Ole Munks slægtsdatabase

Poul Nielsen KrasAge: 74 years15751649

Name
Poul Nielsen Kras
Given names
Poul Nielsen
Surname
Kras
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 26

Poul Nielsen Kraas

Name
Poul Nielsen Kraas
Given names
Poul Nielsen
Surname
Kraas

Poul Nielsen

Name
Poul Nielsen
Given names
Poul
Surname
Nielsen
Birth about 1575
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 58
Death of a motherAnne Bertelsdatter Hørby
1588 (Age 13 years)
Publication: 1987
Citation details: side 65
Death of a motherAnne Bertelsdatter Hørby
1594 (Age 19 years)
Publication: 1920
Citation details: side 208
Note: Mon ikke Klitgaard mener, at hun er død inden 30.5.1594, hvor hun nævnes som afdød i en retssag!
Death of a fatherNiels Poulsen Kras
about 1600 (Age 25 years)
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 33
Note: Mellem 30.5.1594 og 1604, hvor sønnen Lars har overtaget gården i Moldbjerg.
MarriageMaren Bertelsdatter KjærulfView this family
about 1610 (Age 35 years)

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 58
Publication: 1920
Citation details: side 208
Publication: 1941
Citation details: side 149
Birth of a daughter
#1
Mette Poulsdatter
about 1610 (Age 35 years)
Publication: 1997
Citation details: side 76
Occupation
Birkefoged i Nørholm Birk
yes

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 26
Misc 1610 (Age 35 years)
Publication: 1920
Citation details: side 208
Note: Poul Nielsen Kras, f. o. 1580, død i Nørholm 1649, boede 1610 i Nørholm, hvor han vist var Birkefoged; han var en af Egnens Stormænd, hvis Bistand ofte paakaldtes i forskellige Anliggender. Hans Gaard i Nørholm laa under Trudsholm. Som adskillige andre Nørholmboere drev han stort Sildefiskeri, og han havde derhos en Ejendom i Kattesundet i Aalborg, ligesom han med sin Hustru fik en Part af Selvej ergaarden Rævsgaard med Af'bygge i Vadum Sogn.
Birth of a daughter
#2
Karen Poulsdatter Kras
about 1614 (Age 39 years)
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 57
Birth of a son
#3
Niels Poulsen Kras
about 1615 (Age 40 years)
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 57
Publication: 1920
Citation details: side 209
Birth of a daughter
#4
Anne Poulsdatter Kras
about 1618 (Age 43 years)
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 57
Publication: 1920
Citation details: side 210
Misc August 15, 1618 (Age 43 years)

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 47
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2013
Citation details: side 763
Note:

Ved et den 15.8.1618 udstedt brev, der var læst på Nibe birketing, dokumenteredes det, at Poul Nielsen Kras den dag og to gange tidligere havde æsket genparter af de pågældende tingsvidner, meden Mads Mortensen i Nørholm, der mødte på birkefogedens og birkeskriverens vegne, anførte, at genparterne for kort tid siden var leveret i huset hos Poul Nielsen Kras.


  1. september 1618 (2) Viborg landsting. Jens Juel til Kjeldgaard (forlenet med domprovstiet i Viborg, hvortil en del af Nørholm hørte) sagsøgte ved delefoged Poul Nielsen Kras, birkefoged Søren Pedersen og birkeskriver Jens Nielsen i Nibe, fordi de ikke havde villet udstede genparter af tingsvidner, der var erhvervet i en trætte, han havde haft med lensmand Mandrup Parsberg på Aalborghus om et bundgarnsstade. Ved et 15.8.1618 udstedt brev, der var læst på Nibe birketing, dokumenteredes det, at Poul Nielsen Kras den dag og to gange tidligere havde æsket genparter af de pågældende tingsvidner, medens Mads Mortensen i Nørholm, der mødte på birkefogdens og birkeskriverens vegne, anførte, at genparterne for kort tid siden var leveret i Poul Nielsen Kras’ hus. Landstingets dom: “Så og efterdi det er lang tid siden, samme vidner er udganget, og befindes Poul Nielsen Kras genparten til dem til forne ting at have været begærende, og dog ikke ham at være tilstillet, medens Mads Mortensen tilstår sig nyligen dem i Poul Nielsen Kras’ hus at have leveret, da ved vi ikke andet derom at sige, end forne birkefoged og birkeskriver har sig jo derudinden forset og bør derfor igen at give Jens Juels fuldmægtig hvis skellig, billig kost og tæring, han derfor har ladet anvende”.

