Ole Munks slægtsdatabase

Frederik Søren PoulsenAge: 72 years18781951

Name
Frederik Søren Poulsen
Given names
Frederik Søren
Surname
Poulsen
Birth October 4, 1878
Citation details: lb nr. 5, kort 1/6 pag 11
Note: [Sikkert i matr. nr. 4B, Venning, som hans far får skøde på 1. maj 1879.]
Baptism December 26, 1878 (Age 2 months)
Citation details: lb nr. 5, kort 1/6 pag 11
Note:
  1. oktober 1878 Frederik Søren Poulsen Døbt i kirken 26. december 1878 Forældre:Husmand Søren Poulsen og hustru Kirsten Marie Nielsen af Venning Faddere:Pigen Christine Larsen af Venning Pigen Else Marie Sørensen af Venning, Gårdmand Jens Klausen af Venning, Gårdmand Niels Pedersen af Venning, Gårdmand Poul Sørensen af Gjanderup. Moderen 31 år, indledt 17 nov 1878
Census February 1, 1890 (Age 11 years)
Citation details: kort 9.260 - Gjandrup By
Note:

Gjandrup by, nummer 14, en gård Poul Moustsenm 53gGjandruphusfadergårdejer Maren Christensdatterk66gGjandruphusmoderhusmoder Christen Pedersenm31uGjandrupTjenstetyende Maren Karoline Hvidk14uAalumbarn Jens Christian Mikal Olesenm23u???tjensteydende Frederik Søren Poulsenm11uVenningtjensteydende Johanne Christiane Frederiksenk24uLøvskaltjensteydende

Confirmation October 9, 1892 (Age 14 years)
Citation details: lb nr. 6 - pag 139 konfirmerede drenge
Note:
  1. søndag efter Trinitatis, 9. oktober 1892. Frederik Søren Poulsen, Venning Født i Venning 4 oktober 1878, døbt i Ålum kirke 26 december 1878 Forældre: Husmand Søren Poulsen og hustru Kirsten Marie Nielsen af Vening
Occupation
Bødkermester og Elektricitetsværksbestyrer
yes

Udlært 1898 (Age 19 years)

Publication: Alfred Jørgensens Forlag, København, 1940
Citation details: Bind II - Side 460
Note: Udlært som bødker
Census February 1, 1901 (Age 22 years)

Note: Forgæves søgt i Ålum sogn
Soldat 1901 (Age 22 years)
Note: Soldaterbog for menig nr. 445 Laboratoriekompagniet F. S. Poulsen af aargang 1901.
Note August 15, 1906 (Age 27 years)

Publication: Alfred Jørgensens Forlag, København, 1940
Citation details: Bind II - Side 460
Note: Etableret den 15. August 1906 som Bødkermester i Gandrup.
MarriageKirstine ChristensenView this family
October 11, 1907 (Age 29 years)
Citation details: lb nr. 3, pag. 141 ægteviede
Note:

Frederik Søren Poulsen, ungkarl, født i Venning, Aalum sogn 4/10 1878. Bødker i Gandrup by, Øster Hassing sogn, Kjær Herred. Søn af husmand Søren Poulsen og hustru Kirsten Marie Nielsen i Venning. 29 år Kirstine Kristensen, pige. Født i Støvring d. 12 maj 1884. Opholder sig i hjemmet. Datter af Bødker Peder Christian Kristensen og hustru Gustave Lundgren af Støvring. 23 år. Forlovere: Brudens fader Ledvogter Niels Pedersen i Ellitshøj Lysning: a) 7 september b) 8, 15, 22 september Viede den 11 oktober 1907 i Buderup sogn, I Buderup Kirke

Birth of a son
#1
Søren Christian Poulsen
November 6, 1908 (Age 30 years)
Miscyes

Publication: Alfred Jørgensens Forlag, København, 1940
Citation details: 2. bind, side 460
Note: Poulsen, Frederik Søren, Bestyrer af Gandrup Andels Elektricitetsværk, Gandrup St., f. 4. Oktober 1878 i Aalum Sogn. Udlært 1898 som Bødker og arbejdede ved dette Fag til 1906. Etableret d. 15. August 1906 som Bødkermester i Gandrup. Ansat som Bestyrer af Gandrup Andels Elektricitetsværk d. 1. Juni 1907 og tillige aut. Elektroinstallatør indenfor Værkets Omraade. Medlem af Foreningen af Bestyrere paa Landelektricitetsværker i Danmark. Formand for Øster og Vester Hassing Bibliotek.
Miscyes

Publication: 2006/2007
Note:

