Ole Munks slægtsdatabase

Søren PoulsenAge: 76 years18331909

Name
Søren Poulsen
Given names
Søren
Surname
Poulsen

Søren Povelsen

Name
Søren Povelsen
Given names
Søren
Surname
Povelsen
Citation details: lbnr. 4 - kort 1/8
Birth October 11, 1833
Citation details: Lb nr. 4, kort 1/8, side 3
Baptism November 10, 1833 (Age 30 days)
Citation details: Lb nr. 4, kort 1/8, side 3
Note: 1833 nr. 3: Født den 11 oktober 1833 - Søren Povelsen - Døbt i kirken den 10 november 1833. Moderen Fruentimmeret Else Cathrine Thomesdatter, Søren Povelsens steddatter i Kousted. Som barnefader blev udlagt tjenstekarl Laust Christian Jensen tjenende hos Købmand Jørgen Siker (Fiber ??) i Randers. Barnet blev baaren af Hans Etterups kone og moderen stod hos. Mandsfadderene: Karlen Hans Schustrup, Søren Bonde og Laust Christian Jacobsen alle af Kousted. Bemærkning: Da moderen ej kunne skaffe den for?????? faders samtykke til at barnet bær hans navn kunne ifølge ???????????? ????????? af 4. October 1828, ????? ????? ???? efter ham, men blev på moderens forlangende kaldt som anført.
Marriage of a parentLaust Christian Jensen LangKirsten SørensdatterView this family
June 3, 1843 (Age 9 years)
Citation details: 1838-1871, C 252 B - 12
Note: Ungkarl Lars Christian Jensen tjenstekarl af Helstrup, 36 aar gammel og pigen Kirsten Sørensdatter af Helstrup, 36 ar gammel. Forlovere husmand Jens Nielsen og gaardmand Jens Rasmussen begge af Helstrup. Viet 3 juni 1843 i kirken.
Census February 1, 1845 (Age 11 years)
Citation details: DDA
Note:

Kousted Bye9Dalsgaard Søren PoulsenM57EnkeFaarup Sogn Randers AmtGaardmandFt 1850: Født i Asferg Anne JensdatterK40UgiftOve Sogn Aalborg AmtHuusholderske Johanne Marie ChristensdatterK21UgiftSimmested Sogn Viborg AmtTjenestefolk Niels PedersenM20UgiftVissing Sogn Aarhuus AmtTjenestefolk Niels ChristensenM19UgiftAsferg Sogn Randers AmtTjenestefolk Søren PoulsenM12UgiftHerAlmisselem

Confirmation 1848 (Age 14 years)
Citation details: lb nr. 4, kort 3/8, side 72
Note:

1848 nr. 1: Søren Poulsen i Kousted Moderen indsidderske Else Kathrine Thomasdatter i Kousted Født den 11 oktober 1833 efter Ministerialbogen ???? godt vacc 30 maj 1834 af distriktslæge Johansen i Hobro

Census February 1, 1850 (Age 16 years)
Citation details: kort 765, side 241
Note:

Kousted By, Præstegården Johann Gunløg Gunløgsen Briem49giftIslandSognepræst, Husfader Petroline Fransiska Snidker48doSlagelsehans kone Sophie Hedevig Angeline Briem22ugiftBjerregrav deres datter 4 tjenstefolk Søren Poulsen17ugifther i sognetderes tjenstefolk + forpagterfamilie med tjestefolk

Death of a motherElse Cathrine Thomasdatter
February 3, 1851 (Age 17 years)
Census February 1, 1860 (Age 26 years)
Citation details: kort 1971, side 223
Note:

Bjerregrav Skoledistrikt, Bjerregrav sogn, nummer 48, en gård: Peter Nielsen Høegh44gift her i sognetgårdmand, husfader Mette Pedersdatter41do????hans kone Karen Pedersdatter18ugifther i sognetderes børn Niels Pedersen16dododo Maren Pedersen12dododo Ane Kirstine Pedersen10dododo Mette Marie Pedersen5dododo Ane Pedersen2dododo Søren Poulsen27diKousted sogn, Randers amtdo

Occupation
Husmand, Træskomager
yes

Misc 1864 (Age 30 years)

Citation details: e-mail af 4-8-2012
Note: På stående fod husker jeg ikke, hvad min farfars far hed - altså din og min oldefar - men jeg ved om ham, at han var veteran fra krigen i 1864 og vistnok blev hårdt såret (skudt noget af kæben af) og at han ligger begravet i Ålum kirke på et gravsted, der ikke må sløjfes - efter sigende en slags anerkendelse af krigsveteranernes indsats. Gravstedet skulle stadig være intakt, selvom det efterhånden er mange år siden,at han døde.
Misc April 18, 1864 (Age 30 years)
Note:

Søren Poulsen deltog i kampen ved Dybbøl den 18. april 1864, blev såret og senere indlagt på diverse infermerier. Ansøgte som de fleste veteraner om erindringsmedaljen, der blev udddelt i 1876. Af Søren Poulsens ansøgning fremgår følgende:

Hvad er Deres fulde Navn? Søren Poulsen født i Kousted Randers amt

Hvilken Dag og hvilket Aar er De født? den 11. oktober 1833

I hvilket Aar har De deeltaget i Krigen? 1864

Ved hvilken Afdeling (Institution) tjente De dengang? 22de Infanteriregiments 1te Bataljon

Ved hvilket Kompagni, Escadron eller Batteri stod De? 2det KOmpagnie

Hvilket Nummer havde de? No. 4

Fra og til hvilken Dag var De tjenestgjørende? 10de december 1863 til 18de april 1864

Tjente De som Mening eller som Befalingsmand? Indkaldt som Undercorporal, forfremmet til Corporal samt midlertidig Sergent

Blev De saaret i Krigen? Naar? Saaret af 2 kugler og et bajonetstik d. 18. april 1864

Har De ligget på Lazareth? Paa hvilket? Ja, Livager, Flensborg Frimure Loge samt i Rendsborg og Kjøbenhavn

Blev De fanget i Krigen? Naar og hvor? Ja, fangen i kampen om Dyppel den 18. april 1864

Har De Pension eller Invalidforsørgelse? Hvilket nummer har Deres Pensionsbrev? Tidligere haft Pintsion, men er inddragen. Litra K K No. 1251

Er De Medlem af ,,De Danske Vaabenbrødres Selskab”? I hvilken af dettes Afdelinger og i hvilket nummer staaer De? Ja, Randers afdeling No. 8999 [kan evt. være 8444]

Hvilken er Deres Nuværende Stilling? Arbeidsmand

Hvor har De nu Bopæl? (Hvis de ikke boer i en Kjøbstad, bedes Amt, Herred, Sogn og By opgivet? Viborg Amt, Sønderlyng Herred, Aalum sogn, Venning

Hvilken er Deres nuværende Adresse? Husmand Søren Poulsen, Venning pr. Randers

Skyldbog haves ikke Berettiget

???????? (underskrift)

Misc April 18, 1864 (Age 30 years)

Note:

[På http://mikkelgruner.no/2014/04/stormen-pa-dybbol-1864/ dkriver Mikkel Grüner følgende om Søren Poulsens 2. kompagni af 22. infanteriregiment - Søren Poulsen deltog som midlertidig sergent]

