Ole Munks slægtsdatabase

Simon LaursenAge: 69 years15801649

Name
Simon Laursen
Given names
Simon
Surname
Laursen

Simon Larsen

Name
Simon Larsen
Given names
Simon
Surname
Larsen
Citation details: www.bolyhne.dk

Simon Laursen den Ældre

Name
Simon Laursen den Ældre
Given names
Simon
Surname
Laursen den
Name suffix
Ældre

Simon Lauridsen

Name
Simon Lauridsen
Given names
Simon
Surname
Lauridsen
Birth about 1580

Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 286
Marriage? PedersdatterView this family
about 1610 (Age 30 years)

Publication: 1957
Citation details: 1960, side 151
Note: 1579 har “Klittensbierg” (Lidt sydvest for gaarden var en stor klitbakke.) to fæstere, Mads Nielsen og Peder Rasmussen. Peders datter var nok gift med Simon Laursen den Ældre, der o.1610-49 var fæster; Simons anden kone var Margrethe Simonsdatter, f.1608, død 1692, datter af Simon Andersen paa Striben.
Misc 1613 (Age 33 years)

Publication: 1957
Citation details: 1959, side 43
Note: 1613 gav Simon Laursen paa Klitgaard 1 daler i indfæstning af et stykke jord paa Jens Pedersens gaards grund (Elgaard) til at opsætte en vejrmølle paa, menige almue til bedste; denne mølle tilhørte 1662 hans svigersøn Jens Nielsen i Rottrup. Tingbogen af 20.september 1653 fortæller: Et hus, sat paa det gamle møllehuses kaalgaardssted; det gamle var sat af salig Simon Laursen til Klitgaard paa præstegaardens grund, giver aarlig 1 rdl. i fæste. Det bemærkes, at Søren Møller har bygget et hus paa grandegaden.
Misc March 10, 1618 (Age 38 years)
Publication: 1925
Citation details: Side 178
Note: Den 10. marts 1618 foretoges her paa Tinget Sagen mod »Den vise Pige fra Ulsted«, Mette Pedersdatter; hun var bekendt over det meste af Vendsyssel, hvor hun var rejst omkring og havde hjulpet Folk til Rette paa forskellig Maade, bl. a. ved at besværge og uddrive onde Aander, som ved Trolddomskunster var bleven paaført de vedkom­mende, og nu fremstod paa Tinget 24 Dannemænd og vidnede, at Mette var berygtet for at kunne hjælpe Kvæg og Fæmon, for at fare med Signen og for at kunne fly Folk deres Mælkende igen, naar det var fordærvet. Sagen gik derefter til Kirkenævnet, og den næste Ting­dag svor de 12 Nævninge fra Ulsted, bl. a. Simon Lauridsen i Klit- gaard, Lars Lauridsen i Gravholt og Lars Pedersen i Vadsholt, deres Tov over hende og erklærede hende skyldig i Trolddom. Ved Lands­tinget maatte hun da ogsaa vedgaa at have brugt overnaturlige Kun­ster, og hun blev derefter dømt til Ilden. Exekutionen fandt Sted den 5. April; til stede var bl. a. hæderlige og højlærde Mand Morten Tho­mas Christoffersen Galskyt, Sognepræst til Hammer og Annexer, Hr. Peder Jacobsen Holm, Sognepræst til Aaby og Biersted, Hr. An­ders Nielsen, Sognepræst til Vadum og Hr. Niels Pedersen, Kapellan til Hammer Kirke, der alle trøstede Mette Pedersdatter med Guds Ord og foreholdt hende, at hun for Guds og hendes Saligheds Skyld vilde bekende, om hun havde løjet nogen paa i sin Bekendelse o, s. v. Derefter blev den stakkels Mette ført til Baalet og brændt af Mester Hans Skarpretter fra Aalborg.
Misc May 9, 1620 (Age 40 years)

Publication: 1957
Citation details: 1960, side 151
Note: maj 1620 forbød Christen Munk nogen mand at drive eller drive lade øgh, kvæg eller andet fæmon paa Gjettrups ejendom, det være sig dem af Hølden, Klitgaard, Gravholt, Rottrup, Øster eller Vester Vadsholt, Øster eller Vester Nessie, - fra Snarholt og vesterpaa til Aslund skel undtagen til engene udi Tuekier, og med mindre det var udi hans gode husbond Jørgen Brahes minde. Dette forbud var særlig møntet paa Simon i Klitgaard.
Death of a wife? Pedersdatter
before 1629 (Age 49 years)
Publication: 1957
Citation details: 1960, side 151
MarriageMargrethe SimonsdatterView this family
October 16, 1629 (Age 49 years)

Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 280
Publication: Slægtsarkivet, 1988
Citation details: ane 186, 187
Birth of a daughter
#1
Anne Simonsdatter
1631 (Age 51 years)
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 142,143
Publication: Slægtsarkivet, 1988
Citation details: ane 92, 93
Death 1649 (Age 69 years)
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 286
Family with Margrethe Simonsdatter - View this family
himself
wife
Marriage: October 16, 1629
2 years
daughter
Family with ? Pedersdatter - View this family
himself
wife
Marriage: about 1610
Simon Laursen Holsten + Margrethe Simonsdatter - View this family
wife’s husband
wife
Marriage: 1650
2 years
step-son
3 years
step-daughter

BirthSlægten fra Ulstedlund (Kær herred)
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 286
MarriageAf Ulsted sogns historie, Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1959, 1960
Publication: 1957
Citation details: 1960, side 151
MiscAf Ulsted sogns historie, Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1959, 1960
Publication: 1957
Citation details: 1959, side 43
MiscHammer Bakker i gamle dage, Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1965
Publication: 1925
Citation details: Side 178
MiscAf Ulsted sogns historie, Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1959, 1960
Publication: 1957
Citation details: 1960, side 151
MarriageSlægten fra Ulstedlund (Kær herred)
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 280
MarriageSlægten Bak fra Vester Hassing sogn
Publication: Slægtsarkivet, 1988
Citation details: ane 186, 187
NameBo Lyhne Andersen, Author E-mail: www.bolyhne.dk
Citation details: www.bolyhne.dk
DeathSlægten fra Ulstedlund (Kær herred)
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 286
NoteSlægten Bak fra Vester Hassing sogn
Publication: Slægtsarkivet, 1988
Citation details: ane 186, 187
Marriage

1579 har “Klittensbierg” (Lidt sydvest for gaarden var en stor klitbakke.) to fæstere, Mads Nielsen og Peder Rasmussen. Peders datter var nok gift med Simon Laursen den Ældre, der o.1610-49 var fæster; Simons anden kone var Margrethe Simonsdatter, f.1608, død 1692, datter af Simon Andersen paa Striben.

Misc

1613 gav Simon Laursen paa Klitgaard 1 daler i indfæstning af et stykke jord paa Jens Pedersens gaards grund (Elgaard) til at opsætte en vejrmølle paa, menige almue til bedste; denne mølle tilhørte 1662 hans svigersøn Jens Nielsen i Rottrup. Tingbogen af 20.september 1653 fortæller: Et hus, sat paa det gamle møllehuses kaalgaardssted; det gamle var sat af salig Simon Laursen til Klitgaard paa præstegaardens grund, giver aarlig 1 rdl. i fæste. Det bemærkes, at Søren Møller har bygget et hus paa grandegaden.

Misc

Den 10. marts 1618 foretoges her paa Tinget Sagen mod »Den vise Pige fra Ulsted«, Mette Pedersdatter; hun var bekendt over det meste af Vendsyssel, hvor hun var rejst omkring og havde hjulpet Folk til Rette paa forskellig Maade, bl. a. ved at besværge og uddrive onde Aander, som ved Trolddomskunster var bleven paaført de vedkom­mende, og nu fremstod paa Tinget 24 Dannemænd og vidnede, at Mette var berygtet for at kunne hjælpe Kvæg og Fæmon, for at fare med Signen og for at kunne fly Folk deres Mælkende igen, naar det var fordærvet. Sagen gik derefter til Kirkenævnet, og den næste Ting­dag svor de 12 Nævninge fra Ulsted, bl. a. Simon Lauridsen i Klit- gaard, Lars Lauridsen i Gravholt og Lars Pedersen i Vadsholt, deres Tov over hende og erklærede hende skyldig i Trolddom. Ved Lands­tinget maatte hun da ogsaa vedgaa at have brugt overnaturlige Kun­ster, og hun blev derefter dømt til Ilden. Exekutionen fandt Sted den 5. April; til stede var bl. a. hæderlige og højlærde Mand Morten Tho­mas Christoffersen Galskyt, Sognepræst til Hammer og Annexer, Hr. Peder Jacobsen Holm, Sognepræst til Aaby og Biersted, Hr. An­ders Nielsen, Sognepræst til Vadum og Hr. Niels Pedersen, Kapellan til Hammer Kirke, der alle trøstede Mette Pedersdatter med Guds Ord og foreholdt hende, at hun for Guds og hendes Saligheds Skyld vilde bekende, om hun havde løjet nogen paa i sin Bekendelse o, s. v. Derefter blev den stakkels Mette ført til Baalet og brændt af Mester Hans Skarpretter fra Aalborg.

Misc
  1. maj 1620 forbød Christen Munk nogen mand at drive eller drive lade øgh, kvæg eller andet fæmon paa Gjettrups ejendom, det være sig dem af Hølden, Klitgaard, Gravholt, Rottrup, Øster eller Vester Vadsholt, Øster eller Vester Nessie, - fra Snarholt og vesterpaa til Aslund skel undtagen til engene udi Tuekier, og med mindre det var udi hans gode husbond Jørgen Brahes minde. Dette forbud var særlig møntet paa Simon i Klitgaard.
Note

Var senest 1613 fæster af Klitgaard