 1810. Udstedelsesdato 13 juni 1828 mod pant i gården med dens 7 tdr htk, hvilket i areal er det seksdobbelte på de kanter (42 tdr ifølge beregning i stambogen). Jorden er på nogle steder halv muld og halv sand, andre steder ku en trediedel sand. Navnet på gården skrives nogle gange "Pukkelgård" andre "Pokkelgård" ( i senere tid "Poppelgård"). Men i ældre skøder kaldes den Pougvergård, og her er vel forklaringen, for i V. Brønderslev sogn findes en gård der hedder "Poukjærgård" og det siges at stamme fra, at der her en gang har oet en soldat, en "Pauker ved det Nationale Rytteri", så det har sikkert forholdt sig på samme måde i Ø. Hassing, så det første navn formentlig har været "Pauker-gård" i moderne retskrivning. Iøvrigt står der senere ved sønnen Jens Frederiks bryllup at brudens hjemsted er "Paukkergården". ** Se afskrift af skøde og panteobligation med videre**

Residence after 1827 (Age 42 years)
Source: G Bergmann
Note: Peter Ohlsen Carsens var forpagter på adskillige gårde i Vendsyssel, før han i 1827 blev ejer af Poppelgård i Ø. Hassing sogn.
CensusAnne Kirstine NielsenView this family
February 18, 1834 (Age 49 years)
Citation details: DDA-339
Note:

Nr. 37 - Øster Hassing by - en gård

Peter Carstens50Gift0Gårdmand. Anne Kirstine Carstens !!50Gift0hans kone. Peter Hironnimus Carstens14Ugift0deres barn. Frederik Nielsen Carstens11Ugift0deres barn. Katrine Margrethe Carstens17Ugift0deres barn. Niels Pedersen53Enke0Inderste, lever af en liden ?? Niels Christensen24Ugift0Tjenestekarl.

Marriage of a childFerdinand F. BergmannJohanne Kirstine CarstensView this family
June 13, 1835 (Age 51 years)
Note May 1, 1836 (Age 52 years)

Note:

Peter Ohlsen Carstens køber en mindre gård i Øster Hassing af Peter Hansen Bødker for 400 Rdl. Ejendommen må ikke tillægges Poppelgaard. *** Se afskrift af skøde og lånedokumet ******

Death of a motherJohanne Christine Helgerud
December 22, 1836 (Age 52 years)
Citation details: Aa 098 - 16. 1818-1847 døde. pag. 265
Marriage of a childOle Fjeldgaard ChristoffersenKatrine Margrethe CarstensView this family
November 30, 1838 (Age 54 years)
Citation details: lb. nr. 21, kort 5/7, side 261
Note:

1838 Øster Hassing (nr 6)
Ungkarl Ole Fjeldgaard Christoffersen i Faarback 28 Aar Pigen Cathrine Margrethe Carstens i Pougvergaard 21 Aar Forlovere Peter Carstens i Pougvergaard og Jens Frederik Christoffersen i Diget Vielsesdag 30.Nov. Anmærkning: For dem er lyst 21. og 28. Oct. samt 4. November.

Death of a fatherLorenz Carstens
February 14, 1839 (Age 54 years)
Publication: 1947
Citation details: side 72
Citation details: Aa 098 16. 1818-1847 D. Side 307
CensusAnne Kirstine NielsenView this family
February 1, 1840 (Age 55 years)
Citation details: DDA-1664
Note:

Nr. 87 - Øster Hasing by - en gård

Peter Carstens ??56gift0GårdmandTitulaturen Hr" sat foran navnet." Anne Kirstine Nielsen56gift0hans kone Vilhelm Carstens26ugift0deres barn Hjeronnimus Carstens20ugift0deres barn Jens Frederik Nielsen Carstens17ugift0deres barn Johanne Mari Hansdatter23ugift0Tjenestepige Lorens Carstens ??31ugift0Møllebygger.Titulaturen Hr" sat foran navnet."

CensusAnne Kirstine NielsenView this family
February 1, 1845 (Age 60 years)
Citation details: DDA-A0335
Note:

Nr. 1 - Øster Hassing By - en gård Peter Olesen Carstens62giftSønder ??, Als.gårdmand. Anne Christine Nielsen61giftTåstrup præstegård, Sjælland.hans kone. Larens Carstens36ugiftKøbenhavnMøllebygger. Deres barn. Wilhelm Carstens31ugiftHellevad sogn, Hjørring amt.Deres barn. Peter Jeronnimus Carstens25ugiftSvenstrup sogn, Ålborg amt.!!Deres barn. Jens Frederik Nielsern Carstens22ugiftSkagernDeres barn. Peter Ole Jensen2ugiftØster Hassing sogn, Ålborg amt.Plejebarn. Anne Margrethe Hansdatter22ugiftHals sog, Ålborg amt.Tjenestepige. Bertel Larsen36ugifther i sognetUnder forsørgelse. Afsindigen 12 år

Marriage of a childJens Frederik Nielsen CarstensEllen Marie PedersenView this family
March 24, 1845 (Age 61 years)
Citation details: lb. nr. 21, kort 5/7, side 267
Note:

karl Jens Frederik Nielsen Carstens i Pukkelgaarden, gammel 22 år Pige Elen Pedersdatter i Paukkelgaarden, gammel 20 år forlovere: Peter Carstens i Pukkelgaarden og Christen Christensen i Østerhassing viet 24 marts i Kirken

Marriage of a childPeter Hjeronimus CarstensKirstine PedersdatterView this family
October 30, 1849 (Age 65 years)
Citation details: Copulerede - 1849
Note:

karl Peter Jeronimus Carstens af Ø. Hassing , 29 år og pige Kirstine Pedersdatter af Holtet 23 år Forlovere: Gaardmand Peter Carstens af Ø. Hassing og Peder Jensen på Holtet Viet 30 oktober i Vesterhassing kirke

Marriage of a childLorenz CarstensElse Marie IversdatterView this family
December 25, 1849 (Age 65 years)

