Ole Munks slægtsdatabase

Niels Poulsen KrasAge: 65 years15351600

Name
Niels Poulsen Kras
Given names
Niels Poulsen
Surname
Kras
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 26

Niels Poulsen

Name
Niels Poulsen
Given names
Niels
Surname
Poulsen
Birth about 1535

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 33
MarriageAnne Bertelsdatter HørbyView this family
before 1560 (Age 25 years)

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 26
Publication: 1920
Citation details: side 208
Publication: 1987
Citation details: side 65
Note:

For Karen Lauridsdatter (Udsen)’s to døtre blev der ikke tale om adeligt ægteskab30. Anne blev gift med bonden Niels Poulsen Krag i Vestergård i Molbjerg (Øster Hornum sogn), og her døde hun i 1588. Den bevarede gravsten i kirken betegner udtrykkeligt hende - men ikke hendes mand - (372 Knud Prange) som velbyrdig.

Occupation
Herredsskriver i Hornum herred
yes

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 26
MiscAnne Bertelsdatter HørbyView this family
November 14, 1560 (Age 25 years)
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 33
Publication: 1920
Citation details: side 207
Publication: 1987
Citation details: side 65
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2013
Citation details: side 431
Note:

Niels Poulsen Kras og hustru får 14.11.1560 livsbrev på kronens gård, Vestergaard i Moldbjerg i Øster Hornum sogn, nævnes 1562 i Aalborghus lend jordebog. Der ligger en stor afgift på gården, deriblandt den fra gamle selvejerrettigheder hidrørende og ganske usædvanlig store afgift af 12 skilling ledningspenge.


  1. november 1560 Livbrev for Niels (Poulsen) Kras, (herredsskriver i Hornum herred) og hustruen Anne Bertelsdr. (Hørby) på Vestergaard i Moldbjerg.

Kancelliets Brevbøger, s. 464. R. 7. 164.

Livsbrev for denne Brevviser, Niels Kraufse og hans Hustru, Anne Berthelsdaatther, paa Kronens Gaard Vestergaard i Huornom Herred, som de nu selv bo i, mod at holde Gaarden ved Magt, svare sædvanlig Afgift og være Lensmanden paa Olborghus lydige. Rex m. p. subscr.

Birth of a son
#1
Korfits Nielsen Kras
about 1561 (Age 26 years)
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 33
Misc 1562 (Age 27 years)
Publication: http://www.oster-hornum.dk/, 1999
Note:

På den tid stod Frendrup altså endnu som en selvstændig enestegård oppe bag ved Nihøje, men i 1562 er jorden blevet dyrket sammen med Vestergård i Moldbjerg.

Her havde Niels Poulsen Kras fået livsbrev på Vestergård, og vi kan se at landgildeydelsen fra Frendrup er fulgt med til Vestergård. Derved blev Niels Kras, årlige ydelser så høje at han til sidst klagede over at skulle af med så meget, et problem som lensmanden blev sat til at vurdere i 1572. Ligstenen over Niels Kras og hans adelige kone kan i øvrigt ses i koret i Øster Hornum kirke.

Misc June 21, 1562 (Age 27 years)

Publication: Slægtens Forlag & Heraldisk Selskab, 2015
Citation details: side 66
Note: Niels Poulsen Kras i Moldbjerg, herredsskriver i Hornum Herred, 1571 og 1581. Segl 21. juni 1562. Rigsarkivet, Privatarkiver på pergament, pakke 84, Otto Brahe, segl nr. 6. Bomærke af piletype. Herover initialerne N P. Født o. 1540, død o. 1610. Gift m. Anne Bertelsd. (Hørby). Fæster af Vestergård i Moldbjerg under kronen. 5 børn, bl.a. Poul Nielsen Kras, birkefoged i Nørholm, se nr. 33, og Laurids Nielsen Kras, herredsfoged i Hornum H., nr. 289. Færch 1, s. 132. Diplomatarium Hornumense, s. 437. Han brugte også et andet segl, se nr. 271.
Birth of a daughter
#2
Maren Nielsdatter Kras
about 1563 (Age 28 years)
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 33
Birth of a son
#3
Lars Nielsen Kras
about 1565 (Age 30 years)
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 26
Birth of a daughter
#4
Margrethe Nielsdatter Kras
about 1568 (Age 33 years)
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 33
Misc June 18, 1571 (Age 36 years)

