Ole Munks slægtsdatabase

Anders LauridsenAge: 74 years16291703

Name
Anders Lauridsen
Given names
Anders
Surname
Lauridsen

Anders Lauritsen

Anders Laursen

Anders Lauritzen

Name
Anders Lauritzen
Given names
Anders
Surname
Lauritzen

Anders Laursen Laan

Name
Anders Laursen Laan
Given names
Anders Laursen
Surname
Laan

Anders Larsen

Name
Anders Larsen
Given names
Anders
Surname
Larsen
Birth 1629
Publication: 1957
Citation details: side 27
Publication: 1957
Citation details: 1961, side 29
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 140,141
Publication: Nordisk Slægtsforskning, 1975
Citation details: Ane 364, 365
MarriageElse AndersdatterView this family
about 1654 (Age 25 years)

Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1984
Citation details: Johanne Amalie Larsdatter, ane 74-75
Publication: Nordisk Slægtsforskning, 1975
Citation details: Ane 364, 365
Source: Egholmbogen
Publication: Bangsbo Museum & Arkivs forlag (Genoptryk), 2000
Citation details: side 158
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 178
Note: Anders Laursen4 i V. Laden og Else Andersdatter, der synes at have været Folk uden for Bondestanden5 (Som Faddere ved deres Børns Daab nævnes adskillige ansete Personer i Aalborg, maaske har Else Andersdatter været Datter af Hospitalsforstander Anders Madsen der.)
Birth of a daughter
#1
Anne Andersdatter
about 1655 (Age 26 years)
Publication: 1957
Citation details: Side 109
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1984
Citation details: Johanne Amalie Larsdatter, ane 36 - 37
Birth of a daughter
#2
Johanne Andersdatter
1659 (Age 30 years)
Note: ifølge alder ved død, men er ikke fundet døbt i Horsens kirkebog, der starter 1658, så hun er muligvis født i 1657.
Birth of a son
#3
Jens Andersen
March 1660 (Age 31 years)
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 70,71
Baptism of a sonJens Andersen
April 1, 1660 (Age 31 years)
Citation details: 1657-1732
Note: 1660 den 5. søndag i fasten Anders Lauritsen og Else Andersdatters barn udi Laen, døbt kaldet - Jens - faddere: Christen Rasmussen af Attrup, Jens Christensen udo Aalborigs, Mette Christensdatter ibid. och Margrethe Axelsdatter udi Hammer, som bar det.
Birth of a son
#4
Jep Andersen
March 1662 (Age 33 years)
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 70,71
Citation details: 1657-1732
Baptism of a sonJep Andersen
March 16, 1662 (Age 33 years)
Citation details: 1657-1732
Note: 1662 den 5. søndag i fasten er Anders Lauridsen og Else Andersdatters barn udi Laaen døbt kaldet - Jep - faddere: Jens Pallisen i Aalborg, Hans Christensen ibid., Christen Povelsen i Horsens, Christen ?????????????, Margrethe Axelsdatter i Hammer.
Birth of a daughter
#5
Karen Andersdatter
about 1663 (Age 34 years)
Death of a daughterKaren Andersdatter
after 1663 (Age 34 years)

Birth of a son
#6
Christen Andersen
September 1664 (Age 35 years)
Citation details: 1657-1732
Baptism of a sonChristen Andersen
September 11, 1664 (Age 35 years)
Citation details: 1657-1732
Note: 1664 den 14. søndag efter trinitatis er Anders Lauridsens og Else Andersdatters barn udi Laaen døbt kaldet - Christen - faddere Peder Ovesen udi Vodskov, Peder Nielsen udi Horsens, Margrethe Jonasdatter udi Attrup, Sal. Anders Madsens hustru udi Aalborg Kloster
Death of a sonChristen Andersen
after September 11, 1664 (Age 35 years)

