Ole Munks slægtsdatabase

Anders Laursen BondeAlder: 81 år14151496

Navn
Anders Laursen Bonde
Fornavne
Anders Laursen
Efternavn
Bonde

Anders Bonde

Navn
Anders Bonde
Fornavne
Anders
Efternavn
Bonde
Publikation: Aalborg, 1914
Detaljer for citat: side 33

Anders Eg

Navn
Anders Eg
Fornavne
Anders
Efternavn
Eg
Publikation: Hjørring, 1942
Detaljer for citat: side 144

Anders Laursen

Navn
Anders Laursen
Fornavne
Anders
Efternavn
Laursen
Født omkring 1415

Publikation: Aalborg, 1914
Detaljer for citat: side 33
Søns fødsel
1
Hans Andersen Bonde
omkring 1440 (Alder 25 år)
Publikation: Aalborg, 1914
Detaljer for citat: side 33
Erhverv
Herredsfoged i Jerslev herred
ja

Publikation: Aalborg, 1914
Detaljer for citat: side 33
Misc 1446 (Alder 31 år)

Publikation: 1911
Detaljer for citat: side 467
Publikation: Hjørring, 1938
Detaljer for citat: side 45
Publikation: Hjørring, 1942
Detaljer for citat: side 144
Note: Han er utvivlsomt: den samme Anders Bonde, som 1446 og 1459 udstedte Breve af Jerslev Herredsting og derfor maa formodes at have vaeret Herredsfoged der i Herredet, og naar vi andet Sted erfare, at Herredsfogden i Jerslev Herred 1450 hed Anders Jeg, maa det antages, at Anders Eg (jydsk Jeg) i almindelig Tale har vasret kaldt Anders Bonde, fordi han var Selvejer. Dyrskjot siger, at han var af Adelstand, men denne Udtalelse tor nasppe tillaegges absolut Gyldighed, da Dyrskjot synes at bruge Udtrykket »Edelstand« i en videre Betydning end nyere Genealoger anerkjende; han bruger saaledes denne Betegnelse om Efterkommere af en ufri Mand og en adelig Kvinde.
Søns fødsel
2
Lars Jegh
omkring 1450 (Alder 35 år)
Publikation: Hjørring, 1938
Detaljer for citat: side 45
Misc 1494 (Alder 79 år)
Publikation: Hjørring, 1942
Detaljer for citat: side 144
Note: Anders Laursen i Øster Kornum, der endnu nævnes 1494, da han var medudsteder af tingsvidne af Jerslev herreds ting, men ikke længere herredsfoged.
Miscja

Detaljer for citat: POULMIC1.GED
Note: Kornumgaard eller Øster Kornum, som Gaarden som oftest tidligere kaldtes til Adskillelse fra Vester Kornum, betyder måske på Nydansk Korngaarden, idet -um som oftest er en afslebet Form af heim, hém, en Endelse som måske går tilbage til før vor Tidsregning men vistnok snarest til Folkevandringstiden i de nærmeste Aarhundreder efter Kristi Fødsel. Gaarden synes i Middelalderen at have dannet Centrum i et større Selvejerbondegårdskompleks, og 1446 og 1459 blev den besiddet af Herredsfogeden i Jerslev Herred Anders Bonde (dvs Anders Selvejer), der utvivlsomt er identisk med Herredsfogeden Anders Eg (Jeg), som nævnes 1470; Anders Bonde var 1470 sammen med flere Selvejere udsteder af et Tingsvidne af Hjortdal Kirkegaard angaaende Anders Griis til Slettes Korn, og af Tingsvidne om Tolstrup, og han er sikkert også den samme som Anders Laursen i Øster Kornum, der endnu nævnes 1494, da han var Medudsteder af Tingsvidne af Jerslev Herreds Ting, men ikke længere Herredsfoged. Han var fomodentlig fader til Lars Eg (Jegh) og Hans Andersen Bonde. (CK6-).
Død efter 1496 (Alder 81 år)
Anders Laursen Bonde + … … - Vis familie
ham selv
søn
Hans Andersen Bonde
Født: omkring 1440Kornumgaard, , Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
Død: efter 1506Kornumgaard, , Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
11 år
søn
Lars Jegh
Født: omkring 1450Kornumgaard, , Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
Død: efter 1532Musted, , Jerslev, Børglum, Hjørring

FødtKjærulfske Studier
Publikation: Aalborg, 1914
Detaljer for citat: side 33
ErhvervKjærulfske Studier
Publikation: Aalborg, 1914
Detaljer for citat: side 33
MiscAf Kornumgaards historie, Series: Jyske Samlinger, Volume: bind 4. række 1 (1911-1914)
Publikation: 1911
Detaljer for citat: side 467
MiscVester Brønderslev sogns og Brønderslev købstads historie
Publikation: Hjørring, 1942
Detaljer for citat: side 144
MiscPoul Michelsen, Address: Haugevej 52, Hauge, 8620 Kjellerup
Detaljer for citat: POULMIC1.GED
NavnKjærulfske Studier
Publikation: Aalborg, 1914
Detaljer for citat: side 33
NavnVester Brønderslev sogns og Brønderslev købstads historie
Publikation: Hjørring, 1942
Detaljer for citat: side 144
Misc

Han er utvivlsomt: den samme Anders Bonde, som 1446 og 1459 udstedte Breve af Jerslev Herredsting og derfor maa formodes at have vaeret Herredsfoged der i Herredet, og naar vi andet Sted erfare, at Herredsfogden i Jerslev Herred 1450 hed Anders Jeg, maa det antages, at Anders Eg (jydsk Jeg) i almindelig Tale har vasret kaldt Anders Bonde, fordi han var Selvejer. Dyrskjot siger, at han var af Adelstand, men denne Udtalelse tor nasppe tillaegges absolut Gyldighed, da Dyrskjot synes at bruge Udtrykket »Edelstand« i en videre Betydning end nyere Genealoger anerkjende; han bruger saaledes denne Betegnelse om Efterkommere af en ufri Mand og en adelig Kvinde.

Misc

Anders Laursen i Øster Kornum, der endnu nævnes 1494, da han var medudsteder af tingsvidne af Jerslev herreds ting, men ikke længere herredsfoged.

Misc

Kornumgaard eller Øster Kornum, som Gaarden som oftest tidligere kaldtes til Adskillelse fra Vester Kornum, betyder måske på Nydansk Korngaarden, idet -um som oftest er en afslebet Form af heim, hém, en Endelse som måske går tilbage til før vor Tidsregning men vistnok snarest til Folkevandringstiden i de nærmeste Aarhundreder efter Kristi Fødsel. Gaarden synes i Middelalderen at have dannet Centrum i et større Selvejerbondegårdskompleks, og 1446 og 1459 blev den besiddet af Herredsfogeden i Jerslev Herred Anders Bonde (dvs Anders Selvejer), der utvivlsomt er identisk med Herredsfogeden Anders Eg (Jeg), som nævnes 1470; Anders Bonde var 1470 sammen med flere Selvejere udsteder af et Tingsvidne af Hjortdal Kirkegaard angaaende Anders Griis til Slettes Korn, og af Tingsvidne om Tolstrup, og han er sikkert også den samme som Anders Laursen i Øster Kornum, der endnu nævnes 1494, da han var Medudsteder af Tingsvidne af Jerslev Herreds Ting, men ikke længere Herredsfoged. Han var fomodentlig fader til Lars Eg (Jegh) og Hans Andersen Bonde. (CK6-).