Publication: Slægtens Forlag & Heraldisk Selskab, 2015
Citation details: side 85
Note: Niels Poulsen Kras i Moldbjerg, herredsskriver i Hornum Herred. Segl 18. juni 1571. Landsarkivet i Viborg, Papirsbreve med segl, nr. 339, udtaget af Viborg bisp. Bomærke af Andreaskorstype i skjold, herover N P. Diplomatarium Hornumense, s. 485. Han brugte tidligere et andet segl, se nr. 163
Birth of a son
#5
Poul Nielsen Kras
about 1575 (Age 40 years)
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 58
Misc December 23, 1579 (Age 44 years)

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 33
Publication: 1920
Citation details: side 208
Publication: 1987
Citation details: side 65
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2013
Citation details: side 514
Note:

Fik 23 12 1579 bestalling som herredsskriver, han nævnes sidste gang som herredsskriver 8.1.1581.


  1. december 1579 Bestalling for Niels Krasse som Herredsskriver paa Huornum Herredsting med samme Rente, som hans Formænd have haft, saalænge han er duelig til Herredsskriver.

Kancelliets Brevbøger, s. 797. J. R. 2, 724. K.

Misc January 8, 1581 (Age 46 years)
Publication: 1920
Citation details: side 208
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2013
Citation details: side 517
Note:

Samme år klagede Niels Poulsen Kras over, at landgilden af hans gård for nogen tid siden var blevet forhøjet med 14 hestes gæsteri, 3½ kande honning, 1 får. 2 lam og andre småbeder, og Lensmanden på Aalborghus fik derfor 8. januar 1581 ordre til at undersøge sagen og eventuelt nedsætte landgilden. [Kancelliets brevbøger]


  1. januar 1581 Til Bjørn Anderssen. Da Niels Kras har klaget over, at Landgilden af hans Gaard for nogen Tid siden er bleven forhøjet med 14 Heste Gæsteri, 3 ½ Kande Honning, 1 Faar, 2 Lam og andre smaa Beder, skal Bjørn Anderssen undersøge Sagen og, hvis Landgilden er sat for højt, lade den nedsætte.

Kancelliets Brevbøger, s. 202. J. T. 2, 207 b.

Marriage of a childPeder KuriMaren Nielsdatter KrasView this family
about 1585 (Age 50 years)

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 33
Publication: 1920
Citation details: side 216
Death of a wifeAnne Bertelsdatter Hørby
1588 (Age 53 years)
Publication: 1987
Citation details: side 65
Misc 1590 (Age 55 years)
Publication: 1920
Citation details: side 208
Note:

Derimod vides det, at han ca. 1590 byggede et Hus med Kælder i Nibe. [Nibe Tingbog 1653 fol. 90 b.]

Death of a wifeAnne Bertelsdatter Hørby
1594 (Age 59 years)
Publication: 1920
Citation details: side 208
Note: Mon ikke Klitgaard mener, at hun er død inden 30.5.1594, hvor hun nævnes som afdød i en retssag!
Marriage of a childThomas AndersenMargrethe Nielsdatter KrasView this family
about 1595 (Age 60 years)

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 33
Marriage of a childLars Nielsen KrasMette AndersdatterView this family
about 1600 (on the date of death)

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 26
Publication: 1920
Citation details: side 224
Miscyes

