Ole Munks slægtsdatabase

Peder Thomsen GalskytAge: 73 years16051678

Name
Peder Thomsen Galskyt
Given names
Peder Thomsen
Surname
Galskyt
Publication: Hjørring, 1945
Citation details: side 100

Peder Galskøt

Name
Peder Galskøt
Given names
Peder
Surname
Galskøt
Birth 1605
Publication: Hjørring, 1945
Citation details: side 100
Death of a fatherThomas Christoffersen Galskyt
May 25, 1624 (Age 19 years)
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 359
Marriage of a parentErik NielsenAnne Sørensdatter KjærulfView this family
about 1625 (Age 20 years)

Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 359
Publication: 1915-1917
Citation details: side 62
Misc February 5, 1627 (Age 22 years)

Note: 1627-02-05094bAndersen NielsAalborgGalskøt Peder i præstegaardenHammergæld 47 dl
MarriageKirsten Pedersdatter KjærulfView this family
about 1639 (Age 34 years)

Publication: Hjørring, 1945
Citation details: side 100
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 21
Birth of a son
#1
Thomas Pedersen Galskyt
about 1640 (Age 35 years)
Publication: 1911
Citation details: side 503
Misc June 11, 1640 (Age 35 years)

Publication: 1911
Citation details: side 499
Note:

1639 fik Peder Galskyt ligeledes Skjøde af Niels Baggesen paa et Hus i Brønderslev,3) og 1640 n/6 fik han Skjøde af Hans Pedersen i Attrup paa den Del af Kornumgaard, som tilhørte Hans Pedersens Hustru, Dorte Munk.4) Samme Dag fremkom Morten (Nielsen) Kjærulf i Ravnstrup paa Gjertrud Munks Vegne i Attrup og med hendes Moders og Frændes velb. Jørgen Pors’s (til Kastrup) Raad og Samtykke saa og efter hendes fri Vilje og med kongelig Tilladelse under Dato Gliickstad 4. Pebr. 1640 solgte og skjødede til Peder Galskyt hendes Part i Kornumgaard og Afayggcre.5) Paa denne Vis var Peder Galskyt efter Haanden bleven Ejer af 20 Tdr 2 Sk. i3A Fk. Hartkorn, og Peder Munk havde altsaa kun knap 4 Tdr. Hk. af Gaarden.0) 1640 førte de Proces om den Fæsteafgift, Peder Galskyt skulde give Peder Munk af hans Part, og denne Proces fortsattes de følgende 2 Aar, baade ved Herreds- tinget og ved Landstinget.7) Efter en fornyet Strid med Peder Munk 1654 (se senere) fik Peder Galskyt endelig 2. Oktb. 1656 Skjøde af ham paa denne Del af Gaar- den, og omsider naaede Peder Galskyt saaledes sin Hensigt, at blive Eneejer af Kornumgaard, og han besad den derefter til sin Død.

Misc July 23, 1640 (Age 35 years)
Publication: 1957
Citation details: 1960, side 145
Note:

Per Munk stredes med sognefolk, med folk i Aalborg og andet sted. F.eks. var han 1639 og 1642 i karambolage med sin gode ven, købmand Jens Bang i Aalborg, der var lige saa stridbar, og hos hvem han handlede, og til hvem han solgte sine fedestude; men Per klarede sig med glans.

Hans største tingtrætter var den aarlange fejde med Peder Galskjøt paa Kornumgaard, som de var fælles om, samt den endnu længere krig mod Klitgaards fæstere om fædrift og høslæt, en krig han havde arvet fra sin fader.

Om det krigstog, han den 23.juli 1640 med 31 mænd i 11 vogne foretog til Kornumgaard, fortælles i Historisk Samfunds aarbog 1953, og samme sted berettes om den morsomme vaabenstilstand, som han 5.juni 1659 afsluttede paa herredstinget med Simon Holsten paa Klitgaard. Da han blev gammel, solgte han sit selvejergods, afgik som ridefoged og fæster paa Gjettrup og købte Karl Munks gaard i Ulstedlund, hvor han levede 6-7 aar, idet han af og til forfriskede sig med en lille retssag. Han var gift med Karen Jensdatter, datter af Jens Jacobsen.

