Ole Munks slægtsdatabase

Harald Olufsen MarskAge: 69 years11901259

Name
Harald Olufsen Marsk
Given names
Harald Olufsen
Surname
Marsk

Harald Olufsen

Name
Harald Olufsen
Given names
Harald
Surname
Olufsen

Harald Marsk

Name
Harald Marsk
Given names
Harald
Surname
Marsk
Birth about 1190

Death of a fatherOluf Skammelsen
after 1200 (Age 10 years)

MarriageChristine EbbesdatterView this family
before 1225 (Age 35 years)

Publication: 1993
Citation details: side 29
Publication: 2009
Citation details: side 588
Birth of a son
#1
Oluf Haraldsen
about 1225 (Age 35 years)

Occupation
Ridder
yes

Publication: 1993
Citation details: side 29
Misc 1241 (Age 51 years)

Publication: 1993
Citation details: side 29
Note: Nævnt 1241-1259
Marriage of a childOluf HaraldsenCecilie StrangesdatterView this family
before 1245 (Age 55 years)

Publication: 1993
Citation details: side 29
Note:

Der er mellem de forskellige artikler uenighed om hvilke børn dette ægtepar har, idet Mahler Dams: Strangesønnerne siger: Esge, Jens/Johannes, Niels, Strange Skjalm Hvides efterslægt siger: Jens/Johannes og Jacob lige p.t. læner vi os op ad Skjalm Hvides efterslægt, men det kan ændre sig

Death of a wifeChristine Ebbesdatter
after 1259 (on the date of death)

Miscyes

Publication: 1993
Citation details: side 26
Note:

Det er tænkeligt, at Harald marsks farfader, .som muligvis var den sagnomspundne høvding fra folkesangen, “Skammel nør fra Thy”, havde fået en datter af modkongen Oluf Haraldsen til ægte, for at denne kunne sikre den jyske støtte, og muligvis var “kronesmeden w også af denne slægt. Navnene Oluf,.Harald og Mogens, ja, selv Agge og Tue, nedarves i Strangesønnernes slægt og peger på modkongerne. [Ovenstående er en noget vidtløftig teori, der ikke rigtig kan underbygges. Derfor stopper jeg indtil videre her]

Miscyes

Publication: 1993
Citation details: side 17
Note:

Det viser sig, at Hr. Oluf var søn af en mand, der altid kaldes “Hr. Harald marsk”, hans navn og herkomst var så velkendt, at det aldrig var nødvendigt at tilføje hans patronymikon. Man bliver heller ikke overrasket ved at erfare, at hans hustru var af sjællændernes gamle høvdinge-æt, Hviderne, nemlig Christine Hr. Ebbe Sunesens datter. Det gods de nævnte personer har ifølge brevene er tilsyneladende arvegods fra Hvideslægten, og er Torup med Porsris Skov (Strø h.) på landtangen, ved Hundested, Vejby (Holbo li.) 5 km nord for Helsinge, hvor vi senere møder en. “løsgænger” Jens Pedersen (Bild), Langesøhus (Holbo h.), Kollerød, Nørre Herlev (Lynge-Frb. h.), i Skenkelsø i samme herred har “løsgængeren”, ærkebiskop Niels Jensen (Bild) gods.

Death after 1259 (Age 69 years)

Misc

Nævnt 1241-1259

Misc

Det er tænkeligt, at Harald marsks farfader, .som muligvis var den sagnomspundne høvding fra folkesangen, “Skammel nør fra Thy”, havde fået en datter af modkongen Oluf Haraldsen til ægte, for at denne kunne sikre den jyske støtte, og muligvis var “kronesmeden w også af denne slægt. Navnene Oluf,.Harald og Mogens, ja, selv Agge og Tue, nedarves i Strangesønnernes slægt og peger på modkongerne. [Ovenstående er en noget vidtløftig teori, der ikke rigtig kan underbygges. Derfor stopper jeg indtil videre her]

Misc

Det viser sig, at Hr. Oluf var søn af en mand, der altid kaldes “Hr. Harald marsk”, hans navn og herkomst var så velkendt, at det aldrig var nødvendigt at tilføje hans patronymikon. Man bliver heller ikke overrasket ved at erfare, at hans hustru var af sjællændernes gamle høvdinge-æt, Hviderne, nemlig Christine Hr. Ebbe Sunesens datter. Det gods de nævnte personer har ifølge brevene er tilsyneladende arvegods fra Hvideslægten, og er Torup med Porsris Skov (Strø h.) på landtangen, ved Hundested, Vejby (Holbo li.) 5 km nord for Helsinge, hvor vi senere møder en. “løsgænger” Jens Pedersen (Bild), Langesøhus (Holbo h.), Kollerød, Nørre Herlev (Lynge-Frb. h.), i Skenkelsø i samme herred har “løsgængeren”, ærkebiskop Niels Jensen (Bild) gods.

Note

Imidlertid findes et dokument af 1254, der knytter Hr. Harald til Jylland, hvori Hr. Iver Tagesen (Saltensee), tidligere kong Abels marsk, skøder gods i Rangstrup (Nr. Rangstrup herred, syd for Ribe). Hans “elskede frænder” skal godkende dokumentet, hvorfor vi kan slutte, at det drejer sig om arvegods, idet slægten altid havde forkøbsret, hvis en person, ville afhænde fast ejendom. Frænderne er Hr. Harald førhen marsk hos kong Valdemar, Hr. Niels Hak førhen marsk hos kong Christoffer, Hr. Thomas Lagerbuk og Tue Kardinal. note 41 1254 16/7; kong Valdemar regerede 1202 til 1241 og 3 andre marsker kendes: Hr Jens Ebbesen "(Hvide) 1224-32, Skorre 1224-30, og i 1230 optrådte også marsk Helge, Det var vel på grund af kongens mange krige, at han havde så mange marsker. Kong Christoffer regerede 1252 til 59 så Hr Niels Hak var altså marsk mellem 1252 og 54.

Note

Hr. Iver var altså Hr. Haralds frænde, og Ivers hustru, Fru Margrete, hørte hjemme i Thy, for hendes søster, Fru. Gro Gunnersdatter, betænker i sit testamente sin amme “Thyra af Thy”, så de er tilsyneladende opvokset der oppe. 43

Frit Gros testamente af 1268 18/11; hun var enke efter Hr Esbern Vagnsen (Udsen, se DAS 1, nr 36), datter af Hr Gunde Vind (1.230), der vel igen var søn af Aghi Wind i Vendsyssel (broderlisten i kong Valdemars jordebog), Fru Gro fører en lilje (DAS 1, 37), hun har en halvbroder, Peder Pallesen, en uægte ditto, Torkil Gunnersen, samt endnu en søster, Fru Bodil. Nids Krogs (DAS 1., 39: slægten Juels 1 iggcude lilje), endelig besegier hendes frænde:, Gunne Kjeldsen (DAS 1, 38), med en stige i sit skjold, en mulig stamfader til “stige-slægterne” Fasti og Tornekrans og en efterkommer af “Tor- gunna-ætten. Fru Gros gods ligget i Thy og i Aalborg amt