Publication: 1920
Citation details: side 208
Note: Han fik 14.11.1562 livsbrev af kronen på Vestergård i Molbjerg sammen med Hustruen, Anne Bertelsdatter Hørby. 23.12.1579 fik han bestalling som herredsskriver i Hornum herred. Samme år klagede han over at være sat meget kraftigt op i landgilde, bl.a. skulle han betale 12 sk. ekstra i ledingsskat. Jeg formoder derfor, at det skyldes at Vestergård ved den tid er blevet lagt sammen med Frendrup, så han også har måttet overtage Frendrups landgildeydelse. Lensmanden fik ordre til at se på sagen. Niels Kras byggede i 1590 et hus med kælder i Nibe. Han stod endnu i 1617 som grundejer i Nibe, men dette er måske et af de usikre årstal fra Jordebøgerne. Hans hustru Anne Bertelsdatter Hørby døde 1594 [1588 ifølge deres ligsten - det var ham, som døde i 1594, da stenen blev lavet, webmasters kommentar], og de ligger begge begravet i Øster Hornum, hvor deres gravsten endnu kan ses i koret. Hun kaldes "velbyrdig", hvad hun da også var "ren jysk helblod" idet hendes far var adelig - Bertel Hørby hed han - og hendes mor var fru Inger Benderup i Suldrup, ligeledes af gammel middelalderadel. Anne havde et par helsøskende, men efter faderens død giftede moderen sig med den ufri bonde i Suldrup, Jost Christensen, og med ham fik hun i hvert fald 5 døtre, der alle blev gift ind i storbonde og lavadelsslægter, folk der blev herredsfogeder mange af dem. Sammen har Niels Poulsen Kras og Anne Hørby efterladt sig mange efterkommere her på egnen.
MiscAnne Bertelsdatter HørbyView this family

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 33
Publication: 2003
Citation details: side 131
Publication: 1987
Citation details: side 65
Note:

Niels Poulsen Kras og hustruen Anne Bertelsdatter Hørby er begravet i Øster Hornum Kirke. Deres gravsten er opstillet på nordvæggen i koret. her er hendes våben afbildet som en ørn, mens hans viser et timeglas og herunder et dødningehoved.

Niels Poulsen Kras og Anne Bertelsdatters (Hørby) gravsten er opsat på korvæggen i Ø. Hornum kirke og i hendes våben ses en ørn. Våbnet er noget forskelligt fra faderens stående fugl og har mere lighed med Jens Bertelsen (Hørby) i Skovbos segl jf. fig. 19.

På parrets ligsten i 0. Hornum Kirke står der: Under denne sten ligger begravet velbyrdig og gudfrygtig kvinde Anne Bertelsdatter (Bartilsdatter), som boede i Vestergaard og døde Palmemandag år anno domini 1588, og hendes husbonde Niels Poulsen, som døde år anno 1... (ikke tilføjet). Stenen prydes af bl.a. Anne Bertelsdatters våben, som ej heller denne gang indeholder Hørby’ernes påståede urhane; nej, skjoldet viser en ørn (tysk ørn), altså til forveksling Jens Bertelsen Hørbys ørnevåben fra 1480’erne.

Death about 1600 (Age 65 years)
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 33
Note: Mellem 30.5.1594 og 1604, hvor sønnen Lars har overtaget gården i Moldbjerg.
Misc 1617 (17 years after death)
Publication: 1920
Citation details: side 208
Note:

Niels Kras i Molbjerg anføres endnu 1617 blandt de talrige Personer fra Nær og Fjern, der ejede Grunde i TsTibe, af hvilke der svaredes Jordskyld til Aalborghus1 2); det var almindeligvis Grunde, paa hvilke der var opført Fiskeboder, som benyttedes i Sæsonerne for Sildefiskeriet i Limfjorden; men det er dog uvist, om han endnu levede paa hin Tid, thi i Jordskyldslisterne forblev Navnene ofte urettede gennem lange Tider. [Aalborg Stiftsbog 1617—18.]

