Ole Munks slægtsdatabase

Laurids Bertelsen HørbyAge: 50 years15321582

Name
Laurids Bertelsen Hørby
Given names
Laurids Bertelsen
Surname
Hørby

Laurids Bertelsen

Name
Laurids Bertelsen
Given names
Laurids
Surname
Bertelsen

Laurids Hørby

Name
Laurids Hørby
Given names
Laurids
Surname
Hørby

Lars Bertelsen

Name
Lars Bertelsen
Given names
Lars
Surname
Bertelsen

Lars Bertelsen Hørby

Name
Lars Bertelsen Hørby
Given names
Lars Bertelsen
Surname
Hørby

Lars Hørby

Name
Lars Hørby
Given names
Lars
Surname
Hørby
Birth about 1532
Publication: 2009
Citation details: Side 4
Misc 1556 (Age 24 years)

Publication: 2003
Citation details: s. 129
Note: I en sag, som Otte Krumpens hustru, Anne Lykke, 1568 havde mod Hans Lauridsen Skriver på Hald, nævnes et brev udstedt 1565 af blandt andet Laurids Hørby.
Death of a motherKaren Lauridsdatter Udsen
after May 25, 1561 (Age 29 years)
Misc 1564 (Age 32 years)
Publication: 2003
Citation details: s. 129
Note: I landstingsdom 17.7.1574 om Ravnkilde Præstegård nævnes, at Laurids Bertelsen til Vesterris i 4 år tjente Otte Brahe og Erik Podebusk som slotsfoged på Aalborghus. Otte Brahe var Lendmand på Aalborghus 1555-67 og Erik Podebusk 1567-74.
Misc 1566 (Age 34 years)

Publication: 1920
Citation details: side 208
Note: Laurids Bertelsen til Vesterris var Slotstoged paa Aalborghus ca. 1566—70
Death of a fatherBertel Andersen Hørby
about 1568 (Age 36 years)
Publication: 2009
Citation details: Side 4
Misc 1568 (Age 36 years)

Publication: 2009
Citation details: Side 4
Note: Laurids Bertelsen Hørby skrives 1568 "i", men 1581 til Vesterris.
Misc 1568 (Age 36 years)

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2013
Citation details: side 446
Note:

1568 (3) I sag 18.8.1585 mellem Oluf Brochenhus til Sebberkloster og lensmand Ove Lunge på Aalborghus ang. et bundgarnsstade i Limfjorden mellem Valsted og Lundbæk fremlægges et stokkenævn af Nibe birketing, at Niels Nøvling og flere andre dannemænd i Nibe havde vidnet, at i de 30-40 år, de kunne mindes, havde der aldrig stået bundgarn i Sebberlåe før nu Laurids Bertelsen (Hørby) i Vesterris i kort tid havde haft garn stående der rækkende ud fra Østerland, og at der aldrig havde været andet end ned- og vadefiskeri i Sebberlåe.

Disligste It stockeneffun tagit tiill nibe bircketing wunder sin Datum Mdlxviij Niels Nøueling ij Nibe med fliere Dannemend wondit haffr, some aff thenom minds wdj xl Aar some xxx Aar, som mindre och some miere huer Epher sin alder oc minde, Tha haffr denom Aldrig mindets, at ther haffr standen nogenn bundgarn wdj Siberlaae førind nu ij thesse Aaar war tagenn, En bundgarn som Laurits Bartilssen ij Westeris haffde standends ther Och Rade wdt fra Østerlandt Ens stackitt tiidt, och aldrig thenom minds, att forne Siberlaae haffuer werit brugtt medt Ander fiskende Ind med Nedfiskende och waide fiskende, førind nu the haffr sat bundgarn ij thette Aar the wdj forne Siberlaae, och ingenn Russer star med the ij forne same forne laae, som Christoffer michilssen gaff last och klauge paa her ij dag paa forne ting for de skulle were wloulig sadt medt miere Same breff medfør.