Death of a fatherLaurs Andersen
after 1664 (Age 35 years)
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1984
Citation details: Johanne Amalie Larsdatter, ane 148
Birth of a daughter
#7
Gertrud Andersdatter
about 1666 (Age 37 years)
Citation details: www.polyjo.dk
Misc July 16, 1670 (Age 41 years)

Publication: 1967
Citation details: side 44
Note:

Præsten Hr. Bent Hansen i Hammer var præst i det store pastorat, der omfattede Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup. Han var af krigerisk natur og førte ofte processer mod sine sognebørn. Hans værste og bitreste krig var den, han i sine sidste år førte mod sine sognebørn i Hammer og Horsens om deres påskeoffer, idet han mente, at de pudsede ham, hvilket ikke var helt ved siden af. Han havde fire kirker at passe, og kunne kun prædike i to kirker hver søndag, mens hans kappellan måtte prædike i de to andre. Nu var det gammel skik, at bønderne i Horsens og Hammer gik i kirke 1. påskedag og ydede deres påskeoffer til præsten, som den dag prædikede i Sulsted og Ajstrup kirker, mens han 2. påskedag prædikede i Horsens og Hammer kirker. Bønderne benyttede sig af præstens fravær 1. påskedag; de mødte ganske vist med deres koner, men gav kapellanen et forholdsvist beskedent offer. Og 2. påskedag, når præsten selv prædikede, sendte de børn og tyende i kirke, hvis offer var endnu mere beskedent. Her Bent, som selvfølgelig ikke holt af at blive soist af på den måde, og som ofte havde ærget sig over bøndernes frækhed, bad dem, da han langfredag 1670 prædikede i Horsens kirke, om fremtidigt at møde i kirken 2. påskedag og give ham hans påskeoffer, hvilket nogle af dem lovede. Men de fleste var stridige og hævdede, at de ville ikke forandre offerdag, hvorfor præsten i sin bededagsprædiken den 13. april gav dem det glatte lag fra prædikestolen, hvilket de tog yderst fortrædeligt op. Bøndernes fører i "offerkrigen" var den ansete Christen Ibsen i Lyngdrup Mellergaard, der var kirkeværge og i 1663 havde skænket kirken dens smukke dåbsfad; han var en dygtig oplyst mand og havde i sine unge dage været ridefoged til Vraa. Den 11. juli 1670 stævnede han på de Horsens sogns mænds vegne hr. Bent for herredstinget, fordi han havde forandret offerdagen, og for den hårde mund, han havde brugt mod dem fra prædikestolen. Præsten skulle blandt andet have sagt, at de, som ikke gav ham og hans medtjener (kapellanen) deres rettighed, som var dem tillagt af Gud og øvrigheden, vilde på dommens dag blive stillet på venstre side af guds trone og høre den sentence: "Går bortm i stinkende geder og bukke, i den evige ild, som er beredt af djævelen og hans engle til evig tid; der har i Eders dom. Anders Lauritzen i Vesterladen, Christen Pedersen i Storgaard og flere vidnede på tinget, at præsten havde været meget vred og havde slået i prædikestolen og sagt, at folk ikke skulle sætte ham for, når han ville tage offer, om det skulle være den anden eller tredie dag. Præsten mødte ikke selv i retten, men sendte en fuldmægtig, som oplæste en skriftlig redegørelse....... striden fortsatte herefter til 1772 hvor præsten døde. Se mere i Værnfelts: Kjær herreds knaber.

Marriage of a childJens ThomsenAnne AndersdatterView this family
June 8, 1673 (Age 44 years)
Publication: 1957
Citation details: Side 128
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1984
Citation details: Johanne Amalie Larsdatter, ane 36 - 37
Citation details: 1657-1732
Note: 1673 den 2, søndag efter trinitatis er Jens Thomsen og Anne Andersdatter i Lyngdrup viet.
Misc 1683 (Age 54 years)