Birth of a son
#2
Peder Pedersen Galskyt
about 1642 (Age 37 years)
Publication: 1911
Citation details: side 503
Birth of a son
#3
Anders Pedersen Galskyt
about 1643 (Age 38 years)
Publication: 1911
Citation details: side 503
Birth of a son
#4
Søren Pedersen Galskyt
about 1645 (Age 40 years)
Death of a motherAnne Sørensdatter Kjærulf
about 1645 (Age 40 years)
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 359
Birth of a son
#5
Helmich Pedersen Galskyt
about 1646 (Age 41 years)
Publication: 1911
Citation details: side 503
Birth of a daughter
#6
Kirsten Pederdatter Galskyt
about 1647 (Age 42 years)
Publication: 1911
Citation details: side 504
Birth of a daughter
#7
Anne Pedersdatter Galskyt
about 1648 (Age 43 years)
Publication: 1911
Citation details: side 504
Misc 1649 (Age 44 years)

Publication: 1911
Citation details: side 501
Note:

Han var formodentlig fedt omkring 1605, og da han slog sig ned her paa Egnen, underskrev han sig som >forrige Skriver og Ridefoged over Hagenskov Slot«,2) hvilket giver os et Vink om, hvorledes han havde erhvervet sig den Indsigt i juridiske Forhold, som senere kom ham tilgode og bevirkede, at han blev en af sin Egns og sin Stands Forgrundsfigurer. I Aarenc 1649— 52 var han Fuldmægtig hos Regnskabsprovsten over Vendelbo Provsti, og fra 1653 af var han i en lang Aarrække Værge for V. Brønderslev Kirke, der maaske har ham at takke for, at den 1653 fik et nyt Taarn forsynet med Spir, hvorpaa der var anbragt cn stor Fløj al forgyldt Kobber »udi en Engels Gestalt och Wælding«*) Det er foran omtalt, at Peder Galskyt 1640 paatog sig at bygge et nyt Tinghus i Jerslev Herred, og ligeledes ses det, at han efter at være afgaaet som Kirkeværge vedblivende gjorde Udlæg for Kirken, samt at han 1667 gav den to store Voxlys for sin Sons Begravelse; han har vel derfor været cn ret bemidlet Mand, hvilken Antagelse yderligere bestyrkes saavel af den Omstændighed, at han kunde indlade sig paa Kjøbet af Kornum- gaard, som ogsaa af, at han f. Ex. 1648 laante Mogens Kaas til Nibstrup 75 Rigsdaler, hvorfor han fik et Bol i Svennum i Jerslev Herred i Pant.l 2) 15. Oktober 1663 fik han ved Jerslev Herredsting som Fuldmægtig for Højesteretsassessor Villum Lange Dom over Jørgen Kruse til Hjermeslevgaard angaaende Tilbagebetaling af nogle Penge, som Jørgen Kruse havde laant af Asmild Kloster Kirke; naar Jørgen Kruse 3 Dage senere af hændende sin Panteret i ‘/s Kornumgaard til Peder Galskyt, ligger det nær at antage, at denne forarmede Herremand ogsaa tyede til Selvejerbonden paa Kornumgaard, naar det kneb; ja 1663 fik Peder Galskyt endog ved Laurids Lunov til Overklit og Rikard Munk til Hassinggaard Indførsel hos Jørgen Kruse for 2000 Daler, som han havde laant mod Pant i Jordegods.3) Peder Galskyt døde o. 24. Scptbr. 16784) og blev begravet i V. Brønderslev Kirke, hvilket fremgaar af Kirkens Regnskabsbog, hvor der for Aaret 1679 noteres: »Nok føres fil Indtægt for et Begravelses- sted, som Kirsten Pedersdatter af høje Øvrighed er tillladt, som Skjødet dcrpaa udgiven vidtløftigcn forklarer, Penge 20 Rdlr.« Hans Hustru, som han ægtede o. 1659, var Kirsten Pedersdatter Kjærulf, født i Kjøbenhavn 13. Novbr. 1619, død paa Kornumgaard 30. Novbr. 168S,1) begr 7. Decbr. 1688, Datter af Professor ved Universitetet, senere Sognepræst i Sæby-Hallenslcv Peder Bertelsen Kjærulf og Gjedske Helmiksdatter.1 2)

