Ole Munks slægtsdatabase

Else PorsAge: 69 years16301699

Name
Else Pors
Given names
Else
Surname
Pors
Publication: 2003
Citation details: s. 145

Else Jørgensdatter

Name
Else Jørgensdatter
Given names
Else
Surname
Jørgensdatter

Else Jørgensdatter Pors

Name
Else Jørgensdatter Pors
Given names
Else Jørgensdatter
Surname
Pors
Birth about 1630

Publication: 2003
Citation details: s. 145
Publication: 2000 - 2. udgave
Citation details: side 24
Note: 1622-1640
Death of a motherElse Jensdatter Fredbjerg
after 1630

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 212
MarriageAnders Christensen SchiønningView this family
before 1658 (Age 28 years)

Publication: 2003
Citation details: s. 145
Publication: 2000 - 2. udgave
Citation details: side 24
Publication: Slægtsarkivet, 1980
Citation details: Ane 438-439
Note: senest 1658
Birth of a daughter
#1
Anne Andersdatter
about 1658 (Age 28 years)
Publication: 1876
Citation details: side 87
Birth of a daughter
#2
Kirsten Andersdatter Skiønning
1660 (Age 30 years)
Publication: 2000 - 2. udgave
Citation details: side 24
Misc 1668 (Age 38 years)
Publication: 1876
Citation details: side 85
Note: Derimod flyttede Jomfru Else Pors i Begyndelsen af Aaret 1668, altsaa ikke stort mere end et Aarstid efter Søren Muncks Død, til Mølgaard, hvor hun saa forblev Resten af sit Liv. Denne adelige Dame, som maaskee var Søren Muncks Arving, og som nævnes særdeles hyppigt ved Fadderstads i Haubro Kirke, første Gang allerede i 1660, hørte til en Adelsslægt, som ejede Gaarden Kastrup i Rindsherred, men som i Midten af 17 Aarhundrede synes at have forgrenet sig her til Egnen.
Marriage of a childThomas ThomsenAnne AndersdatterView this family
June 11, 1676 (Age 46 years)
Publication: 1876
Citation details: side 87
Death of a daughterAnne Andersdatter
after June 11, 1676 (Age 46 years)
Publication: 1876
Citation details: side 87
Marriage of a childPeder Bertelsen DonsKirsten Andersdatter SkiønningView this family
April 12, 1678 (Age 48 years)
Publication: 1876
Citation details: side 87
Death of a fatherJørgen Pors
May 23, 1683 (Age 53 years)

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 212
Citation details: 1915, side 591
Note: Jørgen Pors, f 23-24 Mai 1683 ifl. et Vidne af Gislum Herredstliing af 7 Juni 1684 (Medd. af Prof. Stille i Lund).
MiscAnders Christensen SchiønningView this family
1688 (Age 58 years)
Publication: 1921-1923
Citation details: side 253
Note: Fredberggaard var endnu i henved hundrede Aar i Slægten Fredbergs Eje; gennem Else Fredberg, gift med Jørgen Pors-Byrialsen, gik den over til deres Søn Poul Pors, indtil Herredsfoged Anders Schønning til Mølgaørd, gift med Else Pors, i 1688 frasagde sig Fredberggaards Hovedgaardsfrihed
Death of a husbandAnders Christensen Schiønning
about January 1693 (Age 63 years)
Publication: 2003
Citation details: s. 145
Publication: 2000 - 2. udgave
Citation details: side 24
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 212
Publication: 1876
Citation details: side 88
Note: Anders Schiønning døde i Januar 1698, og et Minde om ham haves rimeligvis i Haubro Kirkes Alterkalk, der bærer Aarstallet 1693 (hans Dødsaar) ovenover hvilket Bogstavet S er udgraveret i adskillige Slyngninger fra venstre til højre og fra højre til venstre; sandsynligvis er Kalken skj senket af hans Efterleverske Else Pors til en Amindelse om den Afdøde.
MarriageChristian Daniel von StoltzigView this family
about 1694 (Age 64 years)

Publication: 1876
Citation details: side 88
Note: Efterat være bleven Enke i 1693 giftede Else Pors sig anden Gang paa sine gamle Dage med den nogle og tyveaarige Christian Daniel von Stoltzig, Søn af Præsten i Vester-Hornum Knud Christensen Falsterbo og Hustru, Lybekkerinden Catharina Maria von Stoltzig, efter hvem Sønnen Christian Daniel antog Tilnavnet Stoltzig. Yed dette Ægteskab gik Mølgaard saaledes over i Familien Stoltzigs Besiddelse
Miscyes