Der er to faktorer som har været vigtige for elforsyningen i Hals Kommune. Den første var udviklingen af en ny dieselmotor på Burmeister og Wain - med denne blev såvel anlægsudgifter som driftsudgifter til elproduktion betydeligt mindre. Dette betød fra 1905 et markant opsving i antallet af nye elværker i Danmark, herunder Gandrup i 1906, Vester Hassing i 1908, Hals i 1913 og Ulsted i 1914. I alt fire elværker etableres I Hals Kommune. Alle disse elværker var baseret på jævnstrøm. Disse skulle helst placeres I forsyningsområdets centrum, for med datidens teknik måtte afstanden til forbrugerne ikke være for stor. Til gengæld gav jævnstrøm mulighed for at oplade ak- kumulatorbatterler, og hermed mulighed for at opretholde forsyningen, selvom maskineriet på elværket havarerede. Umiddelbart efter Første Verdenskrig var der næsten 500 elværker i Danmark. Selvstændige virksomheder med egne vedtægter, egen måde at gøre tingene på, egne betingelser, tariffer og priser. ..... Elværkernes historie bærer præg af, at nye installationer løbende kom til, og at kapaciteten med jævne mellemrum blev for lille, så at der måtte investeres i nye maskiner og derfor hjemtages nye lån. Desuden betød overgang til vekselstrøm en stor udgift for disse. Gandrup Elværk havde ved opstarten i 1906 en udgift på ca. 30.000 kr. Anlæg af værket beløb sig til ca. 16.000 kr., installationer ca. 9.500 kr., og så var der det løse, så som bygning og grund, samt udvidelser under etableringen. Denne udgift, og det vil også sige gæld, var der knap 40 forbrugere om at dele. Lad mig nævne nogle af elværkets udvidelser: I 1915 købte værket en 40 HK dieselmotor fra B&W; prisen for motor, fordelingsanlæg, tavle og lademaskine løb op i 13.300 kr. I 1936 købte værket en 60-66 HK motor fra B&W til 17.600 kr. I 1950 købte værket en 150 HK B&W dieselmotor; prisen for motor med dynamo var 50.000 kr. Og i 1952 købte værket en 200 HK B&W motor, pris 43.000 kr. for motor med dynamo. ..... I perioden fra 1906 til 1915 blev oprettet fire elværker i Hals Kommune. Gandrup Elværk er stiftet den 18. november 1906. Datteren af den første elværksbestyrer, bødkermester Frederik Poulsen, har fået fortalt, at elværket startede prøvekørsel i julen 1907 med fire aftagere: Elværket selv, mejeriet beliggende ved siden af elværket, brugsen beliggende skråt overfor elværket og manufakturhandler Jens Nielsen med et hus ved siden af brugsen. ....... Perioden fra 1916 til 1925 er præget af oliemangel, stigende priser og rationering på elektricitet, hvilket var en følge af Første Verdenskrig. Den første transformatorforening blev stiftet I Hals Kommune I denne 10-års periode, d.v.s. knap 20 år efter det første elværk blev etableret. I begyndelsen af 1917 besluttede bestyrelsen I Gandrup Elværk - I et forsøg på at minimere strømforbruget - "at forbyde al Formaling af Korn ved Elektricitet samt at alt andet Motorarbejde kun bliver 2 Dage om Ugen." Da udsigterne til at få nye forsyninger af brændselsolie vedblev at være dårlige, besluttede værket i juli 1917 at købe Gandrup Mølle af Søren Jensen. Prisen for møllen med tilhørende landejendom var 16.000 kr., men elværket frasolgte straks besætningen for 1.800 kr. og to parceller for 5.500 kr. Formålet med købet var først og fremmest fremstilling af elektricitet, men møllen vedblev at løse dens naturlige eller oprindelige opgave, nemlig at male korn. Måske levede møllen ikke op til forventningerne, for i juli 1918 købte værket et gasværk, og vedtog samtidig at bygge et tørvehus samt at anskaffe en dynamo til maskinerne. Og året efter blev møllen sat til salg. ....... Igen i perioden 1936 til 1945 skulle elværkerne - p.g.a. Anden Verdenskrig - komme til at opleve en mangelsituation. Ikke desto mindre blev syv nye lokale transformatorforeninger stiftet i denne periode.I september 1939 modtog Gandrup Elværk en forespørgsel fra Foreningen af Elektricitetsværker i Danmark om, hvilke foranstaltninger værket ville foretage sig for at nedsætte elektricitetsforbruget. Svaret blev, at "Gadebelysningen er strøget og det er henstillet til Forbrugerne at spare saa meget som muligt." På et fællesmøde I maj 1940 drøftede Ulsted, Vester Hassing, Hals og Gandrup Elværk situationen på baggrund af en skrivelse fra Elektricitetsrådet. Resultatet af mødet blev, at Vester Hassing og Gandrup i en fælles svarskrivelse anmodede om ”at fortsætte Driften som hidtil med de forandringer som findes fornødne.” De omtalte forandringer kom hurtigt, for allerede i juli 1940 besluttede man at anskaffe ”en Vindmotor” for at spare på beholdningen af brændselsolie. En ”6 Vinget 30 Fods Klapsejler” med tilhørende dynamo blev købt, og en grund til opstilling af denne blev ligeledes købt. Det var dog ikke nok at satse på vindkraft, og på den ordinære generalforsamling i juli 1941 fremlagde bestyrelsen forslag om, enten at gå over til vekselstrøm eller at købe et sugegasanlæg og fyre med tørv. Generalforsamlingen gik Ind for sidstnævnte løsning, og værket købte en gasgenerator og sikrede sig desuden, at der kunne skaffes tørv. Fyring med tørvene betød større arbejdsindsats af elværksbestyreren, hvorfor Frederik Poulsen da også blev bevilget et løntillæg på 50 kr. månedlig i hele perioden, hvor der blev kørt med gasværk. Tørvene fyldte også i landskabet og krævede plads, og elværket måtte i 1943 betale 100 kr. årligt for "Benyttelsen af Jens J Jensens Jord til Tørvestakken.” Der var tale om store leverancer af tørv; i april 1944 tog værket imod et tilbud om køb af 500.000 tørv til en pris af 12 kr. pr. 1.000 tørv, og man forsøgte oven i købet at få yderligere 200.000 tørv. I marts 1945 købte elektricitetsværket 300 tons tørv, leveret på værket til en pris af 55 kr. pr. tons, og samtidig blev vindmotoren sat til salg. Krigen var snart ovre, og olien blev igen tilgængelig. Eiværksbestyrer Poulsens datter Birthe, som er født i 1934, hår minder fra den netop omtalte tid, og kan bi.a. fortælle om de to store tørvekuler bag elværket. Hun kan fortælle, at søndagen var speciel fordi maskinerne denne dag blev slukket kl. 12 og familien holdt fri; især stilheden i huset gjorde i denne forbindelse et stærkt indtryk på hende. Af bygninger bestod elværket foruden beboelsen af maskinrum, akkumulatorrum og tørvehus. Hun husker, at maskinrummet indeholdt to maskiner til at producere strøm, og i tilkhytning til dette var et værksted. Der var et stort og et lille akkumulatorrum. Her kom beboerne i Gandrup og omegn for at få opladet deres batterier, bl.a. til radioer, men det kunne også dreje sig om opladning af en akkumulator til en lastbil. Tørvehuset indeholdt to høje siloer til tørvefyring. ....... Elværkerne var - i modsætning til transformatorforeningerne, som kun var distributionsselskaber - også produktionsselskaber, og til varetagelse af driften var det nødvendigt at have ansat elværksbestyrere. Der kendes navnene på 18 af disse elværksbestyrere. Blandt disse er der to, som skiller sig ud ved at have meget lange ansættelsesforhold. Den første er Laurits Jensen, som var elværksbestyrer i Vester Hassing Elværk i perioden 1912 til 1950, d.v.s. i 38 år. Hans karriere kunne oven i købet være blevet længere, for han omkom ved et ulykkestilfælde, da han ved beskæring omkring luftledninger ved gården Hækken faldt ned fra fet træ og brækkede halsen. Den anden er Frederik Poulsen, som var elværksbestyrer i Gandrup i perioden 1907 til 1949, d.v.s. i 42 år. Frederik Poulsen blev født den 4. oktober 1878 i Viborg Amt. I 1898 blev han udlært som bødker, og den 15. august 1906 etablerede han sig som bødkermester i Gandrup. Han blev ansat som elværksbestyrer ved Gandrup Elektricitetsværk den 1. juni 1907. Ved siden af arbejdet som elværksbestyrer fortsatte Frederik Poulsen gennem alle årene med at virke som bødker. I 1927 besluttede bestyrelsen, at Frederik Poulsen skulle tage eksamen som installatør, da det var noget besværligt at benytte installatører fra Aalborg, og herefter var han tillige autoriseret elektroinstallatør indenfor værkets område. Der er ingen tvivl om, at Frederik Poulsen var en utroligt vellidt bestyrer af elværket I Gandrup gennem de mange år, og bestyrelsen viste da også stor velvilje overfor hans ønsker, dels om løntillæg ved ekstra arbejde, og dels om forbedringer af værkførerboligen. Men selv for den bedste begynder alderen på et tidspunkt at kunne mærkes, og i 1944 fortæller protokollen, at "Den 40 HK Dieselmotor var saa stærkt beskadiget ved Uheldet med Krumtaplejet at den næppe blev til Maskine mere." Måske kunne elværksbestyreren Ikke lastes for uheldet, men det var nu engang hans ansvar. Ikke desto mindre var han stadig vellidt, og til hans sølvbryllup den 5. december 1945 gav elværket 500 kr. til sølvbrudeparret "til fri Afbenyttelse." I 1949 drøftede bestyrelsen - som flere andre gange I denne periode - værkets drift, og bestyrelsen vedtog at rette en forespørgsel til bestyreren, "om han af Hensyn til hans Alder nu kunde tænke sig at fratræde Ledelsen af Værket." Formanden vendte tilbage med det svar, at elværksbestyreren først forventede at fratræde om to år. Frederik Poulsen nærmede sig på det tidspunkt de 71 år. Svaret gav anledning til megen debat I bestyrelsen. Der afholdtes bestyrelsesmøde såvel den 12. som den 13. april, og resultatet blev Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling. Denne blev afholdt den 27. april, og dagsordenen var: "Værkets drift." Efter mange diskussioner blev resultatet en afstemning om følgende spørgsmål: "Ønsker Generalforsamlingen Bestyrerskifte paa Værket." Resultatet blev 46 stemmer for, 30 stemmer imod og seks blanke stemmer. Den 6. maj afholdtes endnu et bestyrelsesmøde, og her vedtoges, med fire stemmer mod én, at opsige elværksbestyrer Poulsen med fratrædelse fra 1. december 1949. Der er Ingen tvivl om, at elværksbestyreren havde svært ved at følge med tidens krav, og at dette gik ud over værkets drift. Der er heller ingen tvivl om, at han var vellidt, og at mange, både medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, gerne ville gå med til at ignorere problemet - i hvert fald i en periode. Hans yngste datter var på dette tidspunkt 15 år, mens de andre børn efter al sandsynlighed var flyttet hjemmefra, så nok var der stadig forsørgerpligt, men han havde så bødkergerningen at falde tilbage på. Men beslutningen om fyringen var taget; nu skulle den bare føres ud i livet. Om den fortæller familietraditionen, at den længe blev "saboterer af Poulsens støtter. Der skete nemlig det, at hver gang formanden skulle møde op for at effektuere fyringen, var elværksbestyreren Ikke til stede. Forinden var nemlig mødt én af støtterne, som absolut skulle have Frederik Poulsen ud af "huset" på et ærinde. Frederik Poulsen døde den 15. juli 1951, knap 83 år gammel. At man under sagen havde set en del på hans forsørgerpligt fremgår af, at bestyrelsen dagen efter holdt møde, hvor det vedtoges at yde hans enke, Ninna Poulsen, en årlig pension på 300 kr. de kommende 12 år.

Baptism of a sonSøren Christian Poulsen
February 14, 1909 (Age 30 years)
Citation details: lb nr. 10 - særlige tilføjelser bagerst i KB
Note:

Fødte 1908 nr. 32, 6. November i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær Herred Søren Christian Poulsen Forældre: Bødker Frederik Søren Poulsen og hustru Christine Christensen, 24 år, i Gandrup. Døbt: 14. februar 1909 i Øster Hassing Kirke, af sognepræst Thygesen Faddere: Moderen Mejerist Johannes Hørdums hustru, Gandrup Mejerist Johannes Hørdum, Gandrup Bødker Peder Christian Christensen, Støvring Faderen

Death of a fatherSøren Poulsen
December 1, 1909 (Age 31 years)
Citation details: C 245 B - 6 side 244
Birth of a daughter
#2
Johanne Poulsen
December 3, 1909 (Age 31 years)
Baptism of a daughterJohanne Poulsen
May 22, 1910 (Age 31 years)
Citation details: lb nr. 11 pag 95 - fødte kvindekøn
Note:

Johanne Poulsen født 3. december 1909 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred Bødker Frederik Søren Poulsen og hustru Christine Christensen, 25 år Gandrup døbt 30 april 1910 af Pastor Agersted i hjemmet. fremstillet i Øster Hassing Kirke 22/5-1910. faddere: Mejeribestyrer Johan Hørdums hust Pigen Cecilie Pedersen Ungkarl Anders Andersen Ungkarl Peder Christian Pedersen Koch Faderen

Birth of a son
#3
Ancher Poulsen
December 16, 1910 (Age 32 years)
CensusKirstine ChristensenView this family
February 1, 1911 (Age 32 years)
Note:

Gandrup

NavnFødselsdatoFødestedStilling Ankommet

Frederik Poulsen04.10.1878ÅlumBødkermester 1907 - Fra Støvring Kirstine Poulsen12.05.1885StøvringHusmoder 1908 - Fra Støvring Søren Poulsen06.11.1908V. Hassingbarn Johanne Poulsen03.12.1909V. Hassingbarn Dreng16.12.1910V. Hassingbarn Alma Kristensen02.11.1906StøvringSlægtning 1910 - Fra Støvring

Baptism of a sonAncher Poulsen
May 7, 1911 (Age 32 years)
Citation details: lb nr. 11 pag 14 - fødte drengebørn
Note:

Ancher Poulsen Født 16. december 1910, Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær Herred Bødker Frederik Søren Poulsen og hustru Christine Christensen, 26 år, Gandrup Døbt 7. maj 1911 af Pastor Holst i kirken faddere: Portør Christian Andersens hustru, Randers Mejeribestyrer Johan Hørdumshustru, Gandrup Bødker Peder Christian Christensen, Støvring Portør Christian Andersen, Randers Faderen

Birth of a daughter
#4
Rigmor Poulsen
March 30, 1912 (Age 33 years)
Citation details: lb nr. 11 pag 113 - fødte kvindekøn
Baptism of a daughterRigmor Poulsen
July 21, 1912 (Age 33 years)
Citation details: lb nr. 11 pag 113 - fødte kvindekøn
Note:

Rigmor Poulsen Født 30.3.1912 Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær Herred Døbt 21. juli 1912 af Sognepræst Thygesen i Kirken Forældre: Bødker Frederik Søren Poulsen og hustru Christine Christensen, 27 år i Gandrup Fadere: Skomager Severin Simonsens hustru i Aalborg Pigen Ane Elise Christensen, Støvring Skomager Severin Simonsen, Aalborg Bødker Anders Christensen, Aalborg Faderen

Birth of a son
#5
Axel Poulsen
July 8, 1913 (Age 34 years)
Citation details: lb nr. 11 pag 23 - fødte drengebørn
Baptism of a sonAxel Poulsen
September 7, 1913 (Age 34 years)
Citation details: lb nr. 11 pag 23 - fødte drengebørn
Note:

Axel Poulsen født 8. juli 1913 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær Herred forældre: Bødker Frederik Søren Poulsen, 34 år og hustru Christine Christensen 29 år, Gandrup. døbt 7. setember 1913 af astor Holst i Øster Hassing Kirke faddere: Bødker Peder Christensens hustru, Støvring Pigen Alma Christensen, Aalborg Bødker Peder Christensen, Støvring Ungkarl Anders Christensen, Gandrup

Census February 1, 1916 (Age 37 years)
Source: FT-1901
Citation details: FT-1915 Aalborg amt, Kær herred, Vester Hassing sogn, Gandrup skema 122
Note:

FT 1916 Aalborg Amt, Kær herred, Vester Hassing sogn, Gandrup by nr. 17 Frederik Søren Poulsen, M, 4/10 1878, G, husfader, Bødker og Elektricitetspasser, Indkomst 600, skat til kommune 1,30 Anker Poulsen, M, 16/12 1910, , barn Rigmor Poulsen, K, 30/3 1912, , barn Dagmar Christensen, K, 7/5 1898, , slægtning, husgerning

[På listen over midlertidig fraværende er opført resten af familien, der åbenbart er på besøg i Støvring]: Gandrup, Kirstine Poulsen, K, 12/5 1887, G, husmoder, husgerning, Støvring Gandrup, Søren Christian Poulsen, M, 6/11 1908, , barn, ,Støvring Gandrup, Johanne Poulsen, K, 3/12 1909, ,barn, Støvring Gandrup, Axel Poulsen, M, 8/7 1913, ,barn, Støvring

Birth of a son
#6
Frits Poulsen
August 3, 1917 (Age 38 years)
Baptism of a sonFrits Poulsen
September 2, 1917 (Age 38 years)
Citation details: lb nr. 11 pag 61 - fødte drengebørn
Note:

Frits Poulsen født 3. august 1917 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred Bødker Frederik Søren Poulsen, 38 år og hustru Christine Christensen, 33 år Gandrup døbt 2. september 1917 af Pastor Volf i Kirken faddere: Mejeribestyrer Johan Hørdums hustru, Gandrup Gårdejer Peder Christian Koch's hustru, Gandrup Gårdejer Peder Christian Koc, Gandrup Bødker Peder Christensen, Støvring faderen

Death of a daughterRigmor Poulsen
May 27, 1918 (Age 39 years)
Citation details: lb nr. 12 pag 314 - døde kvindekøn
Burial of a daughterRigmor Poulsen
May 31, 1918 (Age 39 years)
Citation details: lb nr. 12 pag 314 - døde kvindekøn
Note:

Rigmor Poulsen nr. 6 - død 27 maj 1918 Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær Herred begravet 31 maj 1918 Vester Hassing Kirkegård Født i Gandrup 30 marts 1912, datter af Bødker Frederik Søren Poulsen og hustru Christine Christensen i Gandrup.

Death of a sonSøren Christian Poulsen
June 19, 1918 (Age 39 years)
Citation details: lb nr. 12 pag 278 - døde mandkøn
Burial of a sonSøren Christian Poulsen
June 23, 1918 (Age 39 years)
Citation details: lb nr. 12 pag 278 - døde mandkøn
Note:

Søren Christian Poulsen død 19 juni 1918 Aalborg Amts Sygehus begravet 23 juni 1918, Vester Hassing Kirkegård Født i Gandrup 6 november 1908, søn af Bødker Frederik Poulsen og hustru Christine Christensen, Gandrup. 9 år. Begravet af Pastor Volf Skifteretsattest 20/6 - 1918 fra Aalborg Købstad

Death of a wifeKirstine Christensen
April 20, 1919 (Age 40 years)
Citation details: Lb nr. 12 - Døde Kvindekøn
Burial of a wifeKirstine Christensen
April 26, 1919 (Age 40 years)
Citation details: Lb nr. 12 - Døde Kvindekøn
Note:

død 20 april 1919 - Gandrup, Vester Hassing Sogn, Kjær Herred begravet 26 april 1919 - Vester Hassing Kirkegård, Vesterhassing Sogn, Kjær Herred

Christine Christensen

Bødker Fredrik Søren Poulsens Hustru. Gandrup, født i Støvring 12 maj 1883 datter af Bødker Peder Christian Christensen og hustru Gustave Lundgren, Støvring.

35 År

Sognepræst Thygesen

Skifteretsattest 22/4 - 1919

Birth of a daughter
#7
Rigmor Christensen Poulsen
October 19, 1919 (Age 41 years)
Citation details: lb nr. 12 - fødte kvindekøn
Citation details: C 152 C - 7
Baptism of a daughterRigmor Christensen Poulsen
October 29, 1919 (Age 41 years)
Citation details: lb nr. 12 - fødte kvindekøn
Citation details: C 152 C - 7
Note:

Rigmor Poulsen Christensen (barnefaders till. forelå) født 19. oktober 1919 Bredegade 18, 2. sal, Vor Frue S, Aalborg Døbt 29. oktober 1919 i Kirken Ugift tjenstepige Anine Christensen 22 år f. 17/3 - 97 i Støvring, Buderup sogn og enkemand Frederik Poulsen faddere: 1) Jordemoder fru Laura Jensen, Bredgade 18 2) Fru Marie Simonsen, Sankelmarksgade 11 3) Malermester Anders Meldahl, Sct. Mortensgade 1 4) Barnefaderen bem: Barnet har fødehjemstedsret i V. Hassing (15/4-20)


Fra V Hassing KB: Rigmor Christensen Poulsen Født 19 oktober 1919 - Bredegade 18, Vor Frue Sogn, Aalborg Rigmor Christensen Poulsen Ugift Anine Christensen 22 år, Aalborg Døbt 29 november 1919 - Vor frue Kirke Aalborg Noteret ifølge begæring af 27/11 19 fra Aalborg Byråd fattigudvalg

Birth of a son
#8
Søren Poulsen
April 25, 1922 (Age 43 years)
Citation details: lb nr. 12 - pag 26 fødte mandekøn
Baptism of a sonSøren Poulsen
August 20, 1922 (Age 43 years)
Citation details: lb nr. 12 - pag 26 fødte mandekøn
Note:

Søren Poulsen født 25 april 1922, Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær Herred døbt 20 august 1922 i Øster Hassing Kirke Forældre: Bødker Frederik Søren Poulsen 43 år og Hustru Anine Christensen 25 år i Gandrup faddere: Moderen Pigen Dagmar Christensen i Støvring Gårdejer Peder Christian Pedersen Koch, Gandrup Ungkarl Carl Johan Andersen, Nørre Sundby Faderen

Birth of a daughter
#9
Ragna Paulsen
January 23, 1927 (Age 48 years)
Citation details: lb nr. 12 - pag 140 fødte kvindekøn
Baptism of a daughterRagna Paulsen
May 29, 1927 (Age 48 years)
Citation details: lb nr. 12 - pag 140 fødte kvindekøn
Note:

Ragna Poulsen født 23 januar 1927, Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred døbt 29 maj 1927 af sognepræst Thygesen i kirken forældre: Bødker Frederik Søren Poulsen 4/10 78 hustru Anine Christensen 17/3 98 faddere: Moderen Mejeribestyrer Johan Hørdums hustru, Gandrup Gårdejer Peder Christian Pedersen Koch, Gandrup Bødker Christian Christensen, Gandrup [eller skulle det have været Støvring ?]