Birth of a daughter
#8
Gjedske Pedersdatter Galskyt
about 1650 (Age 45 years)
Publication: 1911
Citation details: side 504
Birth of a daughter
#9
Else Pedersdatter Galskyt
about 1654 (Age 49 years)
Publication: 1911
Citation details: side 504
Birth of a daughter
#10
Johanne Pedersdatter Galskyt
about 1656 (Age 51 years)
Publication: 1911
Citation details: side 504
Birth of a daughter
#11
Karen Pedersdatter Galskyt
about 1658 (Age 53 years)
Marriage of a childAnders Pedersen GrindstedKirsten Pederdatter GalskytView this family
about 1665 (Age 60 years)

Death of a sonThomas Pedersen Galskyt
1667 (Age 62 years)

Publication: 1911
Citation details: side 503
Death of a sonAnders Pedersen Galskyt
September 19, 1671 (Age 66 years)
Publication: 1911
Citation details: side 503
Publication: Hjørring, 1942
Citation details: side 157
Marriage of a childOluf Jensen JuulKirsten Pederdatter GalskytView this family
about 1674 (Age 69 years)

Death September 24, 1678 (Age 73 years)
Publication: Hjørring, 1945
Citation details: side 100
Publication: Hjørring, 1942
Citation details: side 89
Citation details: skifte 1012
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 21
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: about 1600
3 years
elder brother
2 years
elder sister
3 years
himself
11 years
younger sister
3 years
younger sister
Father’s family with Margrethe Jacobsdatter - View this family
father
step-mother
Marriage: June 22, 1586
3 years
half-brother
Christoffer Thomsen Galskyt
Birth: about 1588, , Hammer, Kær, Aalborg
Death: about 1623, Vester Hassing, Vester Hassing, Kær, Aalborg
3 years
half-sister
4 years
half-brother
Hans Thomsen Galskyt
Birth: about 1593, , Hammer, Kær, Aalborg
Death: 1663, Næsborg, Næsborg, Slet, Aalborg
Mother’s family with Erik Nielsen - View this family
step-father
mother
Marriage: about 1625
Family with Kirsten Pedersdatter Kjærulf - View this family
himself
wife
Marriage: about 1639
2 years
son
3 years
son
Peder Pedersen Galskyt
Birth: about 1642Kornumgaard, , Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
Death: 1694, Vester Brønderslev, Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
2 years
son
Anders Pedersen Galskyt
Birth: about 1643Kornumgaard, , Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
Death: September 19, 1671Kornumgaard, , Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
3 years
son
Søren Pedersen Galskyt
Birth: about 1645Kornumgaard, , Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
Death: before 1688, Ebeltoft, Ebeltoft, Mols, Randers
2 years
son
Helmich Pedersen Galskyt
Birth: about 1646Kornumgaard, , Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
Death: March 1694Kornumgaard, , Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
2 years
daughter
Kirsten Pederdatter Galskyt
Birth: about 1647Kornumgaard, , Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
Death: 1733, Vester Brønderslev, Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
2 years
daughter
Anne Pedersdatter Galskyt
Birth: about 1648Kornumgaard, , Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
Death: May 1719, Vester Brønderslev, Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
3 years
daughter
Gjedske Pedersdatter Galskyt
Birth: about 1650Kornumgaard, , Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
Death: 1703, Vester Brønderslev, Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
5 years
daughter
Else Pedersdatter Galskyt
Birth: about 1654Kornumgaard, , Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
Death: after 1685, , Torslev, Dronninglund, Hjørring
3 years
daughter
3 years
daughter

