Ole Munks slægtsdatabase

Johannes SimonsenAge: 75 years18011877

Name
Johannes Simonsen
Given names
Johannes
Surname
Simonsen
Birth October 13, 1801
Death of a motherJohanne Bertelsdatter
June 15, 1830 (Age 28 years)
MarriageInger Marie JørgensdatterView this family
1831 (Age 29 years)

Death of a fatherSimon Jørgensen
October 1840 (Age 38 years)
Miscyes

Note:

Johannes Simonsen er født den 13. oktober 1801 på den vestre af de to Krabdrup-gårde i Hellevad sogn, og døde samme sted den 27. februar 1877. Han boede hele sit liv på gården, som ung tjente han hos forældrene, og han overtog gården efter faderen Simon Jørgensen. Han blev gift i 1831 i Hellevad med: Inger Marie Jørgensdatter, datter af hans fætter Jørgen Jacobsen i Badstrup (Badstrupdal) i Hellevad sogn, født 24. juni 1811, død 3. februar 1886.

De boede hos faderen på Krabdrup, og da denne afstod fæstet, købte Johannes Simonsen i 1833 gården til selveje af ejeren Martin Leth på Kjølskegaard (Hallund sogn), under hvis fæstegods Krabdrup hørte. Prisen var 700 rigsdaler; af købekontrakten fremgår dog at Johannes Simonsen også ”er pligtig fra 1834 at forrette den sædvanlige Engsbjergning til Kølskegaard samt 2 Rejser, alt efter Sælgerens nærmere Ordre” (2). En lille rest af hoveriet var der altså stadig. Johannes Simonsens farfar Jørgen Jensen havde været fæster på gården fra omkring 1730, og hans far Simon Jørgensen fra 1778, indtil Johannes Simonsen køber gården i 1833. Krabdrup forblev i slægtens eje, for efter Johannes Simonsen overtog hans søn Simon Jørgen Johansen i 1871 gården, fra 1913 dennes søn Jesper Johansen, og fra engang i 1960’erne dennes søn igen, Simon Krarup Johansen (født 1929). I 1838 købte Johannes Simonsen af Christen Christensen i Store Glinvad i Dronninglund sogn et engareal til gården. Til Krabdrup hørte et teglværk, som Johannes Simonsens søn Simon Jørgen en overgang var forpagter af. Johannes Simonsen ejede foruden Krabdrup-gården flere huse på Krabdrup Mark, måske huse han selv har ladet opføre med tegl fra teglværket, og han ses at have udlejet i hvert fald 2 huse.

Til Slægtsgaards-arkivet (på Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup) har daværende ejer Jesper Johansen engang i 1920’erne givet følgende oplysninger om gården: "Matrikel nr.: 1a 1b 15e 6d. Størrelse: 85 tdl ager, 20 tdl eng og kær, 3 tdl skov, 2 tdl hede og mergelgrave, i alt 100 tdl. Hartkorn: 3tdr. 5skp. 3fdk. 1/2alb. Brandforsikringssum: 76.050 kr. Ejendomsskyld: 53.000 kr. Jordværdi: 30.300 kr. Bygninger: Kohus og hestestald opf. 1900, lade 1907, stuehus 1923. Gaarden har været Fæster under Kølskegaard Hallund Sogn og købt af min Bedstefader Johannes Simonsen den 30/6 1834 for 650 Rigsbanksdaler. Hartkorn 4Td 3Skp 2F 2Alb. Længere tilbage end til min Oldefader Simon Johansen [dvs. Jørgensen] som var født her 1756 [dvs 1753] ved jeg ikke. Der har været et af de gammeldags Teglværk her i ca Hundre Aar, vi nedlagde Teglværket 1908".

Johannes Simonsen og Inger Marie Jørgensdatter fik i alt 14 børn, hvoraf 6 døde inden de var fyldt et år: de to førstefødte, tvillingerne Jørgen og Simon 1831, Simon Jørgen (1834), Thouline (1836), en dødfødt datter (1848), og Thomas Christian (1849). Desuden døde en søn Jørgen i 1869, 23 år gammel. Der var dog stadig 8 levende børn, så munde at mætte har der været nok af på Krabdrup. I 1855 var alle 8 børn hjemmeboende, men der var alligevel plads og føde også til 2 plejebørn. Hertil kom 3 tjenestefolk, samt Johannes’ bror Bertel Simonsen, som i flere år boede til leje på Krabdrup. I 1870 var her 15 personer på gården, heriblandt 3 plejebørn og et fattiglem som Johannes Simonsen og hustru holdt med mad og klæder for kommunens regning. Desuden 3 tjenestefolk hvoraf den ene var broderen Bertel Simonsen, samt sønnen Simon Jørgen og hans hustru og datter, han var da forpagter af det til Krabdrup hørende teglværk. Det ser ud til at Inger Marie Jørgensdatter har tjent ekstra ved at sy for folk, for på gården var der i 1870 også 2 sypiger. I 1871 solgte Johannes Simonsen og Inger Marie Jørgensdatter Krabdrup til sønnen Simon Jørgen, til en pris af 1.000 rigsdaler og en aftægtskontrakt. De flyttede i et hus på Krabdrup Mark, og sønnen skulle årligt ifølge aftægtskontrakten yde aftægtsparret et fast kvantum rug og byg, malt til ølbrygning, 2 får, en gris og 2 gæs, fisk, samt hø og tørv; sønnen skulle sørge for transport til kirke 4 gange om året, samt at hente og hjemkøre læge i tilfælde af sygdom hos aftægtsfolkene, og så skulle han holde vejen fra huset og op til sognevejen i farbar stand. Her døde Johannes Simonsen 27. februar 1877 og hustruen Inger Marie den 3. februar 1886; de er begge begravet på Hellevad kirkegård, hvor gravsted endnu findes (2003).

Miscyes

Note:

Døbt 1801 i Hellevad: Ons. 14de Octobris hd. [hjemmedøbt] ved A.Ginge: Johannes, født 13 ej [lat. ejusdem: samme måned] Kl.11½ Form. Forældre Simon Jørgensen og hustr. Johanna Berthelsdt Gaardbruger af Kradderup. [Døbt i kirken] 25 Søndag eft. Trin. [25. søndag efter Trinitatis] 22 Nov. ved A.Ginge. Faddere Margrethe Pedersdt af Korslund og Maren Jørgensdt Østergd i Trødderup, Jacob Jørgensen af Badstrup, Christen Jørgensen af Allerup, Christen Jensen af Klokkerholm. Konfirmeret 1818 i Hellevad: Johannes Simonsen. Forældre Fæstegaardmand Simon Jørgensen i Kraderup. Alder 16 Aar. Kundskab Temmelig god, Opførsel sædelig. Vaccineret 1810 ved Sommer. Begravet 1877 i Hellevad: Død 1877 d. 27de Februar, begravet 1877 d. 8de Marts: Johannes Simonsen. Gift Aftægtsmand og Huseier paa Krabdrup Mark han var født i Krabdrup, hans fader var Gaardm. Simon Johansen [fejl for Jørgensen] sammesteds. Alder 76 Aar.

Viet 1831 i Hellevad: Johannes Simonsen, 28 Aar. Ungkarl, hjemme hos Faderen, det vestre Sted i Krabdrup. Vaccineret 1810 af Hollmann. Inger Marie Jørgensdatter, 19 Aar, Pige, hjemme hos Faderen i Badstrup. Vaccineret 1813 af Vollersen [ved hendes konfirmation står: Hollmann]. Forlovere: Selvejergaardmand Jørgen Jakobsen, Enkemand i Badstrup og Selvejergaardmand Anders Bertelsen i Røgelhede Østergaard. Vielsesdagen Fredagen den 28de Januar, viet i Kirken. aluth.?? [tekststed fra Biblen hvorfra der læstes] 1,16.17. Anmærkninger: Anmeldt 1831 Januar 1ste.

  1. Inger Marie Jørgensdatter Døbt 1811 i Hellevad: Født d. 24 Juni Inger Marie, hjemmedøbt d. 25 Juni. Forældre Gaardmand Jørgen Jacobsen og hustru Thou Stephansdatter i Katholm. Daaben blev confirmeret d 4de Aug. 8de Søn. p. T. [dvs 8de Søndag post (efter) Trinitatis]. Faddere Maren Jacobsdatter i Badstrup, Maren Jacobsdatter fra Lillien i Woer Sogn, Jacob Jørgensen, Jacob Lillien fra Woer Sogn, Niels Christensen i Katholm. Konfirmeret 1826 i Hellevad: Inger Marie Jørgensdatter i Badstrup. Forældre Selvejergaardmand Jørgen Jakobsen og nu afdøde hustrue Thou Steffensdatter i Badstrup. 14 3/4 Aar, døbt 1811, Juni 25de, født i Badstrup. Kundskab maadelig, Opførsel meget sældelig. Vaccineret 1813 November 12te, Hollmann. Begravet 1886 i Hellevad: Død d. 3die Februar, begravet d. 11te Februar Inger Marie Jørgensen, Enke eft. Gaardejer Johannes Simonsen af Krabdrup. 74 Aar.

Børn

Søn Simon Johannesen Døbt 1831 i Hellevad: Født Septembr 28de Simon Johannessøn og Jørgen Johannessøn, Tvillinger. Forældre Johannes Simonsen og hustru Inger Marie Jørgensdatter, Fæstegaardbeboere det vester Sted i Krabdrup. I Sygdomstilfælde hjemmedøbt Septembr 29de. Ere døde, vidi 199, 3 og 5. Moderen holdt sin Kirkegang 24de Søndag efter Trinitatis, den 13de November. Begravet 1831 i Hellevad: Død 1831 den 17de Octobr, begravet Octobr. 23de: Simon Johannessen - en Tviling vidi No. 3. Forældre: Tvilingsøn af Fæstegaardmand Johannes Simonsens og hustrue Inger Marie Jørgensdatter, det vestre Sted i Krabdrup. Alder 19 Dage. Anmærkn.: vidi 46:1. - - 46;1. -.

Søn Jørgen Johannesen Døbt 1831 i Hellevad: (se tvillingbroderen Simon). Begravet 1831 i Hellevad: Død 1831, den 16de Octobr. begravet Octobr. 23de: Jørgen Johannessen, en Tviling. Forældre: Tvilingsøn af Johannes Simonsen og Hustrue Inger Marie Jørgensdatter, Fæstegaardfolk det vestre Sted i Krabdrup. Alder 12 Dage. Anmærkn.: vid: 46;1.

Datter Johanne Katrine Johannesdatter Døbt 1832 i Hellevad: Født 1832 August 24de Johanne Katrine Johannesdatter. Forældre Johannes Simonsen og hustru Inger Marie Jørgensdatter, Fæstegaardbeboere, det vester Sted i Krabdrup. I Sygdomstilfælde hjemmedøbt August 25de. Daaben blev publiceret i Ørum Kirke 19de Søndag efter Trinitatis Octobr 28de. Faddere: 1. Maren Jakobsdatter Sgm. [selvejergårdmand] Jens Sørensens hustru i Slottet ved Bolle i Dronningl. Sogn 2. Elisabeth Marie Jørgensdatter Pige, Badstrup 3. Jørgen Jakobsen, Sgm. [selvejergårdmand] i Badstrup 4. Bertel Simonsen Shm. [selvejerhusmand] i Krabdrup Hus 5. Peder Kristian Olesen, Ungkarl, i Trøderup Østergaard, østre Sted. Konfirmeret 1847 i Hellevad: d. 1ste Søndag eft. Paaske d. 11 April: Johanne Cathrine Johannesdtr af Krabdrup. Forældre Gaard: Johannes Simonsen og hust. Inger Marie Jørgensdtr af Krabdrup. Født i Hellevad d. 24 August 1832 døbt d. 28 Otbr. s. A. Kundskaber nogenledes, Opførsel meget god. Vac: [vaccineret] 22 Juni 1841 af Knudsen. Viet 1857 i Hellevad: 24de Octobr meldte sig til Ægteskab: Ungkarl Jens Ch. Thomsen af Clausholm Mark, 28 Aar, vaccineret 15 Septbr 1831 af Westermann og Pigen Johanne Cathrine Johannesdatter af Krabdrup 25 Aar, har havt de naturlige Kopper. Forlovere Gaardmanden Johannes Simonsen af Krabdrup og Ch. Christiansen af Clausholm Mark. Vielsesdagen 1857 4de Decembr i Kirken. Tillysning har fundet Sted. Begravet 1875 i Hellevad: Død d. 4de Septbr., begravet d. 12te Septbr. Johanne Cathrine Johansen, Inds.[Indsidder] og gift med Arbeidsmand Jens Christian Thomsen i Amerika. Datter af Joh. Simonsen i Krabdrup hvor hun var født og hvor hun ogsaa døde. 43 Aar.