Publication: 1937
Note: Kolding, Matr. 12. Selvejergaard. 1553 nævnes blandt Kjær Herreds Selvejergods: »En fri Bondegaard, som giver aarlig Leding til Aalborghus 9 Skill.«. 1562 svarer Selvejerbonden »Las Mortensen af Rollings Jord 2 Skill. Ledingspenge«. Kronen maa have ejet Gaardens Herlighed. 16101) giver Anders Christensen i K. 1 Daler i Extraskat. 1662 er Morten Andersen Fæster og 1683 Anders Mortensen. Sidstnaevnte Aar er Anders Lauritzen paa Vesterladen Ejer af Gaarden; men Herligheden tilhorer stadig Kronen .Den gamle Kolding-Slægt beboede i mange Aar Gaarden, som 1715 kom under Langholt. Gaarden er nu splittet; paa Stedet ligger et Vinkelhus.
Marriage of a childJens AndersenMargrethe JensdatterView this family
before 1684 (Age 55 years)
Publication: 1921, 1924
Citation details: Bind 2, side 91
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 70,71
Note: hustru [ikke fundet gift i Ulsted KB, der først starter 1684]
Misc 1688 (Age 59 years)

Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 140,141
Note: Anders Lauridsen ses i matriklen fra 1688 opført som fæster af gården Vesterladen i Horsens sogn. Gården hørte under Aalborg Hospital og havde et hartkorn på 7 tdr. 4 skpr. 2 fjdkr. I 1701 ses fæstet på gården at være overgået til sønnen Jep
Ejendom 1688 (Age 59 years)
Publication: 1937
Citation details: side 195
Publication: 1969
Citation details: side 146
Note:

NorTrankjaer, Matr. 11. Tilhorte 1662 Fru Else Munk og 1688 Anders Lauritzen i Vesterladen. Hk. 1662: 3—2—o—o og 1688: 2—l—o—o.


Anders Lauridsen, f. 1629, f 1703, Hospitalets fæster i Vesterladen, ejede Nør Trankjær i V. Hassing, 2 gaarde i 0. Hassing og senere Kolding.

Death of a sonJens Andersen
February 10, 1689 (Age 60 years)
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 70,71
Burial of a sonJens Andersen
February 18, 1689 (Age 60 years)
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 70,71
Note: Begr. 18. 2. Her har præsten skrevet, at han har opholdt sig hjemme hos sine forældre på fødegården V. Laden indtil sit fyldte 24. År, hvorefter han blev gift med Margrethe Jensdatter, med hvem han levede sammen i 4½ år på Klitgård og blev velsignet med 3 børn. "Efter Guds behag" blev han den 30. Januar 1689 berøvet sin fornuft, "hvilket blef hans Død, som ramte ham den 10. Febr. Ved 3 slet om eftermiddagen udi hans Alders 29de Aar, ringere 5 Uger og 5 Dage"
MiscElse AndersdatterView this family
1692 (Age 63 years)

Publication: 1960
Citation details: side 225
Note:

Et slægtshistorisk sølvkrus. På Holtegaard (Dronninglund) findes et sølvkruds i fornem barokstil fra 1660'erne. Mestermærket under bunden er afslidt, og vi kan derfor ikke med sikkerhed afgøre, om kruset er fremstillet i Aalborg eller i København, idet spor af Mærket kan tydes som HB eller IB = Hans Bruun eller Jacob Jensen Brun; begge virkede omkring midten af 1600'erne. I låget er indfattet en medaille med symbolske kvindeskikkelser, og langs begge rande står en indskrift i latinske heksametre; men guldsmeden, der vel næppe har forstået latin, har af vanvare vendt medaillen således, at begyndelseslinien står på lågets indvendige side. Der står:

FELIX TERRA FIDES PIETATI UBI IUNGTA TRIUMPHAT, PAX CUM IUSTITIA FORA TEMPLA & RURA CORONAT.