NLA, B24-535, Viborg landstings dombog 1618B, 290r-291r. Poul Rasmussen, s. 223.

Birth of a son
#5
Bertel Poulsen Kras
about 1620 (Age 45 years)
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 57
Birth of a son
#6
Poul Poulsen Kras
about 1622 (Age 47 years)
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 57
Publication: 1920
Citation details: side 210
Birth of a daughter
#7
Else Poulsdatter Kras
about 1623 (Age 48 years)
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 57
Publication: 1920
Citation details: side 212
Misc May 16, 1625 (Age 50 years)

Note: 1625-05-16xxxaKras PoulNørholmKrag Jens Andersen RådmdAalborghavde ingen anklage
Misc August 8, 1625 (Age 50 years)

Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 84 [Aalborg Ting- bog 1625 8/8.]
Note: Poul Nielsen Kras var aabenbart en Mand, der nød Anseelse i vide Kredse, vi ser saaledes, at han var nærværende, da Ane Pedersdatter Kjærulf paa Egholm o. 1620 delte sin Gaard med Sønnen Peder Kjærulf (se Egholml in i en)4
Misc July 24, 1626 (Age 51 years)

Note: 1626-07-24xxxaKras PoulNørholmKrag Jens AndersenAalborganker sag fra 02.12.1625.
Birth of a daughter
#8
Maren Poulsdatter Kras
about 1627 (Age 52 years)
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 57
Publication: 1920
Citation details: side 212
Marriage of a childSøren Jensen BuusMette PoulsdatterView this family
about 1627 (Age 52 years)

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 58
Misc June 11, 1627 (Age 52 years)

Note: 1627-06-11190aKras PoulNørholmPoulsen ChristenAalborgudvist af hus
Misc June 18, 1627 (Age 52 years)

Note:

1627-06-18196bKras PoulNørholmMikkelsen GunniAalborgudvist af hus 1627-06-18196bKras PoulNørholmPoulsen ChristenAalborgudvist af hus

Birth of a daughter
#9
Inger Poulsdatter Kras
about 1629 (Age 54 years)
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 58
Misc 1630 (Age 55 years)

Publication: Slægtens Forlag & Heraldisk Selskab, 2015
Citation details: side 44
Note: Poul Nielsen Kras, birkefoged i Nørholm, Hornum Herred. Bomærke i skjold på et sølvlågkrus med årstal 1630 eller 1636, i privateje. Se foto s. 140. Født o. 1580, død o. 1649 i Nørholm. Søn af Niels Poulsen Kras i Moldbjerg, herredsskriver i Hornum herred, se nr. 163, og Anne Bertelsd. (Hørby). Gift med Maren Bertelsd. Kjærulf. Birkefoged i Nørholm o. 1630. På kruset, til venstre for skjoldet står P N K, Poul Nielsen Kras, til højre står M B N, Maren Bertels Datter (Kjærulf). 10 børn, bl.a. Maren, gift med Mads Sørensen Wolf, birkefoged i Nørholm, nr. 543. Færch 1, s. 148 + foto af bomærke på side 140
Misc June 7, 1631 (Age 56 years)

Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 84 [Kjær H. Tingb. 1631 7/6, 21/6, 26/7 og 9/8]
Note: ligeledes ser vi, at Poul Nielsen Kras stod i Forbindelse med Kjærulferne i Vadum. 1631 havde Jens Andersen i Vadumtorp beligget Herredsfogden Lars Pedersen (Kjærulfs) Datter, og da Jens Andersens Hustru var beslægtet med Lars Pedersens Datter i saa nær Grad, at Mandens Elskovshandel var kriminel, rømte Jens Andersen, da Sagen mod ham blev forfulgt til Herredstinget af Lænsmanden paa Aalborghus, og hans halve Boslod blev tildømt Kronen5
Misc October 29, 1632 (Age 57 years)
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 85 [Aalborg Tgb. 1632 24/12 og 1633 25/2]
Note: Den 29. Oktober 1632 kom Poul Kraas og Jens Christensen Klitgaard fra Nørholm gaaende gennem Bispensgade i Aalborg paa Vej til Slottet for at lade Kongens Skat skrive. De mødte da Jens Andersen, og da de kom tæt hen til ham, tog Poul Kraas sin Hat af og rakte sin Haand ud imod ham og ønskede ham velkommen hjem. Men Jens Andersen greb sit Værge, som han gik med under Armen, og sagde til Poul: »Du skal faa den Del, du bør at have, for det, du har gjort imod mig i min Fraværelse, « og i det samme løb Jens Andersen ind paa Poul Kraas og stødte ham for Brystet med sin højre Haand samt »skjæbede« med Munden. De to Nørholmboere stødte ham nogle Gange bort; men saa sagde Jens Andersen til Poul Kraas: »Er du saa god en Karl, som du holder dig for, kom da med udenfor Byen og slaa fra dig,« hvortil Poul Kraas sagde: »Du er ikke den, som jeg eller nogen god Karl bør at slaas med, men der skal blive »slaast« med dig paa de Steder, som du fortjener,« og saa gik Poul Kraas til Slottet, medens Jens Andersen svang sin Kaarde og truede og undsagde ham. Poul Kraas lod saa Jens Andersen tiltale ved Aalborg Byting og fremlagde her et Tingsvidne af Nørholm Birketing 21. Decbr. 1632 med Jens Klitgaards Vidnesbyrd. Jens Andersen forlangte imidlertid Sagen behandlet ved sit Værneting1.
MiscMaren Bertelsdatter KjærulfView this family
1632 (Age 57 years)
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 85 [Danske Atlas.]
Publication: 1920
Citation details: side 208
Note: 1632 gav Poul Kraas og Hustru en Prædikestol til Nørholm Kirke, 1643 lod de den male, og 1649 døde han i Følge et nu forsvundet Epitafium i Kirken3. 1650 lod Maren Bertelsdatter Kjærulf Altertavlen i Nørholm Kirke staffere, »som hendes salig Mand havde udlovet,«
Misc February 4, 1633 (Age 58 years)

Note: 1633-02-04xxxaNielsdatter Barbara - J ErtmandsAalborgKras PoulNørholmborgede for Simon Mortensen
Marriage of a childJens Bertelsen KjærulfKaren Poulsdatter KrasView this family
about 1635 (Age 60 years)

Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 169
Publication: 1920
Citation details: side 210
Misc January 12, 1635 (Age 60 years)

Note: 1635-01-12xxxa4 uvildige mændAalborgKras PoulNørholmpantahver i Poul K.s dødsbo
Misc 1641 (Age 66 years)
Publication: 1920
Citation details: side 208
Note:

1641 bortskødede han en Gaard i Nibe [Nibe Tgb. 13/2 1641]

Marriage of a childChristen MortensenAnne Poulsdatter KrasView this family
before 1642 (Age 67 years)

Publication: 1920
Citation details: side 210
Note: Af første Ægteskab havde hun 4 Børn,
Death of a sonBertel Poulsen Kras
after 1643 (Age 68 years)

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 57
Note: immatrikuleret 1643 som student fra Aalborg, antagelig død før 1651
Marriage of a childNiels Poulsen KrasKirsten JørgensdatterView this family
about 1645 (Age 70 years)

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 60
Marriage of a childPoul Poulsen KrasAnne AndersdatterView this family
about 1645 (Age 70 years)

Publication: 1920
Citation details: side 210
Misc 1648 (Age 73 years)
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 84 [Aalborg Tingbog 1648, fol. 20.]
Note: Poul Nielsen Kraas, f. o. 1580, død 1649. Poul Kraas (Kras, Krase, Kraase, Navnet udtales med langt a) boede 1610 i Nørholm, hvor han vist var Birkefoged og var en af Egnens Stormænd. Antagelig var han Broder til den samtidige Herredsfoged i Hornum Herred Lars Nielsen Kraas i Molbjerg i Ø. Hornum Sogn, hvis Søn senere var Værge for en af Pouls Døtre, og ligesom saa mange andre synes han at have været interesseret i det store Limfjords Sildefiskeri, thi vi ser ham i Forretningsforbindelser rundt om, og han havde Ejendom i Kattesundet i Aalborg3
Marriage of a childMads Sørensen WolfMaren Poulsdatter KrasView this family
about 1649 (on the date of death)
Publication: 1920
Citation details: side 212
Note: Med Maren Kras havde Mads Wolf 11 Børn, hvoraf 4 døde som smaa.
Miscyes

