Afskrifter

Jeg har i tidens løb læst mange arkivalier. For nogle af dem har jeg foretaget uddrag af personoplysningerne i dem. I første omgang er der tale om fæstebreve, skifter og lægdsruller fra nogle af godsarkiverne i Kær Herred

Du kan finde afskrifterne her