Anne Jensdatter Bandsbøl, 15931653 (aged 60 years)

Name
Anne Jensdatter /Bandsbøl/
Given names
Anne Jensdatter
Surname
Bandsbøl
Name
Anne /Jensdattter/
Given names
Anne
Surname
Jensdattter
Birth
Marriage
Birth of a son
Birth of a daughter
Birth of a daughter
Death of a husband
Note: Peder Nørkjær døde 1630. Han var gift 2 gange. Han første hustrus navn kendes ikke, men med hende havde han sønnen Christen Pedersen Nørkjær, præst i Sal, Ginding herred, død 1682 og siges da at have været præst i over 50 år.
Marriage
Note: 1631 blev Anne Jensdatter gift med sin anden mand, Peder Christensen Svenske. Han var ikke svensker, men en brav jyde, der 1611-12 havde deltaget i Kalmarkrigen, hvilket havde skaffet ham tilnavnet. Han var en hyggelig mand og en glimrende fortæller. Især holdt han af at berette om sine oplevelser fra krigen. Så illustrerede han sin fortælling ved at tegne med fingeren i vin eller øl, der var spildt på bordet. Efter krigen var han i 15 år kammertjener hos de unge prinser, hertug Frederik (senere Fr. III) og hertug Ulrik, og denne tjeneste røgtede han på en sådan måde, at kongehuset altid senere viste ham en ganske særlig sympati.
Birth of a daughter
Misc
1640 (aged 47 years)
Note: Omkring 1640 opkom der omkring Hindsels en familiestrid, hvorom et brev af 29. november 1641 til lensmanden på Ørum Slot, Christoffer Hvas, melder: ”Karen Engelbretsdatter, barnefødt i Viborg, har berettet, at hendes afdøde morbroder Peder Christensen (Nørkjær) i Hindsels’ efterladte hustru i sin forvaring har adskillige af hendes breve og dokumenter, hvoraf bemeldte Karen Engelbretsdatter ret kan erfare, hvad der ved arv er tilfaldet hende efter hendes forældre, men at hun ikke kan få disse breve udleveret. Da lensmanden tilforn har fået kongens befaling derom, skal han nu alvorligt tilholde fornævnte enke, at hun straks udleverer brevene,

Omkring 1640 opkom der omkring Hindsels en familiestrid, hvorom et brev af 29. november 1641 til lensmanden på Ørum Slot, Christoffer Hvas, melder: ”Karen Engelbretsdatter, barnefødt i Viborg, har berettet, at hendes afdøde morbroder Peder Christensen (Nørkjær) i Hindsels’ efterladte hustru i sin forvaring har adskillige af hendes breve og dokumenter, hvoraf bemeldte Karen Engelbretsdatter ret kan erfare, hvad der ved arv er tilfaldet hende efter hendes forældre, men at hun ikke kan få disse breve udleveret. Da lensmanden tilforn har fået kongens befaling derom, skal han nu alvorligt tilholde fornævnte enke, at hun straks udleverer brevene,
så Karen Engelbretsdatter kan hjælpes til sin ret, og kongen kan blive fri for hendes overløb”27). Men Anne Jensdatter bøjer sig hverken for konge eller lensmand. Den 22. marts 1642 gik der atter brev til Christoffer Hvas: ”Karen Engelbretsdatter har berettet, at skønt hun nogle gange har erhvervet kongens befaling til ham om at tilholde Anne Jensdatter, enke efter Peder Nørkjær i Hindsels, at overgive hende de breve, som findes under forsegling i hendes hus, og som Karen Engelbretsdatter mener med rette tilkommer hende, så har dog Anne Jensdatter ikke villet efterkomme kongens befaling, idet hun indvender, at hun ikke tør gøre det uden i de andre medarvingers nærværelse, og hvad hun ellers kan indvende. Da en del af de omtalte arvinger ikke vil møde, medens man om en anden del ikke ved, hvor de bor, skal lensmanden advare dem, som er til stede, nemlig hr. Christen i Saal, Erick Pedersen i Thisted og Laurids Jensen i Varde, om at give møde i Hindsels. Dersom de ikke efterkommer dette, skal lensmanden åbne den forseglede kiste og udtage brevene28).