Family with Anne Bertelsdatter Hørby - View this family
himself
wife
Marriage: before 1560
2 years
son
Korfits Nielsen Kras
Birth: about 1561Vestergaard, Moldbjerg, Øster Hornum, Hornum, Aalborg
Death: after January 17, 1625, Nørholm, Nørholm, Hornum, Aalborg
3 years
daughter
3 years
son
4 years
daughter
8 years
son

BirthHerredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing samt Hornum-Fleskum herredsting.
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 33
MarriageHerredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing samt Hornum-Fleskum herredsting.
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 26
MarriageHimmerlandske Slægter i det 16. og 17. aarhundrede.: Optegnelser om Familierne Kras, Kuri, Wingaard, Wolf m. fl., Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 7. Række. 4 Bind (1920)
Publication: 1920
Citation details: side 208
MarriageOmkring gravstenen i Testrup Kirke, Series: Lokalhistorisk Arkiv for Aalestrup, Volume: Årsskrift 1987
Publication: 1987
Citation details: side 65
OccupationHerredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing samt Hornum-Fleskum herredsting.
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 26
MiscHerredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing samt Hornum-Fleskum herredsting.
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 33
MiscFrendrup – en gård fra middelalderen
Publication: http://www.oster-hornum.dk/, 1999
MiscHimmerlandske Bomærker
Publication: Slægtens Forlag & Heraldisk Selskab, 2015
Citation details: side 66
MiscHimmerlandske Bomærker
Publication: Slægtens Forlag & Heraldisk Selskab, 2015
Citation details: side 85
MiscHerredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing samt Hornum-Fleskum herredsting.
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 33
MiscHimmerlandske Slægter i det 16. og 17. aarhundrede.: Optegnelser om Familierne Kras, Kuri, Wingaard, Wolf m. fl., Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 7. Række. 4 Bind (1920)
Publication: 1920
Citation details: side 208
MiscHimmerlandske Slægter i det 16. og 17. aarhundrede.: Optegnelser om Familierne Kras, Kuri, Wingaard, Wolf m. fl., Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 7. Række. 4 Bind (1920)
Publication: 1920
Citation details: side 208
MiscHimmerlandske Slægter i det 16. og 17. aarhundrede.: Optegnelser om Familierne Kras, Kuri, Wingaard, Wolf m. fl., Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 7. Række. 4 Bind (1920)
Publication: 1920
Citation details: side 208
MiscHerredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing samt Hornum-Fleskum herredsting.
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 33
NameHerredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing samt Hornum-Fleskum herredsting.
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 26
DeathHerredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing samt Hornum-Fleskum herredsting.
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 33
MiscHimmerlandske Slægter i det 16. og 17. aarhundrede.: Optegnelser om Familierne Kras, Kuri, Wingaard, Wolf m. fl., Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 7. Række. 4 Bind (1920)
Publication: 1920
Citation details: side 208
NoteAalborghus lens jordebog 1562
Publication: Landbohistorisk Selskab, 2013
Citation details: side 245
Marriage

For Karen Lauridsdatter (Udsen)’s to døtre blev der ikke tale om adeligt ægteskab30. Anne blev gift med bonden Niels Poulsen Krag i Vestergård i Molbjerg (Øster Hornum sogn), og her døde hun i 1588. Den bevarede gravsten i kirken betegner udtrykkeligt hende - men ikke hendes mand - (372 Knud Prange) som velbyrdig.

Misc

Niels Poulsen Kras og hustru får 14.11.1560 livsbrev på kronens gård, Vestergaard i Moldbjerg i Øster Hornum sogn, nævnes 1562 i Aalborghus lend jordebog. Der ligger en stor afgift på gården, deriblandt den fra gamle selvejerrettigheder hidrørende og ganske usædvanlig store afgift af 12 skilling ledningspenge.


  1. november 1560 Livbrev for Niels (Poulsen) Kras, (herredsskriver i Hornum herred) og hustruen Anne Bertelsdr. (Hørby) på Vestergaard i Moldbjerg.