MarriageAnne Nielsdatter SkadeView this family
before 1574 (Age 42 years)

Publication: 2009
Citation details: Side 4
Note: Der er børn i ægteskabet
Birth of a daughter
#1
Karen Lauridsdatter
about 1574 (Age 42 years)
Misc July 15, 1574 (Age 42 years)

Publication: 1987
Citation details: side 65
Note: Foruden datteren Inger Bertelsdatter, født 1528/37, den lille drengs moder, havde Bertel Hørby og Karen Lauridsdatter (Udsen) sønnen Laurids Bertelsen, født før 1540; han havde ifølge en landstingsdom af 17. juli 1574 (19) før den den tid tjent et par højadelige herrer som slotsfoged på Aalborghus i 4 år, vist omkring 1566-70.
Birth of a son
#2
Bertel Lauridsen Hørby
about 1576 (Age 44 years)
Publication: 2012
Citation details: side 131
Birth of a daughter
#3
Margrethe Lauridsdatter
about 1578 (Age 46 years)
Publication: 2012
Citation details: side 131
Misc May 13, 1580 (Age 48 years)

Publication: 2003
Citation details: s. 129
Note: Laurids Hørby beseglede 13.7.1580 hyldningen af den senere kong Christian IV.
Misc September 26, 1581 (Age 49 years)

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2013
Citation details: side 520
Note:
  1. september 1581 I sag 18.8.1585 mellem Oluf Brochenhus til Sebberkloster og lensmand Oluf Lunge på Aalborghus ang. et bundgarnsstade i Limfjorden mellem Valsted og Lundbæk fremlægges Albert Friis’s åbne brev, at bundgarnsstadet, som Anders Rasmussen i Valsted en gang har sat garn i, og som Oluf Brochenhus og Laurids Bertelsen (Hørby) til Vesterris nu trættes om, fulgte med ved forleningen af Sebberkloster.

Albrett friisis obne beseglitt breff medt Egen hand wnderskreffuitt wnder Datum Mdlxxxj den xxvj Dag Septembris wdgiffuit lydendes: Kiendis Jeg Albrith friis tiill Harritskier, Høffuitsmand paa Riberhus, Att thet bundgarnsstade wdj Siberlaae paa Dybit, som Anders Rasmussen wdj Waldsted En gangh haffde satt garnn wdj forne Erlig och Welbyrdig Mandt Oluff Brochenhuss Till Sibbergaard och Laurits Bertelssen tiill Westerris nu om trethe, thet fulde mig tiill Siber Kloster Enden Jeg haffde thet wdj forlening, Och Aldrig Jeg wdj nogen maade fornam, att Nogen gaff ther paa nogen Last eller Klauge, eller wilde sig det tilholde, och haffde Jeg mit Egitt bundgarnn staaendis ij same stade, buode denn thidt Jeg bleff affskeldt medt Seber Kloster, Och tiillforeng.

Misc April 3, 1582 (Age 50 years)

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2013
Citation details: side 529
Note:
  1. april 1582 I sag 18.8.1585 mellem Oluf Brochenhus til Sebberkloster og lensmand Oluf Lunge på Aalborghus ang. et bundgarnsstade i Limfjorden mellem Valsted og Lundbæk fremlægges et brev udstedt af Christen Thybo, Albert Friis til Sebberklosters fisker, at bundgarnsstadet lå til Sebberkloster al den tid Albert Friis havde klosteret, og at der ingen trætter har været om det, før Laurids Bertelsen (Hørby, til Vesterris) nu vil forsøge at tilvende sig det.

Thisligste wdj rette laugde It Christen tybuos Obne beseglit brefff, wnder sin Datum Mdlxxxij denn iij dag aprilis wdgiffuit, som thenn tid war Albrett frisis fiskers, Lyden wdj same meninge, att forne stade Laae och war brugit tiill Siber Kloster med Andre bundgarnsstade wdj Siberlaae, alle den stund forne albret fris haffde Siber Kloster, och icke hand haffde fornomit nogin att føre noginn Klauge eller trætte før inden Laurits Bertilssen wille sig nu tillholle medt miere samme breff medt før.