CensusAnne Kirstine NielsenView this family
February 1, 1850 (Age 65 years)
Citation details: DDA-B3087
Note:

Øster Hassing - Nr 43 - En gård Peter Carstens67GiftSønderborgGaardmand,Huusfader Ane Kirstine Nielsen66GiftHøie Thostrup Sogn,Frederiksborg Ahans Kone Wilhelm Carstens36UgiftHellevad S.Hjørring ASøn,Slagter Jeronimus Carstens30GiftSveastrup S.Hjørring ASøn,tjener for Faderen Kirstine Pedersdatter26Giftdette Sognhans Kone Jens Pedersen2Ugiftdette Sognderes Søn Peter Ole Jensen Carstens7Ugiftdette SognPleiesøn Mette Catrine Stærkilsdatter25UgiftVesterhassing S -""TjenestepigeAalborg Amt"" Bertel Larsen Lund35Ugiftdette Sognunder Fattigforsørgels.Forstanden berøvede fra det 22.Aar

Death of a wifeAnne Kirstine Nielsen
March 11, 1853 (Age 69 years)
Citation details: lb nr. 25, kort 3/5, side 191
Burial of a wifeAnne Kirstine Nielsen
March 18, 1853 (Age 69 years)
Citation details: lb nr. 25, kort 3/5, side 191
Note:

Dødsfald: Øster Hassing 1853 11. marts, begravet 18 marts Ane Christine Carstens, født Nielsen Gårdmand Peter Carstens' Hustru af Østerhassing 69 år. Død af alderdom

Note June 29, 1854 (Age 70 years)

Source: Verner Asholt
Citation details: Kilde: Kopi af originalt brev, samt "oversættelse af Th. Aarup Hansen.
Note:

Brev dateret 29.6.1854 fra Peter Ohlsen Carstens til sønnen Møllebygger Lorentz Carstens:

Til Hr. Møllebygger Lorentz Carstens forpagter af Frederikshavn Mølle Kjære Søn! Dit læge forventede brev af 25, modtog jeg den 28. og i dag har jeg talt med Niels i Hallunds Mølle om at komme til Los Høj; men han vil til en snedker i Ulsted, da hans bryst ikke kan taale møllens støv. - Saddelmager Bergmann kom med det bud, at jeg, om jeg ville tale med dig, skulle møde i morgen tidlig i Horsens Mølle; men da jeg formodede, at du var borte, førend jeg kom dertil, saa blev jeg hjemme, især da turen var dig for besværlig til at komme her. Du burde have skrevet mig til, at du kom til marked og ikke den dag, saa skulle jeg nok have mødt dig. Postgangene er jo nu ikke så trættende, og turen ved hjemmet kan dog ikke være saa yderst kostbar mere for dig end end andre, men det kalder jeg ligegyldighed. At jeg er ked af at være her er meget rigtigt, men jeg har ikke kunnet bestemme mig til at flytte, thi hvem af børnene jeg fløtter til, saa er der fortrydelse og de synes vist kun, at jeg rejser til fremmede. Jens Vesternæssig har solgt sin gaard til Adt. og Niels altsaa til to brødre for 30000 Rbd. og nu bliver der formodentlig process mellem dem; thi Adt. og prokurator Jensen var her i gaar, da Jens Vesternæssig paastaar at beholde de tilkjøbte enge, som de andre brødre vil paastaa skal gølge i handlen. - Jens Vesternæssig har igjen købt Hankedsgaard i Rotterup for 32000 Rbd. som skal være en god handel i forhold til Vesternæssig, og Hanke staar igjen i Handel med Kjøbmand Svendsen i Halds, som har buden 9000 og han vil sælge for 3500 Rbd. - Volle Christoffersen har uparsilert sin gaard i Ulsted og solgt alle parseller særdeles fordelagtigt, naar han blot faar bevillien. - Verners broder eller Hanke kommer her til mig på Løverdag for at afgjørre hvorres snapsting ect. - Pokkelgårds østre huus er paa jorden og skal opførres igjen af Olle Pillen, som vel vil blive Langsomigt. - Madame Henberg har været 2 dage i Aalborg, men er nu her igjen, og bliver her vel sagtens nu, Gud ved hvad Skollelærerens bestemmelse er med hende, da han ikke vil seppareres fra hans kjønne kone. Hun rejste i Løverdags i den hensigt at reise til hendes mand; men hun kom ikke længere end til Aalborg føren hun blev omraadt, og andre Fruentimmer er her ikke. - Jonker Niels og en dreng ere de tjenstefolk i tiden her. - 2 gode heste á 100 Rbd. har Verner nu fået af Broderen i steden for di to døde, og vi hænder tømmer i Sundby 2 gange om ugen. - Her saavel som overalt her i Egnen tegner kornet ypperlig, og Rugen købes nu for 7 nd. - Det er nok ingen liden udfold du har haft, men det er en hjælp, at du selv kan fourere samme, og andser den for lidt; det fornøjer mig at du med familie ere radske og lever godt, jeg er nu ogsaa rask og vel - tak for din postens hilsen, jeg nok have lidt handes selskab her eller i Horsens Mølle. - At Jacobsen er død ved du vel, og Niels Mand, nu har du all Nyhed her fra egnen. Din søster Johanne ere en reen handels kone, og hun er særdeles godt skjikket dertil. - Manden er en god sadelmager, og roses af enhver han arbejder for; men nu har han ikke havt meget arbejde; han arbejder for tiden i V. og Øster Hassing Kjærke med udtagning af prækestol og altertavle ect., men han vil nok have en stor dram, naar lejlighed hertil gives, for resten et godt fredeligt menneske, men familien er stor og bopæl liden og maadelig, men der er godt korn paa ejendommen i aar. - Dersom den gaard inu ikke er solgt, som ligger ved Rossaa Bolvig kunne inu Hieronimus have lyst til at handle med ham om samme. - Vilhelm er ved at kjøbe gaarden i Horsens, men inu ikke afgjort med enken og sønnen Severin. Frederik ligger syg og børn i skoldkobberen, som er et kænt tilfælde for dem. - Hos Søren Næssig bøgges i aar et stort nyt hus i vesterende af gaarden. Og Jens Christian i Synnergaard sætter en stor ny ralling, som Thorsten Trudses opfører; Johannes Peter er der hos ham, han har i to år været i snedkerlære i Vejle, saa jeg synes han burde have noget lidt i løn, men Thorsten vil ikke give ham løn det første aar inu, og det er kostbar for forældrene at klæde og vadske for ham. Iøvrigt hilses du og familien fra hele denne store familie, men i særdeleshed fra din gl. Fader, til din gode kone og børn, og i haab om snart at høre fra dig igjen, er og forbliver jeg stedse din troe fader. P. Carstens Pokkelgaard d. 29. Juni 1854 ** Se kopi af originalt brev, samt "oversættelsen af Aarup - se endvidere Asholts noter vedrørende brevet **