Publication: 2000 - 2. udgave
Citation details: side 24
Note: Else Pors, f. [1622-40], d. 1699. Gift (1. g.) senest 1659 med den ufri Anders Skiønning, f. før 1635, d. 1693, søn af Christen Skiønning i Lille Binderup, herredsfoged i Aars Herred, og hustru Else Andersdatter. - Anders Skiønning var fra senest 1654 herredsskriver og efterfulgte 1660/61 faderen som herredsfoged. Han ejede Havbrogaard og Mølgaard i Havbro Sogn, nævnes 1660-67 som boende på Havbrogaard, men flyttede 1667/68 til Mølgaard. - 1660-77 nævnes Else Pors mindst 14 gange som fadder i Havbro kirkebog, oftest betegnet "jomfru", men 1665 anført som "velbårne fru E. P. i Havbrogaard"; 1676 og -78 nævnes hun som fadder i kirkebogen for henholdsvis Aars og Havbro sogne som henholdsvis "jomfru Else Pors og hendes datter ..." og "velbårne jomfru E. P. af Mølgaard og hendes datter". Betegnelsen frue 1665 er ganske uberettiget, da adelige kvinder - gift med ufri bønder - nemlig forblev jomfruer til deres dødsdag, om de så havde født 14 børn! - Fruer blev de kun ved jævnbyrdige ægteskaber
Miscyes

Publication: 1876
Citation details: side 86 ff
Note: Else Pors havde derimod ved denne Tid allerede været paa Mølgaard i henved en halv Snes Aar, men det lader sig ikke afgjøre, i hvilken Egenskab hun har været der; da det er vist, at hun blev gift første Gang med Anders Skjønning, Herredsfoged i Aarsherred og boende paa Mølgaard, hvilken Gaard han synes at være bleven Ejer af ikke længe efter Søren Muncks Død i 1666 — i Aaret 1671 nævner Kirkebogen saaledes Anders Skjønnings Pige paa Mølgaard — er hun muligvis flyttet til Mølgaard for at styre Huset for Anders Skjønning [nej, de var gift senesst 1660 og boede på Haugaard indtil de flyttede til Mølgaard], der synes at liave været Enkemand med sine tvende Døttre, saafremt hun ikke, som tidligere berørt, har været Søren Muncks Arving. Forinden sin Ankomst til Mølgaard havde Else Pors i 8 Aar fra 1660 til 1668 havt Ophold paa det titnævnte, ikke langt fra Mølgaard beliggende, Haubrogaard, og allerede her begynder hendes mange Fadderskaber, der betegne hende som en meget afholdt, omgængelig og nedladende Personlighed, der stod Fadder for et godt Ord, mest i Haubro Sogn, men ogsaa enkelte Gange i Aars, i det Hele over en Snes Gange. Hvornaar hun blev gift første Gang (med Anders Skjønning) lader sig ikke sige med Bestemthed, men da Kirkebogen ligefra 1660 til 1679 stadigt nævner hende som »Jomfru« Else Pors, kan hendes Ægteskab med Anders Skjønning neppe have fundet Sted før i det tidligste i Aaret 1680. Uagtet hun nu stadigt i dette Tidsrum nævnes som Jomfru, saa hedder det dog tvende Gange i Kirkebogen 1676 og 1678, at hun stod Fadder »tilligemed sin Datter«, og at dette ikke er nogen Skrivfejl, men at hun virkelig havde en Datter, vide vi andenstedsira; thi en Datterdatter af Else Pors ved Navn Else Marie Pedersdatter Dons var gift med Mads Jensen Brønnumb paa Nørkjær, som bevidner, at have været tilstede paa Mølgaard 4 April 1699 for at eftersee og vurdere al Ejendom og Gjæld (efter Else Pors’ Død). Med hvem hun har havt denne Datter, som synes at være bleven gift med en Peder Dons, og hvad denne Datter hed, har hidtil ikke ladet sig udfinde; men Optegnelserne om Else Pors’ Fadderskaber sammen med en voxen Datter kan dog tjene til tilnærmelsesvis at bestemme Else Pors’ Levealder. Hun døde nemlig som Bedstemoder 24 Februar 1699, og har hun i 1676 allerede havt en voxen Datter, maa hun dengang vel have været omkring 40 Aar, hvilket vil give hende en Levealder af henved 70 Aar snarere over end under. I sit Ægteskab med Anders Skjønning blev hun Stifmoder til tvende Døttre, nemlig Anna Andersdatter, sammenviet i Ægteskab 11 Juni 1676 til Thomas Thomasen af Faddestrup (en Vandmølle af dette Navn er endnu beliggende i Nabosognet Ulstrup) og Kirsten Andersdatter, som 12 April 1678 sammen viedes til Peder Bertelsen af Viskomgaard, og stode begge Bryllupperne paa Melgaard.
Death February 24, 1699 (Age 69 years)
Publication: 2000 - 2. udgave
Citation details: side 24
Publication: 1876
Citation details: side 87
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: before 1630
1 year
herself
Family with Anders Christensen Schiønning - View this family
husband
herself
Marriage: before 1658
1 year
daughter
Anne Andersdatter
Birth: about 1658Havbrogaard, , Havbro, Aars, Aalborg
Death: after June 11, 1676Fadestrup, , Ulstrup, Aars, Aalborg
3 years
daughter
Family with Christian Daniel von Stoltzig - View this family
husband
Christian Daniel von Stoltzig
Birth: about 1671Vesterhornum Præstegaard, , Vester Hornum, Aars, Aalborg
Death: January 1741, Havbro, Havbro, Aars, Aalborg
herself
Marriage: about 1694