Misc
Note: 1645 flyttede Peder Svenske med hustru og døtre fra Hindsels. Ved Christian den Fjerdes brev af 10. april dette år fik han overdraget Københavns ladegård i forpagtning for en årlig sum af 2200 rigsdaler. Han havde den til l652, da kongen overlod ladegårdens mark, det nuværende Frederiksberg sogn, til 20 hollændere fra Amager. Ved skøde af 9. februar 1652 købte Peder Svenske bygningerne til gården Krogerup ved Humlebæk, og der fik han og Anne Jensdatter deres otium. Krogerup, der nu er højskole, har altid været berømmet for sin skønne beliggenhed ved Øresund.
Misc
Note: Anne Jensdatter, Peder Nørkjærs anden hustru, var født1593 i Bandsbøl, Hemmet sogn, Ringkøbing amt. Hendes fader, Jens Iversen Bandsbøl, var en rig og anset selvejerbonde. Han var søn af præsten Iver Gregersen i Hemmet og Maren Clausdatter, der begge døde 1601 og blev begravet samme dag i Hemmet Kirke, hvor deres ligsten findes. Jens Iversens farfader, Gregers Pedersen, var ligeledes præst i Hemmet og døde 1559. En broder til Jens Iversen var Iver Iversen Hemmet, født 1564, død 1629 som biskop i Ribe. Anne Jensdatters moder, der hed Anne Lasdatter, tilhørte en ikke mindre anset slægt. Hendes fader, Las Michelsen, der boede i Sønder Bork sogn, var herredsfoged i Nørre Horne herred, hvor 2 af hans sønner efterfulgte ham i embedet, der var beklædt af samme slægts medlemmer i over 200 år16). En af Anne Jensdatters brødre, Las Jensen, død 1661, var borgmester i Varde. Hans kone, Else Nielsdatter, var

Anne Jensdatter, Peder Nørkjærs anden hustru, var født1593 i Bandsbøl, Hemmet sogn, Ringkøbing amt. Hendes fader, Jens Iversen Bandsbøl, var en rig og anset selvejerbonde. Han var søn af præsten Iver Gregersen i Hemmet og Maren Clausdatter, der begge døde 1601 og blev begravet samme dag i Hemmet Kirke, hvor deres ligsten findes. Jens Iversens farfader, Gregers Pedersen, var ligeledes præst i Hemmet og døde 1559. En broder til Jens Iversen var Iver Iversen Hemmet, født 1564, død 1629 som biskop i Ribe. Anne Jensdatters moder, der hed Anne Lasdatter, tilhørte en ikke mindre anset slægt. Hendes fader, Las Michelsen, der boede i Sønder Bork sogn, var herredsfoged i Nørre Horne herred, hvor 2 af hans sønner efterfulgte ham i embedet, der var beklædt af samme slægts medlemmer i over 200 år16). En af Anne Jensdatters brødre, Las Jensen, død 1661, var borgmester i Varde. Hans kone, Else Nielsdatter, var
søster til Anna Nielsdatter, der var gift med Niels Andersen i Store Hebo, hvis søn, Anders Nielsen Hebo, var sognepræst i Thisted 1643-9217). Anne Jensdatter var en viljestærk og rethaverisk kvinde, der ikke gik af vejen for retstrætter. Hun havde nok her noget i arv fra sine forfædre, for hvem retssager var daglig kost. Det ser mærkeligt ud, at hun den 12. august 1625 (5 år før Peder Nørkjærs død) fæstede Hvidbjerg sognetiende, kongens part, at beholde hendes livstid, som hendes husbond Peder Christensen for hende oplod, gav 50 rigsdaler18). Men da manden var gammel, har hun vel villet sikre sig, at hun kunne beholde tienden efter hans død.