Residence between July 11, 1854 and October 28, 1855 (Age 70 years)
Note July 24, 1854 (Age 70 years)

Source: Verner Asholt
Citation details: Kilde 29040 fol 654 A-B
Note:

Peter Ohlsen Carstens sælger 24/7 1854 matr. nr. 22 Øster Hassing - Pukkelgård og en mindre gård matr. nr. 11 Øster Hassing og Matr. nr. 81 Gandrup for ialt 4.000 Rdl. til Johan Peter Werner *** Se kopi af dokumenter ****

Residence November 12, 1854 (Age 70 years)
Note December 15, 1854 (Age 70 years)

Source: Verner Asholt
Citation details: Kilde 29040 fol 785 B
Note:

Køber hus i Ulsted, matr. nr. 70 af Bodil Jensdatter for 650 Rdl. Iføge Asholt er han allerede rejst til Ulsted 11.7.1854 og bor her ved FT 1855. *** Se afskrift af skøde ***

Note December 17, 1854 (Age 70 years)

Source: Verner Asholt
Citation details: Kilde 29040 fol 260 B - 261 A
Note:

Sælger MAtr. nr. 70 i Ulsted for 700 Rdl. *** Se kopi af skøde *****

Marriage of a childWilhelm CarstensMarianne Jensdatter KjærView this family
February 16, 1855 (Age 70 years)
Residence between October 28, 1855 and February 21, 1856 (Age 71 years)
Death February 21, 1856 (Age 71 years)
Citation details: lb nr. 25, kort 3/5, side 175
Probate February 23, 1856 (2 days after death)

Citation details: 1851-1857, B 36 - 90
Note:

Aar 1856 den 21. februar anmeldte huusmand Hjeronnimus Carstens af Øster Hassing, at hans fader Peter Carstens boende til leje i Fruerlunden i Øster Hassing sogn er død den 21. dennes. Hans arvinger er hans 7 børn, hvoraf de 3.de ere ????????????? derfor ??????????????????? og en datter er ugift. Attest meddelt


Aar 1856 den 1. marts mødte underskrevne sognefoged for Øster Hassing sogn med tvende ??????? vidner og vurderingsmænd skovfoged Søren Mikkelsen og boelsmand Lars Jensen Fruerlund for ifølge hr. ????????????? ?????? Meinigs at foretage registrering og vurdering efter Peter Carstens. Ved forretningen var tilstede den afdødes datter Lise, som ?????????? og ??????????? at forretningen blev fremmet som følger:

1 gl. chatold 5 rdl. ................................ Div møbler og tøj for i alt 64 rdl. 1 obligation på 2.000 rdl., sammes på 500 rdl., ??????? på NIels Andersens gård i Føltved 225 rdl., ?? ???? 70 rdl.

Videre blev ikke fore???st at tilhøre den afdøde. ?????? ????????? ??????? efter ægte skjøn og samvittighed. Datum ut supra Niels Jensen. Som vurderingsmænd Søren Mikkelsen og Lars Jensen


Boet efter Peter Carstens af Øster Hassing. Det til i dag udsatte skifte ?????? blev fremlagt og paategnet til ind?????????? som i skifteretten var mødte, den afdødes: søn Vilhelm Carstens, gårdmand i Horsens søn Hjeronnimus Carstens husmand i Bolleskov i Dronninglund sogn svigersøn Ole Fjeldgaard Christoffersen gift med datteren Cathrine Margrethe Carstens datteren Johanne Christine Carstens gift med saddelmager Bergmann i Øster Hassing datteren Ane Frederikke Elise Carstens af Øster Hassing med ??????? ???????????? ? ????????????????????? ????????????????????????????? tilkendegive at den afdødes arvinger foruden dem er efternævnte hans børn: en søn Lorentz Carstens forpagter af Frederikshavns Mølle en søn Jens Frederik Carstens husmand i Rødhus i Hune sogn samtlige arvinger er børn af ægteskab mellem den afdøde og hans for 3 aar siden afdøde hustru Ane Kirstine født Nielsen efter hvem ??????? har hensiddet i uskifter bo. ................................. Obligation fra Bertel Larsen og Jens Peter Thomsen som ???? af en gaard i Gammelkirk, dat. 18. august 1854 ???? 1. februar 1855 = 2.000 Rdl ??mers af 10. marts 1855 fra Frederik Carstens for 300 rdl. do. af 29. januar 1855 fra Vilhelm Carstens for 100 rdl. do. af 27. november 1854 fra sadelmager Bergmann for = 100 rdl. .................................. ........................................................ ......................................... ................................... ...............

Burial February 29, 1856 (8 days after death)
Citation details: lb nr. 25, kort 3/5, side 175
Note:

Død 21. febr. 1856, Begr. 29 februar. Peter Olesen Carstens. 72 år. Død af alderdom. Capitalist i Fruerlund.