Oversat: "Lykkelig det land, hvor troskab forenet med gudsfrygt regerer, fred med retfærdighed torve, templer og marker besmykker." Det synes at have været mode engang i tiden 1650-1750 at anbringe sjældne og eftertragtede medailler som dekoration på sølvkrusenes låg, og i dette tilfælde drejer det sig om et såre sjældent og kulturhistorisk værdifuldt stykke, nemlig en erindringsmedaille, der er slået i anledning af den Westfalske fred 1648. Den findes ikke i "den kgl. Mønt og Medaljesamling" på Nationalmuseet; men museumsinspektør Fritze Lindahl har fra tyske kataloger fremskaffet følgende oplysninger: Medaillen er udført 1650 af Johan Höhn, der var møntmester i Danzig 1637-93. Den er til dels en kopi af en medaille, der er skåret af Sebastian Dadler i Dresden 1629 for Leipzig konventionen til forsvar for den augsburgske konfession. Kvindefigurerne på medaillens 1. side er Troskaben og Gudsfrygten, der rækker hinanden hånden under Jehovas sol og foran staden Münster, hvor fredsslutningen 1648 fandt sted. På 2. side ses freden og retfærdigheden, der omslynger og kysser hinanden. Inskribtionerne på krusets sider giver vigtige slægtshistoriske oplysninger. Fire ægtepar har i tidens løb fået prentet deres navne på kruset, der som arvestykke eller bryllupsgave har gået fra slægt til slægt og haft adskillige ejere. Den ældste indskrift er smukt indgraveret og lyder således:

Anders Lawsen Laan - Else Andersdatter 1692

Det er Anders Lauridsen, Vesterladen, som nævnes i det følgende og tilhører en sidegren af den yngre Holt slægt, der begynder med Simon Mortensen i Striben. Ti år senere er indgraveret sønnens og svigerdatterens navne:

Jeppe Andersen Laen - Gjøe Jensdatter Kierull 1702

Ovenover er prikket initialerne P.J.S. - K.S.D. og årstallet 1748. Der er Jeppes søn Peder Jeppesen og hustru Karen Sørensdatter. Under Anders Lauridsens og hustrus navne står indprikket meget småt og uden årstal: O.L.S.H. - M.C.S.H. Det er sikkert Otto Larsen og hustru Mette Christensdatter. De ejede Holtegaard fra 1840 til 1890 og indskriften må være fra ret ny tid, da man i hustruens efternavn har erstattet -datter med -sen. Kruset stod i slutningen af forrige århundrede op Ladefogedgården i Søraa, hvor det solgtes på dødsboauktion og købtes af Dusine Ottosen, Holtegård, hvis moder, forannævnte Mette Christensdatter var fra Ladefogedgården.

Marriage of a childChristen JensenJohanne AndersdatterView this family
June 12, 1695 (Age 66 years)
Citation details: C 145-1. 1657 - 1732.
Note:

1695 den 15. maj Christen Jensen og Johanne Andersdatter i Laen henhold kongelig tilladelse trolovet. 1695 den 12. juni Christen Jensen og Johanne Anderdatter i Laen viet.

Death of a wifeElse Andersdatter
September 1695 (Age 66 years)
Citation details: 1657-1732
Burial of a wifeElse Andersdatter
September 25, 1695 (Age 66 years)
Citation details: 1657-1732
Note: 1695 den 25 september Else Andersdatter i Laen, æt 72 aar.
Marriage of a childMichel ChristensenGertrud AndersdatterView this family
September 25, 1701 (Age 72 years)
Citation details: 1657-1732
Note: 1701 den 3. juli Michel Christensen og Gertrud Andersdatter i Laden trolovet. Viet den 25. september.
Marriage of a childJep AndersenGyde Jensdatter KjærulfView this family
May 31, 1702 (Age 73 years)
Publication: 1952
Citation details: side 229
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 70,71
Citation details: 1688-1755
Note: 1701 den 23. november trolovet Jeppe Andersen og Gjøde Jensdatter forlovere Jens Bertelsen og Rasmus i Attrup. Viet den 31 maj 1702.
Death March 1703 (Age 74 years)
Citation details: 1657-1732
Burial March 30, 1703 (Age 74 years)
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1984
Citation details: Johanne Amalie Larsdatter, ane 74-75
Citation details: 1657-1732
Note: 1703 den 30. marts Anders Laursen i Laen, 74 aar.
Family with parents - View this family
father
Laurs Andersen
Birth: about 1600Ellern, Stae, Vester Hassing, Kær, Aalborg
Death: after 1664Ellern, Stae, Vester Hassing, Kær, Aalborg
himself
3 years
younger brother
12 years
younger brother
Family with Else Andersdatter - View this family
himself
wife
Marriage: about 1654
2 years
daughter
5 years
daughter
15 months
son
2 years
son
22 months
daughter
21 months
son
Christen Andersen
Birth: September 1664Vesterladen, , Horsens, Kær, Aalborg
Death: after September 11, 1664
2 years
daughter
Jens Pedersen + Else Andersdatter - View this family
wife’s husband
wife
Marriage: about 1645