Søn Simon Jørgen Johannesen Døbt 1834 i Hellevad: Født 1834 Octobr 29de Simon Jørgen Johannessen. I Sygdomstilf. hjemmedøbt den 2den November. Daaben blev publiceret i Kirken 2den Juledag, den 26de December. Forældre Selvejergaardmand Johannes Simonsen og Hustru Inger Marie Jørgensdatter, det vestre Sted i Krabdrup. Faddere: 1. Elisabet Marie Jørgensdatter, Sgm Jens Peter Thomassens hustru i Badstrup 2. Kirsten Marie Jørgensdatter, Pige ibid. [latin ibidem: samme sted] 3. Jørgen Jakobsen Badstrup, Sgm i Lemb Vestergrd. 4. Bertel Simonsen, Shm i Krabdrup-hus. 5. Peder Kristian Olesen, Sgm i Trøderup Østergrd. Moderen introduceret 2den Juledag, den 26de December. Begravet 1835 i Hellevad: Død 1835 Marts 18de, Begravet marts 25de: Simon Jørgen Johannissen. Barn af Selvejergaardmand Johannes Simonsen og hustrue Inger Maire Jørgensdatter, det vestre Sted i Krabdrup. Alder 5/12 Aar. Anmærkn.: vid: 8;12. -

Datter Toveline Marie Johannesdatter Døbt 1836 i Hellevad: Født 1836, April 3die: Thouline Marie Johannesdatter. I Sygdomstilfælde hjemmedøbt den 4de April. Daaben blev publiceret i Kirken Trinitatis Søndag den 29de Maj. Forældre Selvejergaardmand Johannes Simonsen og hustrue Inger Marie Jørgensdatter, det vestre Sted i Krabdrup. Faddere: 1. Kirsten Marie Jørgensdatter, Pige i Lemb Vestergaard v.St. [dvs vestre Sted] 2. Kirsten Johanne Jensdatter, Pige fra Vester-Glindvad, i Ørum S. 3. Jørgen Jakobsen Badstrup, Sgm og Enkemand i Lemb Vestergaard, det vestre Sted. 4. Bertel Simonsen, Shm i Krabdrup-Hus. 5. Søren Jenssen, Ungkarl i Vester-Glindvad i Ørum Sogn Moderen introduceret Trinitatis Søndag, den 29de Maj. Begravet 1836 i Hellevad: Død 1836 Juni 16de, Begravet Juni 23de: Thouline Marie Johannesdatter. Barn af Selvejergaardmand johannes Simonsen og Hustrue Inger marie Jørgensdatter, det vestre Sted i Krabdrup. Alder 2½ Maaned. Anmærkn.: Døde af Børnekopper, vide 65;3. -.

Datter Toveline Johannesdatter Døbt 1837 i Hellevad: Født 1837 April 29de Thouline Johannesdatter. I Sygdomstilfælde hjemmedøbt den 30te April. Daaben blev publiceret i Kirken 3die Søndag efter Trinitatis den 11te Juni. Forældre Selvejergaardmand Johannes Simonsen og hustrue INger Marie Jørgensdatter, det vestre Sted i Krabdrup. Faddere: 1. Elisabet Marie Jørgensdatter, Sgm Jens Peter Thomassens hustrue i Badstrup 2. Kirsten Marie Jensdatter, Pige i Glindvad, Ørum S. 3. Jørgen Jakobsen, Sgm i Lemb Vestergaard, vestre Sted. 4. Bertel Simonsen, Shm i Krabdrup-Hus. 5. Søren Jenssen, Ungkarl fra Glindvad i Ørum Sogn NB: Nr. 2 hedder Kirsten Johanne. Moderen introduceret 3die Søndag efter Trinitatis, Juni 11te. Konfirmeret 1851 i Hellevad: paa 1ste Søndag efter Paaske i Hellevad Kirke: Tovline Johannesdtr, hjemme. Forældre Gaardeier Johannes Simonsen og Hustr. Inger Marie Jørgensdtr af Krabdrup. 14 Aar, født 29 April 1837 i Krabdrup, døbt d 1 Juni s.A. Kundskab meget god, Opførsel meget god. Vaccineret: 30 Juni 1841 af Dr. Knudsen. Viet 1865 i Hellevad: 30 Septr meldte sig til Ægteskab: Ungkarl Niels Therkildsen, Gaardeier i Kraghede, Ø. Brønderslev Sogn, 30 Aar, vac. 5 Septbr 1843 af Scackenberg(?), og Pigen Tovline Johannesdatter hos faderen Gaardmd. Johannes Simonsen i Krabdrup, 28 Aar, vac. 30 Juni 1841 af Knudsen. Forlovere Gaardmd. Johannes Simonsen af Krabrdup og hmd. Sør. Therkildsen paa Kraghede. Vielsesdagen 1865 24de October, i Kirken. Der blev lyst.

Datter Lisbeth Marie Johannesdatter Døbt 1839 i Hellevad: Født Septembr 24de Lisbeth Marie Johannesdatter. I Sygdomstilfælde hjemmedøbt den 29de September. Daaben blev publiceret i Kirken 2den Juledag, den 26de December. Forældre: Selvejergaardmand Johannes Simonsen og hustrue Inger Marie Jørgensdatter, det vestre Sted i Krabdrup. Faddere: 1. Elisabet Marie Jørgensdatter, Sgm Jens Peter Thomassens hustrue i Badstrup. 2. Maren Kristensdatter, Pige 3. Jørgen Jakobsen, Enkemand og Sgm i Lemb Søndergaard 4. Bertel Simonsen, Shm. i Krabdruphus 5. Svend Pedersen, Sgm det vestre Sted i Lemb Vestergd. NB: Nr. 2 er fra det østre Sted i Krabdrup. Moderen introduceret 23de Søndag efter Trinitatis Novembr 3die. Konfirmeret 1854 i Hellevad: 1ste Søndag efter Paaske i Hellevad Kirke: Lisbeth Marie Johannesdtter, hjemme. Forældre Gaardmand Joahnnes Simonsen og hustr. Inger Marie Jørgensdtr af Krabdrup. 14½ Aar, født 24de Septb 1839, døbt d 29 s. Maaned. Kundskab god, Opførsel meget god. Vaccineret: 30te Juni 1841 af Knudsen. Viet 1868 i Hellevad: 4. April meldte sig til Ægteskab: Ungkarl Jesper Chr. Pedersen 24 Aar i Kibsdal i Hellum Sogn, vac. af Knudsen 19 August 1844, og Pigen Lisbeth Marie Johannesdtter i Krabdrup 28 Aar, vac. af Knudsen 30 Juni 1841. Forlovere: Joh. Simonsen Gaardmd i Krabdrup og Søren Christensen Gaardm og Sognefgd i Hellum. Vielsesdagen 1868 29 April, i Kirken. Der blev lyst.

Datter Mette Kirstine Johannesdatter Døbt 1841 i Hellevad: Født 1841 Novembr 20de: Mette Kirstine Johannesdatter. I Sygdomstilfælde hjemmedøbt den 21de November. Daaben blev publiceret i Kirken Nytaarsdag den 1ste Januar 1842. Forældre: Selvejergaardmand Johannes Simosens og Hustrue Inger Marie Jørgensdatter, det vestre Sted i Krabdrup. Faddere: 1. Elisabeth Marie Jørgensdatter, SGm Jens Peter Thomassens hustrue i Badstrup 2. Maren Kristensdatter, Pige, i Krabdrup, det østre Sted. 3. Jørgen Jakobsen Sgm. i Lemb Søndergaard. 4. Svend Pedersen Do. i Lemb Vestergaard, det vestre Sted. 5. Bertel Kristensen, Ungkarl det østre Sted i Krabdrup. Moderen introduceredes Nytaarsdag den 1ste Januar 1842. Konfirmeret 1856 i Hellevad: paa 1ste Søndag efter Paaske 30te Marti [i Hellevad]: Mette Kirstine Johannesen, hjemme. Forældre Gaardm. Johannes Simonsen og hustr. Inger Marie Jørgensdter af Krabdrup. 14 1/4 Aar født d. 20de Novbr 1841 i Krabdrup, døbt d. 21 s.M. Kundskab god, Opførsel meget god. Vaccineret: 20 Jul. 1844 af Knudsen. Afgangsliste 1858 Hellevad sogn: (nr. 13): Mette Kirstine Johansen, Alder 17, Haandtering: Faderen Joh. Simonsen i Krabdrup, rejst til Horsens 25/10 58. Viet 1870 i Hellevad: Ungkarl Jens Christensen af Snævre i Bjergby Sogn, 32½ Aar (født sammesteds 16/2 38, døbt 8/4 38, vac. 22/7 47 af Synkenberg, confirmeret i Mygdal Kirke 1.Søndag eft. Paaske 1852). Pigen Mette Kirstine Johannesen af Krabdrup 28 3/4 Aar, født sammesteds 20/11 41, vac. 8/7 42 af ...? (Kauckm.el?), confirmeret i Hellevad Kirke 1 Sønd. ef. Paaske 1855. Forlovere Gaardmd Johannes Simonsen af Krabdrup, Gaardmand Christen Christiansen af Snævre i Bjergby Sogn. Vielsesdagen 28de Octobr 1870, i Kirken. Tillysning skete d. 11, 18 og 27 Septr. 1870.

Søn Simon Jørgen Johannesen Døbt 1844 i Hellevad: Født 1843 Decembr. 27de Simon Jørgen Johannesen. I Sygdomstilfælde hjemmedøbt den 30te December. Daaben blev publiceret i Kirken Søndag Sexagesima den 11te Februar 1844. Forældre Selvejergaardmand Johannes Simonsen og hustrue Inger Marie Jørgensdatter, det vestre Sted i Krabdrup. Faddere: 1. Elisabeth Marie Jørgensdatter, Sgm. Jens Peter Thomassens hustru i Badstrup 2. Ane Sofie Kristensdatter, Pige i Trøderup 3. Jørgen Jakobsen, Enkemand og Sgm i Trøderup [overstreget og korrigeret til] Lemb Søndergaard 4. Svend Pedersen, Sgm i Lemb Vestergaard det vestre Sted 5. Bertel Kristensen, Ungkarl i Krabdrup, det østre Sted. Moderen introduceret Søndag Sexagesima, den 11te Februar 1844. Viet 1869 i Hellevad: Ungkarl Simon Jørgen Johansen af Krabdrup, født i Krabdrup d. 27de Decembr. 1843 (25½ Aar), vacc. 20 Juli 1844 af Knudsen. Hjemmedøbt d. 30 Decmb 1843 og confirmeret i Horsens Kirke 1.Sønd. ef. Paaske 1858. Pigen Marie Pedersen Datter af Gmd Ped. Christensen af Allerup, 26 Aar, født den 26 Decmb 1842 i Allerup, vacc. 5te Juli 1843 af Knudsen, og confirmeret i Hellevad Kirke paa Palmesøndag 1857. Forlovere Gaardmand Johannes Simonsen af Krabdrup og Peder Christensen af Allerup. Vielsesdagen den 23 Marts 1869, i Kirken. Lyst 7-14-21 Marts. Begravet 1891 i Hellevad: Død 18. Juni 1891, begravet 25. Juni 1891, Simon Jørgen Johansen, gift Gaardmand i Krabdrup, Alder 47.

Søn Jørgen Johannesen Døbt 1846 i Hellevad: Født 1846 Marts 2den: Jørgen Johannessen. I Sygdomstilfælde hjemmedøbt, den 2den Marts. Daaben publiceret i Kirken d 10 April 1846. Forældre Selvejergaardmand Joahnnes Simonsen og Hustrue, Inger Marie Jørgensdatter, det vestre Sted udi Krabdrup. Faddere: 1. Elisabeth Marie Jørgensen, Gaardmd J.C. Tomasens Kone i Badstrup 2. Pigen Ane Christensdatt af Krabdrup 3. Gaardmand P.Ch. Olesen af Trøderup 4. Bertel Simonsen af Krabdruphuus 5. Ungkarl And. Cristensen af Krabdrup. Moderen holdt sin Kirkegang d 10 Apriil. Begravet 1869 i Hellevad: Død 1869 den 29de Marts, Begravet 1869 den 6te April: Jørgen Johannesen. Ugift Søn af og hjemme hos Faderen Gaardmand Johannes Simonsen af Krabdrup, hvor han ogsaa var født. Alder 23 Aar. Død af Blodstyrtning. Sæby? [Søby?, Søbj.? navnet går igen mange steder, og mange steder efter/i forb. med ordet Attest; mon ikke navnet på embedslægen] 30/3.