Kaptein Otto Peter Traugott Grüner (1828 – 1864) Otto Peter Traugott Grüner var søn av presten Lauritz Peter Winding Grüner (1793-18?). Hans bestefar var Elias Lauritz Grüner (1761-1819), hans oldefar Lauritz Grüner (1721-1790). Denne oldefaren var bror til Christian Grüner (1725-1791) som jeg nedstammer fra i rett linje. Tippoldefaren var Elias Christian Grüner (1688-1755), som er i 5. slektledd etter felles stamfar. Otto P. T. Grüner var altså 8. slektledd, hvor jeg er 14. slektledd etter første, kjente felles stamfar. Grüner kjempet i begge de slesvigske krigene, var kompanisjef ved 22. Infanteriregiments 2. Kompani, og falt under stormen på Dybbøl, i dag for 150 år siden. Han ble 36 år gammel, og etterlot seg kone og fire døtre; Olga, Anna, Fanny og Constance. Kaptajn ved 22. Infanteriregiment Otto Peter Traugott Grüner, født 2. januar 1828 i Randers, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Roskilde kirkegård 26. april. Søn af ordineret kateket og førstelærer Laurits Peter Winding Grüner og Cathrine Andrea Michaeline Rosted. Gift med Ida Arnesen, der efter mandens død tillagdes rang med majors enker. Grüner gennemgik Landkadetakademiet 1843-46 og udnævntes til sekondløjtnant ved 7. Linjeinfanteribataljon. Han deltog med hæder i Treårskrigen og fik ridderkorset i 1849, samme år som han udnævntes til premierløjtnant. Kaptajn blev han i 1861. I 1864 kommanderede han 22. Infanteriregiments 2. kompagni og forsvarede løbegraven mellem Skanse II og III den 18. april, hvor han fik en kugle gennem hovedet og faldt til jorden. Grüner blev begravet på kirkegården i Roskilde, hvor faderen var sognepræst ved domkirken. Hans broder, sekondløjtnant Harald Laurits Christian Grüner omkom ved Fredericia i 1849. Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer (Kbh. 1909) Svensk frivillig sekondløjtnant Johan Sigfrid Gamaliel Lundegren. Det var hans første dag ved 22. Regiment. Den svenske sekondløjtnanten Lundegren falt i løpegraven, første dag som frivillig. 2. Kompanis rolle i stormen den 18. april Løpegravene mellom skanse II og III ble den 18. april holdt av 22. Regiments 1. Kompani, 2. Kompani og tre delinger av 4. Kompani. 1. og 2. kompani var adskilt av et hegn. Stillingen lå tettest på den tredje, prøyssiske stormparallellen og mottok deler av både 2. og 3. stormkolonne, etterhvert som prøysserne søkte rundt skansene II og III. V. C. Kemp, nyutdannet sekondløynant av reserven. Falt i løpegraven mellom skanse II og III. V. C. Kemp, nyutdannet sekondløynant av reserven, falt i løpegraven. 3. stormkolonne kom ut av et dalsøkk som ga dem dekning til de var bare rundt 60 meter fra linjene, og hadde retning mot 2. kompanis høyre fløy. Løpegraven kan også ha mottatt elementer fra 4. stormkolonne, som kom i uorden. Til sammen kan de 2 ½ danske kompaniene i løpegraven ha stått overfor kanskje 7-10 prøyssiske kompanier. Vi vet at de to 24-pundere i graven bare rakk å avfyre ett skudd med kardesk. Den første svarte og hvite markørfanen som ble plantet den dagen ble satt i artilleristillingen sør i løpegraven. Det kan ikke ha vært mye tid til å føre kommando. Oberst Falkenskjold, sjef for 22. regiment, beskriver kampene slik: Saaledes fandtes der f. Ex. foran venstre Fløi en meget betydelig Dal, som endog var af den Beskaffenhed foran Løbegraven imellem Skandserne 2 og 3, at Fjenden først kunde beskydes naar han var omtrent 100 Alen fra samme. (…) Efterat Skandse Nr. 3 var falden, omgik Fjenden Resten af 4de Compagni, der taget stærkt i Flanken og tilmed fastholdt i fronten, hurtig maatte bukke under for Overmagten. Den tredje Stormcolonne havde imidlertid holdt Skridt med de øvrige. Såsnart den kom frem af den dybe Dal styrtede den løs på 2det Compagni, som under Capitain Grüners energiske Ledelse ydede en beundringsværdig Modstand, — men da 4de Compagnies Modstandskraft var brudt — blev 2det Compagni pludseligt tagen i Ryggen, og det blev nu bogstavelig knuust. Næsten ingen Kommanderende og kun faa Menige overlevede denne Catastrofe. Her fandt Capitain Grüner, Lieutenanterne Kemp og Lundegreen. Off.-Asp. Oest, Commandeersergeant Lorentzen, Foureer Cords og Mange med dem Heltedøden. Falkenskjold: 22de Infanterie-Regiments Deeltagelse i Krigen 1864 (Fredriksborg 1866) Nå brøt hele forsvaret av venstre fløy sammen. Overmakten var for stor; Capitain Grüner og Lieutenant Knorring vare faldne, flere officerer sårede i løbegravene II og III, hvor man kæmpede med den fra III fremtrængende fjende, og da oberstlieutenant Falkenskjold nu førte resterne af besætningen tilbage, for fra de bagvedløbende hegn at fornye modstanden, blev han selv og flere andre officerer tagne tilfange. Wilhelm Cohen: Krigen 1864 og de Faldnes Minde (Kbh. 1865) Av 22. Regiments 8 kompanier hadde 2. kompani de største tapene. Oberst Falkenskjold skriver: Af Regimentets Officerer, Officeers-Aspiranter, Underofficerer, Undercorporaler og Menige blev denne Dag, dræbte eller dødeligt saarede: Af Staben …. 2. (Bataillons-Commandeurerne, Capt. Jensen og Baland.) „ 1ste Compagni 14. „ 2det — 67. (Capt. Grüner, Lieut. Kemp, Lundegreen. Asp. Oest.) „ 3die — 17. (Prm.-Lieut. Behrens.) „ 4de — 35. „ 5te — 17. (Sec.-Lieut. Knorring.) „ 6te — 11. (Off.-Asp. Petersen.) „ 7de — 37. „ 8de — 22. Tilsammen: 222. Hvormange der saaredes, er aldrig bleven opklaret og vil vel nu vanskeligt blive det, men regner man det sandsynlige Forholdsantal 444, bliver det samlede Tab, 666 Døde og Saarede. Regimentet har saaledes maattet efterlade over Halvdelen af sin Styrke paa Valpladsen som Døde og Saarede. Falkenskjold: 22de Infanterie-Regiments Deeltagelse i Krigen 1864 (Fredriksborg 1866) Minnesteinen sør for skanse III. Minnesteinen sør for skanse III. Minnesteinen Det er reist en minnestein over Kaptein Grüner og de andre offiserer og befalingsmenn som falt i løpegraven mellom skanse II og III. Den ble satt av Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige, og avslørt 8. april 1937. Mere er det ikke å si om det. Det var en stilling som ikke kunne holdes, men noen måtte forsøke å holde den likevel. Sånn er det gjerne. Det som står tilbake er en værbitt stein, og en siste, løsrevet setning: 2. Kompagni mistede her efter et heltemodigt Forsvar næsten alle sine Befalingsmænd. vignett For de som er interessert i å lese mer om alt dette anbefaler jeg:

Michael Embree: Bismarck’s First War: The Campaign of Schleswig and Jutland 1864

Carl Th. Sørensen: Den Anden Slesvigske Krig

Wilhelm Cohen: Krigen 1864 og de Faldnes Minde

Gert Lauersens gode artikler på siden Dansk Militærhistorie

Misc April 18, 1864 (Age 30 years)
Note: Indlagt på Lazarettet i Brogager umiddelbart efter kampene 18. april 1864
Misc about April 20, 1864 (Age 30 years)
Misc about May 1864 (Age 30 years)
Misc about June 1864 (Age 30 years)
Birth of a daughter
#1
Ane Poulsen
July 9, 1864 (Age 30 years)
Citation details: A-13, kort 3/8, side 144
Miscyes

Note:

Vedr. Søren Poulsens boliger: Sørens lille bondehus lå ved vejen mellem Viborg - Randers, ved 32 km. stenen. Matr. nr. 4b, ejerlav "Venning By, Ålum". På hans gravsten står "Husejer i Gandrup". I forbindelse med Else Cathrine Poulsens faderskabssag, oplyste Peter Marius Roed at:"Hendes forældre ejer 2 småhuse på landet". Ejede han flere huse? Evt. et i Gandrup? (Hans Christian Poulsens bondehus matr. nr. 1e, i nærheden af Sørens hus, ligger i ejerlav "Gjandrup By, Ålum").

Noteyes

Note: Ingen af børnene er fundet døde i Ålum KB inden 1891.
Baptism of a daughterAne Poulsen
October 20, 1864 (Age 31 years)
Citation details: A-13, kort 3/8, side 144
Note:

1864 nr. 8: Født den 9. juli 1864 Ane Poulsen hjemmedøbt 7 august 1864, I Kirken 20 oktober 1864 Tjenstepigen Mette Marie Pedersen, en datter af afgangne gårdmand Peder Jacobsen i Venning. Som barnefader udlagtes ??gmand Søren Poulsen i Venning. Faddere: Husmand Morten Nielsens hustru Mette Jacobsen, Overfoussing Husmand Johannes Pedersen hustru Ane Jensen, Svinding Gmd. Claus Jensen, Laurs Lundgård, husmand Jacob Jacobsen alle af Aalum sogn moderen 30 år

MarriageKirsten Marie NielsdatterView this family
November 19, 1868 (Age 35 years)
Citation details: A-13, kort 5/8, side 296
Note:

1868 nr. 8: Ungkarl Søren Poulsen, 35 år, træskomager i Aalum. Vacc 30 mai 1839 Pigen Kirsten Marie Nielsen, 20 år, tjener i Aalum. Vacc 23.8.1850 Forlovere: Søren Lauersen Christen L. Hougaard Viet 19 november 1868 i Kirken

Birth of a son
#2
Thomas Christian Poulsen
January 20, 1869 (Age 35 years)
Citation details: lb nr. 5, kort 4/6 pag 120
Baptism of a sonThomas Christian Poulsen
May 17, 1869 (Age 35 years)
Citation details: A-13, kort 2/8, side 72
Note:

1869 nr. 1. Født den 20 januar 1869 Thomas Christian Poulsen Døbt i kirken 17 mai 1869 Indsidder Søren Poulsen og hustru Kirsten Marie Nielsen af Aalum Forlovere: Pigen Sidsel Hermansen af Aalum Pigen Nicoline Sørensen ibd., Gårdmand Søren Laursen ibd., Gårdmand Christen Hougaard ibed, ?? Søren Christian Nielsen af Vennelyst Moderen 20 år, introduceret 2 ????

CensusKirsten Marie NielsdatterView this family
February 1, 1870 (Age 36 years)
Citation details: kort 5570, side 6
Note:

Ålum by, et hus, 2 familier: Anden familie: Søren Poulsenm37 gluthKousted sogn, husfader, daglejer Kirsten Marie Nielsenk21gdoher i sognerhans kone Thomas Christian Poulsenm1udododeres barn

Birth of a son
#3
Jonas Niels Poulsen
March 3, 1871 (Age 37 years)
Citation details: A-13, kort 2/8, side 84
Baptism of a sonJonas Niels Poulsen
May 29, 1871 (Age 37 years)
Citation details: A-13, kort 2/8, side 84
Note:

1871 nr. 3: Født den 3 marts 1871 Jonas Niels Poulsen Døbt i kirken den 29 mai 1871 Indsidder Søren Poulsen og hustru Kirsten Marie Nielsen af Aalum Faddere: Pigen Else Marie Nielsen af Tånum, Pigen Maren Pedersen af Aalum, Gårdmand Søren Gjermansen ibd., Husmand Søren Christian Nielsen af Graveledhuset, Husmand Anders Christensen af Aalum Moderen 22 år, introduceret 9 april 1871

Birth of a daughter
#4
Else Kathrine Poulsen
April 14, 1873 (Age 39 years)
Citation details: A-13, kort 4/8, side 192
Baptism of a daughterElse Kathrine Poulsen
July 6, 1873 (Age 39 years)
Citation details: A-13, kort 4/8, side 192
Note:

1873 nr. 3: Født den 14 april 1873 Else Cathrine Poulsen Døbt i kirken den 6 juli 1873 Indsidder Søren Poulsen og hustru Kirsten Marie Nielsen af Aalum. Forlovere: Gårdmandskone Karen Marie Jonasdatter af Overfussing, Gårdmandskone Ellen Pedesdatter, Gårdmand Lars Pedersen, Ungkarl Peder Frederiksen alle af Venning og husmand Morten Christensen af Gjandrup Moderen 24 år, indledt 11 mai.

Birth of a daughter
#5
Ane Cathrine Poulsen
March 2, 1875 (Age 41 years)
Citation details: lb nr. 5, kort 2/6 pag 60
Baptism of a daughterAne Cathrine Poulsen
May 23, 1875 (Age 41 years)
Note:
  1. marts 1875Ane Cathrine Poulsen døbt i Kirken 23. Maj 1875 Forældre:Husmand Søren Poulsen og Hustru Kirsten Marie Nielsen af Venning. Faddere:Gårdmandskone Ane Cathrine Larsen af Venning, Pigen Jensine Johannesen af Tindbæk, Gårdmand Søren Brøndum af Venning, Gårdmand Jens Klausen i ?? Gaard, Morten Chrisensen af Gjanderup. Moderen 26 år, indledt 23 marts 1875
Birth of a daughter
#6
Caroline Poulsen
December 12, 1876 (Age 43 years)
Citation details: lb nr. 5, kort 2/6 pag 67
Baptism of a daughterCaroline Poulsen
April 1, 1877 (Age 43 years)
Citation details: lb nr. 5, kort 2/6 pag 67
Note:
  1. december 1876Caroline Poulsen Døbt i kirken 1. april 1877 Forældre:Husmand Søren Poulsen og Hustru Kirsten Marie Nielsen af Venning. Faddere:Gardmandskone Johanne Nielsen af Aalum, Gårdmandskone Kirsten Andersen af Gjanderup, Husmand Morten Christensen, Gårdmand Jens Christian Brøndum af Venning, Ungkarl Peder Fredriksen af Venning. Bem.:Moder 28 år indført 4. feb. 1877
Birth of a son
#7
Frederik Søren Poulsen
October 4, 1878 (Age 44 years)
Citation details: lb nr. 5, kort 1/6 pag 11
Note: [Sikkert i matr. nr. 4B, Venning, som hans far får skøde på 1. maj 1879.]
Baptism of a sonFrederik Søren Poulsen
December 26, 1878 (Age 45 years)
Citation details: lb nr. 5, kort 1/6 pag 11
Note:
  1. oktober 1878 Frederik Søren Poulsen Døbt i kirken 26. december 1878 Forældre:Husmand Søren Poulsen og hustru Kirsten Marie Nielsen af Venning Faddere:Pigen Christine Larsen af Venning Pigen Else Marie Sørensen af Venning, Gårdmand Jens Klausen af Venning, Gårdmand Niels Pedersen af Venning, Gårdmand Poul Sørensen af Gjanderup. Moderen 31 år, indledt 17 nov 1878
Ejendom May 1, 1879 (Age 45 years)
Citation details: Realregister (1831 - 1966); 1855;Ålum;;;B46-SP118 - 1955;;;;folie 131 http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=28354&side=141&height=739
Note:

Matrikel nr. 4B Venning:

Skøde læst maj 1879 fra Søren Frederiksen til Søren Poulsen

Skøde af 5. læst 18. september til d. på matr.nr. 1F

Skifteattest l. 3628 24/11 26 som adkomst f. Kirsten Marie Poulsen til 4b 1f

Skøde l. 3511 17/11 26 fra Kirsten M. Poulsen til Ane Sine Bülow paa 4b Venning og 1b Gjandrup

CensusKirsten Marie NielsdatterView this family
February 1, 1880 (Age 46 years)
Citation details: kort 931, pag 35
Note:

FT: 1880 Venning, Ålum S, Sønderlyng H, Viborg A Nr. 4 et hus. Søren PoulsenM45giftKousted, Randers Amthusfader, husejer lever af ??? ? Træsko Kirsten Marie NielsenK31doSvinding, Viborg Amthans kone Thomas Kristian Poulsenm11ugiftAalumderes børn Jonas Niels Poulsen m8doAalum Else Kathrine Poulsen k6doAalum Ane Kathrine Poulsen k4doVenning Caroline Poulsen k3doVenning Frederik Søren Poulsen m1doVenning

Birth of a son
#8
Jens Christen Poulsen
July 28, 1880 (Age 46 years)
Citation details: lb nr. 5, kort 1/6 pag 15
Baptism of a sonJens Christen Poulsen
October 17, 1880 (Age 47 years)
Citation details: lb nr. 5, kort 1/6 pag 15
Note:
  1. juli 1880Jens Christen Poulsen døbt i kirken 17. oktober 1880 ForældreHusmand Søren Poulsen og hustru Kirsen Marie Nielsen af Venning. Faddere:Pigen Else Kirstine Sørensen af Gjandrup, Pigen Ane Poulsen af Venning, Gårdmand Jens Klausen, Gårdmand Søren Frederiksen, Gårdmand Jens Chr. Brøndum alle af Venning. Moderen 32 år, indledt 26 september 1880
Birth of a daughter
#9
Anesine Poulsen
September 11, 1882 (Age 48 years)
Baptism of a daughterAnesine Poulsen
January 1, 1883 (Age 49 years)
Note:
  1. september 1882Anesine Poulsen døbt i kirken 1. januar 1883 Forældre:Husmand Søren Poulsen og Hustru Kirsten Marie Nielsdatter af Venning. Faddere:Gaardmand Pder Klausens hustru, Pigen Caroline Pdersen, Gårdmand Jens Chr. Brøndum, Ungkarl Peder Fredriksen alle af Venning, Husmand Anders Pedersen af Gjanderup.
Death of a fatherLaust Christian Jensen Lang
February 28, 1883 (Age 49 years)
Citation details: 1870-1892, C 252 - 13,
Death of a sonThomas Christian Poulsen
after April 1, 1883 (Age 49 years)

Note: ikke fundet i Ålum ved ft-1890, ikke fundet død i KB inden. Ikke nævnt ved faderens skifte 1911. Sikkert død inden 2/12 1892, hvor der fødes en bror med samme navn.
Birth of a son
#10
Hans Christian Poulsen
December 6, 1884 (Age 51 years)
Citation details: lb nr. 5, kort 2/6 pag 29
Baptism of a sonHans Christian Poulsen
April 6, 1885 (Age 51 years)
Note:
  1. december 1884 Hans Christian Poulsen døbt i kirken 6. april 1885 Forældre:Husmand Søren Poulsen og hustru Kirsten Marie Nielsen af Venning. Faddere:Pigen Jensine Jensen, Pigen Inger Marie Nielsen, Ungkarl Knud Andersen, Ungkarl Anders Christensen alle af Gjanderup. Barnets Fadder Bem.:Moder 36 år indført 25 januar 1885
Birth of a son
#11
Rasmus Skudstrup Poulsen
December 13, 1886 (Age 53 years)
Citation details: lb nr. 5, kort 2/6 pag 33
Baptism of a sonRasmus Skudstrup Poulsen
April 8, 1887 (Age 53 years)
Citation details: lb nr. 5, kort 2/6 pag 33
Note:

Rasmus Skudstrup Poulsen født 13. december 1886 døbt i kirken 8. april 1887 Husmand Søren Poulsen og Hustru Kirsten Marie Nielsen af Venning Faddere: Humd. Christen Tindbæks hustru af Taanum, Humd. Knud Pedersens hustru af Venning, Gårdmand Jens Christian Brøndum, Gårdmand Søren Brøndum, Barnets fader Alle af Venning

Death of a wifeMette Marie Pedersen
April 24, 1889 (Age 55 years)
Citation details: B-5, kort 6/6, side 231
Burial of a wifeMette Marie Pedersen
May 4, 1889 (Age 55 years)
Citation details: B-5, kort 6/6, side 231
Note:

1889 nr. 5: Død 24 april 1889 Begravet 4 maj 1889 Mette Marie Pedersdatter Ugift datter af afdøde Gmd. Peder Jacobsen i Venning 60 år, død af kræft

CensusKirsten Marie NielsdatterView this family
February 1, 1890 (Age 56 years)
Citation details: Kort nr. 9.261
Note:

Venning By, Aalum sogn - et hus 526Søren PoulsenM56KoustedHusfaderTræskomagerIndvadlid 527Kirsten Marie NielsenK41SvindingHusmoder 528Jens Christen PoulsenM 9VenningBarn 529Ane Sine PoulsenK 7VenningBarn 5 30Hans Christian PoulsenM5VenningBarn 531Rasmus Sch.... PoulsenM3VenningBarn

Occupation
Træskomager
February 1, 1890 (Age 56 years)

Citation details: Kort nr. 9.261
Death of a daughterAne Poulsen
after February 1, 1890 (Age 56 years)
Note: ikke nævnt i skiftet efter faderen den 23/11 1911, men som uægte barn, var hun heller ikke arveberettiget.
Birth of a son
#12
Thomas Christian Poulsen
December 2, 1892 (Age 59 years)
Ejendom January 11, 1894 (Age 60 years)
Citation details: Realregister (1831 - 1966); 1855;Ålum;;;B46-SP118 - 1955;;;;folie 104 Opslag: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=28354&side=91
Note:

Matr. 1e og 1g Gjandrup Bye, Ålum sogn: Auktionsskøde lyst 11 januar 1894 til Søren Poulsen

CensusKirsten Marie NielsdatterView this family
February 1, 1901 (Age 67 years)
Source: FT-1901
Citation details: FT-1901, Ålum sogn, Sønderlyng herred, Viborg Amt: 17-111-69
Note:

FT-1901 Viborg amt, Sønderlyng herred, Ålum sogn, Gjandrup by - matr. nr. 1 e - husejer Søren Poulsen 1, Søren Poulsen, M, 11/10 1833, G, folkekirken, Kousted, 1868, husfader, husejer - tækkemand, ægteskab 1868, levende børn 10, døde 1 1, Kirsten Marie Nielsen, K, 17/8 1848, G, folkekirken, Svinding, 1868, husmoder 1, Thomas Chr. Poulsen, M, 2/12 1892, U, folkekirken, Gjandrup, - , barn 1, Fritz Poulsen, M, 30/6 1898, U, folkekirken, Kjøbenhavn, - , slægtning

Occupation
Tækkemand
1901 (Age 67 years)

Marriage of a childAnders Christian AndersenElse Kathrine PoulsenView this family
about 1905 (Age 71 years)

Marriage of a childFrederik Søren PoulsenKirstine ChristensenView this family
October 11, 1907 (Age 74 years)
Citation details: lb nr. 3, pag. 141 ægteviede
Note:

Frederik Søren Poulsen, ungkarl, født i Venning, Aalum sogn 4/10 1878. Bødker i Gandrup by, Øster Hassing sogn, Kjær Herred. Søn af husmand Søren Poulsen og hustru Kirsten Marie Nielsen i Venning. 29 år Kirstine Kristensen, pige. Født i Støvring d. 12 maj 1884. Opholder sig i hjemmet. Datter af Bødker Peder Christian Kristensen og hustru Gustave Lundgren af Støvring. 23 år. Forlovere: Brudens fader Ledvogter Niels Pedersen i Ellitshøj Lysning: a) 7 september b) 8, 15, 22 september Viede den 11 oktober 1907 i Buderup sogn, I Buderup Kirke

Death December 1, 1909 (Age 76 years)
Citation details: C 245 B - 6 side 244
Probate December 3, 1909 (2 days after death)
Citation details: Fol. 123, lb.nr. 165
Note: Anmeldt den 3 december 1909 af sognefogeden i Venning: Husejer Søren Poulsen, 66 år i Gjandrup er død 1/12 1909. 18/110 23/2 Registrering begæret. Enken Karen Marie Poulsen i uskifter bo. SKP. 405.
Burial December 10, 1909 (9 days after death)
Citation details: C 245 B - 6 side 244
Note:

Død: 1. december 1909 Gjanderup, Aalum Sogn, Sønderlyng Herred

Begravet: 10. december 1909, Aalum Sogns Kirkegård, Sønderlyng Herred

Søren Poulsen

Husmand i Gjandrup, Aalum sogn, født i Kousted, Kousted Sogn 11 oktober 1833. Søn af ugift Else Kathrine Thomasdatter og udlagt fader Laust Christian Jensen, Kousted. Gift med Kirsten Marie Nielsen, Gjandrup (Viede 19 november 1868)

76 år - begravet af sognepræsten

Skifteretsattest fra Viborg af 3. dec. 1909 Ligsynsattest af 9/12 09.

Probate January 23, 1911 (13 months after death)
Citation details: Fol. 401, 165-1909/10
Note:

23/1 1911 [1910????]: Andragende fra Kirsten Marie Poulsen om tilladelse til hensidden i uskiftet bo efter sin den 1. december 1909 afdøde ægtefælle, husejer af Gjandrup Søren Poulsen, med deres umyndige fællesbarn Thomas Christian Poulsen født 2/12 1892. Da andragendet var forsynet med samtykke fra de myndige fællesbørn: Jonas N. Poulsen Else Cathrine - med ægtefælle portør A. C. Andersen, Randers Ane Cathrine - med ægtefæle H.K. Hansen, Frederiksberg Karoline - med ægtefælle skovfoged Jørgensen, Vemmetofte Vesterskov Frederik - Gandrup Ane Sine - med ægtefælle Otto Bülow, Gjandrup Rasmus - Viborg samt med attest fra sognefogeden om, at Jens Chr. Poulsen i 1902 har forladt landet og at hans opholdssted i over 5 år før hans faders død har været ubekendt, samt med anbefaling fra sognepræsten, blev andragendet bevilget i overensstemmelse med fid.(?) af 21/5 1845 og ?? 30/11 1874.

Family with parents - View this family
father
mother
elder sister
Karen Laustdatter
Birth: July 17, 1827, Kousted, Kousted, Nørhald, Randers
Death: after February 1, 1850
6 years
himself
Father’s family with Kirsten Sørensdatter - View this family
father
step-mother
Marriage: June 3, 1843Helstrup Kirke, , Helstrup, Middelsom, Viborg
2 months
half-sister
Maren Laustdatter
Birth: July 26, 1843, Helstrup, Helstrup, Middelsom, Viborg
Death: March 2, 1860, Helstrup, Helstrup, Middelsom, Viborg
22 months
half-sister
Jensine Laurs Christiansdatter
Birth: May 11, 1845, Helstrup, Helstrup, Middelsom, Viborg
Death: February 24, 1847, Helstrup, Helstrup, Middelsom, Viborg
3 years
half-sister
Jensine Laust Christiansdatter
Birth: May 3, 1848, Helstrup, Helstrup, Middelsom, Viborg
Death: May 30, 1848, Helstrup, Helstrup, Middelsom, Viborg
16 months
half-brother
Mother’s family with Søren Sørensen Arent - View this family
step-father
mother
half-brother
Mother’s family with Christen Pedersen - View this family
step-father
mother
half-sister
Ane Christensen
Birth: January 19, 1837, Kousted, Kousted, Nørhald, Randers
Death: after April 23, 1853
Family with Kirsten Marie Nielsdatter - View this family
himself
wife
Marriage: November 19, 1868Ålum Kirke, , Ålum, Sønderlyng, Viborg
2 months
son
2 years
son
2 years
daughter
23 months
daughter
Ane Cathrine Poulsen
Birth: March 2, 1875, Venning, Ålum, Sønderlyng, Viborg
Death: after January 23, 1911, Frederiksberg, Frederiksberg, Sokkelund, København
21 months
daughter
Caroline Poulsen
Birth: December 12, 1876, Venning, Ålum, Sønderlyng, Viborg
Death: June 10, 1943Vemmetofte Vesterskov, , Vemmetofte, Fakse, Præstø
22 months
son
22 months
son
2 years
daughter
2 years
son
2 years
son
6 years
son
Family with Mette Marie Pedersen - View this family
himself
wife
Mette Marie Pedersen
Birth: March 9, 1829, Venning, Ålum, Sønderlyng, Viborg
Death: April 24, 1889, Venning, Ålum, Sønderlyng, Viborg
daughter
Ane Poulsen
Birth: July 9, 1864, Venning, Ålum, Sønderlyng, Viborg
Death: after February 1, 1890, Venning, Ålum, Sønderlyng, Viborg