Death of a motherKirsten Marie Nielsdatter
June 5, 1927 (Age 48 years)
Citation details: Døde Kvindekøn - 5. juni 1927
Marriage of a childAxel PoulsenEdele Johanne DunckerView this family
July 8, 1945 (Age 66 years)
Citation details: 1934-1947, pag. 286
Note:

Ungkarl kolonial kommis Axel Poulsen, boende i Bredgade 18 II i Aalborg. Født i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred, Aalborg amt 1913 den 8. juli. Forældre Bødkermester Frederik Søren Poulsen og afdøde hustru Christine Christensen. Ungpige husassistent Edele Johanne Duncker boede på Boulevarden 44, Aalborg. Født i Ø. Hassing sogn, Kjær herred, Aalborg 1915 den 20. juli. forældre husmand Kristian Frederik Duncker og hustru Else Marie Jacobine Poulsen, Ø. Hassing. Lysning bestilt 17. maj 1945 i Ansgar Kirke i Aalborg Viet den 8. juli 1945 i Øster Hassing kirke. Vidner Bødkermester Søren Poulsen Gandrup og husmand Kristian Frederik Duncker, Øster Hassing.

Marriage of a childNiels JensenRigmor Christensen PoulsenView this family
January 1, 1949 (Age 70 years)
Citation details: 1948-1957, pag. 180
Note:

Brudgom: Ungkarl landmand Niels Jensen af Understed sogn, hjørring amt. født samme sogn den 9. december 1914, søn af landmand Carl Christian Jensen og hustru Helga Emilie Andersen. Bruden: Ungpige Rigmor Christensen Poulsen af Gandrup, V. Hassing sogn. Født den 19. october 1919 i Vor Frue sogn, Aalborg. Datter af ugifte Anine Christensen og enkemand Frederik Poulsen. Lyst den 8. decembet 1948 og 12. december i V. Hassing kirke. Viet den 1. januar 1949 i Vester Hassing Kirke. Vidner brudeparrets fædre.

Note between 1908 and 1949 (Age 29 years)

Source: Klem Thomsen
Publication: 2006/2007
Note:

Udpluk fra "Forhandlingsprotokol for Gandrup Elektricitetsværk"

Den originale protokol findes i Aalborg Stadsarkiv under journalnummer A42

Aar 1906 d 18 Novbr afholdtes konstituerende Generalforsamling for Gandrup Elektricitetsværk.

Bestyrelsesmøde afholdtes d 22 April [1908] … Bødker Poulsen antoges paany til at paase Værket for et Aar fra 1ste Maj 1908 til samme Dato 1909. Løn 350 Kr fri Bolig samt Belysning og desuden 10% af Indtægterne af ny tilkommende Forbrugere.

Bestyrelsesmøde afholdtes d 6 Febr 1909 … Bødker Poulsen antoges igjen for et Aar regnet fra 1ste Maj 1909 til at passe Elektricitetsværket. Som Løn erholdes Poulsen 675 Kr samt fri Lys og Kul til Husholdningen mod at han køber 4 Læs Tørv. I Husleje betaler Poulsen 275 Kr aarlig.

Den 21 April 1922 afholdtes Bestyrelsesmøde … Det bestemtes at leje en Mand til at rengøre Værket, og meddele Bestyreren af Værket at dette herefter kun maa benyttes til det som det er bestemt til.

Den 19 Novbr [1925] afholdtes Bestyrelsesmøde. Da det ofte har vist sig at der om Formiddagen har været lidt Spænding til Motorbrug vedtoges det at Værkets Maskine skal være i gang Kl 8 Formiddag. Bestyrer Poulsen var tilstede og erklærede sig indforstaaet hermed. Desuden vedtoges det at forhøje Poulsens Løn fra 1400 - til 1500 Kr aarlig forsaavidt han overholder ovenstaaende Vedtagelse.

Den 13 April [1927] afholdtes Bestyrelsesmøde … Det vedtoges at Bestyrer Poulsen snarest muligt skal tage Examen som Installatør da Bestyrelsen ikke mener det formaalstjenligt som hidtil at benytte autoriserede Installatører fra Aalborg.

Bestyrelsesmøde afholdtes d 6/9-1928 … Det vedtoges at meddele Værkpasseren at Maskinen fra Dato til Foraaret skal være i gang Kl. 7.

Den 2 Maj [1932] afholdtes ordinær Generalforsamling … Det overlades til Bestyrelsen at købe en Erindringsgave til Elektricitetsbestyreren i Anledning af at han har været Bestyrer af Værket i 25 Aar.

  1. Den 16 Maj afholdtes Bestyrelsesmøde. Da det ved Forespørgsel ved Vandværkets Bestyrelse kan tillades at Elektricitetsværket faar indlagt Vand i Bestyrerens Lejlighed for en fast aarlig Pris af 30 Kr uden at der hæftes yderligere for Vandværket, vedtoges det at lade Vand indlægge.

Den 3 September [1934] afholdtes Bestyrelsesmøde. Bestyreren ønskede et Værelse paa Loftet. Det vedtoges at lade opføre et saadant. Det beklædes med Celotexplader.

Den 6 Juni [1941] afholdtes Bestyrelsesmøde … Foreningen af Jydske Elektricitetsværker holder Aarsmøde i Randers. Det vedtoges Bestyrer Poulsen overværer Mødet.

Aar 1941. D 10 Oktr afholdtes Bestyrelsesmøde … det leverede Gasanlæg … Bestyrer Poulsen erklærede at Gasværket arbejder tilfredsstillende men at der mangler en Trykmaaler og en Vaquummeter.

Bestyrelsesmøde afholdtes d 18 Febr [1942] … Det vedtoges at give Bestyrer Poulsen et Løntillæg paa 50 Kr pr Maaned saalænge der køres med Gasværk.

Bestyrelsesmøde afholdtes d 5 April [1943]. Der forelaa Tilbud paa Tørv, det overlades til Formanden, Henry Pedersen og Fr Poulsen at foretaget Købet og sørge for Hjemkørslen.

Ved Bestyrelsesmøder d 25 Maj [1944] meddeltes det Den 40 HK Dieselmotor var saa stærkt beskadiget ved Uheldet med Krumtaplejet at den næppe blev til Maskine mere, og der var gjort Skridt til at den nye Maskine blev gjort Klar til Gasdrift. Den skadede Maskine er Skadesforsikret for 18000 Kr i ny Danske Forsikringsselskab.

Den 28 Aug [1944] holdtes Bestyrelsesmøde. Formanden meddelte at Nye Danske har forhøjet Skadeserstatningen til 10.000 Kr. Dette kunne Bestyrelsen gaa ind paa forudsat den gamle Maskine kunne indbringe 3000 Kr som Bestyrer Poulsen mente den kunde. Det overlades til Poulsen at undersøge dette Forhold og faa fremskaffet et skriftlig Tilbud.

Aar 1945 d 1 Oktober afholdtes Bestyrelsesmøde … Det vedtoges at Værkets Maskine skal være i gang hver Morgen Kl 7 og at Poulsen gives en passende Betaling til Medhjælp. 100 Kr pr Maaned.

Aar 1945 d 3 December afholdtes Bestyrelsesmøde … I anledning af Bestyrer Poulsens Sølvbryllup vedtoges det at skænke 500 Kr til Sølvbrudeparret til fri Afbenyttelse.

Den 21/1 [1946] afholdtes Bestyrelsesmøde. Der forelaa Andragende fra Installatør Mortensen Nr Sundby om Autorisation for Værkets Omraade. Det vedtoges at svare: at det ikke for Tiden har Interesse grundet paa at Værkbestyrer Poulsens Søn ønsker at starte Forretning i nær Fremtid.

Aar 1946 afholdtes ordinær Generalforsamling Onsdag d 29 Maj … Til Bestyrelsen valgtes .. Installatør Mortensen.

Aar 1946 d 6 Juni afholdtes Bestyrelsesmøde … Det oplyses at Bestyrer Poulsen aflønnes med Kr 350.00 pr Maaned.

19/11 47. Bestyrelsesmøde afholdtes. Værkfører Poulsen fremkom med en Udtalelse om at det af Hensyn til Motoren var ret paakrævet at faa Kølebeholder til Afkøling af Kølevander anlagt snarest.

1949 Torsdag d 7 April afholdtes Bestyrelsesmøde. Værkets Drift blev indgaaende drøftet. Det blev vedtaget at rette en Forespørgsel til Bestyrer Poulsen om han af Hensyn til hans Alder nu kunde tænke sig at fratræde Ledelsen af Værket. Det overlodes Formanden at forhandle med Poulsen.