Death
Note: Anne Jensdatter døde på Krogerup den 20. december 1655, 62 år og 6 måneder gammel. Hun blev begravet i Helsingør, hvortil Peder Svenske flyttede efter at have overladt Krogerup til sin yngste datter og svigersøn, og her døde han den 26. juli 1657, 66 år gammel.
Family with Peder Christensen Svenske
husband
15911657
Birth: about 1591
Death: July 26, 1657Helsingør, Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg
herself
15931653
Birth: 1593Bandsbøl, Hemmet, Nørre Horne, Ringkøbing
Death: December 20, 1653Krogerup, Humlebæk, Lynge-Kronborg, Frederiksborg
Marriage Marriage1631
3 years
daughter
16331663
Birth: about 1633Hindsels, Hvidbjerg S, Refs, Ringkøbing
Death: after 1663Sahl, Ginding, Ringkøbing
Family with Peder Christensen Nørkjær
husband
15701630
Birth: about 1570Ringkøbing
Death: 1630Hindsels, Hvidbjerg S, Refs, Ringkøbing
herself
15931653
Birth: 1593Bandsbøl, Hemmet, Nørre Horne, Ringkøbing
Death: December 20, 1653Krogerup, Humlebæk, Lynge-Kronborg, Frederiksborg
Marriage Marriageabout 1611
2 years
son
16121690
Birth: 1612Hindsels, Hvidbjerg S, Refs, Ringkøbing
Death: 1690Thisted, Thisted, Hundborg, Thisted
6 years
daughter
16171687
Birth: about 1617Hindsels, Hvidbjerg S, Refs, Ringkøbing
Death: about 1687Hvidbjerg S, Refs, Ringkøbing
4 years
daughter
16201696
Birth: about 1620Hindsels, Hvidbjerg S, Refs, Ringkøbing
Death: 1696Boddum S, Refs, Thisted
Peder Christensen Nørkjær + Kirsten Jacobsdatter
husband
15701630
Birth: about 1570Ringkøbing
Death: 1630Hindsels, Hvidbjerg S, Refs, Ringkøbing
husband’s wife
15911618
Birth: about 1591Løgager, Them, Vrads, Skanderborg
Death: before 1618Hindsels, Hvidbjerg S, Refs, Ringkøbing
Marriage Marriagebefore 1610
1 year
son-in-law
16101682
Birth: about 1610Hindsels, Hvidbjerg S, Refs, Ringkøbing
Death: 1682Sahl, Ginding, Ringkøbing
Birth
Marriage
Marriage
Misc
Misc
Misc
Name
Death
Marriage

1631 blev Anne Jensdatter gift med sin anden mand, Peder Christensen Svenske. Han var ikke svensker, men en brav jyde, der 1611-12 havde deltaget i Kalmarkrigen, hvilket havde skaffet ham tilnavnet. Han var en hyggelig mand og en glimrende fortæller. Især holdt han af at berette om sine oplevelser fra krigen. Så illustrerede han sin fortælling ved at tegne med fingeren i vin eller øl, der var spildt på bordet. Efter krigen var han i 15 år kammertjener hos de unge prinser, hertug Frederik (senere Fr. III) og hertug Ulrik, og denne tjeneste røgtede han på en sådan måde, at kongehuset altid senere viste ham en ganske særlig sympati.