Datter Dødfødt pige Begravet 1848 i Hellevad: Død 1848 d. 15 Marts, begravet 26 Marts: Dødfødt. Datter af Gaardmand Johannes Simonsen og hust. Inger Marie Jørgensdter af Krabdrup. Anmærkn.: Dødfødt.

Søn Thomas Christian Johansen Hjemmedøbt 1849 i Hellevad: d 22. Mai Thomas Christian Johansen. Hjemmedøbt øieblikkelig efter Fødselen og død 1 Time derefter. Forældre Gaardm. Johannes Simonsen og Hustr. Inger Marie Jørgensdtr af Krabdrup. Hjemmedåb blev som Nøddaab foretagen af Jordemoderen. Konen introduceredes d 17. Juni 1849. Begravet 1849 i Hellevad: Død d. 22 Mar. Begravet d. 28 Mar Thomas Christian Johansen. Søn af Gaardm. Johannes Simonsen i Krabdrup. 1 Time. Nyfødt.

Søn Thomas Christian Johansen Døbt 1850 i Hellevad: Født 1850 d. 24 Mai Thomas Christian Johansen. Hjemmedøbt d. 14 Juni 1850. Daaben publiceret i Kirken d 13de Octbr. 1850. Forældre Gaardmand Johannes Simonsen og hustr. Inger Marie Jørgensdattr af Krabdrup. Faddere: 1. Gaardmandskone Lisbeth Jørgensdtr af St.Landvad i Dr.l. Sogn 2. Ungpige Ane Christensdtr af Krabdrup 3. Huusmd Bertel Simonsen af Kildedal 4. Gaardm. P. Ch. Olesen af Trøgdrup 5. Gaardeier A. Christensen af Krabdrup. Konen introduceret 23 Juni 1850. Konfirmeret 1864 i Hellevad: d. 3 April:Thomas Ch. Johansen, hjemme. Forældre Gaardmd. Joh. Simonsen og hustr. INger Marie Jørgensdtr af Krabdrup. Født i Krabdrup 24 Mai, døbt 14 Juni 1850, vinia olatis (otatis) (hvad er det?) 22 Fbruar 1864. Kundskab g, Opførsel mg. Vacc. 4 August 1853 af Timm. Afgangsliste 1865 Hellevad: (nr. 81): Thomas Chr. Johansen 15, Tyende, bortrejst til N. Tranders S. 14/12 65. Anmærkn.: Var stedse hjemme. Tilgangsliste 1866 Hellevad: (nr. 60): Thomas Christian Johansen, tilgang 16/11 66, 16 aar, tj. Faderen Joh. Simonsen af Krabdrup. Ankommen fra N. Tranders S., anmeldt til Afgang 3/11 66 hos C. Schou. Anmærkn.: Sk[udsmaal] god, vac. 4/8 53 af Timm. Viet 1879 i Hellevad: Ungkarl Husejer Thomas Christian Johansen af Kildedal født 24 Maj 1850 (29 Aar). Pigen Ane Kristine Pedersen af Trøgdrup, født 18 Sept 1856, 29 Aar. Forlovere Gaardejeren Simon Johansen i Krabdrup og S. P C. Nielsen af Boller i Dronl. S. Vielsesdagen den 30te Septr. 1879, i Kirken. Tillysning sket d. 7de, 14de og 24 Sepbr. 1879.

Søn Christen Johansen Døbt 1852 i Hellevad: Født 1852 d 8de Marts Christen Johansen. Hjemmedøbt d 11 Marts 1852. Daaben publiceret i Kirken d 11te April 1852. Forældre Gaardmd Johannes Simonsen og hustr. Inger Marie Jørgensdtter af Krabdrup. Faddere: 1. Gaardmandskone Lisbeth Marie Jørgensdatter af St. Landvad i Dronningl. Sogn 2. Ungpige Ane Christensdttr af Bjørnholm i Ørum Sogn. 3. Huusmand Bertel Simonsen af Kildedal i Hellevad Sogn. 4. Ungkarl Jens Bertelsen ibidem. 5. Gaardmand P. Chr. Olesen af Trøgdrup. Moderen 31 Aar gl. Introduceret d 11 April. Konfirmeret 1867 i Hellevad: den 28 April: Christen Johansen, hjemme. Forældre Gaardmd. Johannes Simonsen og hustr. Inger Marie Jørgensen i Krabdrup. Født i Krabdrup den 8 Marti 1852 og døbt 11. Marts s.Aar. Kundskab mell(?) Opførsel g. Vacc. 11 August 1853 af Timm. Afgangsliste 1869 Hellevad:(nr.34) Christen Johansen født 1852 tj.Krabdrup, rejst til Hallund s. 1/11 69, født i Hellevad S. (KB-). Tilgangsliste 1870 Hellevad: (nr.51) Christen Johansen, Tilgangsdag 14/11 70, Alder: f. 52, Haandtering: Joh. Simonsens Søn i Krabdrup, ankommen frar Hellum [sic], anmeldt til Afgang 14/11 af Brahm.

Miscyes

Note:

Dokumenter

Købekontrakt 1833. Johannes Simonsen køber Krabdrup. Johannes Simonsen købte i 1833 vestre Krabdrup til selveje af ejeren godsejer Martin Leth Hastrup på Kjølskegård. Købekontrakten lyder som følger: "Købekontrakt. Købekontrakt oprettet mellem mig Marthen Leth Hastrup til Kølskegaard som Sælger og mig Johannes Simonsen som Køber af den Gaard i Krabdrup - Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, som sidste hidtil har haft i Fæste, hvis ufri Ager og Engs Hartkorn uforandret er 4 Tdr. 3 Skp. 2 Fjdk. 2 Alb. I Salget følger foruden Gaarden og al dens rette Tilliggende den Køberen som Fæster overleverede Besætning og Inventarium m.m. alt saaledes som det nu ejes af Sælgeren, og Køberen har haft i Brug. Købesummen er 650 Rdlr. Sølv og 50 Rdlr. Sedler hvoraf de 650 Rbd. betales til førstkommende 11. Juni Termin og for Resten 50 Rdl. Sedler udsteder Køberen et simpelt Bevis til Sælgeren lydende paa 1/2 Aars Opsigelse og 4% Rente. Naar Køberen til den fastsatte Tid har betalt den bestemte contante Sum og for de 50 Rdlr. Sedler udstedt nævnte Bevis, erholder han lovlig Skøde paa Ejendommen. Bankhæftelsen, de kongl. Skatter og alle andre offentlige og private Afgifter og Byrder, som nu er eller herefter paabudt vorder, overtages af Køberen uden mindste Ansvar for Sælgeren, og staar Ejendommen fra Dato i alle Maader for Køberens Regning og Risiko. Køberen er pligtig fra 1834 at forrette den sædvanlige Engsbjergning til Kølskegaard samt 2 Rejser, alt efter Sælgerens nærmere Ordre. Alle med dette Køb forbundne Omkostninger udredes alene af Køberen uden mindste Udgift for Sælgeren. Denne Købekontrakt haver vi paa begge Sider frivillig oprettet, indgaaet og underskrevet og beholder Sælgeren Originalen og leverer Køberen en bekræftet Kopi. Kølskegaard, d. 30.December 1833. Hastrup. J.Simonsen. Til Vitterlighed: Kold. A.Larsen."

Skøde på Krabdrup 1834. 1834 blev der udstedt Skøde paa Gaarden, og dette lyder som følger: Skøde. Jeg underskrevne Marthen Leth Hastrup til Kølskegaard, tilstaar og herved vitterliggør at jeg i Overensstemmelse med den imellem mig og Johannes Simonsen i Krabdrup oprettede Købekontrakt, herved overdrager og tilskøder nævnte Johannes Simonsen og Arvinger den mig tilhørende i Krabdrup By, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, under Hjørring Amt beliggende Gaard med sammes Jordtilliggende af ufri Ager og Engs Hartkorn 4 Tdr, 3 Skp, 2 Fdk. 2 Alb. Alt uforandret saaledes som samme befandtes da Matrikulerings Takseringen bekendtgjordes at være fuldført. Hvilken Gaard med dens Bygninger, jorder, Besætning og hvad andet der findes anført i den oprettede Købekontrakt, saaledes som samme har tilhørt mig og af den forrige Ejer Fru Ane Kristine Dorthea Drevsen var mig overdraget, skal, da Køberen Johannes Simonsen har betalt mig den fulde Købesum 650 Rbd. Rede Sølv og 50 Rbd. Sedler, fra nu af uden Indsigelse af mig, Arvinger eller andre tilhøre Johannes Simonsen, som hans lovlig købte Ejendom, hvilken han herefter anvender og fører sig til Nytte, som han bedst ved og kan, og hvoraf han til vedkommende offentlige Autoriteter betaler og præsterer alle Skatter og Afgifter, der fra Dato forfalder. Til Bekræftelse af foranførte er dette Skøde underskrevet og forseglet i Overensstemmelse med Kontrakt og i Vidners Overværelse. Kølskegaard, 30. Juni 1834. Hastrup. Til Vitterlighed: Hansen. Steen. "Da det kongelige Rentekammer i Skrivelse af 31. Maj d. Aar, har meddelt mig Underretning om at til samme har været indsendt de ved Forordning af 25. Juni 1810 befalede Beviser og efter samme alt Gaardens Tilliggende saaledes som dette var den Tid det blev bekendtgjort, at Matrikuleringstakseringen var fuldført og at Forordningens Paragraf 12 kunde træde i Kraft, nemlig til begge Krabdrupgaardene i Fællesskab en Jordstrækning ved Gaarden og en dertil grænsende Englod sønden for Trøderup By, to særskilte Englodder og Andel i Fællesengen i Sønderkær, samt en Hedelod østlig i Ørum Sogns Overdrev, ansat til Ager og Engs Hartk. for hver Gaard 4 Tdr. 3 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. ved dette Skøde sælges og overdrages, saa kan samme antages til Læsning ved Retten. Hjørring, 5. August 1834. Graahs. Læst i Retten 7. August 1834. Protokolleret i Litra 7, Fol. 337."

Købekontrakt på engparcel 1838. Ved Matrikuleringen 1844 fik Gaarden Matr. N. 1 i Krabdrup. Johannes Simonsen købte den 23. April 1838 en Engparcel. Købekontrakten er indført i Dronninglund Herreds Skøde- og Pantebog, Litra K., Fol. 536 og lyder som følger: "Købekontrakt. Jeg, Chresten Christensen, af Store Glindvad i Dronninglund Sogn, sælger og overdrager herved til Johannes Simonsen af Krabdrup i Hellevad Sogn, den mig tilhørende Englod Parcel Nr. 2 af min ejende iboende Gaard, der er beliggende i Dronninglund Sogn og Herred, Hjørring Amt, der efter Bevilling af 24. Marts 1828 er udstykket fra mine øvrige Jorder og er ansat til Hartkorn 5 Skp. 1 3/4 Alb. paa følgende Vilkaar: Bemeldte Parcel Nr. 2 med sit rette Tilliggende ifølge dennes forfattet Udstykningskort modtager Køberen som Ejendom, og fra nu af fører sig samme til Nytte og Brug som han bedst ved, vil og kan, mod at han inæstkommende 11. Decbr. 1838 betaler den derfor accorderede Købesum 290 Rbd. Sedler. Køberen svarer Renter af Køresummen fra 11. Juni 1838 til Betaling sker med 4% og betaler de kongl. Skatter fra 1. Juli iAar og fremdeles, samt øvrige offentlige Afgifter, Tiende undtaget. Køberen fritages for at svare eller betale nogen Slags Korntiende af Parcellen, da mig er sket en Tiendeforening paa min Gaard med øvrige Tilliggende. Køberen fritages for at svare Aftægt af den herved solgte Parcel til mine Forældre, efter den mellem mig og mine Forældre af 9. Decbr. 1834 oprettede Aftægtskontrakt, eller tage Del i samme. Køberen skal være berettiget til at have fri Kørsel m.m. til Parcellen ad samme Vej og paa samme Maade, som jeg og min Formand har benyttet samme. Naar Køberen i næste Decbr. Termin betaler Købesummen 290 Rdl. Sedler meddeler jeg ham uforhæftet Skøde, der kan protokolleres uden nogen Slags Retsanmærkning, hvorfor jeg til samme Tid, til Bevis fremlægger Attest af Pantebogen. Omkostninger ved Handelen betales af hver med Halvdelen. At denne Kontrakt saaledes er oprettet og indgaaet af Køber og Sælger med fælles Villie, som uryggelig skal blive efterkommet af begge Parter, bekræftes med vor Underskrift i Vidners Overværelse. Skrevet i Kragdrup 23. April 1838. Chresten Christensen Johannes Simonsen A. Larsen Berthel Simonsen Læst i Retten 30. Januar 1840. Protokolleret Litra K. Folio 536."