1949 Tirsdag d 12 April afholdtes Bestyrelsesmøde. Formanden meddelte at Bestyrer Poulsen ikke paa nuværende Tidspunkt ønskede at fratræde. Man drøftede at indkalde til ekstraordinær Generalforsamling med Værkets Drift paa Dagsorden. For øvrigt udtalte Poulsen til Formanden at han agtede at trække sig tilbage om 2 Aar. Da der ikke opnaaedes Enighed om Afholdelse af ekstraordinær Generalforsamling blev Sagen udsat indtil videre. Jens Andersen pointerede stærkt Kravet om ekstraordinær Generalforsamling da han ikke som Formand og Bestyrelsesmedlem ønskede at staa med Ansvaret for Værkets Drift under den nuværende Form.

1949 Onsdag d 13 April afholdtes Bestyrelsesmøde. Det vedtoges at afholde ekstraordinær Generalforsamling - vedtoges enstemmigt.

1949 Onsdag d 27 April afholdtes ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden: Værkets Drift. Kbmd Visholm valgtes til Dirigent. Formanden redegjorde for Arbejdet med Værkets Drift i en 3 Aars Periode. Omtalte de Forbedringer og Nyanskaffelser der var foretaget, men pointerede at al Bekostning var nyttesløs. Paakaldte Medlemmernes Afgørelse for om man skulde fortsætte Driften som hidtil eller ændre Driften og dette kunne eventuelt have Bestyrerskifte til Følge. Der udspandt sig en del Diskussion om Overgang til Omformer eller Højspænding. Der blev fastsat Afstemning om følgende: "Ønsker Generalforsamlingen Bestyrerskifte paa Værket". Resultat 46 Ja - 30 Nej - 6 Blanke. Generalforsamlingen hævet.

1949 Fredag d 6 Maj 1949 afholdtes Bestyrelsesmøde. Det vedtoges med 4 st mod 1 (Smed Jensen) at opsige Bestyrer Poulsen til Fratrædelse fra 1 December 1949. Smed Jensen motiverede sin Stilling med at Best. Poulsen havde udtalt, at han kunde tænke sig at søge Afsked om 2 Aar.

Mandag den 16/7 1951 har Bestyrelsen afholdt Møde, hvor det vedtoges at yde Fru Ninna Poulsen en Pension paa 300 Kr Aarlig i 12 Aar I alt 3,600 Kr. med 150 Kr hvert 1ste Juni og 1ste Decemb.

1956 19/11. I Anledning af El-Værkets 50 Aars Jubilæum afholdtes paa Værket Bestyrelsesmøde, hvori deltog Bestyrelsen med Damer, dog var Osvald Jensen af arbejdsmæssige Grunde fraværende - desuden deltog Kasserer Alfred Nørholt med Frue, Opkræveren og Aflæseren Anton Jensen og Revisor Købmand N. Nielsen begge med Fruer, desuden deltog en Veteran fra Værkets oprettelse Hr. Svend Ovesen nu boende i Klarup, samt afdøde Bestyrer F. Poulsens Hustru Fru Nina Poulsen. Elværket var Vært ved en Frokost ..… Elværket er i Aften Vært ved en Festlig Sammenkomst med Kaffebord og Foredrag af Forstander Jakobsen Stidsholt samt Underholdning af Gandrup Sangforening inviterede er Værkets Forbrugere med Damer.

Death July 15, 1951 (Age 72 years)
Citation details: 1948-1957, pag. 227
Burial July 19, 1951 (4 days after death)
Citation details: 1948-1957, pag. 227
Note:

Død den 15. juli 1951 Amtssygehuset, Aalborg, Ansgars sogn. Begravet 19. juli Vester Hassing Kirkegård og sogn, Kjær Herred, Aalborg Amt Frederik Søren Poulsen Fhv. Bødkermester i Gandrup, Øster Hassing sogn, Kjær Herred, Aalborg Amt. Født i Venning, Aulum [Ålum] sogn, Sønderlyng herred, Viborg Amt 4. oktober 1878. Gift I gang med Christine Christensen, der døde i Gandrup, Vester Hassing sogn 20. april 1919. Gift II gang med Anine Christensen, Gandrup, Øster Hassing sogn, der var sidste fælles bopæl. Forældre: Husmand Søren Poulsen og hustru Kirsten Marie Nielsen. 72 år - 4. oktober 1878 Begravelsen foretaget af Sander Sørensen Attest fra Aalborg Skifteret af 16. juli 1951. Begravelsen meldt til dødsstedets kirkebog 25. juli 1951

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: November 19, 1868Ålum Kirke, , Ålum, Sønderlyng, Viborg
2 months
elder brother
2 years
elder brother
2 years
elder sister
23 months
elder sister
Ane Cathrine Poulsen
Birth: March 2, 1875, Venning, Ålum, Sønderlyng, Viborg
Death: after January 23, 1911, Frederiksberg, Frederiksberg, Sokkelund, København
21 months
elder sister
Caroline Poulsen
Birth: December 12, 1876, Venning, Ålum, Sønderlyng, Viborg
Death: June 10, 1943Vemmetofte Vesterskov, , Vemmetofte, Fakse, Præstø
22 months
himself
22 months
younger brother
2 years
younger sister
2 years
younger brother
2 years
younger brother
6 years
younger brother
Father’s family with Mette Marie Pedersen - View this family
father
step-mother
Mette Marie Pedersen
Birth: March 9, 1829, Venning, Ålum, Sønderlyng, Viborg
Death: April 24, 1889, Venning, Ålum, Sønderlyng, Viborg
half-sister
Ane Poulsen
Birth: July 9, 1864, Venning, Ålum, Sønderlyng, Viborg
Death: after February 1, 1890, Venning, Ålum, Sønderlyng, Viborg
Family with Anine Christensen - View this family
himself
wife
daughter
Rigmor Christensen Poulsen
Birth: October 19, 1919Bredegade 18, , Aalborg, Fleskum, Aalborg
Death: May 30, 2007, , Understed, Dronninglund, Hjørring
3 years
son
daughter
Kirsten Gudrun Poulsen
daughter
Ragna Paulsen
Birth: January 23, 1927, Gandrup, Vester Hassing, Kær, Aalborg
Death: August 7, 2006, , Randers Købstad, Støvring, Randers
daughter
Birthe Poulsen
Family with Kirstine Christensen - View this family
himself
wife
Marriage: October 11, 1907Buderup Kirke, , Buderup, Hornum, Aalborg
13 months
son
Søren Christian Poulsen
Birth: November 6, 1908, Gandrup, Vester Hassing, Kær, Aalborg
Death: June 19, 1918Aalborg Amts Sygehus, , Aalborg, Fleskum, Aalborg
13 months
daughter
1 year
son
Ancher Poulsen
Birth: December 16, 1910, Gandrup, Vester Hassing, Kær, Aalborg
Death: July 14, 1985, Norup, Vindblæs, Gjerlev, Randers
15 months
daughter
Rigmor Poulsen
Birth: March 30, 1912, Gandrup, Vester Hassing, Kær, Aalborg
Death: May 27, 1918, Gandrup, Vester Hassing, Kær, Aalborg
15 months
son
Axel Poulsen
Birth: July 8, 1913, Gandrup, Vester Hassing, Kær, Aalborg
Death: March 26, 1988, , , Aalborg Købstad, Aalborg
4 years
son

BirthKirkebog for Ålum sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt
Citation details: lb nr. 5, kort 1/6 pag 11
BaptismKirkebog for Ålum sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt
Citation details: lb nr. 5, kort 1/6 pag 11
CensusFT-1890, Ålum Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt
Citation details: kort 9.260 - Gjandrup By
ConfirmationKirkebog for Ålum sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt
Citation details: lb nr. 6 - pag 139 konfirmerede drenge
UdlærtElektricitetens historie og dens mænd
Publication: Alfred Jørgensens Forlag, København, 1940
Citation details: Bind II - Side 460
SoldatSoldaterbog for menig nr. 445 Laboratoriekompagniet F.S. Poulsen af årgang 1901.
NoteElektricitetens historie og dens mænd
Publication: Alfred Jørgensens Forlag, København, 1940
Citation details: Bind II - Side 460
MarriageKirkebog for Buderup sogn - C 165 B
Citation details: lb nr. 3, pag. 141 ægteviede
CensusFT-1901
Citation details: FT-1915 Aalborg amt, Kær herred, Vester Hassing sogn, Gandrup skema 122
NoteKlem Thomsen
MiscElektricitetens historie og dens mænd
Publication: Alfred Jørgensens Forlag, København, 1940
Citation details: 2. bind, side 460
Misc100 år med elforsyning i Hals Kommune, Series: Museumsforeningen for Hals Kommune:, Volume: Årsskrift 2006/2007
Publication: 2006/2007
NameKirkebog for Ålum sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt
DeathKirkebog for Vester Hassing Sogn - C 147
Citation details: 1948-1957, pag. 227
BurialKirkebog for Vester Hassing Sogn - C 147
Citation details: 1948-1957, pag. 227
Birth

[Sikkert i matr. nr. 4B, Venning, som hans far får skøde på 1. maj 1879.]