BirthStade Udskiftning, Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1957
Publication: 1957
Citation details: side 27
BirthAf Ulsted sogns historie, Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1959, 1960
Publication: 1957
Citation details: 1961, side 29
BirthSlægten fra Ulstedlund (Kær herred)
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 140,141
BirthEn slægt Sørensen fra Vadum-Biersted sogne
Publication: Nordisk Slægtsforskning, 1975
Citation details: Ane 364, 365
MarriageSlægten fra Holtegård i dronninglund sogn - om Jens Larsen, født 1804, og hustruer, deres forfædre og efterkommere
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1984
Citation details: Johanne Amalie Larsdatter, ane 74-75
MarriageEn slægt Sørensen fra Vadum-Biersted sogne
Publication: Nordisk Slægtsforskning, 1975
Citation details: Ane 364, 365
MarriageEgholmbogen
Publication: Bangsbo Museum & Arkivs forlag (Genoptryk), 2000
Citation details: side 158
MarriageKjærulfske Studier
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 178
MiscKjær herreds knaber, Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1967
Publication: 1967
Citation details: side 44
MiscBidrag til Kjærs herreds historie, Series: Jyske Samlinger, Volume: 1937-38 5 række 3. bind
Publication: 1937
MiscSlægten fra Ulstedlund (Kær herred)
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 140,141
EjendomBidrag til Kjærs herreds historie, Series: Jyske Samlinger, Volume: 1937-38 5 række 3. bind
Publication: 1937
Citation details: side 195
MiscHoltegaard ved Try, Series: Vendsysselske Aarbøger, Volume: 1960
Publication: 1960
Citation details: side 225
NameLars Lagergaard, Address: Vadum Kirkevej 87, 9430 Vadum, Author E-mail: lars.lagergaard@hotmail.com
NameLars Lagergaard, Address: Vadum Kirkevej 87, 9430 Vadum, Author E-mail: lars.lagergaard@hotmail.com
DeathKirkebog for Horsens-Hammer sogne
Citation details: 1657-1732
BurialSlægten fra Holtegård i dronninglund sogn - om Jens Larsen, født 1804, og hustruer, deres forfædre og efterkommere
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1984
Citation details: Johanne Amalie Larsdatter, ane 74-75
BurialKirkebog for Horsens-Hammer sogne
Citation details: 1657-1732
Marriage

Anders Laursen4 i V. Laden og Else Andersdatter, der synes at have været Folk uden for Bondestanden5 (Som Faddere ved deres Børns Daab nævnes adskillige ansete Personer i Aalborg, maaske har Else Andersdatter været Datter af Hospitalsforstander Anders Madsen der.)

