Ole Munks slægtsdatabase

Morten LaursenAge: 34 years16101644

Name
Morten Laursen
Given names
Morten
Surname
Laursen
Publication: 1921, 1924
Citation details: Bind 1, side176

Morten Lauridsen

Name
Morten Lauridsen
Given names
Morten
Surname
Lauridsen

Morten Larsen

Name
Morten Larsen
Given names
Morten
Surname
Larsen
Birth about 1610
Publication: 1921, 1924
Citation details: Bind 1, side176
Publication: 1921-1923
Citation details: side 329
MarriageMaren JensdatterView this family
about 1635 (Age 25 years)

Publication: 1921, 1924
Citation details: Bind 1, side176
Death of a fatherLaurids Mortensen
before 1638 (Age 28 years)
Misc February 1638 (Age 28 years)
Publication: 1921-1923
Citation details: side 327
Note:

Men selvom disse Sammenstød som Regel fandt Sted i Regionerne nord for Midtergangen, hører vi dog ogsaa om Stridigheder paa den søndre Side, og af saadanne skal her omtales en Sag, som om­handles i Kjær Herreds Tingbog for 1638, og hvis Parter var Søren Andersen Mørch i Hvorup Bund- gaard1) og Morten Lauritsen i Uttrup Nørgaard. Efter en Vidneforklaring af Johanne Sørensdatter i Hvorup8) kom Søren Mørch en Søndag i Februar s. A. »først udi sin Stol i Hvorup Kirke og saa kom Morten Lauridsen i Nørgaard i Uttrup op i Stolen til forne Søffren Mørch og da greb hannem om Hoved og Hals saa at forlie Søffren Mørch maatte ud af Stolen fra hans Hat og hans Værge mod hans Vilje«, hvilken Forklaring blev tiltraadl af Ane Mortensdatter i Hvo­rup, der ligesom det foregaaende Vidne bekræftede den med Ed. Desuagtet svarede Morten Lauridsen og »svor ved Sjæl og Salighed med oprakte Fingre, at han ikke greb Søren Mørch hverken om Hals eller Hoved eller jog ham af sin Stol i nogen Maade«. Voldssagen blev imidlertid bragt ud af Verden i Min­delighed, men om Stolestadespørgsmaalet, der havde givet Anledning til den, fortsattes Processen. Den 22/s 1638 vidnede paa Kjær Herredsting en ældgam­mel Mand, Joen Andersen i Hvorup, at han minde­des, »for halvfjerdsindstyve Aar siden, da boede der en Mand i Hvorup udi den Gaard Søffren Mørch nu udi boer, ved Navn Jes Smed, og da søgte han det yderste Stoelstade til sin Gaard, som Søffren Mørch og Morten Lauridsen nu omtvister, saa længe han brugte forue Gaard, og efter hannem (brugte) Johan Kock samme Gaard og han brugte samme sit rette Stolestade udi mange Aar, saalænge han boede i forne Gaard. Efter forne Jørgen Koch fik Sal. Anders Mørch samme Gaard, og han søgte samme berørte yderste Stolstade udi forne Huorup Kirke udi 26 Aar«. Ydermere vidnede samme Joen Andersen, »at udi be­rørte 70 Aar han mindes, da haver berørte yderst Stolstade fuld forne Søffren Mørchs Gaard Mand efter Mand upaaklaget i alle Maader«. Lars Jensen i Hvorup vidnede under samme Sag1) »at for 34 Aar siden, da han kom til Hvorup at bo, da stod Anders Mørch i Hvorup i den øverste Karlestol i Hvorup Kirke, som Morten Lauritsen i Uttrup og Søffren Mørch omtvister, saa Morten Lauridsen i Uttrup, saa længe som forne Anders Mørch levede, og siden han døde2), haver hans Søn forue Søfren Mørch altid standet udenfor Morten Lauridsen i Uttrup udi samme Stol baade, siden han blev gift, og lilforne, og efterat sal Anders Mørch bortdøde, da haver Las Mortensen1) i Nørgaard i UtLrup standet yderst i samme berørte Stol udenfor Søfren Mørch og for forne Morten Lau­ridsen, saa tit han Kirken søgte«.