Baptism
  1. oktober 1878 Frederik Søren Poulsen Døbt i kirken 26. december 1878 Forældre:Husmand Søren Poulsen og hustru Kirsten Marie Nielsen af Venning Faddere:Pigen Christine Larsen af Venning Pigen Else Marie Sørensen af Venning, Gårdmand Jens Klausen af Venning, Gårdmand Niels Pedersen af Venning, Gårdmand Poul Sørensen af Gjanderup. Moderen 31 år, indledt 17 nov 1878
Census

Gjandrup by, nummer 14, en gård Poul Moustsenm 53gGjandruphusfadergårdejer Maren Christensdatterk66gGjandruphusmoderhusmoder Christen Pedersenm31uGjandrupTjenstetyende Maren Karoline Hvidk14uAalumbarn Jens Christian Mikal Olesenm23u???tjensteydende Frederik Søren Poulsenm11uVenningtjensteydende Johanne Christiane Frederiksenk24uLøvskaltjensteydende

Confirmation
  1. søndag efter Trinitatis, 9. oktober 1892. Frederik Søren Poulsen, Venning Født i Venning 4 oktober 1878, døbt i Ålum kirke 26 december 1878 Forældre: Husmand Søren Poulsen og hustru Kirsten Marie Nielsen af Vening
Udlært

Udlært som bødker

Census

Forgæves søgt i Ålum sogn

Soldat

Soldaterbog for menig nr. 445 Laboratoriekompagniet F. S. Poulsen af aargang 1901.

Note

Etableret den 15. August 1906 som Bødkermester i Gandrup.

Marriage

Frederik Søren Poulsen, ungkarl, født i Venning, Aalum sogn 4/10 1878. Bødker i Gandrup by, Øster Hassing sogn, Kjær Herred. Søn af husmand Søren Poulsen og hustru Kirsten Marie Nielsen i Venning. 29 år Kirstine Kristensen, pige. Født i Støvring d. 12 maj 1884. Opholder sig i hjemmet. Datter af Bødker Peder Christian Kristensen og hustru Gustave Lundgren af Støvring. 23 år. Forlovere: Brudens fader Ledvogter Niels Pedersen i Ellitshøj Lysning: a) 7 september b) 8, 15, 22 september Viede den 11 oktober 1907 i Buderup sogn, I Buderup Kirke

Census

Gandrup

NavnFødselsdatoFødestedStilling Ankommet

Frederik Poulsen04.10.1878ÅlumBødkermester 1907 - Fra Støvring Kirstine Poulsen12.05.1885StøvringHusmoder 1908 - Fra Støvring Søren Poulsen06.11.1908V. Hassingbarn Johanne Poulsen03.12.1909V. Hassingbarn Dreng16.12.1910V. Hassingbarn Alma Kristensen02.11.1906StøvringSlægtning 1910 - Fra Støvring

Census

FT 1916 Aalborg Amt, Kær herred, Vester Hassing sogn, Gandrup by nr. 17 Frederik Søren Poulsen, M, 4/10 1878, G, husfader, Bødker og Elektricitetspasser, Indkomst 600, skat til kommune 1,30 Anker Poulsen, M, 16/12 1910, , barn Rigmor Poulsen, K, 30/3 1912, , barn Dagmar Christensen, K, 7/5 1898, , slægtning, husgerning

[På listen over midlertidig fraværende er opført resten af familien, der åbenbart er på besøg i Støvring]: Gandrup, Kirstine Poulsen, K, 12/5 1887, G, husmoder, husgerning, Støvring Gandrup, Søren Christian Poulsen, M, 6/11 1908, , barn, ,Støvring Gandrup, Johanne Poulsen, K, 3/12 1909, ,barn, Støvring Gandrup, Axel Poulsen, M, 8/7 1913, ,barn, Støvring

Note

Udpluk fra "Forhandlingsprotokol for Gandrup Elektricitetsværk"

Den originale protokol findes i Aalborg Stadsarkiv under journalnummer A42

Aar 1906 d 18 Novbr afholdtes konstituerende Generalforsamling for Gandrup Elektricitetsværk.

Bestyrelsesmøde afholdtes d 22 April [1908] … Bødker Poulsen antoges paany til at paase Værket for et Aar fra 1ste Maj 1908 til samme Dato 1909. Løn 350 Kr fri Bolig samt Belysning og desuden 10% af Indtægterne af ny tilkommende Forbrugere.

Bestyrelsesmøde afholdtes d 6 Febr 1909 … Bødker Poulsen antoges igjen for et Aar regnet fra 1ste Maj 1909 til at passe Elektricitetsværket. Som Løn erholdes Poulsen 675 Kr samt fri Lys og Kul til Husholdningen mod at han køber 4 Læs Tørv. I Husleje betaler Poulsen 275 Kr aarlig.

Den 21 April 1922 afholdtes Bestyrelsesmøde … Det bestemtes at leje en Mand til at rengøre Værket, og meddele Bestyreren af Værket at dette herefter kun maa benyttes til det som det er bestemt til.

Den 19 Novbr [1925] afholdtes Bestyrelsesmøde. Da det ofte har vist sig at der om Formiddagen har været lidt Spænding til Motorbrug vedtoges det at Værkets Maskine skal være i gang Kl 8 Formiddag. Bestyrer Poulsen var tilstede og erklærede sig indforstaaet hermed. Desuden vedtoges det at forhøje Poulsens Løn fra 1400 - til 1500 Kr aarlig forsaavidt han overholder ovenstaaende Vedtagelse.

Den 13 April [1927] afholdtes Bestyrelsesmøde … Det vedtoges at Bestyrer Poulsen snarest muligt skal tage Examen som Installatør da Bestyrelsen ikke mener det formaalstjenligt som hidtil at benytte autoriserede Installatører fra Aalborg.

Bestyrelsesmøde afholdtes d 6/9-1928 … Det vedtoges at meddele Værkpasseren at Maskinen fra Dato til Foraaret skal være i gang Kl. 7.

Den 2 Maj [1932] afholdtes ordinær Generalforsamling … Det overlades til Bestyrelsen at købe en Erindringsgave til Elektricitetsbestyreren i Anledning af at han har været Bestyrer af Værket i 25 Aar.

  1. Den 16 Maj afholdtes Bestyrelsesmøde. Da det ved Forespørgsel ved Vandværkets Bestyrelse kan tillades at Elektricitetsværket faar indlagt Vand i Bestyrerens Lejlighed for en fast aarlig Pris af 30 Kr uden at der hæftes yderligere for Vandværket, vedtoges det at lade Vand indlægge.

Den 3 September [1934] afholdtes Bestyrelsesmøde. Bestyreren ønskede et Værelse paa Loftet. Det vedtoges at lade opføre et saadant. Det beklædes med Celotexplader.

Den 6 Juni [1941] afholdtes Bestyrelsesmøde … Foreningen af Jydske Elektricitetsværker holder Aarsmøde i Randers. Det vedtoges Bestyrer Poulsen overværer Mødet.

Aar 1941. D 10 Oktr afholdtes Bestyrelsesmøde … det leverede Gasanlæg … Bestyrer Poulsen erklærede at Gasværket arbejder tilfredsstillende men at der mangler en Trykmaaler og en Vaquummeter.

Bestyrelsesmøde afholdtes d 18 Febr [1942] … Det vedtoges at give Bestyrer Poulsen et Løntillæg paa 50 Kr pr Maaned saalænge der køres med Gasværk.

Bestyrelsesmøde afholdtes d 5 April [1943]. Der forelaa Tilbud paa Tørv, det overlades til Formanden, Henry Pedersen og Fr Poulsen at foretaget Købet og sørge for Hjemkørslen.

Ved Bestyrelsesmøder d 25 Maj [1944] meddeltes det Den 40 HK Dieselmotor var saa stærkt beskadiget ved Uheldet med Krumtaplejet at den næppe blev til Maskine mere, og der var gjort Skridt til at den nye Maskine blev gjort Klar til Gasdrift. Den skadede Maskine er Skadesforsikret for 18000 Kr i ny Danske Forsikringsselskab.

Den 28 Aug [1944] holdtes Bestyrelsesmøde. Formanden meddelte at Nye Danske har forhøjet Skadeserstatningen til 10.000 Kr. Dette kunne Bestyrelsen gaa ind paa forudsat den gamle Maskine kunne indbringe 3000 Kr som Bestyrer Poulsen mente den kunde. Det overlades til Poulsen at undersøge dette Forhold og faa fremskaffet et skriftlig Tilbud.

Aar 1945 d 1 Oktober afholdtes Bestyrelsesmøde … Det vedtoges at Værkets Maskine skal være i gang hver Morgen Kl 7 og at Poulsen gives en passende Betaling til Medhjælp. 100 Kr pr Maaned.

Aar 1945 d 3 December afholdtes Bestyrelsesmøde … I anledning af Bestyrer Poulsens Sølvbryllup vedtoges det at skænke 500 Kr til Sølvbrudeparret til fri Afbenyttelse.