Misc

Præsten Hr. Bent Hansen i Hammer var præst i det store pastorat, der omfattede Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup. Han var af krigerisk natur og førte ofte processer mod sine sognebørn. Hans værste og bitreste krig var den, han i sine sidste år førte mod sine sognebørn i Hammer og Horsens om deres påskeoffer, idet han mente, at de pudsede ham, hvilket ikke var helt ved siden af. Han havde fire kirker at passe, og kunne kun prædike i to kirker hver søndag, mens hans kappellan måtte prædike i de to andre. Nu var det gammel skik, at bønderne i Horsens og Hammer gik i kirke 1. påskedag og ydede deres påskeoffer til præsten, som den dag prædikede i Sulsted og Ajstrup kirker, mens han 2. påskedag prædikede i Horsens og Hammer kirker. Bønderne benyttede sig af præstens fravær 1. påskedag; de mødte ganske vist med deres koner, men gav kapellanen et forholdsvist beskedent offer. Og 2. påskedag, når præsten selv prædikede, sendte de børn og tyende i kirke, hvis offer var endnu mere beskedent. Her Bent, som selvfølgelig ikke holt af at blive soist af på den måde, og som ofte havde ærget sig over bøndernes frækhed, bad dem, da han langfredag 1670 prædikede i Horsens kirke, om fremtidigt at møde i kirken 2. påskedag og give ham hans påskeoffer, hvilket nogle af dem lovede. Men de fleste var stridige og hævdede, at de ville ikke forandre offerdag, hvorfor præsten i sin bededagsprædiken den 13. april gav dem det glatte lag fra prædikestolen, hvilket de tog yderst fortrædeligt op. Bøndernes fører i "offerkrigen" var den ansete Christen Ibsen i Lyngdrup Mellergaard, der var kirkeværge og i 1663 havde skænket kirken dens smukke dåbsfad; han var en dygtig oplyst mand og havde i sine unge dage været ridefoged til Vraa. Den 11. juli 1670 stævnede han på de Horsens sogns mænds vegne hr. Bent for herredstinget, fordi han havde forandret offerdagen, og for den hårde mund, han havde brugt mod dem fra prædikestolen. Præsten skulle blandt andet have sagt, at de, som ikke gav ham og hans medtjener (kapellanen) deres rettighed, som var dem tillagt af Gud og øvrigheden, vilde på dommens dag blive stillet på venstre side af guds trone og høre den sentence: "Går bortm i stinkende geder og bukke, i den evige ild, som er beredt af djævelen og hans engle til evig tid; der har i Eders dom. Anders Lauritzen i Vesterladen, Christen Pedersen i Storgaard og flere vidnede på tinget, at præsten havde været meget vred og havde slået i prædikestolen og sagt, at folk ikke skulle sætte ham for, når han ville tage offer, om det skulle være den anden eller tredie dag. Præsten mødte ikke selv i retten, men sendte en fuldmægtig, som oplæste en skriftlig redegørelse....... striden fortsatte herefter til 1772 hvor præsten døde. Se mere i Værnfelts: Kjær herreds knaber.

Misc

Kolding, Matr. 12. Selvejergaard. 1553 nævnes blandt Kjær Herreds Selvejergods: »En fri Bondegaard, som giver aarlig Leding til Aalborghus 9 Skill.«. 1562 svarer Selvejerbonden »Las Mortensen af Rollings Jord 2 Skill. Ledingspenge«. Kronen maa have ejet Gaardens Herlighed. 16101) giver Anders Christensen i K. 1 Daler i Extraskat. 1662 er Morten Andersen Fæster og 1683 Anders Mortensen. Sidstnaevnte Aar er Anders Lauritzen paa Vesterladen Ejer af Gaarden; men Herligheden tilhorer stadig Kronen .Den gamle Kolding-Slægt beboede i mange Aar Gaarden, som 1715 kom under Langholt. Gaarden er nu splittet; paa Stedet ligger et Vinkelhus.

Misc

Anders Lauridsen ses i matriklen fra 1688 opført som fæster af gården Vesterladen i Horsens sogn. Gården hørte under Aalborg Hospital og havde et hartkorn på 7 tdr. 4 skpr. 2 fjdkr. I 1701 ses fæstet på gården at være overgået til sønnen Jep

Ejendom

NorTrankjaer, Matr. 11. Tilhorte 1662 Fru Else Munk og 1688 Anders Lauritzen i Vesterladen. Hk. 1662: 3—2—o—o og 1688: 2—l—o—o.


