Hans Bugislaus Carstens, 16581724 (aged 66 years)

Name
Hans Bugislaus /Carstens/
Given names
Hans Bugislaus
Surname
Carstens
Name
Hans Bugislaus /Kræmmer/
Given names
Hans Bugislaus
Surname
Kræmmer
Name
Hans /Bugislaff/
Given names
Hans
Surname
Bugislaff
Name
Hans Bugislaff /Carstens/
Given names
Hans Bugislaff
Surname
Carstens
Name
Hans Bugislaff /Carstensen/
Given names
Hans Bugislaff
Surname
Carstensen
Birth
Baptism
Note: 1658 den 22. januar Karsten Jacobsen Gardeners Kindt - Hans Buegshlag - gedørftt, der Gefattere var: Pert??? Hansen S???shmidt, Paul Anthoni Gartener, Niels Nielsen, Peter H??? fraue. Hr. Ernsts hausvogts töchter.
Occupation
Købmand og Rådmand
Birth of a brother
Baptism of a brother
Note: 1661 den 24 juni Karsten Jacobsen Gardeners Kindt – Thomas – Gedørft, gefattern: Hans Thomsen ???? ???????, Nickell Jensen, Hans Jensen Sih??????, Otto Eggertsen Beckers frau, Morten Schniders Dochtor.
Death of a brother
after 1662 (aged 4 years)
Note: Hans Skæbne kendes ikke
Birth of a sister
Baptism of a sister
Note: 1665 den 23. april Karsen Jacobsen Gardteners Kindt - Elsche Barbara - getauft, gefattern: ??? ????? ??????, ?? Elsbe? Thomsen, Hr. Joachim Ernstes Tochter, Peter Rumohr, Jürgen Christensen.
Birth of a sister
Marriage of a parent
Note: 1668 den 27. september Karsten Jacobsen und Birgitta Monradi
Death of a mother
Birth of a half-sister
Birth of a half-brother
Baptism of a half-brother
Note: 1671 den 26. februar Karsten Jacobsens kindt - Jacob - getauft, gefatteren: Hr. Johannis Brandt, ???? ??????, Mons. Fibig?, Hr. Diederich Flensburgs Frau, Hr. Bürgermeister Jacob Jensens tochter.
Death of a half-brother
after February 26, 1671 (aged 13 years)
Birth of a half-sister
Baptism of a half-sister
Note: 1775 den 14 (17?) November Karsten Jacobsens Kind - Anna Maria - Hr. BM: Alexander Jessens frau, Hr. J???? Thombsen, hr. ????? Schreibers J: Dochter, Jürgen Laustsen Bürtner?, Hr. Peter Brands sohn Laurents
Marriage
Note: 1682 den 11. juni Hr. Hans Bugislaus und die ???? ??? und ?????????? f?? jungfrau Elina Brandt
Birth of a son
Baptism of a son
Note: 1683 den 2. februari: Hr. Hans Bugisslafs kind - Peter - Hr. Bürgermeister Petrus Brandt, Hr. Christian Eihrenbroch, Mons. Jens Mols Jensen, Anthoni Bildsniders? Frau, Hr. Matthias Jebsens töchter.
Birth of a son
Baptism of a son
Note: 1684 d. 17. februari Hans Bugislaffs kindt - Karsten - Hr. Karsten Hachgensen von Aapenrade, Hr. Heinrich Übervasser, Mons. Karsten Matzen, Hr. Friedrich Frau ???? von Suvenstrup, Hr. Bürgermeister Petrus Brandts J. Töchter.

1684 d. 17. februari Hans Bugislaffs kindt - Karsten - Hr. Karsten Hachgensen von Aapenrade, Hr. Heinrich Übervasser, Mons. Karsten Matzen, Hr. Friedrich Frau ???? von Suvenstrup, Hr. Bürgermeister Petrus Brandts J. Töchter.


Karsten, døbt den 17. februar 1684, holdt over dåben af Borgmester Karsten Hagensen fra Åbenrå, blandt fadderne desuden: Hr. Hinrich Überwasser, rådmand i Sønderborg, Pastor Frederik Jepsens hustru fra Svenstrup. (Kaalø)

Death of a father
Birth of a son
Baptism of a son
Note: Sønderborg KB: 1685 den 8. november Hans Bugislaff Carstensens kindt - Hans Friderich - Hr. Hans Friderich Po??er zu ???, Matthias Lorenzen, Hans Mohr, Hr. Jens Jürgensens frau zu Maiböl, Jfr. Elise Barbara Carstens ?????