BirthKirkebog for Kousted sogn C 285
Citation details: Lb nr. 4, kort 1/8, side 3
BaptismKirkebog for Kousted sogn C 285
Citation details: Lb nr. 4, kort 1/8, side 3
CensusFT-1845, Kousted S, Nørhald H, Randers A
Citation details: DDA
ConfirmationKirkebog for Kousted sogn C 285
Citation details: lb nr. 4, kort 3/8, side 72
CensusFT-1850, Kousted S, Nørhald H, Aalborg A
Citation details: kort 765, side 241
CensusFT-1860 Øster Bjerregrav sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt
Citation details: kort 1971, side 223
MiscKen Poulsen, Address: Norgesvej 18, 8370 Hadsten, Author E-mail: poulsen-hadsten@hotmail.com
Citation details: e-mail af 4-8-2012
MiscAnsøgninger om erindringsmedalje 1864 - Krigsministeriet
MarriageKirkebog for Ålum sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt
Citation details: A-13, kort 5/8, side 296
CensusFT-1870 Ålum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt
Citation details: kort 5570, side 6
EjendomMiddelsom-Sønderlyng Heredsfoged: Realregister
Citation details: Realregister (1831 - 1966); 1855;Ålum;;;B46-SP118 - 1955;;;;folie 131 http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=28354&side=141&height=739
CensusFT-1880 Ålum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt
Citation details: kort 931, pag 35
CensusFT-1890, Ålum Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt
Citation details: Kort nr. 9.261
OccupationFT-1890, Ålum Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt
Citation details: Kort nr. 9.261
EjendomMiddelsom-Sønderlyng Heredsfoged: Realregister
Citation details: Realregister (1831 - 1966); 1855;Ålum;;;B46-SP118 - 1955;;;;folie 104 Opslag: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=28354&side=91
CensusFT-1901
Citation details: FT-1901, Ålum sogn, Sønderlyng herred, Viborg Amt: 17-111-69
MiscOle T. Poulsen, Address: Muldvad 15, 2800 Kgs. Lyngby, Author E-mail: okprivat@mail.dk
NameKirkebog for Kousted sogn C 285
Citation details: lbnr. 4 - kort 1/8
DeathKirkebog for Ålum sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt
Citation details: C 245 B - 6 side 244
ProbateMiddelsom og Sønderlyng herred: Dødsanmeldelser
Citation details: Fol. 123, lb.nr. 165
BurialKirkebog for Ålum sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt
Citation details: C 245 B - 6 side 244
ProbateSkifteprotokol B46 Middelsom og Sønderlyng herred
Citation details: Fol. 401, 165-1909/10
NoteKirkebog for Kousted sogn C 285
Citation details: lb nr. 4, kort 5/8, side 167
Baptism

1833 nr. 3: Født den 11 oktober 1833 - Søren Povelsen - Døbt i kirken den 10 november 1833. Moderen Fruentimmeret Else Cathrine Thomesdatter, Søren Povelsens steddatter i Kousted. Som barnefader blev udlagt tjenstekarl Laust Christian Jensen tjenende hos Købmand Jørgen Siker (Fiber ??) i Randers. Barnet blev baaren af Hans Etterups kone og moderen stod hos. Mandsfadderene: Karlen Hans Schustrup, Søren Bonde og Laust Christian Jacobsen alle af Kousted. Bemærkning: Da moderen ej kunne skaffe den for?????? faders samtykke til at barnet bær hans navn kunne ifølge ???????????? ????????? af 4. October 1828, ????? ????? ???? efter ham, men blev på moderens forlangende kaldt som anført.

Census

Kousted Bye9Dalsgaard Søren PoulsenM57EnkeFaarup Sogn Randers AmtGaardmandFt 1850: Født i Asferg Anne JensdatterK40UgiftOve Sogn Aalborg AmtHuusholderske Johanne Marie ChristensdatterK21UgiftSimmested Sogn Viborg AmtTjenestefolk Niels PedersenM20UgiftVissing Sogn Aarhuus AmtTjenestefolk Niels ChristensenM19UgiftAsferg Sogn Randers AmtTjenestefolk Søren PoulsenM12UgiftHerAlmisselem

Confirmation

1848 nr. 1: Søren Poulsen i Kousted Moderen indsidderske Else Kathrine Thomasdatter i Kousted Født den 11 oktober 1833 efter Ministerialbogen ???? godt vacc 30 maj 1834 af distriktslæge Johansen i Hobro

Census

Kousted By, Præstegården Johann Gunløg Gunløgsen Briem49giftIslandSognepræst, Husfader Petroline Fransiska Snidker48doSlagelsehans kone Sophie Hedevig Angeline Briem22ugiftBjerregrav deres datter 4 tjenstefolk Søren Poulsen17ugifther i sognetderes tjenstefolk + forpagterfamilie med tjestefolk

Census

Bjerregrav Skoledistrikt, Bjerregrav sogn, nummer 48, en gård: Peter Nielsen Høegh44gift her i sognetgårdmand, husfader Mette Pedersdatter41do????hans kone Karen Pedersdatter18ugifther i sognetderes børn Niels Pedersen16dododo Maren Pedersen12dododo Ane Kirstine Pedersen10dododo Mette Marie Pedersen5dododo Ane Pedersen2dododo Søren Poulsen27diKousted sogn, Randers amtdo

Misc

På stående fod husker jeg ikke, hvad min farfars far hed - altså din og min oldefar - men jeg ved om ham, at han var veteran fra krigen i 1864 og vistnok blev hårdt såret (skudt noget af kæben af) og at han ligger begravet i Ålum kirke på et gravsted, der ikke må sløjfes - efter sigende en slags anerkendelse af krigsveteranernes indsats. Gravstedet skulle stadig være intakt, selvom det efterhånden er mange år siden,at han døde.

Misc

Søren Poulsen deltog i kampen ved Dybbøl den 18. april 1864, blev såret og senere indlagt på diverse infermerier. Ansøgte som de fleste veteraner om erindringsmedaljen, der blev udddelt i 1876. Af Søren Poulsens ansøgning fremgår følgende:

Hvad er Deres fulde Navn? Søren Poulsen født i Kousted Randers amt

Hvilken Dag og hvilket Aar er De født? den 11. oktober 1833

I hvilket Aar har De deeltaget i Krigen? 1864

Ved hvilken Afdeling (Institution) tjente De dengang? 22de Infanteriregiments 1te Bataljon

Ved hvilket Kompagni, Escadron eller Batteri stod De? 2det KOmpagnie

Hvilket Nummer havde de? No. 4

Fra og til hvilken Dag var De tjenestgjørende? 10de december 1863 til 18de april 1864

Tjente De som Mening eller som Befalingsmand? Indkaldt som Undercorporal, forfremmet til Corporal samt midlertidig Sergent

Blev De saaret i Krigen? Naar? Saaret af 2 kugler og et bajonetstik d. 18. april 1864

Har De ligget på Lazareth? Paa hvilket? Ja, Livager, Flensborg Frimure Loge samt i Rendsborg og Kjøbenhavn

Blev De fanget i Krigen? Naar og hvor? Ja, fangen i kampen om Dyppel den 18. april 1864

Har De Pension eller Invalidforsørgelse? Hvilket nummer har Deres Pensionsbrev? Tidligere haft Pintsion, men er inddragen. Litra K K No. 1251