Death about 1644 (Age 34 years)
Publication: 1921-1923
Citation details: side 329
Family with parents - View this family
father
elder brother
6 years
himself
Morten Laursen
Birth: about 1610Uttrup Nørgaard, , Hvorup, Kær, Aalborg
Death: about 1644Uttrup Nørgaard, , Hvorup, Kær, Aalborg
Family with Maren Jensdatter - View this family
himself
Morten Laursen
Birth: about 1610Uttrup Nørgaard, , Hvorup, Kær, Aalborg
Death: about 1644Uttrup Nørgaard, , Hvorup, Kær, Aalborg
wife
Marriage: about 1635
Jens Nielsen + Maren Jensdatter - View this family
wife’s husband
wife
Marriage: about 1645

BirthNørresundbys historie indtil 1850 (2 bind)
Publication: 1921, 1924
Citation details: Bind 1, side176
BirthHvorup Kirke i Kjær herred, Series: Fra Himmerland og Kjær herred, Volume: 1921-1923
Publication: 1921-1923
Citation details: side 329
MarriageNørresundbys historie indtil 1850 (2 bind)
Publication: 1921, 1924
Citation details: Bind 1, side176
MiscHvorup Kirke i Kjær herred, Series: Fra Himmerland og Kjær herred, Volume: 1921-1923
Publication: 1921-1923
Citation details: side 327
NameNørresundbys historie indtil 1850 (2 bind)
Publication: 1921, 1924
Citation details: Bind 1, side176
DeathHvorup Kirke i Kjær herred, Series: Fra Himmerland og Kjær herred, Volume: 1921-1923
Publication: 1921-1923
Citation details: side 329
Misc

Men selvom disse Sammenstød som Regel fandt Sted i Regionerne nord for Midtergangen, hører vi dog ogsaa om Stridigheder paa den søndre Side, og af saadanne skal her omtales en Sag, som om­handles i Kjær Herreds Tingbog for 1638, og hvis Parter var Søren Andersen Mørch i Hvorup Bund- gaard1) og Morten Lauritsen i Uttrup Nørgaard. Efter en Vidneforklaring af Johanne Sørensdatter i Hvorup8) kom Søren Mørch en Søndag i Februar s. A. »først udi sin Stol i Hvorup Kirke og saa kom Morten Lauridsen i Nørgaard i Uttrup op i Stolen til forne Søffren Mørch og da greb hannem om Hoved og Hals saa at forlie Søffren Mørch maatte ud af Stolen fra hans Hat og hans Værge mod hans Vilje«, hvilken Forklaring blev tiltraadl af Ane Mortensdatter i Hvo­rup, der ligesom det foregaaende Vidne bekræftede den med Ed. Desuagtet svarede Morten Lauridsen og »svor ved Sjæl og Salighed med oprakte Fingre, at han ikke greb Søren Mørch hverken om Hals eller Hoved eller jog ham af sin Stol i nogen Maade«. Voldssagen blev imidlertid bragt ud af Verden i Min­delighed, men om Stolestadespørgsmaalet, der havde givet Anledning til den, fortsattes Processen. Den 22/s 1638 vidnede paa Kjær Herredsting en ældgam­mel Mand, Joen Andersen i Hvorup, at han minde­des, »for halvfjerdsindstyve Aar siden, da boede der en Mand i Hvorup udi den Gaard Søffren Mørch nu udi boer, ved Navn Jes Smed, og da søgte han det yderste Stoelstade til sin Gaard, som Søffren Mørch og Morten Lauridsen nu omtvister, saa længe han brugte forue Gaard, og efter hannem (brugte) Johan Kock samme Gaard og han brugte samme sit rette Stolestade udi mange Aar, saalænge han boede i forne Gaard. Efter forne Jørgen Koch fik Sal. Anders Mørch samme Gaard, og han søgte samme berørte yderste Stolstade udi forne Huorup Kirke udi 26 Aar«. Ydermere vidnede samme Joen Andersen, »at udi be­rørte 70 Aar han mindes, da haver berørte yderst Stolstade fuld forne Søffren Mørchs Gaard Mand efter Mand upaaklaget i alle Maader«. Lars Jensen i Hvorup vidnede under samme Sag1) »at for 34 Aar siden, da han kom til Hvorup at bo, da stod Anders Mørch i Hvorup i den øverste Karlestol i Hvorup Kirke, som Morten Lauritsen i Uttrup og Søffren Mørch omtvister, saa Morten Lauridsen i Uttrup, saa længe som forne Anders Mørch levede, og siden han døde2), haver hans Søn forue Søfren Mørch altid standet udenfor Morten Lauridsen i Uttrup udi samme Stol baade, siden han blev gift, og lilforne, og efterat sal Anders Mørch bortdøde, da haver Las Mortensen1) i Nørgaard i UtLrup standet yderst i samme berørte Stol udenfor Søfren Mørch og for forne Morten Lau­ridsen, saa tit han Kirken søgte«.