Probate 1857 (10 months after death)

Note:

Skifteforretning Boet ender med 3061 Rdl. til deling mellem børnene. *** Se kopier af diverse afskrifter***

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: May 22, 1783, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
10 months
himself
2 years
younger sister
Eleonora Elisabeth Carstens
Birth: February 24, 1786, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: December 17, 1796, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
2 years
younger sister
Johanne Magdalene Carstens
Birth: April 12, 1788, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: February 3, 1833, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
3 years
younger brother
4 years
younger sister
Ida Christine Carstens
Birth: July 28, 1794, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: August 25, 1854Schipphorst, Neumünster, , Schleswig-Holsten, Tyskland
Father’s family with Eleonora Elisabeth Thortsen - View this family
father
step-mother
Marriage: October 20, 1774, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
5 months
half-brother
Gerhard Wilhelm Carstens
Birth: March 23, 1775, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: July 7, 1784, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
14 months
half-sister
Anna Carstens
Birth: May 22, 1776, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: February 24, 1841, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
1 year
half-brother
Johan Carstens
Birth: May 28, 1777, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: February 23, 1837Herrische Feld, Neumünster, , , Tyskland
16 months
half-sister
Helena Marie Carstens
Birth: September 18, 1778, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: February 6, 1781, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
11 months
half-brother
Peter Bugislaus Carstens
Birth: September 2, 1779, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: November 16, 1780, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
15 months
half-brother
Lorentz Carstens
Birth: November 19, 1780, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: November 26, 1784, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
17 months
half-sister
Helene Marie Carstens
Birth: April 6, 1782, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: June 6, 1783, Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Family with Anne Kirstine Nielsen - View this family
himself
wife
Marriage: March 8, 1809Garnisons Kirke, , Garnisons, København, København
1 month
son
20 months
daughter
15 months
daughter
Johanne Frederikke Oline Carstens
Birth: March 28, 1812, Fjerritslev, Kollerup, Vester Han, Thisted
Death: March 28, 1873Øster Neissig, , Øster Hassing, Kær, Aalborg
2 years
son
Wilhelm Carstens
Birth: May 2, 1814Klokkerholm Mølle, , Hellevad, Dronninglund, Hjørring
Death: October 5, 1895Kyvsgård, , Horsens, Kær, Aalborg
20 months
son
Claus Lykke Carstens
Birth: December 31, 1815Klokkerholm Mølle, , Hellevad, Dronninglund, Hjørring
Death: January 10, 1816Klokkerholm Mølle, , Hellevad, Dronninglund, Hjørring
16 months
daughter
3 years
son
3 years
son

BirthKirkebog for Sønderborg
Citation details: 1764-1815, Aa 098 - 6
BaptismKirkebog for Sønderborg
Citation details: 1764-1815, Aa 098 - 6
NoteVerner Asholt
NoteVerner Asholt
NoteVerner Asholt
NoteVerner Asholt
Citation details: Kilde: Kopulationsprotokol for København 1801-1815
MarriageKirkebog for Garnisons sogn, København
Citation details: 1799-1814, Vielsesprotokol Danske og Tyske
NoteVerner Asholt
NoteVerner Asholt
ResidenceVerner Asholt
NoteVerner Asholt
ResidenceG Bergmann
CensusFT-1834 Øster Hassing sogn, Kær H, Aalborg A
Citation details: DDA-339
NoteVerner Asholt
CensusFT-1840 Øster Hassing sogn, Kær H, Aalborg A
Citation details: DDA-1664
CensusFT-1845 Øster Hassing sogn, Kær H, Aalborg A
Citation details: DDA-A0335
CensusFT-1850 Øster Hassing sogn, Kær H, Aalborg A
Citation details: DDA-B3087
NoteVerner Asholt
Citation details: Kilde: Kopi af originalt brev, samt "oversættelse af Th. Aarup Hansen.
ResidenceVerner Asholt
NoteVerner Asholt
Citation details: Kilde 29040 fol 654 A-B
NoteVerner Asholt
Citation details: Kilde 29040 fol 785 B
NoteVerner Asholt
Citation details: Kilde 29040 fol 260 B - 261 A
ResidenceVerner Asholt
NoteVerner Asholt
Citation details: Afskrift af PO's stambuch
NoteVerner Asholt
NoteVerner Asholt
MiscKorset ved vejen, Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1958
Publication: 1958
Citation details: side 270
NameFT-1850 Øster Hassing sogn, Kær H, Aalborg A
Citation details: DDA-B3087
DeathKirkebog for Øster Hassing Sogn - C 147 B
Citation details: lb nr. 25, kort 3/5, side 175
ProbateKær herred: Skifteprotokol
Citation details: 1851-1857, B 36 - 90
BurialKirkebog for Øster Hassing Sogn - C 147 B
Citation details: lb nr. 25, kort 3/5, side 175
ProbateVerner Asholt
Baptism

Tag die geburt 10. marts, Tag der getauf 13. marts - Peter Ohlsen Carstens - der Kaufmanns Lorentz Carstens und dessen ehefrau Johanne Christine geboren Helgerudt. ????????? ???? ?????? [faddere] Der kontrolleur Hans Peter Helgerudt, Mons. Jacob Carstens, Frau Sophie Louise Krabbe.

Note

V. Asholt: 1799 rejste han hjemmefra, idet han som 15-årig kom på Brahetroleborg Seminarium hvor han var fra 1. maj 1799 til 1. maj 1801. Det var ikke selve seminariet han var på, men den dertil knyttede anstalt for unge elever. På skolen virkede lærere der var professorer fra Kiels universitet. Skolen var oprettet af Ludvig Rewentlow. Forstanderen J.F. Oest og lærer P. Villaume kan man læse meget om i Biogr.leks. Den sidste underviste P.O. i landbrug.

Som mange andre "studerende" på den tid blev han sendt på skole med en "Stambuch", forgængeren til senere tiders poesibøger, hvor venner og bekendte, lærere og veninder og specielt familie, skrev små eller længere vers til erindring, ofte selvdigtede. Senere skrev han notater om sit liv og sin familie på de hvide blade bagfra i bogen, samt indførte nogle digtehan selv havde skrevet, hvad må være en frugt af seminarieopholdet. Denne bog findes stadig i familien, jeg (Verner Asholt) har fundet frem til den og kopieret det meste af den.