Den 21/1 [1946] afholdtes Bestyrelsesmøde. Der forelaa Andragende fra Installatør Mortensen Nr Sundby om Autorisation for Værkets Omraade. Det vedtoges at svare: at det ikke for Tiden har Interesse grundet paa at Værkbestyrer Poulsens Søn ønsker at starte Forretning i nær Fremtid.

Aar 1946 afholdtes ordinær Generalforsamling Onsdag d 29 Maj … Til Bestyrelsen valgtes .. Installatør Mortensen.

Aar 1946 d 6 Juni afholdtes Bestyrelsesmøde … Det oplyses at Bestyrer Poulsen aflønnes med Kr 350.00 pr Maaned.

19/11 47. Bestyrelsesmøde afholdtes. Værkfører Poulsen fremkom med en Udtalelse om at det af Hensyn til Motoren var ret paakrævet at faa Kølebeholder til Afkøling af Kølevander anlagt snarest.

1949 Torsdag d 7 April afholdtes Bestyrelsesmøde. Værkets Drift blev indgaaende drøftet. Det blev vedtaget at rette en Forespørgsel til Bestyrer Poulsen om han af Hensyn til hans Alder nu kunde tænke sig at fratræde Ledelsen af Værket. Det overlodes Formanden at forhandle med Poulsen.

1949 Tirsdag d 12 April afholdtes Bestyrelsesmøde. Formanden meddelte at Bestyrer Poulsen ikke paa nuværende Tidspunkt ønskede at fratræde. Man drøftede at indkalde til ekstraordinær Generalforsamling med Værkets Drift paa Dagsorden. For øvrigt udtalte Poulsen til Formanden at han agtede at trække sig tilbage om 2 Aar. Da der ikke opnaaedes Enighed om Afholdelse af ekstraordinær Generalforsamling blev Sagen udsat indtil videre. Jens Andersen pointerede stærkt Kravet om ekstraordinær Generalforsamling da han ikke som Formand og Bestyrelsesmedlem ønskede at staa med Ansvaret for Værkets Drift under den nuværende Form.

1949 Onsdag d 13 April afholdtes Bestyrelsesmøde. Det vedtoges at afholde ekstraordinær Generalforsamling - vedtoges enstemmigt.

1949 Onsdag d 27 April afholdtes ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden: Værkets Drift. Kbmd Visholm valgtes til Dirigent. Formanden redegjorde for Arbejdet med Værkets Drift i en 3 Aars Periode. Omtalte de Forbedringer og Nyanskaffelser der var foretaget, men pointerede at al Bekostning var nyttesløs. Paakaldte Medlemmernes Afgørelse for om man skulde fortsætte Driften som hidtil eller ændre Driften og dette kunne eventuelt have Bestyrerskifte til Følge. Der udspandt sig en del Diskussion om Overgang til Omformer eller Højspænding. Der blev fastsat Afstemning om følgende: "Ønsker Generalforsamlingen Bestyrerskifte paa Værket". Resultat 46 Ja - 30 Nej - 6 Blanke. Generalforsamlingen hævet.

1949 Fredag d 6 Maj 1949 afholdtes Bestyrelsesmøde. Det vedtoges med 4 st mod 1 (Smed Jensen) at opsige Bestyrer Poulsen til Fratrædelse fra 1 December 1949. Smed Jensen motiverede sin Stilling med at Best. Poulsen havde udtalt, at han kunde tænke sig at søge Afsked om 2 Aar.

Mandag den 16/7 1951 har Bestyrelsen afholdt Møde, hvor det vedtoges at yde Fru Ninna Poulsen en Pension paa 300 Kr Aarlig i 12 Aar I alt 3,600 Kr. med 150 Kr hvert 1ste Juni og 1ste Decemb.

1956 19/11. I Anledning af El-Værkets 50 Aars Jubilæum afholdtes paa Værket Bestyrelsesmøde, hvori deltog Bestyrelsen med Damer, dog var Osvald Jensen af arbejdsmæssige Grunde fraværende - desuden deltog Kasserer Alfred Nørholt med Frue, Opkræveren og Aflæseren Anton Jensen og Revisor Købmand N. Nielsen begge med Fruer, desuden deltog en Veteran fra Værkets oprettelse Hr. Svend Ovesen nu boende i Klarup, samt afdøde Bestyrer F. Poulsens Hustru Fru Nina Poulsen. Elværket var Vært ved en Frokost ..… Elværket er i Aften Vært ved en Festlig Sammenkomst med Kaffebord og Foredrag af Forstander Jakobsen Stidsholt samt Underholdning af Gandrup Sangforening inviterede er Værkets Forbrugere med Damer.

Misc

Poulsen, Frederik Søren, Bestyrer af Gandrup Andels Elektricitetsværk, Gandrup St., f. 4. Oktober 1878 i Aalum Sogn. Udlært 1898 som Bødker og arbejdede ved dette Fag til 1906. Etableret d. 15. August 1906 som Bødkermester i Gandrup. Ansat som Bestyrer af Gandrup Andels Elektricitetsværk d. 1. Juni 1907 og tillige aut. Elektroinstallatør indenfor Værkets Omraade. Medlem af Foreningen af Bestyrere paa Landelektricitetsværker i Danmark. Formand for Øster og Vester Hassing Bibliotek.