Skøde på engparcel 1838. Den 14. December 1838 blev der udstedt Skøde for denne Handel. Dette er protokolleret under Litra K., Fol. 336, og lyder saaledes: "Skøde. Jeg underskrevne Chresten Christensen, Selvejergaardmand i Store glindvad, tilstaar og hermed vitterliggør at have solgt og afhændet og herved skøder til gaardmand Johannes Simonsen af Krabdrup i Hellevad Sogn og hans Arvinger, den mig tilhørende Engparcel Nr. 2 af min ejende iboende Gaard Store Glindvad i Dronninglund Sogn, der staar for Hartkorn 5 Skrp. 1 3/4 Alb., og som ved Rentekammerets Resolution af 24. Marts d. Aar er tilladt udstykket fra min Gaards øvrige Jorder for Købesum efter Kontrakt 290 Rdlr. Sedler, og da Johannes Sionsen i Krabdrup har betalt mig denne Købesum, saa tilskødes ham herved bemeldte Englod Nr. 2 af St. Glinvad, for at forenes med hans tilgrænsende Jorder, fri og frelst for al Vanhjemmel eller hver Mands lovlige Tiltale, samt med alle de Rettigheder, byrder og Forpligtelser hvormed jeg hidtil har ejet samme ifølge Skøde af 9/12 1834 tillige med min Gaards øvrige Jorder og Tilliggende, hvorhos bemærkes, at Køberen svarer Afgift til Dronninglund Sogns Skoler, ifølge Prinsesse Sophie Hedvigs Fundats af 28/8 1719 i Forhold til Hartkornet nemlig 1 Fdk. Rug, 1 Fdk. Byg og 24 Sk. Sølv pr. Td. Hartkorn. Tillige bemærkes, at Bankhæftelsen hviler paa det solgte, der tillige antages af Køberen. Endvidere bemærkes, at den paa Gaarden hvilende Aftægt er Køberen aldeles uvedkommende og hver Tiende der maatte paahvile Gaardens opdyrkede Jorder, eller hvad denne maatte være vurderet til, vedkommer heller ikke Køberen i mindste Maade, eller han derved kan paaføres nogen som helst varlig Udgift. For øvrigt retter Køberen og Sælgeren sig efter Købekontrakten. Saaledes tilhører nævnte Englod fra i Dag af Gaardmand Johannes Simonsen eller Arvinger som deres rette Ejendom, og indestaar jeg i enhver Henseende for al Vanhjemmel, og skulde dette Skøde ved Tinglæsning erholde Retsanmærkning, skal jeg straks sørge for dennes Udslettelse. Store Glindvad 14. Decbr. 1838. Chresten Christiansen. A.Larsen. Jørgen Jacobsen. Læst i Retten 30. Januar 1840. Protokolleret Litra K, Fol.336."

Lejekontrakt 1867 på et hus. Johannes Simonsen bortlejede et Hus beliggende på Sønderhede, til en Niels Chr. Nielsen. Huset som Johannes Simonsen her lejer ud, var i 4 fag bindingsværk, indrettet til beboelse og med et tilhørende stykke jord "til Opdyrkelse og Afbenyttelse, som findes for godt". Lejeren skulle selv bekoste vedligeholdelse af stedet, og ved lejemålets ophør aflevere det i samme stand som modtaget. Skatter og afgifter at et leje-hus stod ejeren for, men "Brandcontingentet" (brandforsikringen) skulle lejeren betale. Lejekontakten lyder: "Imellem os undertegnede Gaardeier Johannes Simonsen af Krabderup som Eier og Niels Chr. Nielsen som Leier er i Dag efterstaaende Leie Contract bleven oprettet. 1) Jeg Johannes Simonsen bortleier til Niels Christian Nielsen fra næstkommende 1ste Mai at regne, det mig tilhørende Huus paa Sønderhede kaldet, der er beliggende mellem Anders Ch. Christensen Krabderup og Wæsterglinvad Hedeloden, bestaaende af 4de Fag. Huus indrettet til Beboelse, samt det til Huuset hørende Stykke Jord, som er paavist Leieren, circa 227 Favne lang og 14 Favne bredt, til Opdyrkelse og Afbenyttelse, som findes for godt, dog maa udleie til tredje Mand uden mit Samtykke ej finde Sted. 2) Den aarlige Leie er bestemt til 10 Rd. Siger Ti Rigsdaler Rigsmønt, som jeg Niels Christian Nielsen forpligter mig til at betale halvaarlig, nemlig 1ste Mai og 1ste November, hver Gang med det halve, det leiede holder jeg paa egen Bekostning i tilbørlig Stand saavel indvendig som udvendig, og erstatte hvad Skade jeg eller mine Folk "andretter", naar samme ikke kan ansees foraarsaget ved Ælde eller daglig og vedbørlig brug, ved Fraflytning afleverer jeg det leiede rent og rydeligt og i saa god Stand, som jeg har modtaget samme. 3) Leieren betaler brandcontingentet, men alle andre Skatter og Afgifter, der enten svares af Huuset eller blot personlige udredes af Eieren. 4) Leieren har frihed til aarlig at grave 4000 Stykker Skudtørv i Eierens Eng efter "andviste Plas" samt "lige Plas" til samme. 5) Leien er afsluttet i et og alt uden Opsigelse indgaaet paa 30 Aar fra 1ste mai 1868, naar den aarlig betingede Leieafgift svares til Dato. 6) Til ydermere Bekræftelse have vi i 2de tilkaldte Vidners Nærværelse udfærdiget og underskrevet denne "Leie Contragt" tillige med Originalen" Krabdrup d. 12. December 1867. Johannes Simonsen. Som Eier, m.f.P.(1) Ch. Nielsen. Som Leier. Til vitterlighed: H. Chrestophersen. Simon Johannesen".

Købekontrakt 1871. Johannes Simonsen sælger Krabdrup til sønnen. Johannes Simonsen afstod ved Skøde af 5. Januar 1871 Krabdrup til sønnen Simon Jørgen Johansen. Skødet findes i Dronninglund Herreds Skøde- og Pantebog: "Skjøde. Jeg underskrevne Johannes Simonsen af Krabdrup i Hellevad tilstaaer herved at have solgt og herved bortskjøder til min Søn Simon Jørgen Johansen Hovedparcellen af den mig ifølge Skjøde, tinglæst 7. August 1834, tilhørende Gaard i Krabdrup, Hellevad Sogn, hvilken Gaardparcel ifølge Udstykningsapprobation af 2den Maj 1865 er betegnet og skyldsat saaledes: Matr. No. 1a i Krabdrup Hartkorn 2 Tdr. 5 Skp. 2 Fdk. 2 3/4 Alb. Matr. No. 25a i Ørum Hartkorn 0 Tdr. 0 Skp. 0 Fdk. 1 Alb. og med fælles Gammelskat 28 Rigsdaler 28 Skilling. Saa medfølger de paa Parcellen værende bygninger med mur- og nagelfaste Ting. Kjøbesummen er bestemt til 1000 Rigsdaler, skriver Et Tusinde Rigsdaler Rm., foruden Aftægt til mig og Hustru sat til 444 Rigsdaler 1 Mark 1 Skilling, og da Kjøberen Dags Dato har udstedt behørig Aftægtskontrakt for Aftægten, og han for de 1000 Rigsdaler har fyldestgjort mig ved at udstede Panteobligation til hans Broder Chr. Johansen for denne Sum, saa skal den forannævnte Ejendom, som Kjøberen har taget i Besiddelse og Brug, herefter tilhøre ham med fuldstændig Ejendomsret og med de samme Rettigheder, byrder og Forpligtelser, hvormed samme har tilhørt mig og af hvilken han for Fremtiden svarer alle Skatter og Afgifter, og er jeg forpligtet til at hjemle Kjøberen Ejendommen ved lovligt og anmærkningsfrit Skjøde. Den solgte Ejendom ansættes til en Værdi af 4000 Rigsdaler, hvorefter det stemplede Papir er bereget, idet der i samme er fradaget det første Stempel af 3 Rigsdaler, der er anvendt til Aftægtskontrakten. Til Bekræftelse med min Underskrift i 2de Vidners Overværelse med Bemærkning, at Niels Chr. Nielsen har et Stk. af Matr. No. 25a i Leje, hvilken Brugsret Kjøberen skal respektere, derimod vedrører den tinglæste Lejekontrakt til Jens Chr. Mogensen ikke det solgte. Krabdrup, den 5. Januar 1871. Johannes Simonsen. Til Vitterlighed: Chemnits. Chrestophersen. Læst paa Dronninglund Herredsting den 12. Januar 1871 og protokolleret litra X, Folio 671. A. Wills."

Aftægtskontrakt 1871 for Johannes Simonsen og hustru. Johannes Simonsen afstod 1871 Krabdrup til sønnen Simon Jørgen Johansen, og der blev da oprettet følgende aftægtskontrakt: "Aftægts Contract. Oprettet imellem underskrevne Johannes Simonsøn af Krabdrup i Hellevad Sogn og min Søn Simon Jørgen Johansen af Krabdrup i Hellevad Sogn. Jeg underskrevne Johannes Simonsen af Krabdrup under Dags Dato afhændet til min Søn Simon Jørgen Johannesen, den mig før han ejende og iboende Gaard, Krabdrup kaldet i Hellevad Sogn af Nyt Matr. Hartkorn 2 tdr. 5 Skp. 3 Fdk. 3/4 Alb. imod at han leverer til mig og min Kone Inge Maria Jørgens Datter saa længe vi leve nedenstaaende Aftægt Præstationer: 4 Tdr.Rug (22 Rigsdaler 3 Mark 4 Skilling), 2 Tdr.Byg (8 Rigsdaler 3 Mark 14 Skilling), 1 Td. Malt (5 Rigsdaler), 2 Faar med Yngel paa Foder og Græs (5 Rigsdaler), 3 Lispund Faare Kjød (4 Rigsdaler), ligesaa en god 5 Ugers Griis hvært Aar i April eller Mai Maaned (3 Rigsdaler), 2 levende Gjæs hvært Efteraar (2 Rigsdaler 4 Mark), ligesaa Fisk for en Specii hvært Efter Aar og hvært For Aar af hvad Slags, jeg ønsker (4 Rigsdaler). Hele Arbeidet, som jeg ønsker at faa forrettet til Aftægts Boligen, af hvad Navn nævnes kan, skal Aftægtsyderen være forpligtet til at gjøre til hvilken Tid, jeg ønsker det forsvarlig og godt, samt at besørge det til huuset værende Høe i ordentlig Tid og hjemkjøre det til Huuset samt ogsaa at hjem kjøre det (...?) til Huuset (2 Rigsdaler). 4 Læs Overtørv a 14 Snese til Læset graves og hjem kjøres til Aftægtshuuset af Aftægtsyderen og af god Bonitet. Aftægtsyderen er forpligtet til at kjøre Aftægts Folkene til og fra Kirken 4 Gange om Aaret, om det forlanges, samt at hente hvilken som helst Læge Aftægtsfolkene ønsker i Sygdomstilfælde og hjemkjøre ham, samt at holde den Vei i forsvarlig Stand til "Færsel" baade Vinter og Sommer fra Aftægt Huuset til Sogne Veien fra Ravenstrup til Krabdrup. [etc.]”