Death before June 21, 1582 (Age 50 years)
Publication: 2009
Citation details: Side 4
Publication: 2003
Citation details: side 129
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: before 1529
4 years
himself
4 years
younger sister
6 years
younger sister
Family with Anne Nielsdatter Skade - View this family
himself
wife
Marriage: before 1574
1 year
daughter
3 years
son
3 years
daughter
Peder Pedersen Munk + Anne Nielsdatter Skade - View this family
wife’s husband
wife
Marriage: about 1584

BirthPeder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard: Et blad af Vinranke-Munkenes saga, Series: Personelhistorisk Tidsskrift, Volume: 2009:1
Publication: 2009
Citation details: Side 4
MiscFru Inger i Suldrup, Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 2003:2
Publication: 2003
Citation details: s. 129
MiscFru Inger i Suldrup, Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 2003:2
Publication: 2003
Citation details: s. 129
MiscHimmerlandske Slægter i det 16. og 17. aarhundrede.: Optegnelser om Familierne Kras, Kuri, Wingaard, Wolf m. fl., Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 7. Række. 4 Bind (1920)
Publication: 1920
Citation details: side 208
MiscPeder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard: Et blad af Vinranke-Munkenes saga, Series: Personelhistorisk Tidsskrift, Volume: 2009:1
Publication: 2009
Citation details: Side 4
MiscDiplomatorium Hornumemse. Tingsvidner, breve og andre dokumenter fra Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing 1216-1636. 2. udgave 2013
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2013
Citation details: side 446
MarriagePeder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard: Et blad af Vinranke-Munkenes saga, Series: Personelhistorisk Tidsskrift, Volume: 2009:1
Publication: 2009
Citation details: Side 4
MiscOmkring gravstenen i Testrup Kirke, Series: Lokalhistorisk Arkiv for Aalestrup, Volume: Årsskrift 1987
Publication: 1987
Citation details: side 65
MiscFru Inger i Suldrup, Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 2003:2
Publication: 2003
Citation details: s. 129
MiscDiplomatorium Hornumemse. Tingsvidner, breve og andre dokumenter fra Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing 1216-1636. 2. udgave 2013
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2013
Citation details: side 520
MiscDiplomatorium Hornumemse. Tingsvidner, breve og andre dokumenter fra Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing 1216-1636. 2. udgave 2013
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2013
Citation details: side 529
NamePeder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard: Et blad af Vinranke-Munkenes saga, Series: Personelhistorisk Tidsskrift, Volume: 2009:1
Publication: 2009
Citation details: Side 4
DeathPeder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard: Et blad af Vinranke-Munkenes saga, Series: Personelhistorisk Tidsskrift, Volume: 2009:1
Publication: 2009
Citation details: Side 4
DeathFru Inger i Suldrup, Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 2003:2
Publication: 2003
Citation details: side 129
Misc

I en sag, som Otte Krumpens hustru, Anne Lykke, 1568 havde mod Hans Lauridsen Skriver på Hald, nævnes et brev udstedt 1565 af blandt andet Laurids Hørby.

Misc

I landstingsdom 17.7.1574 om Ravnkilde Præstegård nævnes, at Laurids Bertelsen til Vesterris i 4 år tjente Otte Brahe og Erik Podebusk som slotsfoged på Aalborghus. Otte Brahe var Lendmand på Aalborghus 1555-67 og Erik Podebusk 1567-74.

Misc

Laurids Bertelsen til Vesterris var Slotstoged paa Aalborghus ca. 1566—70

Misc

Laurids Bertelsen Hørby skrives 1568 "i", men 1581 til Vesterris.

Misc

1568 (3) I sag 18.8.1585 mellem Oluf Brochenhus til Sebberkloster og lensmand Ove Lunge på Aalborghus ang. et bundgarnsstade i Limfjorden mellem Valsted og Lundbæk fremlægges et stokkenævn af Nibe birketing, at Niels Nøvling og flere andre dannemænd i Nibe havde vidnet, at i de 30-40 år, de kunne mindes, havde der aldrig stået bundgarn i Sebberlåe før nu Laurids Bertelsen (Hørby) i Vesterris i kort tid havde haft garn stående der rækkende ud fra Østerland, og at der aldrig havde været andet end ned- og vadefiskeri i Sebberlåe.