Er De Medlem af ,,De Danske Vaabenbrødres Selskab”? I hvilken af dettes Afdelinger og i hvilket nummer staaer De? Ja, Randers afdeling No. 8999 [kan evt. være 8444]

Hvilken er Deres Nuværende Stilling? Arbeidsmand

Hvor har De nu Bopæl? (Hvis de ikke boer i en Kjøbstad, bedes Amt, Herred, Sogn og By opgivet? Viborg Amt, Sønderlyng Herred, Aalum sogn, Venning

Hvilken er Deres nuværende Adresse? Husmand Søren Poulsen, Venning pr. Randers

Skyldbog haves ikke Berettiget

???????? (underskrift)

Misc

[På http://mikkelgruner.no/2014/04/stormen-pa-dybbol-1864/ dkriver Mikkel Grüner følgende om Søren Poulsens 2. kompagni af 22. infanteriregiment - Søren Poulsen deltog som midlertidig sergent]

Kaptein Otto Peter Traugott Grüner (1828 – 1864) Otto Peter Traugott Grüner var søn av presten Lauritz Peter Winding Grüner (1793-18?). Hans bestefar var Elias Lauritz Grüner (1761-1819), hans oldefar Lauritz Grüner (1721-1790). Denne oldefaren var bror til Christian Grüner (1725-1791) som jeg nedstammer fra i rett linje. Tippoldefaren var Elias Christian Grüner (1688-1755), som er i 5. slektledd etter felles stamfar. Otto P. T. Grüner var altså 8. slektledd, hvor jeg er 14. slektledd etter første, kjente felles stamfar. Grüner kjempet i begge de slesvigske krigene, var kompanisjef ved 22. Infanteriregiments 2. Kompani, og falt under stormen på Dybbøl, i dag for 150 år siden. Han ble 36 år gammel, og etterlot seg kone og fire døtre; Olga, Anna, Fanny og Constance. Kaptajn ved 22. Infanteriregiment Otto Peter Traugott Grüner, født 2. januar 1828 i Randers, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Roskilde kirkegård 26. april. Søn af ordineret kateket og førstelærer Laurits Peter Winding Grüner og Cathrine Andrea Michaeline Rosted. Gift med Ida Arnesen, der efter mandens død tillagdes rang med majors enker. Grüner gennemgik Landkadetakademiet 1843-46 og udnævntes til sekondløjtnant ved 7. Linjeinfanteribataljon. Han deltog med hæder i Treårskrigen og fik ridderkorset i 1849, samme år som han udnævntes til premierløjtnant. Kaptajn blev han i 1861. I 1864 kommanderede han 22. Infanteriregiments 2. kompagni og forsvarede løbegraven mellem Skanse II og III den 18. april, hvor han fik en kugle gennem hovedet og faldt til jorden. Grüner blev begravet på kirkegården i Roskilde, hvor faderen var sognepræst ved domkirken. Hans broder, sekondløjtnant Harald Laurits Christian Grüner omkom ved Fredericia i 1849. Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer (Kbh. 1909) Svensk frivillig sekondløjtnant Johan Sigfrid Gamaliel Lundegren. Det var hans første dag ved 22. Regiment. Den svenske sekondløjtnanten Lundegren falt i løpegraven, første dag som frivillig. 2. Kompanis rolle i stormen den 18. april Løpegravene mellom skanse II og III ble den 18. april holdt av 22. Regiments 1. Kompani, 2. Kompani og tre delinger av 4. Kompani. 1. og 2. kompani var adskilt av et hegn. Stillingen lå tettest på den tredje, prøyssiske stormparallellen og mottok deler av både 2. og 3. stormkolonne, etterhvert som prøysserne søkte rundt skansene II og III. V. C. Kemp, nyutdannet sekondløynant av reserven. Falt i løpegraven mellom skanse II og III. V. C. Kemp, nyutdannet sekondløynant av reserven, falt i løpegraven. 3. stormkolonne kom ut av et dalsøkk som ga dem dekning til de var bare rundt 60 meter fra linjene, og hadde retning mot 2. kompanis høyre fløy. Løpegraven kan også ha mottatt elementer fra 4. stormkolonne, som kom i uorden. Til sammen kan de 2 ½ danske kompaniene i løpegraven ha stått overfor kanskje 7-10 prøyssiske kompanier. Vi vet at de to 24-pundere i graven bare rakk å avfyre ett skudd med kardesk. Den første svarte og hvite markørfanen som ble plantet den dagen ble satt i artilleristillingen sør i løpegraven. Det kan ikke ha vært mye tid til å føre kommando. Oberst Falkenskjold, sjef for 22. regiment, beskriver kampene slik: Saaledes fandtes der f. Ex. foran venstre Fløi en meget betydelig Dal, som endog var af den Beskaffenhed foran Løbegraven imellem Skandserne 2 og 3, at Fjenden først kunde beskydes naar han var omtrent 100 Alen fra samme. (…) Efterat Skandse Nr. 3 var falden, omgik Fjenden Resten af 4de Compagni, der taget stærkt i Flanken og tilmed fastholdt i fronten, hurtig maatte bukke under for Overmagten. Den tredje Stormcolonne havde imidlertid holdt Skridt med de øvrige. Såsnart den kom frem af den dybe Dal styrtede den løs på 2det Compagni, som under Capitain Grüners energiske Ledelse ydede en beundringsværdig Modstand, — men da 4de Compagnies Modstandskraft var brudt — blev 2det Compagni pludseligt tagen i Ryggen, og det blev nu bogstavelig knuust. Næsten ingen Kommanderende og kun faa Menige overlevede denne Catastrofe. Her fandt Capitain Grüner, Lieutenanterne Kemp og Lundegreen. Off.-Asp. Oest, Commandeersergeant Lorentzen, Foureer Cords og Mange med dem Heltedøden. Falkenskjold: 22de Infanterie-Regiments Deeltagelse i Krigen 1864 (Fredriksborg 1866) Nå brøt hele forsvaret av venstre fløy sammen. Overmakten var for stor; Capitain Grüner og Lieutenant Knorring vare faldne, flere officerer sårede i løbegravene II og III, hvor man kæmpede med den fra III fremtrængende fjende, og da oberstlieutenant Falkenskjold nu førte resterne af besætningen tilbage, for fra de bagvedløbende hegn at fornye modstanden, blev han selv og flere andre officerer tagne tilfange. Wilhelm Cohen: Krigen 1864 og de Faldnes Minde (Kbh. 1865) Av 22. Regiments 8 kompanier hadde 2. kompani de største tapene. Oberst Falkenskjold skriver: Af Regimentets Officerer, Officeers-Aspiranter, Underofficerer, Undercorporaler og Menige blev denne Dag, dræbte eller dødeligt saarede: Af Staben …. 2. (Bataillons-Commandeurerne, Capt. Jensen og Baland.) „ 1ste Compagni 14. „ 2det — 67. (Capt. Grüner, Lieut. Kemp, Lundegreen. Asp. Oest.) „ 3die — 17. (Prm.-Lieut. Behrens.) „ 4de — 35. „ 5te — 17. (Sec.-Lieut. Knorring.) „ 6te — 11. (Off.-Asp. Petersen.) „ 7de — 37. „ 8de — 22. Tilsammen: 222. Hvormange der saaredes, er aldrig bleven opklaret og vil vel nu vanskeligt blive det, men regner man det sandsynlige Forholdsantal 444, bliver det samlede Tab, 666 Døde og Saarede. Regimentet har saaledes maattet efterlade over Halvdelen af sin Styrke paa Valpladsen som Døde og Saarede. Falkenskjold: 22de Infanterie-Regiments Deeltagelse i Krigen 1864 (Fredriksborg 1866) Minnesteinen sør for skanse III. Minnesteinen sør for skanse III. Minnesteinen Det er reist en minnestein over Kaptein Grüner og de andre offiserer og befalingsmenn som falt i løpegraven mellom skanse II og III. Den ble satt av Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige, og avslørt 8. april 1937. Mere er det ikke å si om det. Det var en stilling som ikke kunne holdes, men noen måtte forsøke å holde den likevel. Sånn er det gjerne. Det som står tilbake er en værbitt stein, og en siste, løsrevet setning: 2. Kompagni mistede her efter et heltemodigt Forsvar næsten alle sine Befalingsmænd. vignett For de som er interessert i å lese mer om alt dette anbefaler jeg:

Michael Embree: Bismarck’s First War: The Campaign of Schleswig and Jutland 1864

Carl Th. Sørensen: Den Anden Slesvigske Krig

Wilhelm Cohen: Krigen 1864 og de Faldnes Minde

Gert Lauersens gode artikler på siden Dansk Militærhistorie

Misc

Indlagt på Lazarettet i Brogager umiddelbart efter kampene 18. april 1864

Marriage

1868 nr. 8: Ungkarl Søren Poulsen, 35 år, træskomager i Aalum. Vacc 30 mai 1839 Pigen Kirsten Marie Nielsen, 20 år, tjener i Aalum. Vacc 23.8.1850 Forlovere: Søren Lauersen Christen L. Hougaard Viet 19 november 1868 i Kirken

Census

Ålum by, et hus, 2 familier: Anden familie: Søren Poulsenm37 gluthKousted sogn, husfader, daglejer Kirsten Marie Nielsenk21gdoher i sognerhans kone Thomas Christian Poulsenm1udododeres barn

Ejendom

Matrikel nr. 4B Venning:

Skøde læst maj 1879 fra Søren Frederiksen til Søren Poulsen

Skøde af 5. læst 18. september til d. på matr.nr. 1F

Skifteattest l. 3628 24/11 26 som adkomst f. Kirsten Marie Poulsen til 4b 1f

Skøde l. 3511 17/11 26 fra Kirsten M. Poulsen til Ane Sine Bülow paa 4b Venning og 1b Gjandrup

Census

FT: 1880 Venning, Ålum S, Sønderlyng H, Viborg A Nr. 4 et hus. Søren PoulsenM45giftKousted, Randers Amthusfader, husejer lever af ??? ? Træsko Kirsten Marie NielsenK31doSvinding, Viborg Amthans kone Thomas Kristian Poulsenm11ugiftAalumderes børn Jonas Niels Poulsen m8doAalum Else Kathrine Poulsen k6doAalum Ane Kathrine Poulsen k4doVenning Caroline Poulsen k3doVenning Frederik Søren Poulsen m1doVenning

Census

Venning By, Aalum sogn - et hus 526Søren PoulsenM56KoustedHusfaderTræskomagerIndvadlid 527Kirsten Marie NielsenK41SvindingHusmoder 528Jens Christen PoulsenM 9VenningBarn 529Ane Sine PoulsenK 7VenningBarn 5 30Hans Christian PoulsenM5VenningBarn 531Rasmus Sch.... PoulsenM3VenningBarn

Ejendom

Matr. 1e og 1g Gjandrup Bye, Ålum sogn: Auktionsskøde lyst 11 januar 1894 til Søren Poulsen

Census

FT-1901 Viborg amt, Sønderlyng herred, Ålum sogn, Gjandrup by - matr. nr. 1 e - husejer Søren Poulsen 1, Søren Poulsen, M, 11/10 1833, G, folkekirken, Kousted, 1868, husfader, husejer - tækkemand, ægteskab 1868, levende børn 10, døde 1 1, Kirsten Marie Nielsen, K, 17/8 1848, G, folkekirken, Svinding, 1868, husmoder 1, Thomas Chr. Poulsen, M, 2/12 1892, U, folkekirken, Gjandrup, - , barn 1, Fritz Poulsen, M, 30/6 1898, U, folkekirken, Kjøbenhavn, - , slægtning

Misc

Vedr. Søren Poulsens boliger: Sørens lille bondehus lå ved vejen mellem Viborg - Randers, ved 32 km. stenen. Matr. nr. 4b, ejerlav "Venning By, Ålum". På hans gravsten står "Husejer i Gandrup". I forbindelse med Else Cathrine Poulsens faderskabssag, oplyste Peter Marius Roed at:"Hendes forældre ejer 2 småhuse på landet". Ejede han flere huse? Evt. et i Gandrup? (Hans Christian Poulsens bondehus matr. nr. 1e, i nærheden af Sørens hus, ligger i ejerlav "Gjandrup By, Ålum").

Note

Ingen af børnene er fundet døde i Ålum KB inden 1891.

Probate

Anmeldt den 3 december 1909 af sognefogeden i Venning: Husejer Søren Poulsen, 66 år i Gjandrup er død 1/12 1909. 18/110 23/2 Registrering begæret. Enken Karen Marie Poulsen i uskifter bo. SKP. 405.

Burial

Død: 1. december 1909 Gjanderup, Aalum Sogn, Sønderlyng Herred

Begravet: 10. december 1909, Aalum Sogns Kirkegård, Sønderlyng Herred

Søren Poulsen

Husmand i Gjandrup, Aalum sogn, født i Kousted, Kousted Sogn 11 oktober 1833. Søn af ugift Else Kathrine Thomasdatter og udlagt fader Laust Christian Jensen, Kousted. Gift med Kirsten Marie Nielsen, Gjandrup (Viede 19 november 1868)

76 år - begravet af sognepræsten

Skifteretsattest fra Viborg af 3. dec. 1909 Ligsynsattest af 9/12 09.

Probate

23/1 1911 [1910????]: Andragende fra Kirsten Marie Poulsen om tilladelse til hensidden i uskiftet bo efter sin den 1. december 1909 afdøde ægtefælle, husejer af Gjandrup Søren Poulsen, med deres umyndige fællesbarn Thomas Christian Poulsen født 2/12 1892. Da andragendet var forsynet med samtykke fra de myndige fællesbørn: Jonas N. Poulsen Else Cathrine - med ægtefælle portør A. C. Andersen, Randers Ane Cathrine - med ægtefæle H.K. Hansen, Frederiksberg Karoline - med ægtefælle skovfoged Jørgensen, Vemmetofte Vesterskov Frederik - Gandrup Ane Sine - med ægtefælle Otto Bülow, Gjandrup Rasmus - Viborg samt med attest fra sognefogeden om, at Jens Chr. Poulsen i 1902 har forladt landet og at hans opholdssted i over 5 år før hans faders død har været ubekendt, samt med anbefaling fra sognepræsten, blev andragendet bevilget i overensstemmelse med fid.(?) af 21/5 1845 og ?? 30/11 1874.

Note

1853 nr. 22, september: Søren Poulsen, 20 år, Anbergs karl, til Nørre G?feld