Death February 27, 1877 (Age 75 years)
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: June 19, 1799Hellevad Kirke, , Hellevad, Dronninglund, Hjørring
10 months
elder brother
Bertel Simonsen
Birth: April 11, 1800Krabdrup, , Hellevad, Dronninglund, Hjørring
Death: after February 1, 1801
18 months
himself
Johannes Simonsen
Birth: October 13, 1801Krabdrup, , Hellevad, Dronninglund, Hjørring
Death: February 27, 1877Krabdrup Mark, , Hellevad, Dronninglund, Hjørring
3 years
younger brother
Jørgen Simonsen
Birth: June 15, 1804Krabdrup, , Hellevad, Dronninglund, Hjørring
Death: January 28, 1805Krabdrup, , Hellevad, Dronninglund, Hjørring
Father’s family with Johanne Lauritsdatter - View this family
father
step-mother
Marriage: November 1, 1779Dronninglund Kirke, , Dronninglund, Dronninglund, Hjørring
Family with Inger Marie Jørgensdatter - View this family
himself
Johannes Simonsen
Birth: October 13, 1801Krabdrup, , Hellevad, Dronninglund, Hjørring
Death: February 27, 1877Krabdrup Mark, , Hellevad, Dronninglund, Hjørring
wife
Marriage: 1831

BirthPoul Lynge Johansen
MiscPoul Lynge Johansen
MiscPoul Lynge Johansen
MiscPoul Lynge Johansen
NamePoul Lynge Johansen
DeathPoul Lynge Johansen
Misc

Johannes Simonsen er født den 13. oktober 1801 på den vestre af de to Krabdrup-gårde i Hellevad sogn, og døde samme sted den 27. februar 1877. Han boede hele sit liv på gården, som ung tjente han hos forældrene, og han overtog gården efter faderen Simon Jørgensen. Han blev gift i 1831 i Hellevad med: Inger Marie Jørgensdatter, datter af hans fætter Jørgen Jacobsen i Badstrup (Badstrupdal) i Hellevad sogn, født 24. juni 1811, død 3. februar 1886.

De boede hos faderen på Krabdrup, og da denne afstod fæstet, købte Johannes Simonsen i 1833 gården til selveje af ejeren Martin Leth på Kjølskegaard (Hallund sogn), under hvis fæstegods Krabdrup hørte. Prisen var 700 rigsdaler; af købekontrakten fremgår dog at Johannes Simonsen også ”er pligtig fra 1834 at forrette den sædvanlige Engsbjergning til Kølskegaard samt 2 Rejser, alt efter Sælgerens nærmere Ordre” (2). En lille rest af hoveriet var der altså stadig. Johannes Simonsens farfar Jørgen Jensen havde været fæster på gården fra omkring 1730, og hans far Simon Jørgensen fra 1778, indtil Johannes Simonsen køber gården i 1833. Krabdrup forblev i slægtens eje, for efter Johannes Simonsen overtog hans søn Simon Jørgen Johansen i 1871 gården, fra 1913 dennes søn Jesper Johansen, og fra engang i 1960’erne dennes søn igen, Simon Krarup Johansen (født 1929). I 1838 købte Johannes Simonsen af Christen Christensen i Store Glinvad i Dronninglund sogn et engareal til gården. Til Krabdrup hørte et teglværk, som Johannes Simonsens søn Simon Jørgen en overgang var forpagter af. Johannes Simonsen ejede foruden Krabdrup-gården flere huse på Krabdrup Mark, måske huse han selv har ladet opføre med tegl fra teglværket, og han ses at have udlejet i hvert fald 2 huse.

Til Slægtsgaards-arkivet (på Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup) har daværende ejer Jesper Johansen engang i 1920’erne givet følgende oplysninger om gården: "Matrikel nr.: 1a 1b 15e 6d. Størrelse: 85 tdl ager, 20 tdl eng og kær, 3 tdl skov, 2 tdl hede og mergelgrave, i alt 100 tdl. Hartkorn: 3tdr. 5skp. 3fdk. 1/2alb. Brandforsikringssum: 76.050 kr. Ejendomsskyld: 53.000 kr. Jordværdi: 30.300 kr. Bygninger: Kohus og hestestald opf. 1900, lade 1907, stuehus 1923. Gaarden har været Fæster under Kølskegaard Hallund Sogn og købt af min Bedstefader Johannes Simonsen den 30/6 1834 for 650 Rigsbanksdaler. Hartkorn 4Td 3Skp 2F 2Alb. Længere tilbage end til min Oldefader Simon Johansen [dvs. Jørgensen] som var født her 1756 [dvs 1753] ved jeg ikke. Der har været et af de gammeldags Teglværk her i ca Hundre Aar, vi nedlagde Teglværket 1908".

Johannes Simonsen og Inger Marie Jørgensdatter fik i alt 14 børn, hvoraf 6 døde inden de var fyldt et år: de to førstefødte, tvillingerne Jørgen og Simon 1831, Simon Jørgen (1834), Thouline (1836), en dødfødt datter (1848), og Thomas Christian (1849). Desuden døde en søn Jørgen i 1869, 23 år gammel. Der var dog stadig 8 levende børn, så munde at mætte har der været nok af på Krabdrup. I 1855 var alle 8 børn hjemmeboende, men der var alligevel plads og føde også til 2 plejebørn. Hertil kom 3 tjenestefolk, samt Johannes’ bror Bertel Simonsen, som i flere år boede til leje på Krabdrup. I 1870 var her 15 personer på gården, heriblandt 3 plejebørn og et fattiglem som Johannes Simonsen og hustru holdt med mad og klæder for kommunens regning. Desuden 3 tjenestefolk hvoraf den ene var broderen Bertel Simonsen, samt sønnen Simon Jørgen og hans hustru og datter, han var da forpagter af det til Krabdrup hørende teglværk. Det ser ud til at Inger Marie Jørgensdatter har tjent ekstra ved at sy for folk, for på gården var der i 1870 også 2 sypiger. I 1871 solgte Johannes Simonsen og Inger Marie Jørgensdatter Krabdrup til sønnen Simon Jørgen, til en pris af 1.000 rigsdaler og en aftægtskontrakt. De flyttede i et hus på Krabdrup Mark, og sønnen skulle årligt ifølge aftægtskontrakten yde aftægtsparret et fast kvantum rug og byg, malt til ølbrygning, 2 får, en gris og 2 gæs, fisk, samt hø og tørv; sønnen skulle sørge for transport til kirke 4 gange om året, samt at hente og hjemkøre læge i tilfælde af sygdom hos aftægtsfolkene, og så skulle han holde vejen fra huset og op til sognevejen i farbar stand. Her døde Johannes Simonsen 27. februar 1877 og hustruen Inger Marie den 3. februar 1886; de er begge begravet på Hellevad kirkegård, hvor gravsted endnu findes (2003).

Misc

Døbt 1801 i Hellevad: Ons. 14de Octobris hd. [hjemmedøbt] ved A.Ginge: Johannes, født 13 ej [lat. ejusdem: samme måned] Kl.11½ Form. Forældre Simon Jørgensen og hustr. Johanna Berthelsdt Gaardbruger af Kradderup. [Døbt i kirken] 25 Søndag eft. Trin. [25. søndag efter Trinitatis] 22 Nov. ved A.Ginge. Faddere Margrethe Pedersdt af Korslund og Maren Jørgensdt Østergd i Trødderup, Jacob Jørgensen af Badstrup, Christen Jørgensen af Allerup, Christen Jensen af Klokkerholm. Konfirmeret 1818 i Hellevad: Johannes Simonsen. Forældre Fæstegaardmand Simon Jørgensen i Kraderup. Alder 16 Aar. Kundskab Temmelig god, Opførsel sædelig. Vaccineret 1810 ved Sommer. Begravet 1877 i Hellevad: Død 1877 d. 27de Februar, begravet 1877 d. 8de Marts: Johannes Simonsen. Gift Aftægtsmand og Huseier paa Krabdrup Mark han var født i Krabdrup, hans fader var Gaardm. Simon Johansen [fejl for Jørgensen] sammesteds. Alder 76 Aar.

Viet 1831 i Hellevad: Johannes Simonsen, 28 Aar. Ungkarl, hjemme hos Faderen, det vestre Sted i Krabdrup. Vaccineret 1810 af Hollmann. Inger Marie Jørgensdatter, 19 Aar, Pige, hjemme hos Faderen i Badstrup. Vaccineret 1813 af Vollersen [ved hendes konfirmation står: Hollmann]. Forlovere: Selvejergaardmand Jørgen Jakobsen, Enkemand i Badstrup og Selvejergaardmand Anders Bertelsen i Røgelhede Østergaard. Vielsesdagen Fredagen den 28de Januar, viet i Kirken. aluth.?? [tekststed fra Biblen hvorfra der læstes] 1,16.17. Anmærkninger: Anmeldt 1831 Januar 1ste.

  1. Inger Marie Jørgensdatter Døbt 1811 i Hellevad: Født d. 24 Juni Inger Marie, hjemmedøbt d. 25 Juni. Forældre Gaardmand Jørgen Jacobsen og hustru Thou Stephansdatter i Katholm. Daaben blev confirmeret d 4de Aug. 8de Søn. p. T. [dvs 8de Søndag post (efter) Trinitatis]. Faddere Maren Jacobsdatter i Badstrup, Maren Jacobsdatter fra Lillien i Woer Sogn, Jacob Jørgensen, Jacob Lillien fra Woer Sogn, Niels Christensen i Katholm. Konfirmeret 1826 i Hellevad: Inger Marie Jørgensdatter i Badstrup. Forældre Selvejergaardmand Jørgen Jakobsen og nu afdøde hustrue Thou Steffensdatter i Badstrup. 14 3/4 Aar, døbt 1811, Juni 25de, født i Badstrup. Kundskab maadelig, Opførsel meget sældelig. Vaccineret 1813 November 12te, Hollmann. Begravet 1886 i Hellevad: Død d. 3die Februar, begravet d. 11te Februar Inger Marie Jørgensen, Enke eft. Gaardejer Johannes Simonsen af Krabdrup. 74 Aar.

Børn

Søn Simon Johannesen Døbt 1831 i Hellevad: Født Septembr 28de Simon Johannessøn og Jørgen Johannessøn, Tvillinger. Forældre Johannes Simonsen og hustru Inger Marie Jørgensdatter, Fæstegaardbeboere det vester Sted i Krabdrup. I Sygdomstilfælde hjemmedøbt Septembr 29de. Ere døde, vidi 199, 3 og 5. Moderen holdt sin Kirkegang 24de Søndag efter Trinitatis, den 13de November. Begravet 1831 i Hellevad: Død 1831 den 17de Octobr, begravet Octobr. 23de: Simon Johannessen - en Tviling vidi No. 3. Forældre: Tvilingsøn af Fæstegaardmand Johannes Simonsens og hustrue Inger Marie Jørgensdatter, det vestre Sted i Krabdrup. Alder 19 Dage. Anmærkn.: vidi 46:1. - - 46;1. -.

Søn Jørgen Johannesen Døbt 1831 i Hellevad: (se tvillingbroderen Simon). Begravet 1831 i Hellevad: Død 1831, den 16de Octobr. begravet Octobr. 23de: Jørgen Johannessen, en Tviling. Forældre: Tvilingsøn af Johannes Simonsen og Hustrue Inger Marie Jørgensdatter, Fæstegaardfolk det vestre Sted i Krabdrup. Alder 12 Dage. Anmærkn.: vid: 46;1.

Datter Johanne Katrine Johannesdatter Døbt 1832 i Hellevad: Født 1832 August 24de Johanne Katrine Johannesdatter. Forældre Johannes Simonsen og hustru Inger Marie Jørgensdatter, Fæstegaardbeboere, det vester Sted i Krabdrup. I Sygdomstilfælde hjemmedøbt August 25de. Daaben blev publiceret i Ørum Kirke 19de Søndag efter Trinitatis Octobr 28de. Faddere: 1. Maren Jakobsdatter Sgm. [selvejergårdmand] Jens Sørensens hustru i Slottet ved Bolle i Dronningl. Sogn 2. Elisabeth Marie Jørgensdatter Pige, Badstrup 3. Jørgen Jakobsen, Sgm. [selvejergårdmand] i Badstrup 4. Bertel Simonsen Shm. [selvejerhusmand] i Krabdrup Hus 5. Peder Kristian Olesen, Ungkarl, i Trøderup Østergaard, østre Sted. Konfirmeret 1847 i Hellevad: d. 1ste Søndag eft. Paaske d. 11 April: Johanne Cathrine Johannesdtr af Krabdrup. Forældre Gaard: Johannes Simonsen og hust. Inger Marie Jørgensdtr af Krabdrup. Født i Hellevad d. 24 August 1832 døbt d. 28 Otbr. s. A. Kundskaber nogenledes, Opførsel meget god. Vac: [vaccineret] 22 Juni 1841 af Knudsen. Viet 1857 i Hellevad: 24de Octobr meldte sig til Ægteskab: Ungkarl Jens Ch. Thomsen af Clausholm Mark, 28 Aar, vaccineret 15 Septbr 1831 af Westermann og Pigen Johanne Cathrine Johannesdatter af Krabdrup 25 Aar, har havt de naturlige Kopper. Forlovere Gaardmanden Johannes Simonsen af Krabdrup og Ch. Christiansen af Clausholm Mark. Vielsesdagen 1857 4de Decembr i Kirken. Tillysning har fundet Sted. Begravet 1875 i Hellevad: Død d. 4de Septbr., begravet d. 12te Septbr. Johanne Cathrine Johansen, Inds.[Indsidder] og gift med Arbeidsmand Jens Christian Thomsen i Amerika. Datter af Joh. Simonsen i Krabdrup hvor hun var født og hvor hun ogsaa døde. 43 Aar.