Disligste It stockeneffun tagit tiill nibe bircketing wunder sin Datum Mdlxviij Niels Nøueling ij Nibe med fliere Dannemend wondit haffr, some aff thenom minds wdj xl Aar some xxx Aar, som mindre och some miere huer Epher sin alder oc minde, Tha haffr denom Aldrig mindets, at ther haffr standen nogenn bundgarn wdj Siberlaae førind nu ij thesse Aaar war tagenn, En bundgarn som Laurits Bartilssen ij Westeris haffde standends ther Och Rade wdt fra Østerlandt Ens stackitt tiidt, och aldrig thenom minds, att forne Siberlaae haffuer werit brugtt medt Ander fiskende Ind med Nedfiskende och waide fiskende, førind nu the haffr sat bundgarn ij thette Aar the wdj forne Siberlaae, och ingenn Russer star med the ij forne same forne laae, som Christoffer michilssen gaff last och klauge paa her ij dag paa forne ting for de skulle were wloulig sadt medt miere Same breff medfør.

Marriage

Der er børn i ægteskabet

Misc

Foruden datteren Inger Bertelsdatter, født 1528/37, den lille drengs moder, havde Bertel Hørby og Karen Lauridsdatter (Udsen) sønnen Laurids Bertelsen, født før 1540; han havde ifølge en landstingsdom af 17. juli 1574 (19) før den den tid tjent et par højadelige herrer som slotsfoged på Aalborghus i 4 år, vist omkring 1566-70.

Misc

Laurids Hørby beseglede 13.7.1580 hyldningen af den senere kong Christian IV.

Misc
  1. september 1581 I sag 18.8.1585 mellem Oluf Brochenhus til Sebberkloster og lensmand Oluf Lunge på Aalborghus ang. et bundgarnsstade i Limfjorden mellem Valsted og Lundbæk fremlægges Albert Friis’s åbne brev, at bundgarnsstadet, som Anders Rasmussen i Valsted en gang har sat garn i, og som Oluf Brochenhus og Laurids Bertelsen (Hørby) til Vesterris nu trættes om, fulgte med ved forleningen af Sebberkloster.

Albrett friisis obne beseglitt breff medt Egen hand wnderskreffuitt wnder Datum Mdlxxxj den xxvj Dag Septembris wdgiffuit lydendes: Kiendis Jeg Albrith friis tiill Harritskier, Høffuitsmand paa Riberhus, Att thet bundgarnsstade wdj Siberlaae paa Dybit, som Anders Rasmussen wdj Waldsted En gangh haffde satt garnn wdj forne Erlig och Welbyrdig Mandt Oluff Brochenhuss Till Sibbergaard och Laurits Bertelssen tiill Westerris nu om trethe, thet fulde mig tiill Siber Kloster Enden Jeg haffde thet wdj forlening, Och Aldrig Jeg wdj nogen maade fornam, att Nogen gaff ther paa nogen Last eller Klauge, eller wilde sig det tilholde, och haffde Jeg mit Egitt bundgarnn staaendis ij same stade, buode denn thidt Jeg bleff affskeldt medt Seber Kloster, Och tiillforeng.

Misc
  1. april 1582 I sag 18.8.1585 mellem Oluf Brochenhus til Sebberkloster og lensmand Oluf Lunge på Aalborghus ang. et bundgarnsstade i Limfjorden mellem Valsted og Lundbæk fremlægges et brev udstedt af Christen Thybo, Albert Friis til Sebberklosters fisker, at bundgarnsstadet lå til Sebberkloster al den tid Albert Friis havde klosteret, og at der ingen trætter har været om det, før Laurids Bertelsen (Hørby, til Vesterris) nu vil forsøge at tilvende sig det.

Thisligste wdj rette laugde It Christen tybuos Obne beseglit brefff, wnder sin Datum Mdlxxxij denn iij dag aprilis wdgiffuit, som thenn tid war Albrett frisis fiskers, Lyden wdj same meninge, att forne stade Laae och war brugit tiill Siber Kloster med Andre bundgarnsstade wdj Siberlaae, alle den stund forne albret fris haffde Siber Kloster, och icke hand haffde fornomit nogin att føre noginn Klauge eller trætte før inden Laurits Bertilssen wille sig nu tillholle medt miere samme breff medt før.