Misc

Der er to faktorer som har været vigtige for elforsyningen i Hals Kommune. Den første var udviklingen af en ny dieselmotor på Burmeister og Wain - med denne blev såvel anlægsudgifter som driftsudgifter til elproduktion betydeligt mindre. Dette betød fra 1905 et markant opsving i antallet af nye elværker i Danmark, herunder Gandrup i 1906, Vester Hassing i 1908, Hals i 1913 og Ulsted i 1914. I alt fire elværker etableres I Hals Kommune. Alle disse elværker var baseret på jævnstrøm. Disse skulle helst placeres I forsyningsområdets centrum, for med datidens teknik måtte afstanden til forbrugerne ikke være for stor. Til gengæld gav jævnstrøm mulighed for at oplade ak- kumulatorbatterler, og hermed mulighed for at opretholde forsyningen, selvom maskineriet på elværket havarerede. Umiddelbart efter Første Verdenskrig var der næsten 500 elværker i Danmark. Selvstændige virksomheder med egne vedtægter, egen måde at gøre tingene på, egne betingelser, tariffer og priser. ..... Elværkernes historie bærer præg af, at nye installationer løbende kom til, og at kapaciteten med jævne mellemrum blev for lille, så at der måtte investeres i nye maskiner og derfor hjemtages nye lån. Desuden betød overgang til vekselstrøm en stor udgift for disse. Gandrup Elværk havde ved opstarten i 1906 en udgift på ca. 30.000 kr. Anlæg af værket beløb sig til ca. 16.000 kr., installationer ca. 9.500 kr., og så var der det løse, så som bygning og grund, samt udvidelser under etableringen. Denne udgift, og det vil også sige gæld, var der knap 40 forbrugere om at dele. Lad mig nævne nogle af elværkets udvidelser: I 1915 købte værket en 40 HK dieselmotor fra B&W; prisen for motor, fordelingsanlæg, tavle og lademaskine løb op i 13.300 kr. I 1936 købte værket en 60-66 HK motor fra B&W til 17.600 kr. I 1950 købte værket en 150 HK B&W dieselmotor; prisen for motor med dynamo var 50.000 kr. Og i 1952 købte værket en 200 HK B&W motor, pris 43.000 kr. for motor med dynamo. ..... I perioden fra 1906 til 1915 blev oprettet fire elværker i Hals Kommune. Gandrup Elværk er stiftet den 18. november 1906. Datteren af den første elværksbestyrer, bødkermester Frederik Poulsen, har fået fortalt, at elværket startede prøvekørsel i julen 1907 med fire aftagere: Elværket selv, mejeriet beliggende ved siden af elværket, brugsen beliggende skråt overfor elværket og manufakturhandler Jens Nielsen med et hus ved siden af brugsen. ....... Perioden fra 1916 til 1925 er præget af oliemangel, stigende priser og rationering på elektricitet, hvilket var en følge af Første Verdenskrig. Den første transformatorforening blev stiftet I Hals Kommune I denne 10-års periode, d.v.s. knap 20 år efter det første elværk blev etableret. I begyndelsen af 1917 besluttede bestyrelsen I Gandrup Elværk - I et forsøg på at minimere strømforbruget - "at forbyde al Formaling af Korn ved Elektricitet samt at alt andet Motorarbejde kun bliver 2 Dage om Ugen." Da udsigterne til at få nye forsyninger af brændselsolie vedblev at være dårlige, besluttede værket i juli 1917 at købe Gandrup Mølle af Søren Jensen. Prisen for møllen med tilhørende landejendom var 16.000 kr., men elværket frasolgte straks besætningen for 1.800 kr. og to parceller for 5.500 kr. Formålet med købet var først og fremmest fremstilling af elektricitet, men møllen vedblev at løse dens naturlige eller oprindelige opgave, nemlig at male korn. Måske levede møllen ikke op til forventningerne, for i juli 1918 købte værket et gasværk, og vedtog samtidig at bygge et tørvehus samt at anskaffe en dynamo til maskinerne. Og året efter blev møllen sat til salg. ....... Igen i perioden 1936 til 1945 skulle elværkerne - p.g.a. Anden Verdenskrig - komme til at opleve en mangelsituation. Ikke desto mindre blev syv nye lokale transformatorforeninger stiftet i denne periode.I september 1939 modtog Gandrup Elværk en forespørgsel fra Foreningen af Elektricitetsværker i Danmark om, hvilke foranstaltninger værket ville foretage sig for at nedsætte elektricitetsforbruget. Svaret blev, at "Gadebelysningen er strøget og det er henstillet til Forbrugerne at spare saa meget som muligt." På et fællesmøde I maj 1940 drøftede Ulsted, Vester Hassing, Hals og Gandrup Elværk situationen på baggrund af en skrivelse fra Elektricitetsrådet. Resultatet af mødet blev, at Vester Hassing og Gandrup i en fælles svarskrivelse anmodede om ”at fortsætte Driften som hidtil med de forandringer som findes fornødne.” De omtalte forandringer kom hurtigt, for allerede i juli 1940 besluttede man at anskaffe ”en Vindmotor” for at spare på beholdningen af brændselsolie. En ”6 Vinget 30 Fods Klapsejler” med tilhørende dynamo blev købt, og en grund til opstilling af denne blev ligeledes købt. Det var dog ikke nok at satse på vindkraft, og på den ordinære generalforsamling i juli 1941 fremlagde bestyrelsen forslag om, enten at gå over til vekselstrøm eller at købe et sugegasanlæg og fyre med tørv. Generalforsamlingen gik Ind for sidstnævnte løsning, og værket købte en gasgenerator og sikrede sig desuden, at der kunne skaffes tørv. Fyring med tørvene betød større arbejdsindsats af elværksbestyreren, hvorfor Frederik Poulsen da også blev bevilget et løntillæg på 50 kr. månedlig i hele perioden, hvor der blev kørt med gasværk. Tørvene fyldte også i landskabet og krævede plads, og elværket måtte i 1943 betale 100 kr. årligt for "Benyttelsen af Jens J Jensens Jord til Tørvestakken.” Der var tale om store leverancer af tørv; i april 1944 tog værket imod et tilbud om køb af 500.000 tørv til en pris af 12 kr. pr. 1.000 tørv, og man forsøgte oven i købet at få yderligere 200.000 tørv. I marts 1945 købte elektricitetsværket 300 tons tørv, leveret på værket til en pris af 55 kr. pr. tons, og samtidig blev vindmotoren sat til salg. Krigen var snart ovre, og olien blev igen tilgængelig. Eiværksbestyrer Poulsens datter Birthe, som er født i 1934, hår minder fra den netop omtalte tid, og kan bi.a. fortælle om de to store tørvekuler bag elværket. Hun kan fortælle, at søndagen var speciel fordi maskinerne denne dag blev slukket kl. 12 og familien holdt fri; især stilheden i huset gjorde i denne forbindelse et stærkt indtryk på hende. Af bygninger bestod elværket foruden beboelsen af maskinrum, akkumulatorrum og tørvehus. Hun husker, at maskinrummet indeholdt to maskiner til at producere strøm, og i tilkhytning til dette var et værksted. Der var et stort og et lille akkumulatorrum. Her kom beboerne i Gandrup og omegn for at få opladet deres batterier, bl.a. til radioer, men det kunne også dreje sig om opladning af en akkumulator til en lastbil. Tørvehuset indeholdt to høje siloer til tørvefyring. ....... Elværkerne var - i modsætning til transformatorforeningerne, som kun var distributionsselskaber - også produktionsselskaber, og til varetagelse af driften var det nødvendigt at have ansat elværksbestyrere. Der kendes navnene på 18 af disse elværksbestyrere. Blandt disse er der to, som skiller sig ud ved at have meget lange ansættelsesforhold. Den første er Laurits Jensen, som var elværksbestyrer i Vester Hassing Elværk i perioden 1912 til 1950, d.v.s. i 38 år. Hans karriere kunne oven i købet være blevet længere, for han omkom ved et ulykkestilfælde, da han ved beskæring omkring luftledninger ved gården Hækken faldt ned fra fet træ og brækkede halsen. Den anden er Frederik Poulsen, som var elværksbestyrer i Gandrup i perioden 1907 til 1949, d.v.s. i 42 år. Frederik Poulsen blev født den 4. oktober 1878 i Viborg Amt. I 1898 blev han udlært som bødker, og den 15. august 1906 etablerede han sig som bødkermester i Gandrup. Han blev ansat som elværksbestyrer ved Gandrup Elektricitetsværk den 1. juni 1907. Ved siden af arbejdet som elværksbestyrer fortsatte Frederik Poulsen gennem alle årene med at virke som bødker. I 1927 besluttede bestyrelsen, at Frederik Poulsen skulle tage eksamen som installatør, da det var noget besværligt at benytte installatører fra Aalborg, og herefter var han tillige autoriseret elektroinstallatør indenfor værkets område. Der er ingen tvivl om, at Frederik Poulsen var en utroligt vellidt bestyrer af elværket I Gandrup gennem de mange år, og bestyrelsen viste da også stor velvilje overfor hans ønsker, dels om løntillæg ved ekstra arbejde, og dels om forbedringer af værkførerboligen. Men selv for den bedste begynder alderen på et tidspunkt at kunne mærkes, og i 1944 fortæller protokollen, at "Den 40 HK Dieselmotor var saa stærkt beskadiget ved Uheldet med Krumtaplejet at den næppe blev til Maskine mere." Måske kunne elværksbestyreren Ikke lastes for uheldet, men det var nu engang hans ansvar. Ikke desto mindre var han stadig vellidt, og til hans sølvbryllup den 5. december 1945 gav elværket 500 kr. til sølvbrudeparret "til fri Afbenyttelse." I 1949 drøftede bestyrelsen - som flere andre gange I denne periode - værkets drift, og bestyrelsen vedtog at rette en forespørgsel til bestyreren, "om han af Hensyn til hans Alder nu kunde tænke sig at fratræde Ledelsen af Værket." Formanden vendte tilbage med det svar, at elværksbestyreren først forventede at fratræde om to år. Frederik Poulsen nærmede sig på det tidspunkt de 71 år. Svaret gav anledning til megen debat I bestyrelsen. Der afholdtes bestyrelsesmøde såvel den 12. som den 13. april, og resultatet blev Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling. Denne blev afholdt den 27. april, og dagsordenen var: "Værkets drift." Efter mange diskussioner blev resultatet en afstemning om følgende spørgsmål: "Ønsker Generalforsamlingen Bestyrerskifte paa Værket." Resultatet blev 46 stemmer for, 30 stemmer imod og seks blanke stemmer. Den 6. maj afholdtes endnu et bestyrelsesmøde, og her vedtoges, med fire stemmer mod én, at opsige elværksbestyrer Poulsen med fratrædelse fra 1. december 1949. Der er Ingen tvivl om, at elværksbestyreren havde svært ved at følge med tidens krav, og at dette gik ud over værkets drift. Der er heller ingen tvivl om, at han var vellidt, og at mange, både medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, gerne ville gå med til at ignorere problemet - i hvert fald i en periode. Hans yngste datter var på dette tidspunkt 15 år, mens de andre børn efter al sandsynlighed var flyttet hjemmefra, så nok var der stadig forsørgerpligt, men han havde så bødkergerningen at falde tilbage på. Men beslutningen om fyringen var taget; nu skulle den bare føres ud i livet. Om den fortæller familietraditionen, at den længe blev "saboterer af Poulsens støtter. Der skete nemlig det, at hver gang formanden skulle møde op for at effektuere fyringen, var elværksbestyreren Ikke til stede. Forinden var nemlig mødt én af støtterne, som absolut skulle have Frederik Poulsen ud af "huset" på et ærinde. Frederik Poulsen døde den 15. juli 1951, knap 83 år gammel. At man under sagen havde set en del på hans forsørgerpligt fremgår af, at bestyrelsen dagen efter holdt møde, hvor det vedtoges at yde hans enke, Ninna Poulsen, en årlig pension på 300 kr. de kommende 12 år.

Burial

Død den 15. juli 1951 Amtssygehuset, Aalborg, Ansgars sogn. Begravet 19. juli Vester Hassing Kirkegård og sogn, Kjær Herred, Aalborg Amt Frederik Søren Poulsen Fhv. Bødkermester i Gandrup, Øster Hassing sogn, Kjær Herred, Aalborg Amt. Født i Venning, Aulum [Ålum] sogn, Sønderlyng herred, Viborg Amt 4. oktober 1878. Gift I gang med Christine Christensen, der døde i Gandrup, Vester Hassing sogn 20. april 1919. Gift II gang med Anine Christensen, Gandrup, Øster Hassing sogn, der var sidste fælles bopæl. Forældre: Husmand Søren Poulsen og hustru Kirsten Marie Nielsen. 72 år - 4. oktober 1878 Begravelsen foretaget af Sander Sørensen Attest fra Aalborg Skifteret af 16. juli 1951. Begravelsen meldt til dødsstedets kirkebog 25. juli 1951