Søn Simon Jørgen Johannesen Døbt 1834 i Hellevad: Født 1834 Octobr 29de Simon Jørgen Johannessen. I Sygdomstilf. hjemmedøbt den 2den November. Daaben blev publiceret i Kirken 2den Juledag, den 26de December. Forældre Selvejergaardmand Johannes Simonsen og Hustru Inger Marie Jørgensdatter, det vestre Sted i Krabdrup. Faddere: 1. Elisabet Marie Jørgensdatter, Sgm Jens Peter Thomassens hustru i Badstrup 2. Kirsten Marie Jørgensdatter, Pige ibid. [latin ibidem: samme sted] 3. Jørgen Jakobsen Badstrup, Sgm i Lemb Vestergrd. 4. Bertel Simonsen, Shm i Krabdrup-hus. 5. Peder Kristian Olesen, Sgm i Trøderup Østergrd. Moderen introduceret 2den Juledag, den 26de December. Begravet 1835 i Hellevad: Død 1835 Marts 18de, Begravet marts 25de: Simon Jørgen Johannissen. Barn af Selvejergaardmand Johannes Simonsen og hustrue Inger Maire Jørgensdatter, det vestre Sted i Krabdrup. Alder 5/12 Aar. Anmærkn.: vid: 8;12. -

Datter Toveline Marie Johannesdatter Døbt 1836 i Hellevad: Født 1836, April 3die: Thouline Marie Johannesdatter. I Sygdomstilfælde hjemmedøbt den 4de April. Daaben blev publiceret i Kirken Trinitatis Søndag den 29de Maj. Forældre Selvejergaardmand Johannes Simonsen og hustrue Inger Marie Jørgensdatter, det vestre Sted i Krabdrup. Faddere: 1. Kirsten Marie Jørgensdatter, Pige i Lemb Vestergaard v.St. [dvs vestre Sted] 2. Kirsten Johanne Jensdatter, Pige fra Vester-Glindvad, i Ørum S. 3. Jørgen Jakobsen Badstrup, Sgm og Enkemand i Lemb Vestergaard, det vestre Sted. 4. Bertel Simonsen, Shm i Krabdrup-Hus. 5. Søren Jenssen, Ungkarl i Vester-Glindvad i Ørum Sogn Moderen introduceret Trinitatis Søndag, den 29de Maj. Begravet 1836 i Hellevad: Død 1836 Juni 16de, Begravet Juni 23de: Thouline Marie Johannesdatter. Barn af Selvejergaardmand johannes Simonsen og Hustrue Inger marie Jørgensdatter, det vestre Sted i Krabdrup. Alder 2½ Maaned. Anmærkn.: Døde af Børnekopper, vide 65;3. -.

Datter Toveline Johannesdatter Døbt 1837 i Hellevad: Født 1837 April 29de Thouline Johannesdatter. I Sygdomstilfælde hjemmedøbt den 30te April. Daaben blev publiceret i Kirken 3die Søndag efter Trinitatis den 11te Juni. Forældre Selvejergaardmand Johannes Simonsen og hustrue INger Marie Jørgensdatter, det vestre Sted i Krabdrup. Faddere: 1. Elisabet Marie Jørgensdatter, Sgm Jens Peter Thomassens hustrue i Badstrup 2. Kirsten Marie Jensdatter, Pige i Glindvad, Ørum S. 3. Jørgen Jakobsen, Sgm i Lemb Vestergaard, vestre Sted. 4. Bertel Simonsen, Shm i Krabdrup-Hus. 5. Søren Jenssen, Ungkarl fra Glindvad i Ørum Sogn NB: Nr. 2 hedder Kirsten Johanne. Moderen introduceret 3die Søndag efter Trinitatis, Juni 11te. Konfirmeret 1851 i Hellevad: paa 1ste Søndag efter Paaske i Hellevad Kirke: Tovline Johannesdtr, hjemme. Forældre Gaardeier Johannes Simonsen og Hustr. Inger Marie Jørgensdtr af Krabdrup. 14 Aar, født 29 April 1837 i Krabdrup, døbt d 1 Juni s.A. Kundskab meget god, Opførsel meget god. Vaccineret: 30 Juni 1841 af Dr. Knudsen. Viet 1865 i Hellevad: 30 Septr meldte sig til Ægteskab: Ungkarl Niels Therkildsen, Gaardeier i Kraghede, Ø. Brønderslev Sogn, 30 Aar, vac. 5 Septbr 1843 af Scackenberg(?), og Pigen Tovline Johannesdatter hos faderen Gaardmd. Johannes Simonsen i Krabdrup, 28 Aar, vac. 30 Juni 1841 af Knudsen. Forlovere Gaardmd. Johannes Simonsen af Krabrdup og hmd. Sør. Therkildsen paa Kraghede. Vielsesdagen 1865 24de October, i Kirken. Der blev lyst.

Datter Lisbeth Marie Johannesdatter Døbt 1839 i Hellevad: Født Septembr 24de Lisbeth Marie Johannesdatter. I Sygdomstilfælde hjemmedøbt den 29de September. Daaben blev publiceret i Kirken 2den Juledag, den 26de December. Forældre: Selvejergaardmand Johannes Simonsen og hustrue Inger Marie Jørgensdatter, det vestre Sted i Krabdrup. Faddere: 1. Elisabet Marie Jørgensdatter, Sgm Jens Peter Thomassens hustrue i Badstrup. 2. Maren Kristensdatter, Pige 3. Jørgen Jakobsen, Enkemand og Sgm i Lemb Søndergaard 4. Bertel Simonsen, Shm. i Krabdruphus 5. Svend Pedersen, Sgm det vestre Sted i Lemb Vestergd. NB: Nr. 2 er fra det østre Sted i Krabdrup. Moderen introduceret 23de Søndag efter Trinitatis Novembr 3die. Konfirmeret 1854 i Hellevad: 1ste Søndag efter Paaske i Hellevad Kirke: Lisbeth Marie Johannesdtter, hjemme. Forældre Gaardmand Joahnnes Simonsen og hustr. Inger Marie Jørgensdtr af Krabdrup. 14½ Aar, født 24de Septb 1839, døbt d 29 s. Maaned. Kundskab god, Opførsel meget god. Vaccineret: 30te Juni 1841 af Knudsen. Viet 1868 i Hellevad: 4. April meldte sig til Ægteskab: Ungkarl Jesper Chr. Pedersen 24 Aar i Kibsdal i Hellum Sogn, vac. af Knudsen 19 August 1844, og Pigen Lisbeth Marie Johannesdtter i Krabdrup 28 Aar, vac. af Knudsen 30 Juni 1841. Forlovere: Joh. Simonsen Gaardmd i Krabdrup og Søren Christensen Gaardm og Sognefgd i Hellum. Vielsesdagen 1868 29 April, i Kirken. Der blev lyst.

Datter Mette Kirstine Johannesdatter Døbt 1841 i Hellevad: Født 1841 Novembr 20de: Mette Kirstine Johannesdatter. I Sygdomstilfælde hjemmedøbt den 21de November. Daaben blev publiceret i Kirken Nytaarsdag den 1ste Januar 1842. Forældre: Selvejergaardmand Johannes Simosens og Hustrue Inger Marie Jørgensdatter, det vestre Sted i Krabdrup. Faddere: 1. Elisabeth Marie Jørgensdatter, SGm Jens Peter Thomassens hustrue i Badstrup 2. Maren Kristensdatter, Pige, i Krabdrup, det østre Sted. 3. Jørgen Jakobsen Sgm. i Lemb Søndergaard. 4. Svend Pedersen Do. i Lemb Vestergaard, det vestre Sted. 5. Bertel Kristensen, Ungkarl det østre Sted i Krabdrup. Moderen introduceredes Nytaarsdag den 1ste Januar 1842. Konfirmeret 1856 i Hellevad: paa 1ste Søndag efter Paaske 30te Marti [i Hellevad]: Mette Kirstine Johannesen, hjemme. Forældre Gaardm. Johannes Simonsen og hustr. Inger Marie Jørgensdter af Krabdrup. 14 1/4 Aar født d. 20de Novbr 1841 i Krabdrup, døbt d. 21 s.M. Kundskab god, Opførsel meget god. Vaccineret: 20 Jul. 1844 af Knudsen. Afgangsliste 1858 Hellevad sogn: (nr. 13): Mette Kirstine Johansen, Alder 17, Haandtering: Faderen Joh. Simonsen i Krabdrup, rejst til Horsens 25/10 58. Viet 1870 i Hellevad: Ungkarl Jens Christensen af Snævre i Bjergby Sogn, 32½ Aar (født sammesteds 16/2 38, døbt 8/4 38, vac. 22/7 47 af Synkenberg, confirmeret i Mygdal Kirke 1.Søndag eft. Paaske 1852). Pigen Mette Kirstine Johannesen af Krabdrup 28 3/4 Aar, født sammesteds 20/11 41, vac. 8/7 42 af ...? (Kauckm.el?), confirmeret i Hellevad Kirke 1 Sønd. ef. Paaske 1855. Forlovere Gaardmd Johannes Simonsen af Krabdrup, Gaardmand Christen Christiansen af Snævre i Bjergby Sogn. Vielsesdagen 28de Octobr 1870, i Kirken. Tillysning skete d. 11, 18 og 27 Septr. 1870.

Søn Simon Jørgen Johannesen Døbt 1844 i Hellevad: Født 1843 Decembr. 27de Simon Jørgen Johannesen. I Sygdomstilfælde hjemmedøbt den 30te December. Daaben blev publiceret i Kirken Søndag Sexagesima den 11te Februar 1844. Forældre Selvejergaardmand Johannes Simonsen og hustrue Inger Marie Jørgensdatter, det vestre Sted i Krabdrup. Faddere: 1. Elisabeth Marie Jørgensdatter, Sgm. Jens Peter Thomassens hustru i Badstrup 2. Ane Sofie Kristensdatter, Pige i Trøderup 3. Jørgen Jakobsen, Enkemand og Sgm i Trøderup [overstreget og korrigeret til] Lemb Søndergaard 4. Svend Pedersen, Sgm i Lemb Vestergaard det vestre Sted 5. Bertel Kristensen, Ungkarl i Krabdrup, det østre Sted. Moderen introduceret Søndag Sexagesima, den 11te Februar 1844. Viet 1869 i Hellevad: Ungkarl Simon Jørgen Johansen af Krabdrup, født i Krabdrup d. 27de Decembr. 1843 (25½ Aar), vacc. 20 Juli 1844 af Knudsen. Hjemmedøbt d. 30 Decmb 1843 og confirmeret i Horsens Kirke 1.Sønd. ef. Paaske 1858. Pigen Marie Pedersen Datter af Gmd Ped. Christensen af Allerup, 26 Aar, født den 26 Decmb 1842 i Allerup, vacc. 5te Juli 1843 af Knudsen, og confirmeret i Hellevad Kirke paa Palmesøndag 1857. Forlovere Gaardmand Johannes Simonsen af Krabdrup og Peder Christensen af Allerup. Vielsesdagen den 23 Marts 1869, i Kirken. Lyst 7-14-21 Marts. Begravet 1891 i Hellevad: Død 18. Juni 1891, begravet 25. Juni 1891, Simon Jørgen Johansen, gift Gaardmand i Krabdrup, Alder 47.