BirthOptegnelser om Vendsysselske Præstefamilier før ca. aar 1700
Publication: Hjørring, 1945
Citation details: side 100
MiscAalborg By, tingbøger 1625-1701
MarriageOptegnelser om Vendsysselske Præstefamilier før ca. aar 1700
Publication: Hjørring, 1945
Citation details: side 100
MarriageKjærulfske Studier
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 21
MiscAf Kornumgaards historie, Series: Jyske Samlinger, Volume: bind 4. række 1 (1911-1914)
Publication: 1911
Citation details: side 499
MiscAf Ulsted sogns historie, Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1959, 1960
Publication: 1957
Citation details: 1960, side 145
MiscAf Kornumgaards historie, Series: Jyske Samlinger, Volume: bind 4. række 1 (1911-1914)
Publication: 1911
Citation details: side 501
NameOptegnelser om Vendsysselske Præstefamilier før ca. aar 1700
Publication: Hjørring, 1945
Citation details: side 100
DeathOptegnelser om Vendsysselske Præstefamilier før ca. aar 1700
Publication: Hjørring, 1945
Citation details: side 100
DeathVester Brønderslev sogns og Brønderslev købstads historie
Publication: Hjørring, 1942
Citation details: side 89
DeathUddrag af Viborg Købstad 1697 - 1814
Citation details: skifte 1012
DeathKjærulfske Studier
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 21
Misc

1627-02-05094bAndersen NielsAalborgGalskøt Peder i præstegaardenHammergæld 47 dl

Misc

1639 fik Peder Galskyt ligeledes Skjøde af Niels Baggesen paa et Hus i Brønderslev,3) og 1640 n/6 fik han Skjøde af Hans Pedersen i Attrup paa den Del af Kornumgaard, som tilhørte Hans Pedersens Hustru, Dorte Munk.4) Samme Dag fremkom Morten (Nielsen) Kjærulf i Ravnstrup paa Gjertrud Munks Vegne i Attrup og med hendes Moders og Frændes velb. Jørgen Pors’s (til Kastrup) Raad og Samtykke saa og efter hendes fri Vilje og med kongelig Tilladelse under Dato Gliickstad 4. Pebr. 1640 solgte og skjødede til Peder Galskyt hendes Part i Kornumgaard og Afayggcre.5) Paa denne Vis var Peder Galskyt efter Haanden bleven Ejer af 20 Tdr 2 Sk. i3A Fk. Hartkorn, og Peder Munk havde altsaa kun knap 4 Tdr. Hk. af Gaarden.0) 1640 førte de Proces om den Fæsteafgift, Peder Galskyt skulde give Peder Munk af hans Part, og denne Proces fortsattes de følgende 2 Aar, baade ved Herreds- tinget og ved Landstinget.7) Efter en fornyet Strid med Peder Munk 1654 (se senere) fik Peder Galskyt endelig 2. Oktb. 1656 Skjøde af ham paa denne Del af Gaar- den, og omsider naaede Peder Galskyt saaledes sin Hensigt, at blive Eneejer af Kornumgaard, og han besad den derefter til sin Død.

Misc

Per Munk stredes med sognefolk, med folk i Aalborg og andet sted. F.eks. var han 1639 og 1642 i karambolage med sin gode ven, købmand Jens Bang i Aalborg, der var lige saa stridbar, og hos hvem han handlede, og til hvem han solgte sine fedestude; men Per klarede sig med glans.

Hans største tingtrætter var den aarlange fejde med Peder Galskjøt paa Kornumgaard, som de var fælles om, samt den endnu længere krig mod Klitgaards fæstere om fædrift og høslæt, en krig han havde arvet fra sin fader.