Note: Poul Nielsen Kras (Kraas). Født omkring 1580; død i Nørholm 1649. Boede i Nørholm 1610, hvor han antagelig var birkefoged. Han var en af egnens stormænd, hvis bistand ofte påkaldtes i forskellige anliggender. Hans gård lå under Trudsholm. Som adskillige andre Nørholmere drev han stort sildefiskeri, og han havde en ejendom i Kattesundet i Aalborg, ligesom han med sin hustru fik en part af selvejergården Rævsgård med afbygge i Vadum Sogn. 1641 bortskødede han en gård i Nibe. 1632 gav han og hustruen en prædikestol til Nørholm kirke, og 1643 lod de den staffere. I Nørholm kirke, hvor han antagelig er begravet, fandtes tidligere et epitafium over ham. (JEC)
Death about 1649 (Age 74 years)
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 58
Publication: 1920
Citation details: side 208
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: before 1560
2 years
elder brother
Korfits Nielsen Kras
Birth: about 1561Vestergaard, Moldbjerg, Øster Hornum, Hornum, Aalborg
Death: after January 17, 1625, Nørholm, Nørholm, Hornum, Aalborg
3 years
elder sister
3 years
elder brother
4 years
elder sister
8 years
himself
Family with Maren Bertelsdatter Kjærulf - View this family
himself
wife
Marriage: about 1610
1 year
daughter
5 years
daughter
2 years
son
4 years
daughter
3 years
son
3 years
son
2 years
daughter
5 years
daughter
3 years
daughter

BirthHerredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing samt Hornum-Fleskum herredsting.
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 58
MarriageHerredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing samt Hornum-Fleskum herredsting.
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 58
MarriageHimmerlandske Slægter i det 16. og 17. aarhundrede.: Optegnelser om Familierne Kras, Kuri, Wingaard, Wolf m. fl., Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 7. Række. 4 Bind (1920)
Publication: 1920
Citation details: side 208
MarriageFleskum Herreds selvejerbønder, Series: Jyske Samlinger, Volume: 5. række, bind 6 (1941-1942)
Publication: 1941
Citation details: side 149
OccupationHerredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing samt Hornum-Fleskum herredsting.
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 26
MiscHimmerlandske Slægter i det 16. og 17. aarhundrede.: Optegnelser om Familierne Kras, Kuri, Wingaard, Wolf m. fl., Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 7. Række. 4 Bind (1920)
Publication: 1920
Citation details: side 208
MiscHerredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing samt Hornum-Fleskum herredsting.
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: s. 47
MiscAalborg By, tingbøger 1625-1701
MiscKjærulfske Studier
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 84 [Aalborg Ting- bog 1625 8/8.]
MiscAalborg By, tingbøger 1625-1701
MiscAalborg By, tingbøger 1625-1701
MiscAalborg By, tingbøger 1625-1701
MiscHimmerlandske Bomærker
Publication: Slægtens Forlag & Heraldisk Selskab, 2015
Citation details: side 44
MiscKjærulfske Studier
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 84 [Kjær H. Tingb. 1631 7/6, 21/6, 26/7 og 9/8]
MiscKjærulfske Studier
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 85 [Aalborg Tgb. 1632 24/12 og 1633 25/2]
MiscKjærulfske Studier
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 85 [Danske Atlas.]
MiscAalborg By, tingbøger 1625-1701
MiscAalborg By, tingbøger 1625-1701
MiscHimmerlandske Slægter i det 16. og 17. aarhundrede.: Optegnelser om Familierne Kras, Kuri, Wingaard, Wolf m. fl., Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 7. Række. 4 Bind (1920)
Publication: 1920
Citation details: side 208
MiscKjærulfske Studier
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 84 [Aalborg Tingbog 1648, fol. 20.]
MiscJesper Fredriksen
NameHerredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing samt Hornum-Fleskum herredsting.
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 26
DeathHerredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing samt Hornum-Fleskum herredsting.
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 58
DeathHimmerlandske Slægter i det 16. og 17. aarhundrede.: Optegnelser om Familierne Kras, Kuri, Wingaard, Wolf m. fl., Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 7. Række. 4 Bind (1920)
Publication: 1920
Citation details: side 208
Misc

Poul Nielsen Kras, f. o. 1580, død i Nørholm 1649, boede 1610 i Nørholm, hvor han vist var Birkefoged; han var en af Egnens Stormænd, hvis Bistand ofte paakaldtes i forskellige Anliggender. Hans Gaard i Nørholm laa under Trudsholm. Som adskillige andre Nørholmboere drev han stort Sildefiskeri, og han havde derhos en Ejendom i Kattesundet i Aalborg, ligesom han med sin Hustru fik en Part af Selvej ergaarden Rævsgaard med Af'bygge i Vadum Sogn.