Sønderborg KB: 1685 den 8. november Hans Bugislaff Carstensens kindt - Hans Friderich - Hr. Hans Friderich Po??er zu ???, Matthias Lorenzen, Hans Mohr, Hr. Jens Jürgensens frau zu Maiböl, Jfr. Elise Barbara Carstens ?????


Maibøll: Hans Friedrich, døbt den 8. november 1685, blandt fadderne Hr. Jens Jørgensens hustru på maibølgård (Dorthe Kirstin, Enke efter den tidligere forpagter Rudolf Jessen og Datter af den før nævnte Herredsfoged Barthel Jürgensen.

Birth of a son
Baptism of a son
Note: Sønderborg KB: 1686 den 24. october Hans Buchschlaffs kind - Nicola - Hr. magister Petrus Brandt, Mons. Anthoni Bild??? zu Bro, Christian Lorentzen, Andreas Krämers frau, Hr. Hans Ernsts Jfr. Töchter

Sønderborg KB: 1686 den 24. october Hans Buchschlaffs kind - Nicola - Hr. magister Petrus Brandt, Mons. Anthoni Bild??? zu Bro, Christian Lorentzen, Andreas Krämers frau, Hr. Hans Ernsts Jfr. Töchter


Maibøl: Nicolai, døbt den 24. oktober 1686, holdt over dåben af Hr magister Petrus Brandt (Præst i Sønderborg); Faddere: Mons Anthoni, Billedhugger i Bro, Christian Lorentsen, Andreas Kramers hustru, Hr. Hans Ernsts Jomfru datter (Hans Ernst Christian, Rådmand i Sønderborg)