Anders Lauridsen, f. 1629, f 1703, Hospitalets fæster i Vesterladen, ejede Nør Trankjær i V. Hassing, 2 gaarde i 0. Hassing og senere Kolding.

Misc

Et slægtshistorisk sølvkrus. På Holtegaard (Dronninglund) findes et sølvkruds i fornem barokstil fra 1660'erne. Mestermærket under bunden er afslidt, og vi kan derfor ikke med sikkerhed afgøre, om kruset er fremstillet i Aalborg eller i København, idet spor af Mærket kan tydes som HB eller IB = Hans Bruun eller Jacob Jensen Brun; begge virkede omkring midten af 1600'erne. I låget er indfattet en medaille med symbolske kvindeskikkelser, og langs begge rande står en indskrift i latinske heksametre; men guldsmeden, der vel næppe har forstået latin, har af vanvare vendt medaillen således, at begyndelseslinien står på lågets indvendige side. Der står:

FELIX TERRA FIDES PIETATI UBI IUNGTA TRIUMPHAT, PAX CUM IUSTITIA FORA TEMPLA & RURA CORONAT.

Oversat: "Lykkelig det land, hvor troskab forenet med gudsfrygt regerer, fred med retfærdighed torve, templer og marker besmykker." Det synes at have været mode engang i tiden 1650-1750 at anbringe sjældne og eftertragtede medailler som dekoration på sølvkrusenes låg, og i dette tilfælde drejer det sig om et såre sjældent og kulturhistorisk værdifuldt stykke, nemlig en erindringsmedaille, der er slået i anledning af den Westfalske fred 1648. Den findes ikke i "den kgl. Mønt og Medaljesamling" på Nationalmuseet; men museumsinspektør Fritze Lindahl har fra tyske kataloger fremskaffet følgende oplysninger: Medaillen er udført 1650 af Johan Höhn, der var møntmester i Danzig 1637-93. Den er til dels en kopi af en medaille, der er skåret af Sebastian Dadler i Dresden 1629 for Leipzig konventionen til forsvar for den augsburgske konfession. Kvindefigurerne på medaillens 1. side er Troskaben og Gudsfrygten, der rækker hinanden hånden under Jehovas sol og foran staden Münster, hvor fredsslutningen 1648 fandt sted. På 2. side ses freden og retfærdigheden, der omslynger og kysser hinanden. Inskribtionerne på krusets sider giver vigtige slægtshistoriske oplysninger. Fire ægtepar har i tidens løb fået prentet deres navne på kruset, der som arvestykke eller bryllupsgave har gået fra slægt til slægt og haft adskillige ejere. Den ældste indskrift er smukt indgraveret og lyder således:

Anders Lawsen Laan - Else Andersdatter 1692

Det er Anders Lauridsen, Vesterladen, som nævnes i det følgende og tilhører en sidegren af den yngre Holt slægt, der begynder med Simon Mortensen i Striben. Ti år senere er indgraveret sønnens og svigerdatterens navne:

Jeppe Andersen Laen - Gjøe Jensdatter Kierull 1702

Ovenover er prikket initialerne P.J.S. - K.S.D. og årstallet 1748. Der er Jeppes søn Peder Jeppesen og hustru Karen Sørensdatter. Under Anders Lauridsens og hustrus navne står indprikket meget småt og uden årstal: O.L.S.H. - M.C.S.H. Det er sikkert Otto Larsen og hustru Mette Christensdatter. De ejede Holtegaard fra 1840 til 1890 og indskriften må være fra ret ny tid, da man i hustruens efternavn har erstattet -datter med -sen. Kruset stod i slutningen af forrige århundrede op Ladefogedgården i Søraa, hvor det solgtes på dødsboauktion og købtes af Dusine Ottosen, Holtegård, hvis moder, forannævnte Mette Christensdatter var fra Ladefogedgården.

Burial

1703 den 30. marts Anders Laursen i Laen, 74 aar.