Ole Munks slægtsdatabase

Kristian Pedersen VendelboAge: 71 years13301401

Name
Kristian Pedersen Vendelbo
Given names
Kristian Pedersen
Surname
Vendelbo

Christiern Vendelbo

Name
Christiern Vendelbo
Given names
Christiern
Surname
Vendelbo
Publication: Nyborg, 1910
Citation details: Side 14

Christiern Pedersen Vendelbo

Name
Christiern Pedersen Vendelbo
Given names
Christiern Pedersen
Surname
Vendelbo

Christiern Pedersen

Name
Christiern Pedersen
Given names
Christiern
Surname
Pedersen
Birth about 1330
Publication: Nyborg, 1910
Citation details: Side 14
Death of a fatherPeder Vendelbo
about 1346 (Age 16 years)
Publication: Nyborg, 1910
Citation details: Side 13
Source: Internet
MarriageEllen Nielsdatter BuggeView this family
about 1350 (Age 20 years)

Citation details: Side 184
Note:

Sammen ?k Kristian Vendelbo og Ellen Buggesdatter tre døtre. Ingeborg var før 1401 blevet gift med Predbjørn Podebusk, hvem hun bragte bl.a. Vosborg som arv. Hun blev i øvrigt farmor til den nedenfor omtalte Predbjørn Pode-busk. Else var før 1401 blevet gift med Aksel Jepsen (Thott) og efter dennes død med Lyder Holck. Hun arvede bl.a. Støvringgård og Trudsholm. Og en-delig var der Arine, der levede i 1396, men var død i 1401. Hun var gift med Hans Podebusk, der var bror til hendes svoger hr. Predbjørn.16

Arines navn fremgår af DD 4. rk. 6. bd. nr. 67. DAA 1935 tilskriver ægteparret tre børn for mange. Hvem deres børn var, fremgår tydeligt af DD 4. rk 8. bd. nr. 95, 98, 118, 125, 128 og 215 fra 1401, hvor Ellen og hendes tre svigersønner afleverer rettigheder arvet efter hr. Kristian til dronning Margrethe. Det fremgår, at Arine da var død. Da den Kirstine, som omtales i DD 4. rk. 7. bd. nr. 346, ikke optræder i de nævnte breve, er hun ikke, selvom det modsatte hævdes i kommentaren i DD, en datter af hr. Kristian.

Birth of a daughter
#1
Arine Christiansdatter Vendelbo
about 1362 (Age 32 years)
Source: Internet
Occupation
Ridder og Marsk
yes

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2004
Citation details: Bind 1, side 34
Misc March 18, 1363 (Age 33 years)

Citation details: Side 183
Note:

Kristian Vendelbo dukker op af historiens mørke 18. marts 1363 og var da allerede ridder. Et år senere 6. marts 1364 omtales han som kong Valdemars råd. I 1369-70 nævnes han som kongens høvedsmand på Skanderborg, senest fra 1377 og til sin død sad han på Ålborghus, og på et tidspunkt efter 1367 havde han også kronens borg Ørum i Thy. Højdepunktet i sin karriere nåede han, da han i 1396 af dronning Margrethe blev udnævnt til “høvedsmand og dommer på kongens vegne i Jylland”, en slags kongelig stedfortræder i Jylland. Så kunne man ikke nå højere, idet dronning Margrethe forinden havde afskaf-fet de gamle rigsembeder drost og marsk. Han døde mellem 12. juli 1400 og 9. juni 1401. Kristian Vendelbo havde holdt på den rigtige hest. Han var Val-demar Atterdag og dronning Margrethe tro i alle omskiftelser, selv om han var nært beslægtet med prominente deltagere i de jyske oprør mod Valdemar At-terdag og med ?ere af de jyske stormænd, som frem til 1385 undlod at tage klar stilling for Margrethes regering eller direkte var imod den.14 Kristian Vendelbo nævnes faktisk ikke på noget tidspunkt som ejer af Skjern, men hans ejerskab kan der ikke være tvivl om, idet den ene af hans svigersøn-ner senere ejede borgen. Hr. Kristian blev gift med den ene af Niels Bugges to overlevende døtre Elene eller Ellen Buggesdatter. Hun bragte ham efter al ri-melig sandsynlighed Vosborg i Ulfborg sogn i Vestjylland, Støvringgård vest for Randers Fjord og adskilligt andet gods.15 Kristian Vendelbo blev altså en både rig og mægtig mand. Selvom uroen i Jylland aftog efter 1385, var det svært for samtiden at forudse, om urolige tider ville vende tilbage. Så det gav absolut mening at udvide og restaurere faderens borganlæg i 1392/93, som de dendrokronologiske dateringer peger på. Et så-dant borganlæg var jo også i høj grad en statusmarkør.