Kancelliets Brevbøger, s. 464. R. 7. 164.

Livsbrev for denne Brevviser, Niels Kraufse og hans Hustru, Anne Berthelsdaatther, paa Kronens Gaard Vestergaard i Huornom Herred, som de nu selv bo i, mod at holde Gaarden ved Magt, svare sædvanlig Afgift og være Lensmanden paa Olborghus lydige. Rex m. p. subscr.

Misc

På den tid stod Frendrup altså endnu som en selvstændig enestegård oppe bag ved Nihøje, men i 1562 er jorden blevet dyrket sammen med Vestergård i Moldbjerg.

Her havde Niels Poulsen Kras fået livsbrev på Vestergård, og vi kan se at landgildeydelsen fra Frendrup er fulgt med til Vestergård. Derved blev Niels Kras, årlige ydelser så høje at han til sidst klagede over at skulle af med så meget, et problem som lensmanden blev sat til at vurdere i 1572. Ligstenen over Niels Kras og hans adelige kone kan i øvrigt ses i koret i Øster Hornum kirke.

Misc
  1. Niels Poulsen Kras i Moldbjerg, herredsskriver i Hornum Herred, 1571 og 1581. Segl 21. juni 1562. Rigsarkivet, Privatarkiver på pergament, pakke 84, Otto Brahe, segl nr. 6. Bomærke af piletype. Herover initialerne N P. Født o. 1540, død o. 1610. Gift m. Anne Bertelsd. (Hørby). Fæster af Vestergård i Moldbjerg under kronen. 5 børn, bl.a. Poul Nielsen Kras, birkefoged i Nørholm, se nr. 33, og Laurids Nielsen Kras, herredsfoged i Hornum H., nr. 289. Færch 1, s. 132. Diplomatarium Hornumense, s. 437. Han brugte også et andet segl, se nr. 271.
Misc
  1. Niels Poulsen Kras i Moldbjerg, herredsskriver i Hornum Herred. Segl 18. juni 1571. Landsarkivet i Viborg, Papirsbreve med segl, nr. 339, udtaget af Viborg bisp. Bomærke af Andreaskorstype i skjold, herover N P. Diplomatarium Hornumense, s. 485. Han brugte tidligere et andet segl, se nr. 163
Misc

Fik 23 12 1579 bestalling som herredsskriver, han nævnes sidste gang som herredsskriver 8.1.1581.


  1. december 1579 Bestalling for Niels Krasse som Herredsskriver paa Huornum Herredsting med samme Rente, som hans Formænd have haft, saalænge han er duelig til Herredsskriver.

Kancelliets Brevbøger, s. 797. J. R. 2, 724. K.

Misc

Samme år klagede Niels Poulsen Kras over, at landgilden af hans gård for nogen tid siden var blevet forhøjet med 14 hestes gæsteri, 3½ kande honning, 1 får. 2 lam og andre småbeder, og Lensmanden på Aalborghus fik derfor 8. januar 1581 ordre til at undersøge sagen og eventuelt nedsætte landgilden. [Kancelliets brevbøger]


  1. januar 1581 Til Bjørn Anderssen. Da Niels Kras har klaget over, at Landgilden af hans Gaard for nogen Tid siden er bleven forhøjet med 14 Heste Gæsteri, 3 ½ Kande Honning, 1 Faar, 2 Lam og andre smaa Beder, skal Bjørn Anderssen undersøge Sagen og, hvis Landgilden er sat for højt, lade den nedsætte.

Kancelliets Brevbøger, s. 202. J. T. 2, 207 b.

Misc

Derimod vides det, at han ca. 1590 byggede et Hus med Kælder i Nibe. [Nibe Tingbog 1653 fol. 90 b.]