Søn Jørgen Johannesen Døbt 1846 i Hellevad: Født 1846 Marts 2den: Jørgen Johannessen. I Sygdomstilfælde hjemmedøbt, den 2den Marts. Daaben publiceret i Kirken d 10 April 1846. Forældre Selvejergaardmand Joahnnes Simonsen og Hustrue, Inger Marie Jørgensdatter, det vestre Sted udi Krabdrup. Faddere: 1. Elisabeth Marie Jørgensen, Gaardmd J.C. Tomasens Kone i Badstrup 2. Pigen Ane Christensdatt af Krabdrup 3. Gaardmand P.Ch. Olesen af Trøderup 4. Bertel Simonsen af Krabdruphuus 5. Ungkarl And. Cristensen af Krabdrup. Moderen holdt sin Kirkegang d 10 Apriil. Begravet 1869 i Hellevad: Død 1869 den 29de Marts, Begravet 1869 den 6te April: Jørgen Johannesen. Ugift Søn af og hjemme hos Faderen Gaardmand Johannes Simonsen af Krabdrup, hvor han ogsaa var født. Alder 23 Aar. Død af Blodstyrtning. Sæby? [Søby?, Søbj.? navnet går igen mange steder, og mange steder efter/i forb. med ordet Attest; mon ikke navnet på embedslægen] 30/3.

Datter Dødfødt pige Begravet 1848 i Hellevad: Død 1848 d. 15 Marts, begravet 26 Marts: Dødfødt. Datter af Gaardmand Johannes Simonsen og hust. Inger Marie Jørgensdter af Krabdrup. Anmærkn.: Dødfødt.

Søn Thomas Christian Johansen Hjemmedøbt 1849 i Hellevad: d 22. Mai Thomas Christian Johansen. Hjemmedøbt øieblikkelig efter Fødselen og død 1 Time derefter. Forældre Gaardm. Johannes Simonsen og Hustr. Inger Marie Jørgensdtr af Krabdrup. Hjemmedåb blev som Nøddaab foretagen af Jordemoderen. Konen introduceredes d 17. Juni 1849. Begravet 1849 i Hellevad: Død d. 22 Mar. Begravet d. 28 Mar Thomas Christian Johansen. Søn af Gaardm. Johannes Simonsen i Krabdrup. 1 Time. Nyfødt.

Søn Thomas Christian Johansen Døbt 1850 i Hellevad: Født 1850 d. 24 Mai Thomas Christian Johansen. Hjemmedøbt d. 14 Juni 1850. Daaben publiceret i Kirken d 13de Octbr. 1850. Forældre Gaardmand Johannes Simonsen og hustr. Inger Marie Jørgensdattr af Krabdrup. Faddere: 1. Gaardmandskone Lisbeth Jørgensdtr af St.Landvad i Dr.l. Sogn 2. Ungpige Ane Christensdtr af Krabdrup 3. Huusmd Bertel Simonsen af Kildedal 4. Gaardm. P. Ch. Olesen af Trøgdrup 5. Gaardeier A. Christensen af Krabdrup. Konen introduceret 23 Juni 1850. Konfirmeret 1864 i Hellevad: d. 3 April:Thomas Ch. Johansen, hjemme. Forældre Gaardmd. Joh. Simonsen og hustr. INger Marie Jørgensdtr af Krabdrup. Født i Krabdrup 24 Mai, døbt 14 Juni 1850, vinia olatis (otatis) (hvad er det?) 22 Fbruar 1864. Kundskab g, Opførsel mg. Vacc. 4 August 1853 af Timm. Afgangsliste 1865 Hellevad: (nr. 81): Thomas Chr. Johansen 15, Tyende, bortrejst til N. Tranders S. 14/12 65. Anmærkn.: Var stedse hjemme. Tilgangsliste 1866 Hellevad: (nr. 60): Thomas Christian Johansen, tilgang 16/11 66, 16 aar, tj. Faderen Joh. Simonsen af Krabdrup. Ankommen fra N. Tranders S., anmeldt til Afgang 3/11 66 hos C. Schou. Anmærkn.: Sk[udsmaal] god, vac. 4/8 53 af Timm. Viet 1879 i Hellevad: Ungkarl Husejer Thomas Christian Johansen af Kildedal født 24 Maj 1850 (29 Aar). Pigen Ane Kristine Pedersen af Trøgdrup, født 18 Sept 1856, 29 Aar. Forlovere Gaardejeren Simon Johansen i Krabdrup og S. P C. Nielsen af Boller i Dronl. S. Vielsesdagen den 30te Septr. 1879, i Kirken. Tillysning sket d. 7de, 14de og 24 Sepbr. 1879.

Søn Christen Johansen Døbt 1852 i Hellevad: Født 1852 d 8de Marts Christen Johansen. Hjemmedøbt d 11 Marts 1852. Daaben publiceret i Kirken d 11te April 1852. Forældre Gaardmd Johannes Simonsen og hustr. Inger Marie Jørgensdtter af Krabdrup. Faddere: 1. Gaardmandskone Lisbeth Marie Jørgensdatter af St. Landvad i Dronningl. Sogn 2. Ungpige Ane Christensdttr af Bjørnholm i Ørum Sogn. 3. Huusmand Bertel Simonsen af Kildedal i Hellevad Sogn. 4. Ungkarl Jens Bertelsen ibidem. 5. Gaardmand P. Chr. Olesen af Trøgdrup. Moderen 31 Aar gl. Introduceret d 11 April. Konfirmeret 1867 i Hellevad: den 28 April: Christen Johansen, hjemme. Forældre Gaardmd. Johannes Simonsen og hustr. Inger Marie Jørgensen i Krabdrup. Født i Krabdrup den 8 Marti 1852 og døbt 11. Marts s.Aar. Kundskab mell(?) Opførsel g. Vacc. 11 August 1853 af Timm. Afgangsliste 1869 Hellevad:(nr.34) Christen Johansen født 1852 tj.Krabdrup, rejst til Hallund s. 1/11 69, født i Hellevad S. (KB-). Tilgangsliste 1870 Hellevad: (nr.51) Christen Johansen, Tilgangsdag 14/11 70, Alder: f. 52, Haandtering: Joh. Simonsens Søn i Krabdrup, ankommen frar Hellum [sic], anmeldt til Afgang 14/11 af Brahm.

Misc

Dokumenter

Købekontrakt 1833. Johannes Simonsen køber Krabdrup. Johannes Simonsen købte i 1833 vestre Krabdrup til selveje af ejeren godsejer Martin Leth Hastrup på Kjølskegård. Købekontrakten lyder som følger: "Købekontrakt. Købekontrakt oprettet mellem mig Marthen Leth Hastrup til Kølskegaard som Sælger og mig Johannes Simonsen som Køber af den Gaard i Krabdrup - Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, som sidste hidtil har haft i Fæste, hvis ufri Ager og Engs Hartkorn uforandret er 4 Tdr. 3 Skp. 2 Fjdk. 2 Alb. I Salget følger foruden Gaarden og al dens rette Tilliggende den Køberen som Fæster overleverede Besætning og Inventarium m.m. alt saaledes som det nu ejes af Sælgeren, og Køberen har haft i Brug. Købesummen er 650 Rdlr. Sølv og 50 Rdlr. Sedler hvoraf de 650 Rbd. betales til førstkommende 11. Juni Termin og for Resten 50 Rdl. Sedler udsteder Køberen et simpelt Bevis til Sælgeren lydende paa 1/2 Aars Opsigelse og 4% Rente. Naar Køberen til den fastsatte Tid har betalt den bestemte contante Sum og for de 50 Rdlr. Sedler udstedt nævnte Bevis, erholder han lovlig Skøde paa Ejendommen. Bankhæftelsen, de kongl. Skatter og alle andre offentlige og private Afgifter og Byrder, som nu er eller herefter paabudt vorder, overtages af Køberen uden mindste Ansvar for Sælgeren, og staar Ejendommen fra Dato i alle Maader for Køberens Regning og Risiko. Køberen er pligtig fra 1834 at forrette den sædvanlige Engsbjergning til Kølskegaard samt 2 Rejser, alt efter Sælgerens nærmere Ordre. Alle med dette Køb forbundne Omkostninger udredes alene af Køberen uden mindste Udgift for Sælgeren. Denne Købekontrakt haver vi paa begge Sider frivillig oprettet, indgaaet og underskrevet og beholder Sælgeren Originalen og leverer Køberen en bekræftet Kopi. Kølskegaard, d. 30.December 1833. Hastrup. J.Simonsen. Til Vitterlighed: Kold. A.Larsen."

Skøde på Krabdrup 1834. 1834 blev der udstedt Skøde paa Gaarden, og dette lyder som følger: Skøde. Jeg underskrevne Marthen Leth Hastrup til Kølskegaard, tilstaar og herved vitterliggør at jeg i Overensstemmelse med den imellem mig og Johannes Simonsen i Krabdrup oprettede Købekontrakt, herved overdrager og tilskøder nævnte Johannes Simonsen og Arvinger den mig tilhørende i Krabdrup By, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, under Hjørring Amt beliggende Gaard med sammes Jordtilliggende af ufri Ager og Engs Hartkorn 4 Tdr, 3 Skp, 2 Fdk. 2 Alb. Alt uforandret saaledes som samme befandtes da Matrikulerings Takseringen bekendtgjordes at være fuldført. Hvilken Gaard med dens Bygninger, jorder, Besætning og hvad andet der findes anført i den oprettede Købekontrakt, saaledes som samme har tilhørt mig og af den forrige Ejer Fru Ane Kristine Dorthea Drevsen var mig overdraget, skal, da Køberen Johannes Simonsen har betalt mig den fulde Købesum 650 Rbd. Rede Sølv og 50 Rbd. Sedler, fra nu af uden Indsigelse af mig, Arvinger eller andre tilhøre Johannes Simonsen, som hans lovlig købte Ejendom, hvilken han herefter anvender og fører sig til Nytte, som han bedst ved og kan, og hvoraf han til vedkommende offentlige Autoriteter betaler og præsterer alle Skatter og Afgifter, der fra Dato forfalder. Til Bekræftelse af foranførte er dette Skøde underskrevet og forseglet i Overensstemmelse med Kontrakt og i Vidners Overværelse. Kølskegaard, 30. Juni 1834. Hastrup. Til Vitterlighed: Hansen. Steen. "Da det kongelige Rentekammer i Skrivelse af 31. Maj d. Aar, har meddelt mig Underretning om at til samme har været indsendt de ved Forordning af 25. Juni 1810 befalede Beviser og efter samme alt Gaardens Tilliggende saaledes som dette var den Tid det blev bekendtgjort, at Matrikuleringstakseringen var fuldført og at Forordningens Paragraf 12 kunde træde i Kraft, nemlig til begge Krabdrupgaardene i Fællesskab en Jordstrækning ved Gaarden og en dertil grænsende Englod sønden for Trøderup By, to særskilte Englodder og Andel i Fællesengen i Sønderkær, samt en Hedelod østlig i Ørum Sogns Overdrev, ansat til Ager og Engs Hartk. for hver Gaard 4 Tdr. 3 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. ved dette Skøde sælges og overdrages, saa kan samme antages til Læsning ved Retten. Hjørring, 5. August 1834. Graahs. Læst i Retten 7. August 1834. Protokolleret i Litra 7, Fol. 337."

Købekontrakt på engparcel 1838. Ved Matrikuleringen 1844 fik Gaarden Matr. N. 1 i Krabdrup. Johannes Simonsen købte den 23. April 1838 en Engparcel. Købekontrakten er indført i Dronninglund Herreds Skøde- og Pantebog, Litra K., Fol. 536 og lyder som følger: "Købekontrakt. Jeg, Chresten Christensen, af Store Glindvad i Dronninglund Sogn, sælger og overdrager herved til Johannes Simonsen af Krabdrup i Hellevad Sogn, den mig tilhørende Englod Parcel Nr. 2 af min ejende iboende Gaard, der er beliggende i Dronninglund Sogn og Herred, Hjørring Amt, der efter Bevilling af 24. Marts 1828 er udstykket fra mine øvrige Jorder og er ansat til Hartkorn 5 Skp. 1 3/4 Alb. paa følgende Vilkaar: Bemeldte Parcel Nr. 2 med sit rette Tilliggende ifølge dennes forfattet Udstykningskort modtager Køberen som Ejendom, og fra nu af fører sig samme til Nytte og Brug som han bedst ved, vil og kan, mod at han inæstkommende 11. Decbr. 1838 betaler den derfor accorderede Købesum 290 Rbd. Sedler. Køberen svarer Renter af Køresummen fra 11. Juni 1838 til Betaling sker med 4% og betaler de kongl. Skatter fra 1. Juli iAar og fremdeles, samt øvrige offentlige Afgifter, Tiende undtaget. Køberen fritages for at svare eller betale nogen Slags Korntiende af Parcellen, da mig er sket en Tiendeforening paa min Gaard med øvrige Tilliggende. Køberen fritages for at svare Aftægt af den herved solgte Parcel til mine Forældre, efter den mellem mig og mine Forældre af 9. Decbr. 1834 oprettede Aftægtskontrakt, eller tage Del i samme. Køberen skal være berettiget til at have fri Kørsel m.m. til Parcellen ad samme Vej og paa samme Maade, som jeg og min Formand har benyttet samme. Naar Køberen i næste Decbr. Termin betaler Købesummen 290 Rdl. Sedler meddeler jeg ham uforhæftet Skøde, der kan protokolleres uden nogen Slags Retsanmærkning, hvorfor jeg til samme Tid, til Bevis fremlægger Attest af Pantebogen. Omkostninger ved Handelen betales af hver med Halvdelen. At denne Kontrakt saaledes er oprettet og indgaaet af Køber og Sælger med fælles Villie, som uryggelig skal blive efterkommet af begge Parter, bekræftes med vor Underskrift i Vidners Overværelse. Skrevet i Kragdrup 23. April 1838. Chresten Christensen Johannes Simonsen A. Larsen Berthel Simonsen Læst i Retten 30. Januar 1840. Protokolleret Litra K. Folio 536."