BirthFru Inger i Suldrup, Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 2003:2
Publication: 2003
Citation details: s. 145
BirthNutiden og Valdemar Sejr
Publication: 2000 - 2. udgave
Citation details: side 24
MarriageFru Inger i Suldrup, Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 2003:2
Publication: 2003
Citation details: s. 145
MarriageNutiden og Valdemar Sejr
Publication: 2000 - 2. udgave
Citation details: side 24
MarriageSlægten Aarup fra Ullits og Kallestrup stammende fra de Rinds herreds knaber. Jens Thomsen Aarup, 1809-1850, gårdejer i Ullits, og hustru Johanne Marie Jacobsen, 1811-1845.
Publication: Slægtsarkivet, 1980
Citation details: Ane 438-439
MiscBidrag til hovedgaarden Mølgaards historie: for største delen hentede fra Aars og Haubro sognes gamle kirkebøger, Series: Jyske Samlinger, Volume: 1. række bind 6 (1876-1877)
Publication: 1876
Citation details: side 85
MiscLandsbyen Farsø, Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1921-1923
Publication: 1921-1923
Citation details: side 253
MarriageBidrag til hovedgaarden Mølgaards historie: for største delen hentede fra Aars og Haubro sognes gamle kirkebøger, Series: Jyske Samlinger, Volume: 1. række bind 6 (1876-1877)
Publication: 1876
Citation details: side 88
MiscNutiden og Valdemar Sejr
Publication: 2000 - 2. udgave
Citation details: side 24
MiscBidrag til hovedgaarden Mølgaards historie: for største delen hentede fra Aars og Haubro sognes gamle kirkebøger, Series: Jyske Samlinger, Volume: 1. række bind 6 (1876-1877)
Publication: 1876
Citation details: side 86 ff
NameFru Inger i Suldrup, Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 2003:2
Publication: 2003
Citation details: s. 145
DeathNutiden og Valdemar Sejr
Publication: 2000 - 2. udgave
Citation details: side 24
DeathBidrag til hovedgaarden Mølgaards historie: for største delen hentede fra Aars og Haubro sognes gamle kirkebøger, Series: Jyske Samlinger, Volume: 1. række bind 6 (1876-1877)
Publication: 1876
Citation details: side 87
Birth

1622-1640

Marriage

senest 1658

Misc

Derimod flyttede Jomfru Else Pors i Begyndelsen af Aaret 1668, altsaa ikke stort mere end et Aarstid efter Søren Muncks Død, til Mølgaard, hvor hun saa forblev Resten af sit Liv. Denne adelige Dame, som maaskee var Søren Muncks Arving, og som nævnes særdeles hyppigt ved Fadderstads i Haubro Kirke, første Gang allerede i 1660, hørte til en Adelsslægt, som ejede Gaarden Kastrup i Rindsherred, men som i Midten af 17 Aarhundrede synes at have forgrenet sig her til Egnen.

Misc

Fredberggaard var endnu i henved hundrede Aar i Slægten Fredbergs Eje; gennem Else Fredberg, gift med Jørgen Pors-Byrialsen, gik den over til deres Søn Poul Pors, indtil Herredsfoged Anders Schønning til Mølgaørd, gift med Else Pors, i 1688 frasagde sig Fredberggaards Hovedgaardsfrihed

Marriage

Efterat være bleven Enke i 1693 giftede Else Pors sig anden Gang paa sine gamle Dage med den nogle og tyveaarige Christian Daniel von Stoltzig, Søn af Præsten i Vester-Hornum Knud Christensen Falsterbo og Hustru, Lybekkerinden Catharina Maria von Stoltzig, efter hvem Sønnen Christian Daniel antog Tilnavnet Stoltzig. Yed dette Ægteskab gik Mølgaard saaledes over i Familien Stoltzigs Besiddelse