Note

Fra skolen kom han direkte til en gård Hviding i Holsten [Mon ikke Asholt tænker på Hvidding, der ligger på begge sider af grænsen mellem Slesvig og Kongeriget]

Note

Vendte 1805 tilbage til Brahetrolleborg som forpagter på den hertil knyttede gård Bernstorffsminde. Det siger nok noget om hans omdømme og kvalifikationer. Her var han et par år.

Note

Anno 1809. Marts måned, 6, Peter Olsen Carstens, Avlsforvalter, i Garnisions 4 rdl. I Huset.

Marriage

Hr. Peder Ohlsen Carstens, Avlsforvalter af Nyesøe under Præstøe Amt og Jfr. Anne Kirstine Nielsen i Roskilde. Forlovere Helgerud, Capt. Lille Købmagergade no. 74 og ? C Fick, Blikkenslagermester i Sr Strandgade 103. Viet den 8. marts.

Note

Han kom så til Herregården Nysøe ved Næstved, og mens han var her traf han en pige på den nærliggende Høvdinggård, og hende blev han gift med i København 1809. Hun var nemlig egentlig fra Høje Tåstrup, og havde pladser forskellige steder der omkring. Traditionen siger Kongens køkken, papirerne siger Roskilde. I København havde han familie, en morbroder C.F. Helgerud, der var silkekræmmer og tillige kaptajn i det borgerlige infanteri under englandskrigene. Denne var dog ikke af de rigeste og gik konkurs flere gange. Han har skrevet en længere sang med tegning i stambogen, foruden han naturligvis var forlover ved brylluppet.

Note

Ikke længe efter brylluppet blev deres første barn født på fødselsstiftelsen i København. I stambogen er der naturligvis mange erindringer fra ungdomsvenner og veninder, et par med hul efter hårlokker, en enkelt lok har endda fået lov at blive siddende. E norsk ven løfter en pegefinger. Men efter bryllupet holder hilsnerne op. De flyttede til Nordjylland, hvor de op til 1827 boede i hvert fald ti forskellige steder som bestyrerpar på større gårde. Forældrene besøgte han efter eget udsagn sidst i 1819, selv om han oplyser, at han inden gårdkøbet var et halvt år 1827/1828 på Als (Hvis det er det Als). Det anføres dog i kirkebogen ved faderens død i 1839 i listen over arvinger, at han er bosiddende i "Skovsgård ved Nibe", som han forlod i 1821. Forbindelsen med forældrene har formentlig ikke været den bedste. I parantes kan bemærkes, at forældrenes hilsen i hans stambog begge er skrevet på tysk, mens han selv altid skrev på dansk.

Residence

Bestyrertiden var ikke uden vanskeligheder. De oplevede to gårdbrande. Den første i 1813 da Hjortdal Præstegård brændte.

Residence

Opholdt sig på Nørre Ravnstrup fra Klokkerholm Mølle brændte i februar 1818 til 1. maj 1818

Note

1827 købte han selv en gård. Den 7. august underskrev han købekontrakt, 43 år gammel, på Pokkelgården i Øster Hassing, som har været ejet af herredsfoged Rod, og beboet af fæster Christen Jensen. Han udbetaler herfor 350 rigsdaler i sedler og skal yde aftægt til Christen Jensens enke. Skødet udstedes 11 deceber 1827 og tinglæses 11 juli 1828. Familien flytter ifølge hans optegnelser ind nytåret 1828. De har 7 børn. Pengene til gårdkøbet er alle lånte penge: 350 rbd ialt fra syv forskellige personer fra forskellige steder, f.eks. en enkemadamme på Vilbæksminde, hvor han var forvalter 1810. Udstedelsesdato 13 juni 1828 mod pant i gården med dens 7 tdr htk, hvilket i areal er det seksdobbelte på de kanter (42 tdr ifølge beregning i stambogen). Jorden er på nogle steder halv muld og halv sand, andre steder ku en trediedel sand. Navnet på gården skrives nogle gange "Pukkelgård" andre "Pokkelgård" ( i senere tid "Poppelgård"). Men i ældre skøder kaldes den Pougvergård, og her er vel forklaringen, for i V. Brønderslev sogn findes en gård der hedder "Poukjærgård" og det siges at stamme fra, at der her en gang har oet en soldat, en "Pauker ved det Nationale Rytteri", så det har sikkert forholdt sig på samme måde i Ø. Hassing, så det første navn formentlig har været "Pauker-gård" i moderne retskrivning. Iøvrigt står der senere ved sønnen Jens Frederiks bryllup at brudens hjemsted er "Paukkergården". ** Se afskrift af skøde og panteobligation med videre**

Residence

Peter Ohlsen Carsens var forpagter på adskillige gårde i Vendsyssel, før han i 1827 blev ejer af Poppelgård i Ø. Hassing sogn.

Census

Nr. 37 - Øster Hassing by - en gård

Peter Carstens50Gift0Gårdmand. Anne Kirstine Carstens !!50Gift0hans kone. Peter Hironnimus Carstens14Ugift0deres barn. Frederik Nielsen Carstens11Ugift0deres barn. Katrine Margrethe Carstens17Ugift0deres barn. Niels Pedersen53Enke0Inderste, lever af en liden ?? Niels Christensen24Ugift0Tjenestekarl.

Note

Peter Ohlsen Carstens køber en mindre gård i Øster Hassing af Peter Hansen Bødker for 400 Rdl. Ejendommen må ikke tillægges Poppelgaard. *** Se afskrift af skøde og lånedokumet ******

Census

Nr. 87 - Øster Hasing by - en gård

Peter Carstens ??56gift0GårdmandTitulaturen Hr" sat foran navnet." Anne Kirstine Nielsen56gift0hans kone Vilhelm Carstens26ugift0deres barn Hjeronnimus Carstens20ugift0deres barn Jens Frederik Nielsen Carstens17ugift0deres barn Johanne Mari Hansdatter23ugift0Tjenestepige Lorens Carstens ??31ugift0Møllebygger.Titulaturen Hr" sat foran navnet."