Skøde på engparcel 1838. Den 14. December 1838 blev der udstedt Skøde for denne Handel. Dette er protokolleret under Litra K., Fol. 336, og lyder saaledes: "Skøde. Jeg underskrevne Chresten Christensen, Selvejergaardmand i Store glindvad, tilstaar og hermed vitterliggør at have solgt og afhændet og herved skøder til gaardmand Johannes Simonsen af Krabdrup i Hellevad Sogn og hans Arvinger, den mig tilhørende Engparcel Nr. 2 af min ejende iboende Gaard Store Glindvad i Dronninglund Sogn, der staar for Hartkorn 5 Skrp. 1 3/4 Alb., og som ved Rentekammerets Resolution af 24. Marts d. Aar er tilladt udstykket fra min Gaards øvrige Jorder for Købesum efter Kontrakt 290 Rdlr. Sedler, og da Johannes Sionsen i Krabdrup har betalt mig denne Købesum, saa tilskødes ham herved bemeldte Englod Nr. 2 af St. Glinvad, for at forenes med hans tilgrænsende Jorder, fri og frelst for al Vanhjemmel eller hver Mands lovlige Tiltale, samt med alle de Rettigheder, byrder og Forpligtelser hvormed jeg hidtil har ejet samme ifølge Skøde af 9/12 1834 tillige med min Gaards øvrige Jorder og Tilliggende, hvorhos bemærkes, at Køberen svarer Afgift til Dronninglund Sogns Skoler, ifølge Prinsesse Sophie Hedvigs Fundats af 28/8 1719 i Forhold til Hartkornet nemlig 1 Fdk. Rug, 1 Fdk. Byg og 24 Sk. Sølv pr. Td. Hartkorn. Tillige bemærkes, at Bankhæftelsen hviler paa det solgte, der tillige antages af Køberen. Endvidere bemærkes, at den paa Gaarden hvilende Aftægt er Køberen aldeles uvedkommende og hver Tiende der maatte paahvile Gaardens opdyrkede Jorder, eller hvad denne maatte være vurderet til, vedkommer heller ikke Køberen i mindste Maade, eller han derved kan paaføres nogen som helst varlig Udgift. For øvrigt retter Køberen og Sælgeren sig efter Købekontrakten. Saaledes tilhører nævnte Englod fra i Dag af Gaardmand Johannes Simonsen eller Arvinger som deres rette Ejendom, og indestaar jeg i enhver Henseende for al Vanhjemmel, og skulde dette Skøde ved Tinglæsning erholde Retsanmærkning, skal jeg straks sørge for dennes Udslettelse. Store Glindvad 14. Decbr. 1838. Chresten Christiansen. A.Larsen. Jørgen Jacobsen. Læst i Retten 30. Januar 1840. Protokolleret Litra K, Fol.336."

Lejekontrakt 1867 på et hus. Johannes Simonsen bortlejede et Hus beliggende på Sønderhede, til en Niels Chr. Nielsen. Huset som Johannes Simonsen her lejer ud, var i 4 fag bindingsværk, indrettet til beboelse og med et tilhørende stykke jord "til Opdyrkelse og Afbenyttelse, som findes for godt". Lejeren skulle selv bekoste vedligeholdelse af stedet, og ved lejemålets ophør aflevere det i samme stand som modtaget. Skatter og afgifter at et leje-hus stod ejeren for, men "Brandcontingentet" (brandforsikringen) skulle lejeren betale. Lejekontakten lyder: "Imellem os undertegnede Gaardeier Johannes Simonsen af Krabderup som Eier og Niels Chr. Nielsen som Leier er i Dag efterstaaende Leie Contract bleven oprettet. 1) Jeg Johannes Simonsen bortleier til Niels Christian Nielsen fra næstkommende 1ste Mai at regne, det mig tilhørende Huus paa Sønderhede kaldet, der er beliggende mellem Anders Ch. Christensen Krabderup og Wæsterglinvad Hedeloden, bestaaende af 4de Fag. Huus indrettet til Beboelse, samt det til Huuset hørende Stykke Jord, som er paavist Leieren, circa 227 Favne lang og 14 Favne bredt, til Opdyrkelse og Afbenyttelse, som findes for godt, dog maa udleie til tredje Mand uden mit Samtykke ej finde Sted. 2) Den aarlige Leie er bestemt til 10 Rd. Siger Ti Rigsdaler Rigsmønt, som jeg Niels Christian Nielsen forpligter mig til at betale halvaarlig, nemlig 1ste Mai og 1ste November, hver Gang med det halve, det leiede holder jeg paa egen Bekostning i tilbørlig Stand saavel indvendig som udvendig, og erstatte hvad Skade jeg eller mine Folk "andretter", naar samme ikke kan ansees foraarsaget ved Ælde eller daglig og vedbørlig brug, ved Fraflytning afleverer jeg det leiede rent og rydeligt og i saa god Stand, som jeg har modtaget samme. 3) Leieren betaler brandcontingentet, men alle andre Skatter og Afgifter, der enten svares af Huuset eller blot personlige udredes af Eieren. 4) Leieren har frihed til aarlig at grave 4000 Stykker Skudtørv i Eierens Eng efter "andviste Plas" samt "lige Plas" til samme. 5) Leien er afsluttet i et og alt uden Opsigelse indgaaet paa 30 Aar fra 1ste mai 1868, naar den aarlig betingede Leieafgift svares til Dato. 6) Til ydermere Bekræftelse have vi i 2de tilkaldte Vidners Nærværelse udfærdiget og underskrevet denne "Leie Contragt" tillige med Originalen" Krabdrup d. 12. December 1867. Johannes Simonsen. Som Eier, m.f.P.(1) Ch. Nielsen. Som Leier. Til vitterlighed: H. Chrestophersen. Simon Johannesen".

Købekontrakt 1871. Johannes Simonsen sælger Krabdrup til sønnen. Johannes Simonsen afstod ved Skøde af 5. Januar 1871 Krabdrup til sønnen Simon Jørgen Johansen. Skødet findes i Dronninglund Herreds Skøde- og Pantebog: "Skjøde. Jeg underskrevne Johannes Simonsen af Krabdrup i Hellevad tilstaaer herved at have solgt og herved bortskjøder til min Søn Simon Jørgen Johansen Hovedparcellen af den mig ifølge Skjøde, tinglæst 7. August 1834, tilhørende Gaard i Krabdrup, Hellevad Sogn, hvilken Gaardparcel ifølge Udstykningsapprobation af 2den Maj 1865 er betegnet og skyldsat saaledes: Matr. No. 1a i Krabdrup Hartkorn 2 Tdr. 5 Skp. 2 Fdk. 2 3/4 Alb. Matr. No. 25a i Ørum Hartkorn 0 Tdr. 0 Skp. 0 Fdk. 1 Alb. og med fælles Gammelskat 28 Rigsdaler 28 Skilling. Saa medfølger de paa Parcellen værende bygninger med mur- og nagelfaste Ting. Kjøbesummen er bestemt til 1000 Rigsdaler, skriver Et Tusinde Rigsdaler Rm., foruden Aftægt til mig og Hustru sat til 444 Rigsdaler 1 Mark 1 Skilling, og da Kjøberen Dags Dato har udstedt behørig Aftægtskontrakt for Aftægten, og han for de 1000 Rigsdaler har fyldestgjort mig ved at udstede Panteobligation til hans Broder Chr. Johansen for denne Sum, saa skal den forannævnte Ejendom, som Kjøberen har taget i Besiddelse og Brug, herefter tilhøre ham med fuldstændig Ejendomsret og med de samme Rettigheder, byrder og Forpligtelser, hvormed samme har tilhørt mig og af hvilken han for Fremtiden svarer alle Skatter og Afgifter, og er jeg forpligtet til at hjemle Kjøberen Ejendommen ved lovligt og anmærkningsfrit Skjøde. Den solgte Ejendom ansættes til en Værdi af 4000 Rigsdaler, hvorefter det stemplede Papir er bereget, idet der i samme er fradaget det første Stempel af 3 Rigsdaler, der er anvendt til Aftægtskontrakten. Til Bekræftelse med min Underskrift i 2de Vidners Overværelse med Bemærkning, at Niels Chr. Nielsen har et Stk. af Matr. No. 25a i Leje, hvilken Brugsret Kjøberen skal respektere, derimod vedrører den tinglæste Lejekontrakt til Jens Chr. Mogensen ikke det solgte. Krabdrup, den 5. Januar 1871. Johannes Simonsen. Til Vitterlighed: Chemnits. Chrestophersen. Læst paa Dronninglund Herredsting den 12. Januar 1871 og protokolleret litra X, Folio 671. A. Wills."

Aftægtskontrakt 1871 for Johannes Simonsen og hustru. Johannes Simonsen afstod 1871 Krabdrup til sønnen Simon Jørgen Johansen, og der blev da oprettet følgende aftægtskontrakt: "Aftægts Contract. Oprettet imellem underskrevne Johannes Simonsøn af Krabdrup i Hellevad Sogn og min Søn Simon Jørgen Johansen af Krabdrup i Hellevad Sogn. Jeg underskrevne Johannes Simonsen af Krabdrup under Dags Dato afhændet til min Søn Simon Jørgen Johannesen, den mig før han ejende og iboende Gaard, Krabdrup kaldet i Hellevad Sogn af Nyt Matr. Hartkorn 2 tdr. 5 Skp. 3 Fdk. 3/4 Alb. imod at han leverer til mig og min Kone Inge Maria Jørgens Datter saa længe vi leve nedenstaaende Aftægt Præstationer: 4 Tdr.Rug (22 Rigsdaler 3 Mark 4 Skilling), 2 Tdr.Byg (8 Rigsdaler 3 Mark 14 Skilling), 1 Td. Malt (5 Rigsdaler), 2 Faar med Yngel paa Foder og Græs (5 Rigsdaler), 3 Lispund Faare Kjød (4 Rigsdaler), ligesaa en god 5 Ugers Griis hvært Aar i April eller Mai Maaned (3 Rigsdaler), 2 levende Gjæs hvært Efteraar (2 Rigsdaler 4 Mark), ligesaa Fisk for en Specii hvært Efter Aar og hvært For Aar af hvad Slags, jeg ønsker (4 Rigsdaler). Hele Arbeidet, som jeg ønsker at faa forrettet til Aftægts Boligen, af hvad Navn nævnes kan, skal Aftægtsyderen være forpligtet til at gjøre til hvilken Tid, jeg ønsker det forsvarlig og godt, samt at besørge det til huuset værende Høe i ordentlig Tid og hjemkjøre det til Huuset samt ogsaa at hjem kjøre det (...?) til Huuset (2 Rigsdaler). 4 Læs Overtørv a 14 Snese til Læset graves og hjem kjøres til Aftægtshuuset af Aftægtsyderen og af god Bonitet. Aftægtsyderen er forpligtet til at kjøre Aftægts Folkene til og fra Kirken 4 Gange om Aaret, om det forlanges, samt at hente hvilken som helst Læge Aftægtsfolkene ønsker i Sygdomstilfælde og hjemkjøre ham, samt at holde den Vei i forsvarlig Stand til "Færsel" baade Vinter og Sommer fra Aftægt Huuset til Sogne Veien fra Ravenstrup til Krabdrup. [etc.]”