Birth of a daughter
#2
Else Christiernsdatter Vendelbo
about 1365 (Age 35 years)

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2004
Citation details: Bind 1, side 34
Misc 1367 (Age 37 years)

Source: Internet
Note: medbeseglede 1367 et af hr. Peder Munk af Holbek udstedt skøde, deltog 1369-70, som medlem af kong Valdemars råd, i fredsforhandlingerne med Hansestæderne og var da høvedsmand på Skanderborghus. Var 1373 medlover for Lydike Arildsen, da denne overdrog kong Valdemar sin til Grenne Jensen pantsatte gård Diernæs i Hundborg herred, medbeseglede 1376 den af Kong Oluf udstedte håndfæstning og året efter den på Danehoffet i Nyborg vedtagne landefred.
Misc 1381 (Age 51 years)

Source: Internet
Note: Nævnes derefter 1381, da Mogens Jensen til ham afstod gård og gods Trudsholm i Gjerlev herred, for at han skulle udløse ham og hans Staldbrødre af det Fangenskab, hvori de var, og beholde det indtil han var fyldestgjort. Fremviste 1387 sine brevskaber på Trudsholm på Landstinget i Viborg, hvor ingen gjorde indsigelse mod hans ret, fik 1393 af Ingvar Petersen Tranekær i pant dennes gods i Vinkel sogn (Fjends herred), havde 1394 den befæstede borg Lunholm i Skagens landdistrikt inde, som han havde arvet med sin hustru Helene.
Marriage of a childAxel Jepsen ThottElse Christiernsdatter VendelboView this family
about 1385 (Age 55 years)

Marriage of a childHans Henningsen van PodebuskArine Christiansdatter VendelboView this family
before 1390 (Age 60 years)

Publication: 2000 - 2. udgave
Citation details: side 16
Citation details: Side 183
Misc 1394 (Age 64 years)

Publication: 1925
Citation details: side 60
Note: Lundholm var oprindelig en Gaard, der i Slutningen af det 14. Aarhundrede blev bygget vest for Hojen, vist ved vestre Ende af den saakaldte Kjaalklit; den tilhorte 1394 Christen Vendelbo, der havde faaet Gaardenefter sin Svigerfader Ridder Niels Bugge. Christen Vendelbos Enke, Ellen Buggesdatter, skedede 1401 Gaarden til Dronning Margrete, og herefter tilharte den altsaa Kronen8). I Tidens Lob blev Gaarden edelagtaf Sandflugt og flyttet syd for Karreds Bsek, der var Skel mellem Skagens Mark og Karreds Mark, og da Fedder Hoyer kebte den, var der kun 2 smaa 80l paa Gaardens Grund, og efter at de ogsaa 1674 var odelagt af Sand, blev Jorderne henlagt under en ny Gaard af Navn Lundholm eller »Fedderslund«, som Fedder Hansen lod bygge tset vest for Kirken, og som
Misc July 12, 1400 (Age 70 years)

Source: Internet
Note: Deltog i fredsmødet på Lindholm og blev, efter at Erik af Pommern var blevet valgt til konge i 1396, af dronning Margrethe valgt til landshøvedsmand og »rettere« i Jylland og var da den ældste i rigsrådet; købte 1397 Brøndumgaard af Anders Globs enke Lene, forekommer, sidste gang 1400 (12. juli), da han var til stede på rettertinget
Death of a daughterArine Christiansdatter Vendelbo
1401 (Age 71 years)

Citation details: Side 184
Note: Og en-delig var der Arine, der levede i 1396, men var død i 1401. Hun var gift med Hans Podebusk, der var bror til hendes svoger hr. Predbjørn.16
Death before July 16, 1401 (Age 71 years)