Census

Nr. 1 - Øster Hassing By - en gård Peter Olesen Carstens62giftSønder ??, Als.gårdmand. Anne Christine Nielsen61giftTåstrup præstegård, Sjælland.hans kone. Larens Carstens36ugiftKøbenhavnMøllebygger. Deres barn. Wilhelm Carstens31ugiftHellevad sogn, Hjørring amt.Deres barn. Peter Jeronnimus Carstens25ugiftSvenstrup sogn, Ålborg amt.!!Deres barn. Jens Frederik Nielsern Carstens22ugiftSkagernDeres barn. Peter Ole Jensen2ugiftØster Hassing sogn, Ålborg amt.Plejebarn. Anne Margrethe Hansdatter22ugiftHals sog, Ålborg amt.Tjenestepige. Bertel Larsen36ugifther i sognetUnder forsørgelse. Afsindigen 12 år

Census

Øster Hassing - Nr 43 - En gård Peter Carstens67GiftSønderborgGaardmand,Huusfader Ane Kirstine Nielsen66GiftHøie Thostrup Sogn,Frederiksborg Ahans Kone Wilhelm Carstens36UgiftHellevad S.Hjørring ASøn,Slagter Jeronimus Carstens30GiftSveastrup S.Hjørring ASøn,tjener for Faderen Kirstine Pedersdatter26Giftdette Sognhans Kone Jens Pedersen2Ugiftdette Sognderes Søn Peter Ole Jensen Carstens7Ugiftdette SognPleiesøn Mette Catrine Stærkilsdatter25UgiftVesterhassing S -""TjenestepigeAalborg Amt"" Bertel Larsen Lund35Ugiftdette Sognunder Fattigforsørgels.Forstanden berøvede fra det 22.Aar

Note

Brev dateret 29.6.1854 fra Peter Ohlsen Carstens til sønnen Møllebygger Lorentz Carstens:

Til Hr. Møllebygger Lorentz Carstens forpagter af Frederikshavn Mølle Kjære Søn! Dit læge forventede brev af 25, modtog jeg den 28. og i dag har jeg talt med Niels i Hallunds Mølle om at komme til Los Høj; men han vil til en snedker i Ulsted, da hans bryst ikke kan taale møllens støv. - Saddelmager Bergmann kom med det bud, at jeg, om jeg ville tale med dig, skulle møde i morgen tidlig i Horsens Mølle; men da jeg formodede, at du var borte, førend jeg kom dertil, saa blev jeg hjemme, især da turen var dig for besværlig til at komme her. Du burde have skrevet mig til, at du kom til marked og ikke den dag, saa skulle jeg nok have mødt dig. Postgangene er jo nu ikke så trættende, og turen ved hjemmet kan dog ikke være saa yderst kostbar mere for dig end end andre, men det kalder jeg ligegyldighed. At jeg er ked af at være her er meget rigtigt, men jeg har ikke kunnet bestemme mig til at flytte, thi hvem af børnene jeg fløtter til, saa er der fortrydelse og de synes vist kun, at jeg rejser til fremmede. Jens Vesternæssig har solgt sin gaard til Adt. og Niels altsaa til to brødre for 30000 Rbd. og nu bliver der formodentlig process mellem dem; thi Adt. og prokurator Jensen var her i gaar, da Jens Vesternæssig paastaar at beholde de tilkjøbte enge, som de andre brødre vil paastaa skal gølge i handlen. - Jens Vesternæssig har igjen købt Hankedsgaard i Rotterup for 32000 Rbd. som skal være en god handel i forhold til Vesternæssig, og Hanke staar igjen i Handel med Kjøbmand Svendsen i Halds, som har buden 9000 og han vil sælge for 3500 Rbd. - Volle Christoffersen har uparsilert sin gaard i Ulsted og solgt alle parseller særdeles fordelagtigt, naar han blot faar bevillien. - Verners broder eller Hanke kommer her til mig på Løverdag for at afgjørre hvorres snapsting ect. - Pokkelgårds østre huus er paa jorden og skal opførres igjen af Olle Pillen, som vel vil blive Langsomigt. - Madame Henberg har været 2 dage i Aalborg, men er nu her igjen, og bliver her vel sagtens nu, Gud ved hvad Skollelærerens bestemmelse er med hende, da han ikke vil seppareres fra hans kjønne kone. Hun rejste i Løverdags i den hensigt at reise til hendes mand; men hun kom ikke længere end til Aalborg føren hun blev omraadt, og andre Fruentimmer er her ikke. - Jonker Niels og en dreng ere de tjenstefolk i tiden her. - 2 gode heste á 100 Rbd. har Verner nu fået af Broderen i steden for di to døde, og vi hænder tømmer i Sundby 2 gange om ugen. - Her saavel som overalt her i Egnen tegner kornet ypperlig, og Rugen købes nu for 7 nd. - Det er nok ingen liden udfold du har haft, men det er en hjælp, at du selv kan fourere samme, og andser den for lidt; det fornøjer mig at du med familie ere radske og lever godt, jeg er nu ogsaa rask og vel - tak for din postens hilsen, jeg nok have lidt handes selskab her eller i Horsens Mølle. - At Jacobsen er død ved du vel, og Niels Mand, nu har du all Nyhed her fra egnen. Din søster Johanne ere en reen handels kone, og hun er særdeles godt skjikket dertil. - Manden er en god sadelmager, og roses af enhver han arbejder for; men nu har han ikke havt meget arbejde; han arbejder for tiden i V. og Øster Hassing Kjærke med udtagning af prækestol og altertavle ect., men han vil nok have en stor dram, naar lejlighed hertil gives, for resten et godt fredeligt menneske, men familien er stor og bopæl liden og maadelig, men der er godt korn paa ejendommen i aar. - Dersom den gaard inu ikke er solgt, som ligger ved Rossaa Bolvig kunne inu Hieronimus have lyst til at handle med ham om samme. - Vilhelm er ved at kjøbe gaarden i Horsens, men inu ikke afgjort med enken og sønnen Severin. Frederik ligger syg og børn i skoldkobberen, som er et kænt tilfælde for dem. - Hos Søren Næssig bøgges i aar et stort nyt hus i vesterende af gaarden. Og Jens Christian i Synnergaard sætter en stor ny ralling, som Thorsten Trudses opfører; Johannes Peter er der hos ham, han har i to år været i snedkerlære i Vejle, saa jeg synes han burde have noget lidt i løn, men Thorsten vil ikke give ham løn det første aar inu, og det er kostbar for forældrene at klæde og vadske for ham. Iøvrigt hilses du og familien fra hele denne store familie, men i særdeleshed fra din gl. Fader, til din gode kone og børn, og i haab om snart at høre fra dig igjen, er og forbliver jeg stedse din troe fader. P. Carstens Pokkelgaard d. 29. Juni 1854 ** Se kopi af originalt brev, samt "oversættelsen af Aarup - se endvidere Asholts noter vedrørende brevet **