Death of a son
Note
1688 (aged 30 years)
Note: Duge med kniplinger foræredes endvidere 1670 af Niss Nielsen og Lorentz Jacob, 1676 af Tycho Matzen og hustru og 1688 af kirkeværge Hans Bugislav Carstens 43. [Sønderborg præstearkiv: Ca 21. 1636—1731. Donationsbuch.]
Note
February 8, 1688 (aged 30 years)
Note: Hans Bugislaus var 1698 ejer af et hus i byens første kvarter, med have, stald to stolestader og en grav i kirken, som han den 8. februar 1688 havde overtaget efter JEns Vogt den ældre. Graven lå ind under mandsstolene i nærheden af Lorents Amtskrivers (Lorentzen)
Birth of a daughter
Baptism of a daughter
Note: Ellina Maria, døbt den 20. oktober 1689; Faddere: Hr. borgmester Jacob Jensens hustru (Anna Sophie, datter af Pastor Boldich), Hr. Fredericus Christianis, aftenpræsts, hustru, Mons. Nicolai Brandts Datter, Daniel Christensen, kongelig tingskriver, Mons Diedrich Eichenbrock (velhavende købmand) - hun synes også at være død som barn.
Note
between 1690 and 1694 (aged 36 years)
Note: Hans Bugislaus må være blevet deputeret borger i tiden omkring 1690, da han året efter og ligeledes i 1694 betegnes som kasserer i oversigten over byens indtægter og udgifter, der fremlægges for kommissionen i 1698. Beboerne førte dengang klage over, at et af de såkaldte kirkehuse, der var i god stand, var blevet nedbrudt, så der siden kun var betalt 8 skilling af grunden; dette var til skade for byen, og man havde ikke taget mod et tilbud af Hans Bugislaf, der gerne ville lade opføre et nyt oplagshus(grützhaus) på stedet.
Death of a daughter
after 1690 (aged 32 years)
Note
1698 (aged 40 years)
Note: Hans Bugislaus Carstens, også kaldet Hans Bugislaff eller Hans Bugislaus Kræmmer, boede som de fleste velhavende borgere i Byens første kvarter, hvor han i 1698 stod indskrevet for et hus med stald og kålgård. I kirken havde han desuden sikret sig en familiebegravelse og to stolestader i den lange gang. Desuden ejede han et hus med to lejligheder i St. Jørgensby. På næring og midler vurderedes han til 2100 mark og skulde efter den gamle skatteliste betale 110 mark, men kunne efter 1698 klare det med 94 mark 8 skilling. Dette oplyses af Chr. Maibøll i hans håndskrevne "Borgere i Sønderborg 1632-1900" ( i læsesalen på Landsarkivet i Aabenraa). Heraf fremgår det også, at han var den 16. mand i byen.
Death of a sister
Burial of a sister
Note: I artiklen er begravelsesdagen angivet til 3. efter advent, men det må være 3. søndag efter trinitatis.
Death of a half-sister
Marriage of a son
Death of a sister
Note
between 1714 and 1719 (aged 61 years)
Note: I byens bødelister findes Hans Bugislaff Carstens to gange. 1714-15 havde han imod givet forbud handlet med en soldat, men da han avde ydet den klagende løjtnant Kreber satisfaction, slap han med en bøde på 3 mark, mens straffen i 1718-19 sattes til 20 mark, fordi han havde haft for mange gæster til Sønnens bryllup.
Marriage of a son
Note: 1719 den 13. juni: Peter Bugislaus Carstens und Jfr. Ida Margaretha, Hr. Gerhard Wilhelm Harders, Caufmann im Cappelen, tochter.
Note
August 10, 1720 (aged 62 years)
Note: Den 10 august 1720 udnævntes Hans Bugislaus Carstens til Rådmand efter Matthias Clausen, der var blevet Borgmester efter Ulrich Christian Piper.
Misc
Note: For byens borgerskab var der ikke blot sørget for boligen i Sønderborg,men også stolepladser i kirken og en bolig efter døden. Købmand og rådmand Hans [Bugislaus] Carstens ejede for eksempel ud over gård med staldeog haver også to stolestader og en grav i Skt. Marie Kirke.
Misc
Note: Nr. 26 - Carstens, Hans Bugislaus, købmand og raadmand i Sønderborg, søn af gartner Karsten Jacobsen og anden hustru Ellina, døbt den 22. januar 1658, død den 29. marts 1724, begr. den 13. april; gift den n. juni 1682 med Helene, datter af sekretær Peter Brandt og Cathrine, døbt den 26. jan. 1662, død den 19. dec. 1725, bgr. den 4. januar 1726 til prædiken. Hans Bugis¬ laus var 1698 ejer af et hus i byens første kvarter, med have, stald to stolestader og en grav i kirken, som han den 8. februar 1688 havde overtaget efter Jens Vogt den ældre. Graven laa ind under mandsstolene i nærheden af Lorenz amtsskrivers (Lorenzen) begravelse. Se tilføjelse fra 1688 nr. 151.
Death
Burial
Note: 1724 nr. 21 - død den 31. marts Hr. Hans Bugislaf Carstens alt 66 jahre, 10 ???, begraben ???????? 13de april.
Family with parents
father
16251685
Birth: about 1625Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: 1685Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
mother
16351668
Birth: before 1635Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: about 1668Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Marriage MarriageFebruary 18, 1655Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
11 months
elder sister
16561699
Birth: January 11, 1656Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: June 23, 1699Bromølle, Hørup, Als Sønder, Sønderborg
2 years
himself
16581724
Birth: January 1658Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: March 29, 1724Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
4 years
younger brother
16611662
Birth: June 24, 1661Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: after 1662
4 years
younger sister
16651711
Birth: April 23, 1665Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: before 1711Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
21 months
younger sister
16661749
Birth: 1666Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: February 16, 1749Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Father’s family with Ingeborg Hansdatter
father
16251685
Birth: about 1625Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: 1685Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
stepmother
16341654
Birth: before 1634Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: about 1654Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Marriage MarriageSeptember 24, 1652Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
11 months
half-sister
16531653
Birth: August 1653Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: after August 27, 1653
Father’s family with Birgitte Monradi
father
16251685
Birth: about 1625Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: 1685Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
stepmother
16471717
Birth: 1647Ketting, Als Sønder, Sønderborg
Death: March 12, 1717Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Marriage MarriageSeptember 27, 1668
15 months
half-sister
16691705
Birth: after 1669Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: after 1705Flensburg, Flensburg P, Slesvig
2 years
half-brother
16711671
Birth: February 1671Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: after February 26, 1671
5 years
half-sister
16751733
Birth: November 1675Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: May 5, 1733Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Family with Ellina Brandt
himself
16581724
Birth: January 1658Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: March 29, 1724Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
wife
16621725
Birth: January 1662Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: December 19, 1725Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Marriage MarriageJune 11, 1682Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
9 months
son
16831735
Birth: February 1683Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: November 8, 1735Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
13 months
son
16841769
Birth: February 1684Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: before March 17, 1769Hamburg, Tyskland
22 months
son
16851686
Birth: November 1685Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: after 1686Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
1 year
son
16861751
Birth: October 1686Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: before 1751Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
3 years
daughter
16891690
Birth: October 20, 1689Sønderborg, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg
Death: after 1690
Baptism
Marriage
Occupation
Note
Note
Note
Note
Note
Note
Misc
Misc
Name
Name
Death
Burial
Baptism

1658 den 22. januar Karsten Jacobsen Gardeners Kindt - Hans Buegshlag - gedørftt, der Gefattere var: Pert??? Hansen S???shmidt, Paul Anthoni Gartener, Niels Nielsen, Peter H??? fraue. Hr. Ernsts hausvogts töchter.