Om det krigstog, han den 23.juli 1640 med 31 mænd i 11 vogne foretog til Kornumgaard, fortælles i Historisk Samfunds aarbog 1953, og samme sted berettes om den morsomme vaabenstilstand, som han 5.juni 1659 afsluttede paa herredstinget med Simon Holsten paa Klitgaard. Da han blev gammel, solgte han sit selvejergods, afgik som ridefoged og fæster paa Gjettrup og købte Karl Munks gaard i Ulstedlund, hvor han levede 6-7 aar, idet han af og til forfriskede sig med en lille retssag. Han var gift med Karen Jensdatter, datter af Jens Jacobsen.

Misc

Han var formodentlig fedt omkring 1605, og da han slog sig ned her paa Egnen, underskrev han sig som >forrige Skriver og Ridefoged over Hagenskov Slot«,2) hvilket giver os et Vink om, hvorledes han havde erhvervet sig den Indsigt i juridiske Forhold, som senere kom ham tilgode og bevirkede, at han blev en af sin Egns og sin Stands Forgrundsfigurer. I Aarenc 1649— 52 var han Fuldmægtig hos Regnskabsprovsten over Vendelbo Provsti, og fra 1653 af var han i en lang Aarrække Værge for V. Brønderslev Kirke, der maaske har ham at takke for, at den 1653 fik et nyt Taarn forsynet med Spir, hvorpaa der var anbragt cn stor Fløj al forgyldt Kobber »udi en Engels Gestalt och Wælding«*) Det er foran omtalt, at Peder Galskyt 1640 paatog sig at bygge et nyt Tinghus i Jerslev Herred, og ligeledes ses det, at han efter at være afgaaet som Kirkeværge vedblivende gjorde Udlæg for Kirken, samt at han 1667 gav den to store Voxlys for sin Sons Begravelse; han har vel derfor været cn ret bemidlet Mand, hvilken Antagelse yderligere bestyrkes saavel af den Omstændighed, at han kunde indlade sig paa Kjøbet af Kornum- gaard, som ogsaa af, at han f. Ex. 1648 laante Mogens Kaas til Nibstrup 75 Rigsdaler, hvorfor han fik et Bol i Svennum i Jerslev Herred i Pant.l 2) 15. Oktober 1663 fik han ved Jerslev Herredsting som Fuldmægtig for Højesteretsassessor Villum Lange Dom over Jørgen Kruse til Hjermeslevgaard angaaende Tilbagebetaling af nogle Penge, som Jørgen Kruse havde laant af Asmild Kloster Kirke; naar Jørgen Kruse 3 Dage senere af hændende sin Panteret i ‘/s Kornumgaard til Peder Galskyt, ligger det nær at antage, at denne forarmede Herremand ogsaa tyede til Selvejerbonden paa Kornumgaard, naar det kneb; ja 1663 fik Peder Galskyt endog ved Laurids Lunov til Overklit og Rikard Munk til Hassinggaard Indførsel hos Jørgen Kruse for 2000 Daler, som han havde laant mod Pant i Jordegods.3) Peder Galskyt døde o. 24. Scptbr. 16784) og blev begravet i V. Brønderslev Kirke, hvilket fremgaar af Kirkens Regnskabsbog, hvor der for Aaret 1679 noteres: »Nok føres fil Indtægt for et Begravelses- sted, som Kirsten Pedersdatter af høje Øvrighed er tillladt, som Skjødet dcrpaa udgiven vidtløftigcn forklarer, Penge 20 Rdlr.« Hans Hustru, som han ægtede o. 1659, var Kirsten Pedersdatter Kjærulf, født i Kjøbenhavn 13. Novbr. 1619, død paa Kornumgaard 30. Novbr. 168S,1) begr 7. Decbr. 1688, Datter af Professor ved Universitetet, senere Sognepræst i Sæby-Hallenslcv Peder Bertelsen Kjærulf og Gjedske Helmiksdatter.1 2)