Note

Peter Ohlsen Carstens sælger 24/7 1854 matr. nr. 22 Øster Hassing - Pukkelgård og en mindre gård matr. nr. 11 Øster Hassing og Matr. nr. 81 Gandrup for ialt 4.000 Rdl. til Johan Peter Werner *** Se kopi af dokumenter ****

Note

Køber hus i Ulsted, matr. nr. 70 af Bodil Jensdatter for 650 Rdl. Iføge Asholt er han allerede rejst til Ulsted 11.7.1854 og bor her ved FT 1855. *** Se afskrift af skøde ***

Note

Sælger MAtr. nr. 70 i Ulsted for 700 Rdl. *** Se kopi af skøde *****

Note

Uddrag af Peter Ohlsen Carstens egne indførsler i stambogen:

Side 42: Under det vers hans hustru har skrevet i "stambogen" er tilføjet med hendes hånd: "den 14 november" med hans hånd (senere udenom): Høvdinggaard 1808.

Senere tilskrift: Forbemeldte min kone som nu er dødt den 11.marts 1853.

Side 43 (Ligsten): Her under hviler de jordiske levnnger af min elskede kone Anna Christine Carstens født Nielsen. Hun blev født den 4. nov. 1784 i Høje Tostrup Præstegaard i Sjælland og døde i Pokkelgård i Østerhassing d. 11 marts 1853. - Blev gift den 6. marts 1809 i Sjælland md P.C. og i dette kjærlige ægteskab i 44 år blev hun moder til 8 børn, hvoraf et modtog hende i evigheden. Hendes Minde vil stedse for efterlevnde mand og børn blive uforglemmelig. - Fred med hendes Støv. -

Side 332 - 329 (Skrevet bagfra - ingen datering, men det må være lige efter Peter Hjeronimus fødsel - muligvis afskrift af et brev): Saasom jeg altid har haft megen agt for din forstand og tillid til din lovkyndighed, tager jeg mig herved den frihed i anledning af en sælsom tildragelse som skete her på gaarden natten mellem den 17. og 18. januari 1820, at udbede mig fornuftig raad og vejledning, hvorledes jeg mig i denne sag har at forholde af pligt og samvittighed. Historien er korteligen denne: Natten mellem den 17. og 18. blev min kone, som lå i sin sødeste søvn, paa en voldsom maade overfaldet af en dreng, som hun nogen tid tilforn har haft udestaaende med. Min kone gjorde strax anskrig, og ved de sammenkaldte koners hjælp, blev omsider skildt ved drengen, som ellers vist nok havde skilt min kone ved livet. Imidlertid blev min stakkels kone ved drengens voldsomme anfald saa ynkeligt tilredt, at hun endnu maa holde sengen, skjønt her, Gud ske tak! end er haab om hendes liv og helbred. Drengen lod jeg imidlertid paagribe, saa snart ske kunne, han har alt været fremstillet for dommeren, men dommeren tog stikpenge af vidnerne, som alle vare paa drengens parti allerheldst. Et fremmed fruentimmer her i egnen gik i løfte for ham, jeg lod ham derpaa ved 2 af de stærkeste her af gaarden slæbe tilbage til gaarden, hvor han nu holdes i nøje forvaring og maa ligge bunden, saa han hverken kan røre haand eller fod. Spørgsmaalet bliver nu, hvorledes jeg for eftertiden skal forholde mig med ham? om jeg skal jage ham paa porten eller beholde ham i mit brød. Jeg forventer med første post disse spørgsmål besvaret. Drengens navn er Peter Hieronimus, og han er nlig kommet ud af børnehuset i fulddyst. Omstændigheder kan tjene til enten at oplyse sagen eller forøge straffen.


Notater om familien i Stambogen:

1809 den 2. april er Lorentz født og døbt den 9 april i Kjøbenhavn

1810 den 15 december er Johanna Christine født paa Vilsbæksminde og døbt i Brovst Kirke i Østerhanherred den 10 febr 1811

1812 den 28 marts er Anna Friderika Olise født i Fierritzlev og døbt i Kollerup Kjerke i Vester Hanherret den 7 maj 1812

1814 den 2 maj er Wilhelm født i Klokkerholms Mølle og døbt i Hellevad Kjerke den 24 Juli 1814

1815 af 31 december er Claus Lykke født i Klokkerholms Mølle og døbt i Hjemmet den 5 januarii 1816

1817 af 9 maj er Catrine Magrethe født i Klokkerholms Mølle og døbt i Hellevad Kjerke den 16 November 1817.- 1838 af 30 november Brøllup.-

1820 af18 januarii er Peter Hironimus født paa Nørre Schousgaard. døbt i Hjemmet af 27 januarii og den 3 november 1810 i Øster Svenstrup Kjerke i Øster Hanherret. -

1823 af 16 marts er Jens Fredrik Nielsen født i Gundestrup, og døbt i Skræm Kjerke i Vester Hanherret den 3 MAj 1823.