Marriage

1682 den 11. juni Hr. Hans Bugislaus und die ???? ??? und ?????????? f?? jungfrau Elina Brandt

Note

Duge med kniplinger foræredes endvidere 1670 af Niss Nielsen og Lorentz Jacob, 1676 af Tycho Matzen og hustru og 1688 af kirkeværge Hans Bugislav Carstens 43. [Sønderborg præstearkiv: Ca 21. 1636—1731. Donationsbuch.]

Note

Hans Bugislaus var 1698 ejer af et hus i byens første kvarter, med have, stald to stolestader og en grav i kirken, som han den 8. februar 1688 havde overtaget efter JEns Vogt den ældre. Graven lå ind under mandsstolene i nærheden af Lorents Amtskrivers (Lorentzen)

Note

Hans Bugislaus må være blevet deputeret borger i tiden omkring 1690, da han året efter og ligeledes i 1694 betegnes som kasserer i oversigten over byens indtægter og udgifter, der fremlægges for kommissionen i 1698. Beboerne førte dengang klage over, at et af de såkaldte kirkehuse, der var i god stand, var blevet nedbrudt, så der siden kun var betalt 8 skilling af grunden; dette var til skade for byen, og man havde ikke taget mod et tilbud af Hans Bugislaf, der gerne ville lade opføre et nyt oplagshus(grützhaus) på stedet.

Note

Hans Bugislaus Carstens, også kaldet Hans Bugislaff eller Hans Bugislaus Kræmmer, boede som de fleste velhavende borgere i Byens første kvarter, hvor han i 1698 stod indskrevet for et hus med stald og kålgård. I kirken havde han desuden sikret sig en familiebegravelse og to stolestader i den lange gang. Desuden ejede han et hus med to lejligheder i St. Jørgensby. På næring og midler vurderedes han til 2100 mark og skulde efter den gamle skatteliste betale 110 mark, men kunne efter 1698 klare det med 94 mark 8 skilling. Dette oplyses af Chr. Maibøll i hans håndskrevne "Borgere i Sønderborg 1632-1900" ( i læsesalen på Landsarkivet i Aabenraa). Heraf fremgår det også, at han var den 16. mand i byen.

Note

I byens bødelister findes Hans Bugislaff Carstens to gange. 1714-15 havde han imod givet forbud handlet med en soldat, men da han avde ydet den klagende løjtnant Kreber satisfaction, slap han med en bøde på 3 mark, mens straffen i 1718-19 sattes til 20 mark, fordi han havde haft for mange gæster til Sønnens bryllup.

Note

Den 10 august 1720 udnævntes Hans Bugislaus Carstens til Rådmand efter Matthias Clausen, der var blevet Borgmester efter Ulrich Christian Piper.

Misc

For byens borgerskab var der ikke blot sørget for boligen i Sønderborg,men også stolepladser i kirken og en bolig efter døden. Købmand og rådmand Hans [Bugislaus] Carstens ejede for eksempel ud over gård med staldeog haver også to stolestader og en grav i Skt. Marie Kirke.

Misc

Nr. 26 - Carstens, Hans Bugislaus, købmand og raadmand i Sønderborg, søn af gartner Karsten Jacobsen og anden hustru Ellina, døbt den 22. januar 1658, død den 29. marts 1724, begr. den 13. april; gift den n. juni 1682 med Helene, datter af sekretær Peter Brandt og Cathrine, døbt den 26. jan. 1662, død den 19. dec. 1725, bgr. den 4. januar 1726 til prædiken. Hans Bugis¬ laus var 1698 ejer af et hus i byens første kvarter, med have, stald to stolestader og en grav i kirken, som han den 8. februar 1688 havde overtaget efter Jens Vogt den ældre. Graven laa ind under mandsstolene i nærheden af Lorenz amtsskrivers (Lorenzen) begravelse. Se tilføjelse fra 1688 nr. 151.

Burial

1724 nr. 21 - død den 31. marts Hr. Hans Bugislaf Carstens alt 66 jahre, 10 ???, begraben ???????? 13de april.