Misc

Else Pors, f. [1622-40], d. 1699. Gift (1. g.) senest 1659 med den ufri Anders Skiønning, f. før 1635, d. 1693, søn af Christen Skiønning i Lille Binderup, herredsfoged i Aars Herred, og hustru Else Andersdatter. - Anders Skiønning var fra senest 1654 herredsskriver og efterfulgte 1660/61 faderen som herredsfoged. Han ejede Havbrogaard og Mølgaard i Havbro Sogn, nævnes 1660-67 som boende på Havbrogaard, men flyttede 1667/68 til Mølgaard. - 1660-77 nævnes Else Pors mindst 14 gange som fadder i Havbro kirkebog, oftest betegnet "jomfru", men 1665 anført som "velbårne fru E. P. i Havbrogaard"; 1676 og -78 nævnes hun som fadder i kirkebogen for henholdsvis Aars og Havbro sogne som henholdsvis "jomfru Else Pors og hendes datter ..." og "velbårne jomfru E. P. af Mølgaard og hendes datter". Betegnelsen frue 1665 er ganske uberettiget, da adelige kvinder - gift med ufri bønder - nemlig forblev jomfruer til deres dødsdag, om de så havde født 14 børn! - Fruer blev de kun ved jævnbyrdige ægteskaber

Misc

Else Pors havde derimod ved denne Tid allerede været paa Mølgaard i henved en halv Snes Aar, men det lader sig ikke afgjøre, i hvilken Egenskab hun har været der; da det er vist, at hun blev gift første Gang med Anders Skjønning, Herredsfoged i Aarsherred og boende paa Mølgaard, hvilken Gaard han synes at være bleven Ejer af ikke længe efter Søren Muncks Død i 1666 — i Aaret 1671 nævner Kirkebogen saaledes Anders Skjønnings Pige paa Mølgaard — er hun muligvis flyttet til Mølgaard for at styre Huset for Anders Skjønning [nej, de var gift senesst 1660 og boede på Haugaard indtil de flyttede til Mølgaard], der synes at liave været Enkemand med sine tvende Døttre, saafremt hun ikke, som tidligere berørt, har været Søren Muncks Arving. Forinden sin Ankomst til Mølgaard havde Else Pors i 8 Aar fra 1660 til 1668 havt Ophold paa det titnævnte, ikke langt fra Mølgaard beliggende, Haubrogaard, og allerede her begynder hendes mange Fadderskaber, der betegne hende som en meget afholdt, omgængelig og nedladende Personlighed, der stod Fadder for et godt Ord, mest i Haubro Sogn, men ogsaa enkelte Gange i Aars, i det Hele over en Snes Gange. Hvornaar hun blev gift første Gang (med Anders Skjønning) lader sig ikke sige med Bestemthed, men da Kirkebogen ligefra 1660 til 1679 stadigt nævner hende som »Jomfru« Else Pors, kan hendes Ægteskab med Anders Skjønning neppe have fundet Sted før i det tidligste i Aaret 1680. Uagtet hun nu stadigt i dette Tidsrum nævnes som Jomfru, saa hedder det dog tvende Gange i Kirkebogen 1676 og 1678, at hun stod Fadder »tilligemed sin Datter«, og at dette ikke er nogen Skrivfejl, men at hun virkelig havde en Datter, vide vi andenstedsira; thi en Datterdatter af Else Pors ved Navn Else Marie Pedersdatter Dons var gift med Mads Jensen Brønnumb paa Nørkjær, som bevidner, at have været tilstede paa Mølgaard 4 April 1699 for at eftersee og vurdere al Ejendom og Gjæld (efter Else Pors’ Død). Med hvem hun har havt denne Datter, som synes at være bleven gift med en Peder Dons, og hvad denne Datter hed, har hidtil ikke ladet sig udfinde; men Optegnelserne om Else Pors’ Fadderskaber sammen med en voxen Datter kan dog tjene til tilnærmelsesvis at bestemme Else Pors’ Levealder. Hun døde nemlig som Bedstemoder 24 Februar 1699, og har hun i 1676 allerede havt en voxen Datter, maa hun dengang vel have været omkring 40 Aar, hvilket vil give hende en Levealder af henved 70 Aar snarere over end under. I sit Ægteskab med Anders Skjønning blev hun Stifmoder til tvende Døttre, nemlig Anna Andersdatter, sammenviet i Ægteskab 11 Juni 1676 til Thomas Thomasen af Faddestrup (en Vandmølle af dette Navn er endnu beliggende i Nabosognet Ulstrup) og Kirsten Andersdatter, som 12 April 1678 sammen viedes til Peder Bertelsen af Viskomgaard, og stode begge Bryllupperne paa Melgaard.