Misc

Han fik 14.11.1562 livsbrev af kronen på Vestergård i Molbjerg sammen med Hustruen, Anne Bertelsdatter Hørby. 23.12.1579 fik han bestalling som herredsskriver i Hornum herred. Samme år klagede han over at være sat meget kraftigt op i landgilde, bl.a. skulle han betale 12 sk. ekstra i ledingsskat. Jeg formoder derfor, at det skyldes at Vestergård ved den tid er blevet lagt sammen med Frendrup, så han også har måttet overtage Frendrups landgildeydelse. Lensmanden fik ordre til at se på sagen. Niels Kras byggede i 1590 et hus med kælder i Nibe. Han stod endnu i 1617 som grundejer i Nibe, men dette er måske et af de usikre årstal fra Jordebøgerne. Hans hustru Anne Bertelsdatter Hørby døde 1594 [1588 ifølge deres ligsten - det var ham, som døde i 1594, da stenen blev lavet, webmasters kommentar], og de ligger begge begravet i Øster Hornum, hvor deres gravsten endnu kan ses i koret. Hun kaldes "velbyrdig", hvad hun da også var "ren jysk helblod" idet hendes far var adelig - Bertel Hørby hed han - og hendes mor var fru Inger Benderup i Suldrup, ligeledes af gammel middelalderadel. Anne havde et par helsøskende, men efter faderens død giftede moderen sig med den ufri bonde i Suldrup, Jost Christensen, og med ham fik hun i hvert fald 5 døtre, der alle blev gift ind i storbonde og lavadelsslægter, folk der blev herredsfogeder mange af dem. Sammen har Niels Poulsen Kras og Anne Hørby efterladt sig mange efterkommere her på egnen.

Misc

Niels Poulsen Kras og hustruen Anne Bertelsdatter Hørby er begravet i Øster Hornum Kirke. Deres gravsten er opstillet på nordvæggen i koret. her er hendes våben afbildet som en ørn, mens hans viser et timeglas og herunder et dødningehoved.

Niels Poulsen Kras og Anne Bertelsdatters (Hørby) gravsten er opsat på korvæggen i Ø. Hornum kirke og i hendes våben ses en ørn. Våbnet er noget forskelligt fra faderens stående fugl og har mere lighed med Jens Bertelsen (Hørby) i Skovbos segl jf. fig. 19.

På parrets ligsten i 0. Hornum Kirke står der: Under denne sten ligger begravet velbyrdig og gudfrygtig kvinde Anne Bertelsdatter (Bartilsdatter), som boede i Vestergaard og døde Palmemandag år anno domini 1588, og hendes husbonde Niels Poulsen, som døde år anno 1... (ikke tilføjet). Stenen prydes af bl.a. Anne Bertelsdatters våben, som ej heller denne gang indeholder Hørby’ernes påståede urhane; nej, skjoldet viser en ørn (tysk ørn), altså til forveksling Jens Bertelsen Hørbys ørnevåben fra 1480’erne.

Death

Mellem 30.5.1594 og 1604, hvor sønnen Lars har overtaget gården i Moldbjerg.

Misc

Niels Kras i Molbjerg anføres endnu 1617 blandt de talrige Personer fra Nær og Fjern, der ejede Grunde i TsTibe, af hvilke der svaredes Jordskyld til Aalborghus1 2); det var almindeligvis Grunde, paa hvilke der var opført Fiskeboder, som benyttedes i Sæsonerne for Sildefiskeriet i Limfjorden; men det er dog uvist, om han endnu levede paa hin Tid, thi i Jordskyldslisterne forblev Navnene ofte urettede gennem lange Tider. [Aalborg Stiftsbog 1617—18.]

Note

Skulle ifølge Aalborghus jordebog 1562, betale følgende afgifter:

Moldbjerg (Øster Hornum sogn): ... NIels Poulsen: 12 skilling leding 2 ørte rug 2 ørte byg 1 ørte havre 3 pund smør 1 får 2 lam 2 gæs med korn 4 høns 3½ kander honning 1 svin 18 skilling galtpenge 3 skilling sildepenge 22 hestes gæsteri