Publication: Nyborg, 1910
Citation details: Side 14
Citation details: 17. årgang - 1890, side 135
Note: men var død 1401 (16. juli), da Elnæ Bugges datter, hr. Christiern Wendelboes efterleverske og Hans van Podebusk, ridder, som en af hr. Christierns døtre til husfrue havde, og Predbjørn Podebusk, ridder, og Axel Jakobsøn, som hr. Christierns to døtre nu til husfruer havde, "antvordede Dronning Margrethe gården Karthorp", som de tilligemed Aalborg havde i pant af kong Valdemar. samme år (29. august) medbeseglede hun (Dn. Elena relicta Dn. Vendelbo) det af hr. Johan Skarpenberg til hr. Predbjørn Podebusk udstedte afkaldsbrev på den førstnævntes gods i Utterslev i Lolland.
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: before 1315
16 years
himself
Family with Ellen Nielsdatter Bugge - View this family
himself
wife
Marriage: about 1350
13 years
daughter
4 years
daughter

BirthSlægten Bugge i Danmark og Norge
Publication: Nyborg, 1910
Citation details: Side 14
MarriageSkjern - storgods og magtcenter fra middelalder til renæssance, Series: Kuml - årbog for Jysk arkæologisk selskab, Volume: 2010
Citation details: Side 184
OccupationDiplomatorium Hornumemse. Tingsvidner, breve og andre dokumenter fra Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing 1216-1636
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2004
Citation details: Bind 1, side 34
MiscSkjern - storgods og magtcenter fra middelalder til renæssance, Series: Kuml - årbog for Jysk arkæologisk selskab, Volume: 2010
Citation details: Side 183
MiscInternet
MiscInternet
MiscToldere paa skagen, Series: Jyske Samlinger, Volume: 5. bind, 4. række (1925-1927)
Publication: 1925
Citation details: side 60
MiscInternet
NameSlægten Bugge i Danmark og Norge
Publication: Nyborg, 1910
Citation details: Side 14
DeathSlægten Bugge i Danmark og Norge
Publication: Nyborg, 1910
Citation details: Side 14
DeathDanmarks Adels Aarbog
Citation details: 17. årgang - 1890, side 135
Marriage

Sammen ?k Kristian Vendelbo og Ellen Buggesdatter tre døtre. Ingeborg var før 1401 blevet gift med Predbjørn Podebusk, hvem hun bragte bl.a. Vosborg som arv. Hun blev i øvrigt farmor til den nedenfor omtalte Predbjørn Pode-busk. Else var før 1401 blevet gift med Aksel Jepsen (Thott) og efter dennes død med Lyder Holck. Hun arvede bl.a. Støvringgård og Trudsholm. Og en-delig var der Arine, der levede i 1396, men var død i 1401. Hun var gift med Hans Podebusk, der var bror til hendes svoger hr. Predbjørn.16

Arines navn fremgår af DD 4. rk. 6. bd. nr. 67. DAA 1935 tilskriver ægteparret tre børn for mange. Hvem deres børn var, fremgår tydeligt af DD 4. rk 8. bd. nr. 95, 98, 118, 125, 128 og 215 fra 1401, hvor Ellen og hendes tre svigersønner afleverer rettigheder arvet efter hr. Kristian til dronning Margrethe. Det fremgår, at Arine da var død. Da den Kirstine, som omtales i DD 4. rk. 7. bd. nr. 346, ikke optræder i de nævnte breve, er hun ikke, selvom det modsatte hævdes i kommentaren i DD, en datter af hr. Kristian.

Misc

Kristian Vendelbo dukker op af historiens mørke 18. marts 1363 og var da allerede ridder. Et år senere 6. marts 1364 omtales han som kong Valdemars råd. I 1369-70 nævnes han som kongens høvedsmand på Skanderborg, senest fra 1377 og til sin død sad han på Ålborghus, og på et tidspunkt efter 1367 havde han også kronens borg Ørum i Thy. Højdepunktet i sin karriere nåede han, da han i 1396 af dronning Margrethe blev udnævnt til “høvedsmand og dommer på kongens vegne i Jylland”, en slags kongelig stedfortræder i Jylland. Så kunne man ikke nå højere, idet dronning Margrethe forinden havde afskaf-fet de gamle rigsembeder drost og marsk. Han døde mellem 12. juli 1400 og 9. juni 1401. Kristian Vendelbo havde holdt på den rigtige hest. Han var Val-demar Atterdag og dronning Margrethe tro i alle omskiftelser, selv om han var nært beslægtet med prominente deltagere i de jyske oprør mod Valdemar At-terdag og med ?ere af de jyske stormænd, som frem til 1385 undlod at tage klar stilling for Margrethes regering eller direkte var imod den.14 Kristian Vendelbo nævnes faktisk ikke på noget tidspunkt som ejer af Skjern, men hans ejerskab kan der ikke være tvivl om, idet den ene af hans svigersøn-ner senere ejede borgen. Hr. Kristian blev gift med den ene af Niels Bugges to overlevende døtre Elene eller Ellen Buggesdatter. Hun bragte ham efter al ri-melig sandsynlighed Vosborg i Ulfborg sogn i Vestjylland, Støvringgård vest for Randers Fjord og adskilligt andet gods.15 Kristian Vendelbo blev altså en både rig og mægtig mand. Selvom uroen i Jylland aftog efter 1385, var det svært for samtiden at forudse, om urolige tider ville vende tilbage. Så det gav absolut mening at udvide og restaurere faderens borganlæg i 1392/93, som de dendrokronologiske dateringer peger på. Et så-dant borganlæg var jo også i høj grad en statusmarkør.