Misc

Ved et den 15.8.1618 udstedt brev, der var læst på Nibe birketing, dokumenteredes det, at Poul Nielsen Kras den dag og to gange tidligere havde æsket genparter af de pågældende tingsvidner, meden Mads Mortensen i Nørholm, der mødte på birkefogedens og birkeskriverens vegne, anførte, at genparterne for kort tid siden var leveret i huset hos Poul Nielsen Kras.


  1. september 1618 (2) Viborg landsting. Jens Juel til Kjeldgaard (forlenet med domprovstiet i Viborg, hvortil en del af Nørholm hørte) sagsøgte ved delefoged Poul Nielsen Kras, birkefoged Søren Pedersen og birkeskriver Jens Nielsen i Nibe, fordi de ikke havde villet udstede genparter af tingsvidner, der var erhvervet i en trætte, han havde haft med lensmand Mandrup Parsberg på Aalborghus om et bundgarnsstade. Ved et 15.8.1618 udstedt brev, der var læst på Nibe birketing, dokumenteredes det, at Poul Nielsen Kras den dag og to gange tidligere havde æsket genparter af de pågældende tingsvidner, medens Mads Mortensen i Nørholm, der mødte på birkefogdens og birkeskriverens vegne, anførte, at genparterne for kort tid siden var leveret i Poul Nielsen Kras’ hus. Landstingets dom: “Så og efterdi det er lang tid siden, samme vidner er udganget, og befindes Poul Nielsen Kras genparten til dem til forne ting at have været begærende, og dog ikke ham at være tilstillet, medens Mads Mortensen tilstår sig nyligen dem i Poul Nielsen Kras’ hus at have leveret, da ved vi ikke andet derom at sige, end forne birkefoged og birkeskriver har sig jo derudinden forset og bør derfor igen at give Jens Juels fuldmægtig hvis skellig, billig kost og tæring, han derfor har ladet anvende”.

NLA, B24-535, Viborg landstings dombog 1618B, 290r-291r. Poul Rasmussen, s. 223.

Misc

1625-05-16xxxaKras PoulNørholmKrag Jens Andersen RådmdAalborghavde ingen anklage

Misc

Poul Nielsen Kras var aabenbart en Mand, der nød Anseelse i vide Kredse, vi ser saaledes, at han var nærværende, da Ane Pedersdatter Kjærulf paa Egholm o. 1620 delte sin Gaard med Sønnen Peder Kjærulf (se Egholml in i en)4

Misc

1626-07-24xxxaKras PoulNørholmKrag Jens AndersenAalborganker sag fra 02.12.1625.

Misc

1627-06-11190aKras PoulNørholmPoulsen ChristenAalborgudvist af hus

Misc

1627-06-18196bKras PoulNørholmMikkelsen GunniAalborgudvist af hus 1627-06-18196bKras PoulNørholmPoulsen ChristenAalborgudvist af hus

Misc
  1. Poul Nielsen Kras, birkefoged i Nørholm, Hornum Herred. Bomærke i skjold på et sølvlågkrus med årstal 1630 eller 1636, i privateje. Se foto s. 140. Født o. 1580, død o. 1649 i Nørholm. Søn af Niels Poulsen Kras i Moldbjerg, herredsskriver i Hornum herred, se nr. 163, og Anne Bertelsd. (Hørby). Gift med Maren Bertelsd. Kjærulf. Birkefoged i Nørholm o. 1630. På kruset, til venstre for skjoldet står P N K, Poul Nielsen Kras, til højre står M B N, Maren Bertels Datter (Kjærulf). 10 børn, bl.a. Maren, gift med Mads Sørensen Wolf, birkefoged i Nørholm, nr. 543. Færch 1, s. 148 + foto af bomærke på side 140
Misc

ligeledes ser vi, at Poul Nielsen Kras stod i Forbindelse med Kjærulferne i Vadum. 1631 havde Jens Andersen i Vadumtorp beligget Herredsfogden Lars Pedersen (Kjærulfs) Datter, og da Jens Andersens Hustru var beslægtet med Lars Pedersens Datter i saa nær Grad, at Mandens Elskovshandel var kriminel, rømte Jens Andersen, da Sagen mod ham blev forfulgt til Herredstinget af Lænsmanden paa Aalborghus, og hans halve Boslod blev tildømt Kronen5