Misc

Omkring 1640 opkom der omkring Hindsels en familiestrid, hvorom et brev af 29. november 1641 til lensmanden på Ørum Slot, Christoffer Hvas, melder: ”Karen Engelbretsdatter, barnefødt i Viborg, har berettet, at hendes afdøde morbroder Peder Christensen (Nørkjær) i Hindsels’ efterladte hustru i sin forvaring har adskillige af hendes breve og dokumenter, hvoraf bemeldte Karen Engelbretsdatter ret kan erfare, hvad der ved arv er tilfaldet hende efter hendes forældre, men at hun ikke kan få disse breve udleveret. Da lensmanden tilforn har fået kongens befaling derom, skal han nu alvorligt tilholde fornævnte enke, at hun straks udleverer brevene,
så Karen Engelbretsdatter kan hjælpes til sin ret, og kongen kan blive fri for hendes overløb”27). Men Anne Jensdatter bøjer sig hverken for konge eller lensmand. Den 22. marts 1642 gik der atter brev til Christoffer Hvas: ”Karen Engelbretsdatter har berettet, at skønt hun nogle gange har erhvervet kongens befaling til ham om at tilholde Anne Jensdatter, enke efter Peder Nørkjær i Hindsels, at overgive hende de breve, som findes under forsegling i hendes hus, og som Karen Engelbretsdatter mener med rette tilkommer hende, så har dog Anne Jensdatter ikke villet efterkomme kongens befaling, idet hun indvender, at hun ikke tør gøre det uden i de andre medarvingers nærværelse, og hvad hun ellers kan indvende. Da en del af de omtalte arvinger ikke vil møde, medens man om en anden del ikke ved, hvor de bor, skal lensmanden advare dem, som er til stede, nemlig hr. Christen i Saal, Erick Pedersen i Thisted og Laurids Jensen i Varde, om at give møde i Hindsels. Dersom de ikke efterkommer dette, skal lensmanden åbne den forseglede kiste og udtage brevene28).

Misc

1645 flyttede Peder Svenske med hustru og døtre fra Hindsels. Ved Christian den Fjerdes brev af 10. april dette år fik han overdraget Københavns ladegård i forpagtning for en årlig sum af 2200 rigsdaler. Han havde den til l652, da kongen overlod ladegårdens mark, det nuværende Frederiksberg sogn, til 20 hollændere fra Amager. Ved skøde af 9. februar 1652 købte Peder Svenske bygningerne til gården Krogerup ved Humlebæk, og der fik han og Anne Jensdatter deres otium. Krogerup, der nu er højskole, har altid været berømmet for sin skønne beliggenhed ved Øresund.

Misc

Anne Jensdatter, Peder Nørkjærs anden hustru, var født1593 i Bandsbøl, Hemmet sogn, Ringkøbing amt. Hendes fader, Jens Iversen Bandsbøl, var en rig og anset selvejerbonde. Han var søn af præsten Iver Gregersen i Hemmet og Maren Clausdatter, der begge døde 1601 og blev begravet samme dag i Hemmet Kirke, hvor deres ligsten findes. Jens Iversens farfader, Gregers Pedersen, var ligeledes præst i Hemmet og døde 1559. En broder til Jens Iversen var Iver Iversen Hemmet, født 1564, død 1629 som biskop i Ribe. Anne Jensdatters moder, der hed Anne Lasdatter, tilhørte en ikke mindre anset slægt. Hendes fader, Las Michelsen, der boede i Sønder Bork sogn, var herredsfoged i Nørre Horne herred, hvor 2 af hans sønner efterfulgte ham i embedet, der var beklædt af samme slægts medlemmer i over 200 år16). En af Anne Jensdatters brødre, Las Jensen, død 1661, var borgmester i Varde. Hans kone, Else Nielsdatter, var
søster til Anna Nielsdatter, der var gift med Niels Andersen i Store Hebo, hvis søn, Anders Nielsen Hebo, var sognepræst i Thisted 1643-9217). Anne Jensdatter var en viljestærk og rethaverisk kvinde, der ikke gik af vejen for retstrætter. Hun havde nok her noget i arv fra sine forfædre, for hvem retssager var daglig kost. Det ser mærkeligt ud, at hun den 12. august 1625 (5 år før Peder Nørkjærs død) fæstede Hvidbjerg sognetiende, kongens part, at beholde hendes livstid, som hendes husbond Peder Christensen for hende oplod, gav 50 rigsdaler18). Men da manden var gammel, har hun vel villet sikre sig, at hun kunne beholde tienden efter hans død.

Death

Anne Jensdatter døde på Krogerup den 20. december 1655, 62 år og 6 måneder gammel. Hun blev begravet i Helsingør, hvortil Peder Svenske flyttede efter at have overladt Krogerup til sin yngste datter og svigersøn, og her døde han den 26. juli 1657, 66 år gammel.