1816 af 10 Januarii døde Claus Lykke i Klokkerholm Mølle, og blev begravet paa Hellevad Kjerkegaard den 14 Januarii 1816

1853 af 11 marts Moder død og begravet paa Øster Hassing Kjerkegaard den 18 marts

d. 22 maj 1833 holdt mine forældre deres Guldbrøllup i Sønderborg

d. 22 decbr 1836 døde min moder 88 år gl

d. 23 febr 1837 døde Johan Carsten = 60 aar gl

d. 14 Febr. 1839 døde min Fader = 87 Aar gl

d. 24 febr 1841 døde Søster Anna Madsen 65 Aar gl

11 Marts 1853 døde min kone næsten 69 aar gl.

den 21 februar 1856 døde vores fader - 72 aar gl ******************'

Side 335 - Tiendeberegning - Pokkelgaard:

Pokkelgaard har til sit Hartkorn efter tiende acten 7 td. 1 skp 3 fk et arial af 42 td land ½ uld og ½ sand for en deel noget 2/3 muld og 1/3 sand, noget leeret, inddelt til 4 års brug og 3 års hvile med sædskifte 2 kjærre rug á 4 fold. 1 kjær byg til 4 fold. 1 kjær havre til 2½ fold.

udsæden er da: Rug 12 td a 4 -48 td 1/10 =4 td 6 skp 1 3/5 fk =38 Rdl86 Skill Byg 6 td a 4 -24 td 1/10 =2 - 3 - 4/5 =11 -26 -

Havre 7 -a 2½-17 td 4 skp a 1/10 =1 - 6 -= 4 74

er 54 Rdl.90 Skill

Halmens værdi 915

er64 - 9 -

Omkostninger af oppebørsel og udtærskning 4 - 15 -

Summa59 Rdl.50 Skill

Reduceret til korn saaledes af rug 4 td, Byg 4 td, Havre 3 Td 1½ Fk

Alsaa bliver af denne Gaard at svare aarlig i enkelt tiende Rug 1 td2 sk2 2/3fk Byg 1 td2 -2 2/3fk Havre 1 td - -

Note

De oplevede den anden gårdbrand i 1818, da Klokkerholm Mølle brændte.

Note

Han solgte sin gård 1854 og boede derefter som rentier i Ulsted en kort tid, og flyttede så ind i Fruerlund i Østerhassing i nærheden af en datter i Øster Neissig. Ved sin død i 1856 havde han bestemt at pigerne skulle arve lige med brødrene, hvilket ikke gjaldt hans kones part. Han fulgte med i tiden, for 1857 kom en lov om lige arveret.

Misc

Nævnt på side 270 i Kr. Værnfelts artikel: Korset ved Vejen, der findes i Fra Himmerland og Kjær herred 1958.

Probate

Aar 1856 den 21. februar anmeldte huusmand Hjeronnimus Carstens af Øster Hassing, at hans fader Peter Carstens boende til leje i Fruerlunden i Øster Hassing sogn er død den 21. dennes. Hans arvinger er hans 7 børn, hvoraf de 3.de ere ????????????? derfor ??????????????????? og en datter er ugift. Attest meddelt


Aar 1856 den 1. marts mødte underskrevne sognefoged for Øster Hassing sogn med tvende ??????? vidner og vurderingsmænd skovfoged Søren Mikkelsen og boelsmand Lars Jensen Fruerlund for ifølge hr. ????????????? ?????? Meinigs at foretage registrering og vurdering efter Peter Carstens. Ved forretningen var tilstede den afdødes datter Lise, som ?????????? og ??????????? at forretningen blev fremmet som følger:

1 gl. chatold 5 rdl. ................................ Div møbler og tøj for i alt 64 rdl. 1 obligation på 2.000 rdl., sammes på 500 rdl., ??????? på NIels Andersens gård i Føltved 225 rdl., ?? ???? 70 rdl.

Videre blev ikke fore???st at tilhøre den afdøde. ?????? ????????? ??????? efter ægte skjøn og samvittighed. Datum ut supra Niels Jensen. Som vurderingsmænd Søren Mikkelsen og Lars Jensen


Boet efter Peter Carstens af Øster Hassing. Det til i dag udsatte skifte ?????? blev fremlagt og paategnet til ind?????????? som i skifteretten var mødte, den afdødes: søn Vilhelm Carstens, gårdmand i Horsens søn Hjeronnimus Carstens husmand i Bolleskov i Dronninglund sogn svigersøn Ole Fjeldgaard Christoffersen gift med datteren Cathrine Margrethe Carstens datteren Johanne Christine Carstens gift med saddelmager Bergmann i Øster Hassing datteren Ane Frederikke Elise Carstens af Øster Hassing med ??????? ???????????? ? ????????????????????? ????????????????????????????? tilkendegive at den afdødes arvinger foruden dem er efternævnte hans børn: en søn Lorentz Carstens forpagter af Frederikshavns Mølle en søn Jens Frederik Carstens husmand i Rødhus i Hune sogn samtlige arvinger er børn af ægteskab mellem den afdøde og hans for 3 aar siden afdøde hustru Ane Kirstine født Nielsen efter hvem ??????? har hensiddet i uskifter bo. ................................. Obligation fra Bertel Larsen og Jens Peter Thomsen som ???? af en gaard i Gammelkirk, dat. 18. august 1854 ???? 1. februar 1855 = 2.000 Rdl ??mers af 10. marts 1855 fra Frederik Carstens for 300 rdl. do. af 29. januar 1855 fra Vilhelm Carstens for 100 rdl. do. af 27. november 1854 fra sadelmager Bergmann for = 100 rdl. .................................. ........................................................ ......................................... ................................... ...............

Burial

Død 21. febr. 1856, Begr. 29 februar. Peter Olesen Carstens. 72 år. Død af alderdom. Capitalist i Fruerlund.

Probate

Skifteforretning Boet ender med 3061 Rdl. til deling mellem børnene. *** Se kopier af diverse afskrifter***