Misc

Den 29. Oktober 1632 kom Poul Kraas og Jens Christensen Klitgaard fra Nørholm gaaende gennem Bispensgade i Aalborg paa Vej til Slottet for at lade Kongens Skat skrive. De mødte da Jens Andersen, og da de kom tæt hen til ham, tog Poul Kraas sin Hat af og rakte sin Haand ud imod ham og ønskede ham velkommen hjem. Men Jens Andersen greb sit Værge, som han gik med under Armen, og sagde til Poul: »Du skal faa den Del, du bør at have, for det, du har gjort imod mig i min Fraværelse, « og i det samme løb Jens Andersen ind paa Poul Kraas og stødte ham for Brystet med sin højre Haand samt »skjæbede« med Munden. De to Nørholmboere stødte ham nogle Gange bort; men saa sagde Jens Andersen til Poul Kraas: »Er du saa god en Karl, som du holder dig for, kom da med udenfor Byen og slaa fra dig,« hvortil Poul Kraas sagde: »Du er ikke den, som jeg eller nogen god Karl bør at slaas med, men der skal blive »slaast« med dig paa de Steder, som du fortjener,« og saa gik Poul Kraas til Slottet, medens Jens Andersen svang sin Kaarde og truede og undsagde ham. Poul Kraas lod saa Jens Andersen tiltale ved Aalborg Byting og fremlagde her et Tingsvidne af Nørholm Birketing 21. Decbr. 1632 med Jens Klitgaards Vidnesbyrd. Jens Andersen forlangte imidlertid Sagen behandlet ved sit Værneting1.

Misc

1632 gav Poul Kraas og Hustru en Prædikestol til Nørholm Kirke, 1643 lod de den male, og 1649 døde han i Følge et nu forsvundet Epitafium i Kirken3. 1650 lod Maren Bertelsdatter Kjærulf Altertavlen i Nørholm Kirke staffere, »som hendes salig Mand havde udlovet,«

Misc

1633-02-04xxxaNielsdatter Barbara - J ErtmandsAalborgKras PoulNørholmborgede for Simon Mortensen

Misc

1635-01-12xxxa4 uvildige mændAalborgKras PoulNørholmpantahver i Poul K.s dødsbo

Misc

1641 bortskødede han en Gaard i Nibe [Nibe Tgb. 13/2 1641]

Misc

Poul Nielsen Kraas, f. o. 1580, død 1649. Poul Kraas (Kras, Krase, Kraase, Navnet udtales med langt a) boede 1610 i Nørholm, hvor han vist var Birkefoged og var en af Egnens Stormænd. Antagelig var han Broder til den samtidige Herredsfoged i Hornum Herred Lars Nielsen Kraas i Molbjerg i Ø. Hornum Sogn, hvis Søn senere var Værge for en af Pouls Døtre, og ligesom saa mange andre synes han at have været interesseret i det store Limfjords Sildefiskeri, thi vi ser ham i Forretningsforbindelser rundt om, og han havde Ejendom i Kattesundet i Aalborg3

Misc

Poul Nielsen Kras (Kraas). Født omkring 1580; død i Nørholm 1649. Boede i Nørholm 1610, hvor han antagelig var birkefoged. Han var en af egnens stormænd, hvis bistand ofte påkaldtes i forskellige anliggender. Hans gård lå under Trudsholm. Som adskillige andre Nørholmere drev han stort sildefiskeri, og han havde en ejendom i Kattesundet i Aalborg, ligesom han med sin hustru fik en part af selvejergården Rævsgård med afbygge i Vadum Sogn. 1641 bortskødede han en gård i Nibe. 1632 gav han og hustruen en prædikestol til Nørholm kirke, og 1643 lod de den staffere. I Nørholm kirke, hvor han antagelig er begravet, fandtes tidligere et epitafium over ham. (JEC)