Misc

medbeseglede 1367 et af hr. Peder Munk af Holbek udstedt skøde, deltog 1369-70, som medlem af kong Valdemars råd, i fredsforhandlingerne med Hansestæderne og var da høvedsmand på Skanderborghus. Var 1373 medlover for Lydike Arildsen, da denne overdrog kong Valdemar sin til Grenne Jensen pantsatte gård Diernæs i Hundborg herred, medbeseglede 1376 den af Kong Oluf udstedte håndfæstning og året efter den på Danehoffet i Nyborg vedtagne landefred.

Misc

Nævnes derefter 1381, da Mogens Jensen til ham afstod gård og gods Trudsholm i Gjerlev herred, for at han skulle udløse ham og hans Staldbrødre af det Fangenskab, hvori de var, og beholde det indtil han var fyldestgjort. Fremviste 1387 sine brevskaber på Trudsholm på Landstinget i Viborg, hvor ingen gjorde indsigelse mod hans ret, fik 1393 af Ingvar Petersen Tranekær i pant dennes gods i Vinkel sogn (Fjends herred), havde 1394 den befæstede borg Lunholm i Skagens landdistrikt inde, som han havde arvet med sin hustru Helene.

Misc

Lundholm var oprindelig en Gaard, der i Slutningen af det 14. Aarhundrede blev bygget vest for Hojen, vist ved vestre Ende af den saakaldte Kjaalklit; den tilhorte 1394 Christen Vendelbo, der havde faaet Gaardenefter sin Svigerfader Ridder Niels Bugge. Christen Vendelbos Enke, Ellen Buggesdatter, skedede 1401 Gaarden til Dronning Margrete, og herefter tilharte den altsaa Kronen8). I Tidens Lob blev Gaarden edelagtaf Sandflugt og flyttet syd for Karreds Bsek, der var Skel mellem Skagens Mark og Karreds Mark, og da Fedder Hoyer kebte den, var der kun 2 smaa 80l paa Gaardens Grund, og efter at de ogsaa 1674 var odelagt af Sand, blev Jorderne henlagt under en ny Gaard af Navn Lundholm eller »Fedderslund«, som Fedder Hansen lod bygge tset vest for Kirken, og som

Misc

Deltog i fredsmødet på Lindholm og blev, efter at Erik af Pommern var blevet valgt til konge i 1396, af dronning Margrethe valgt til landshøvedsmand og »rettere« i Jylland og var da den ældste i rigsrådet; købte 1397 Brøndumgaard af Anders Globs enke Lene, forekommer, sidste gang 1400 (12. juli), da han var til stede på rettertinget

Death

men var død 1401 (16. juli), da Elnæ Bugges datter, hr. Christiern Wendelboes efterleverske og Hans van Podebusk, ridder, som en af hr. Christierns døtre til husfrue havde, og Predbjørn Podebusk, ridder, og Axel Jakobsøn, som hr. Christierns to døtre nu til husfruer havde, "antvordede Dronning Margrethe gården Karthorp", som de tilligemed Aalborg havde i pant af kong Valdemar. samme år (29. august) medbeseglede hun (Dn. Elena relicta Dn. Vendelbo) det af hr. Johan Skarpenberg til hr. Predbjørn Podebusk udstedte afkaldsbrev på den førstnævntes gods i Utterslev i Lolland.